Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | HVAD HANDLER BIBELEN OM?

„Vi har fundet Messias“!

„Vi har fundet Messias“!

Omkring 400 år efter at den sidste bog i den hebraiske del af Bibelen var blevet skrevet, gik Mikas profeti om Messias i opfyldelse: Jesus blev født i Betlehem. Cirka 30 år senere, i år 29, blev den første del af Daniels profeti om Messias’ komme opfyldt. Jesus blev døbt, og Gud salvede ham med hellig ånd. Det længe ventede afkom, Messias, kom nøjagtig til tiden!

Jesus påbegyndte straks sin tjeneste og „forkyndte den gode nyhed om Guds rige“. (Lukas 8:1) Som det var blevet forudsagt, var Jesus kærlig, mild og oprigtigt interesseret i andre. Hans kærlige undervisning var praktisk anvendelig, og han kurerede ’enhver form for sygdom og skrøbelighed’, hvilket viste at Gud var med ham. (Mattæus 4:23) Mennesker i alle aldre strømmede til Jesus, og de kunne ligesom en af Jesu disciple sige: „Vi har fundet Messias“! — Johannes 1:41.

Jesus forudsagde at der ville være krige, jordskælv og mange andre problