Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvilket håb er der for vores forfædre?

Hvilket håb er der for vores forfædre?

FOR et par år siden var der i den sydkoreanske avis The Chosun Ilbo en artikel med denne fængende overskrift: „Kom ’den skønne Shim Cheong’, der intet vidste om Jesus, i helvede?“

Det var en provokerende overskrift, for Shim Cheong er en højt elsket ung kvinde i et koreansk folkeeventyr der ofrer sit liv for at hjælpe sin blinde far. Hun er gennem årene blevet prist i høje toner. I Sydkorea betragtes „Shim Cheong“ som et forbillede for døtre.

Mange syntes at det ville være uretfærdigt hvis så sød en pige skulle komme i helvede blot fordi hun ikke var en døbt kristen, ja, nogle fandt endog tanken anstødelig. Historien menes jo at udspille sig længe inden nogen i hendes landsby ville kunne have hørt budskabet om Kristus.

I artiklen var der et interview med en præst. Han blev spurgt om hvorvidt alle der er døde uden at have haft mulighed for at høre om Kristus, er blevet dømt til helvedes flammer. Hvad svarede han? „Det ved vi ikke noget om. Vi går blot ud fra at Gud har en plan med [sådanne mennesker].“

EN FORUDSÆTNING FOR AT BLIVE FRELST

The New Catholic Encyclopedia oplyser: „Dåben er nødvendig for at man kan blive frelst. Som Kristus selv sagde, kan man ikke komme ind i Guds rige hvis ikke man er født igen af vand og Helligånden (Joh 3,5).“ Som følge heraf tror nogle at de der dør uden at være blevet døbt, bliver kastet i helvedes flammer eller lider på anden måde efter døden.

Der er dog mange andre som finder en sådan tro absurd. Millioner af mennesker er gået i graven uden at have kendt Bibelen. Fortjener de at blive pint i al evighed? Hvad siger Bibelen om emnet?

DET HÅB BIBELEN FREMHOLDER

Bibelen viser klart at Gud ikke straffer mennesker der har levet uden at kende de krav han stiller. I Apostelgerninger 17:30 får vi denne forsikring: „Gud [har] båret over med en sådan uvidenheds tider.“ Hvilket håb fremholder Bibelen da for dem der er døde uden at have haft mulighed for at lære Gud at kende?

Hvad ligger der i Jesu løfte: „Du skal være med mig i Paradiset“?

Svaret fremgår af det Jesus sagde til en af de forbrydere der hang på pælen ved siden af ham. Manden sagde til Jesus: „Husk mig når du kommer i dit rige.“ Hvad svarede Jesus? „I sandhed, jeg siger dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset.“ — Lukas 23:39-43.

Lovede Jesus her manden at han ville komme i himlen? Nej. Manden var ikke blevet ’født igen’ som følge af vand og ånd, hvilket er en betingelse for at komme ind i himlenes rige. (Johannes 3:3-6) Jesus lovede forbryderen at han ville komme til at leve igen, men „i Paradiset“. Som jøde var manden sandsynligvis godt kendt med tanken om det jordiske paradis — Edens Have — der er omtalt i den første bog i Bibelen. (1 Mosebog 2:8) Jesu løfte gav ham et sikkert håb om at han ville blive oprejst til liv i Paradiset når det engang i fremtiden er blevet genoprettet på jorden.

Bibelen lover faktisk at der vil „finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige“. (Apostelgerninger 24:15) De „uretfærdige“ er dem der ikke levede op til Guds retfærdige krav fordi de var uvidende om Guds vilje. Jesus vil oprejse den uretfærdige forbryder som talte med ham, såvel som millioner, ja, måske milliarder, af andre der er døde i uvidenhed. I det jordiske paradis vil de blive undervist i de krav Gud stiller, og få mulighed for at vise at de elsker ham ved at adlyde hans bud.

NÅR DE URETFÆRDIGE BLIVER OPREJST

Når de uretfærdige er blevet oprejst, vil de så blive dømt på grundlag af deres tidligere handlinger? Nej. I Romerbrevet 6:7 læser vi: „Den der er død er blevet frikendt fra sin synd.“ De uretfærdige der oprejses, betalte for deres synder da de døde. Derfor vil de blive bedømt på grundlag af det de gør efter deres opstandelse, ikke på grundlag af det de gjorde i uvidenhed inden de døde. Hvad vil det åbne mulighed for?

Efter opstandelsen vil de uretfærdige få mulighed for at blive bekendt med Guds love, som vil blive åbenbaret når de symbolske skriftruller bliver åbnet. De vil derefter blive dømt „efter deres gerninger“, det vil sige efter om de adlyder Guds love eller ej. (Åbenbaringen 20:12, 13) For mange af de uretfærdige vil dette ikke være en chance til, men deres første reelle mulighed for at opnå evigt liv på jorden ved at lære Guds vilje at kende og leve efter den.

Denne lære fra Bibelen har hjulpet mange til at genvinde troen på Gud. En af dem er Yeong Sug. Hun voksede op som katolik, og flere i hendes familie var præster. Hun ville gerne være nonne og gik derfor i kloster. Senere forlod hun klostret fordi hun blev skuffet over det hun så. Hun kunne heller ikke acceptere helvedeslæren fordi hun ikke syntes at det var retfærdigt eller kærligt at pine mennesker i et brændende helvede.

På et tidspunkt viste et af Jehovas Vidner Yeong Sug disse ord fra Bibelen: „De levende ved ... at de skal dø, men de døde ved slet ingenting, og til dem er der ikke længere nogen løn.“ (Prædikeren 9:5) Forkynderen hjalp hende til at forstå at hendes forfædre ikke bliver pint i et brændende helvede. De sover i døden og vil på et tidspunkt blive oprejst.

Da Yeong Sug blev klar over at mange endnu ikke har hørt om sandheden fra Bibelen, fik følgende ord af Jesus i Mattæus 24:14 særlig betydning for hende: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ Hun er nu med til at forkynde denne gode nyhed og fortælle andre om det vidunderlige håb Bibelen indeholder.

’GUD ER IKKE PARTISK’

I Bibelen læser vi: ’Gud er ikke partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.’ (Apostelgerninger 10:34, 35) Det er en sådan fuldkommen retfærdighed vi alle kan forvente af Gud, som „elsker retfærdighed og ret“. — Salme 33:5.