Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 EN SAMTALE MED EN I NABOLAGET

Hvorfor tillader Gud lidelser?

Hvorfor tillader Gud lidelser?

Det følgende er en typisk samtale som et af Jehovas Vidner kunne have med en i lokalområdet. Lad os forestille os at et af Jehovas Vidner ved navn Maja har ringet på hos en kvinde der hedder Sara.

BERØRER DET GUD NÅR MENNESKER LIDER?

Maja: Hej, Sara! Jeg er glad for at træffe dig hjemme.

Sara: Hej!

Maja: Sidste gang jeg var her, talte vi om hvordan det berører Gud når vi kommer ud for lidelser. * Du fortalte mig at det var noget du længe havde spekuleret over, især efter at din mor var blevet lam på grund af en bilulykke. Hvordan går det med din mor?

Sara: Hun har gode dage og dårlige dage. I dag har hun det nogenlunde.

Maja: Det er jeg glad for at høre. Det må ikke være let for dig at holde modet oppe.

Sara: Nej, det er det heller ikke. Nogle gange spekulerer jeg på hvor længe hun skal blive ved med at lide.

Maja: Det er naturligt at tænke sådan. Måske husker du at jeg sidste gang stillede dig spørgsmålet om hvorfor Gud tillader at mennesker lider hvis han har magt til at gøre noget ved det.

Sara: Ja, det kan jeg godt huske.

Maja: Før vi ser på Bibelens svar, kunne vi måske lige repetere noget af det vi talte om sidst.

Sara: Ja, fint.

Maja: For det første fandt vi ud af at endog en trofast mand på Bibelens tid undrede sig over hvorfor Gud tillader at vi kommer ud for svære ting i livet. Men Gud bebrejdede ham ikke at han spurgte om det, og han sagde heller ikke at han bare skulle have mere tro.

Sara: Ja, og det var en ny tanke for mig.

Maja: Vi lærte også at Jehova Gud hader at se os lide. For eksempel siger Bibelen at det var „en kval for ham“ da hans folk var ude i store problemer. * Synes du ikke at det er en trøst at vide at Gud føler med os når vi har det svært?

Sara: Jo, bestemt.

Maja: Vi talte også om at Skaberens magt er uendelig stor, og at han derfor må være i stand til at gribe ind og fjerne lidelser når som helst.

Sara: Det er det jeg ikke forstår. Hvorfor lader Gud alle de dårlige ting ske når han har magt til at stoppe dem?

HVEM TALTE SANDT?

Maja: Vi kan finde svaret på dit spørgsmål ved at se på noget der står i den første bog i Bibelen, Første Mosebog. Kender du beretningen om Adam og Eva og den forbudte frugt?

Sara: Ja, det lærte jeg om i søndagsskolen. Gud sagde at de ikke måtte spise frugten af et bestemt træ, men det gjorde de alligevel.

 Maja: Det er rigtigt. Lad os nu se på hvad der skete kort før Adam og Eva syndede. Det er nemlig nært forbundet med spørgsmålet om hvorfor der findes ondskab og lidelse. Kunne jeg få dig til at læse Første Mosebog, kapitel 3, vers 1 til 5?

Sara: Ja. „Nu var slangen det forsigtigste af alle markens vilde dyr som Jehova Gud havde frembragt, så den sagde til kvinden: ’Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?’ Hertil sagde kvinden til slangen: ’Af frugten på havens træer har vi lov at spise. Men med hensyn til at spise af frugten på det træ der er midt i haven har Gud sagt: „I må ikke spise af den, nej, I må ikke røre ved den, for at I ikke skal dø.“’ Da sagde slangen til kvinden: ’I skal visselig ikke dø. For Gud véd at den dag I spiser af den, vil jeres øjne blive åbnet, og I vil blive som Gud og kende godt og ondt.’“

Maja: Tak skal du have. Lad os lige kort se på versene. Læg for det første mærke til at det var en slange der talte til Eva. Et andet sted i Bibelen viser at det i virkeligheden var Satan Djævelen der talte til hende gennem denne slange. * Satan spurgte Eva om hvad Gud havde befalet angående et bestemt træ. Lagde du mærke til hvad Gud sagde straffen ville være hvis Adam og Eva spiste af det?

Sara: Ja, de ville dø.

Maja: Det er rigtigt. Derefter rettede Satan en alvorlig anklage mod Gud. Han sagde som vi lige læste: „I skal visselig ikke dø.“ Satan kaldte altså Gud for en løgner!

Sara: Den del af beretningen har jeg aldrig hørt før.

Maja: Og ved at kalde Gud for en løgner rejste Satan et stridsspørgsmål som det ville kræve tid at afgøre. Kan du se hvorfor?

Sara: Hmm, ikke rigtigt.

Maja: Måske kan man illustrere det på denne måde: Lad os sige at jeg en dag påstår at jeg er stærkere end dig. Hvordan ville du modbevise det?

Sara: Måske ved en eller anden form for styrkeprøve.

Maja: Ja, netop. Vi kunne for eksempel vælge en tung genstand og så se hvem af os der kunne løfte den. Det ville faktisk være temmelig let at finde ud af hvem af os der er stærkest.

Sara: Ja, det har du ret i.

Maja: Men hvad nu hvis jeg påstod at jeg er mere ærlig end dig? Så ville det være en helt anden sag, er det ikke rigtigt?

Sara: Jo, det ville det nok.

Maja: Ærlighed kan trods alt ikke bevises bare ved hjælp af en styrkeprøve.

Sara: Nej.

Maja: Den eneste måde man kunne afgøre det på, var ved at lade der gå tilstrækkelig tid til at andre kunne se hvem af os der var mest ærlig.

Sara: Det lyder fornuftigt.

Maja: Lad os nu igen se på beretningen i Første Mosebog. Påstod Satan at han var stærkere end Gud?

Sara: Nej.

Maja: Det ville jo også have været noget Gud hurtigt kunne modbevise. Det Satan hævdede, var at han var mere ærlig end Gud. Han sagde i realiteten til Eva: ’Gud lyver over for dig, men jeg fortæller dig sandheden.’

Sara: Det var interessant.

Maja: I sin visdom vidste Gud at det krævede tid at få afgjort sagen på bedste måde. Efterhånden ville det blive tydeligt hvem der talte sandt, og hvem der løj.

ET VIGTIGT STRIDSSPØRGSMÅL

Sara: Men at Eva døde, var det ikke et bevis på at Gud talte sandt?

 Maja: Jo, på en måde. Men der lå noget mere i Satans anklage. Lad os se vers 5 igen. Hvad sagde Satan ellers til Eva?

Sara: Han sagde at hvis hun spiste af frugten, ville hendes øjne blive åbnet.

Maja: Ja, og at hun ville „blive som Gud og kende godt og ondt“. Satan påstod altså at Gud forholdt menneskene noget godt.

Sara: Okay.

Maja: Det var endnu en alvorlig anklage Satan kom med her.

Sara: Hvad mener du?

Maja: Satan antydede at Eva — og i udvidet forstand alle mennesker — ville være bedre stillet uden Guds ledelse. Gud vidste at det også i forbindelse med denne anklage ville være bedst at lade Satan prøve at bevise sin påstand. Så Gud har tilladt Satan at styre denne verden i en periode. Det forklarer hvorfor der er så mange lidelser i verden i dag — det er fordi det er Satan, ikke Gud, der er denne verdens hersker. * Men der er gode nyheder.

Sara: Hvad er det for nogen?

Maja: Lad mig nævne to af de vidunderlige sandheder om Gud som Bibelen indeholder. Den ene er at han virkelig har omsorg for os når vi kommer ud for svære ting i livet. Det fremgår for eksempel af noget kong David sagde i Salme 31:7. David kom ud for mange trængsler i løbet af sit liv, men læg mærke til hvad han sagde til Gud i en bøn. Måske vil du læse det vers?

Sara: Ja. Der står: „Lad mig juble og fryde mig over din loyale hengivenhed, da du har set min nød; du kendte min sjæls kvaler.“

Maja: Så selvom David kom ud for store vanskeligheder, trøstede det ham at vide at Jehova så alt hvad han måtte igennem. Synes du ikke det er dejligt at vide at Jehova er opmærksom på alt hvad vi kommer ud for, også når vi har det svært rent følelsesmæssigt og andre mennesker måske ikke helt forstår os?

Sara: Jo, bestemt.

Maja: Den anden vidunderlige sandhed er at Gud ikke vil tillade at ondskab og lidelser fortsætter i al evighed. Ifølge Bibelen vil han snart fjerne Satans onde styre. Og han vil råde bod på alle de forfærdelige ting der er sket, også det som du og din mor har været ude for. Må jeg have lov at komme tilbage i næste uge og vise dig hvorfor vi kan være sikre på at Gud snart vil gøre ende på alle lidelser? *

Sara: Det må du gerne.

Er der et bibelsk spørgsmål du har tænkt særlig meget over? Er der noget du gerne vil vide om Jehovas Vidners tro og lære? Så må du ikke holde dig tilbage fra at spørge et af Jehovas Vidner. Han eller hun vil med glæde besvare dine spørgsmål.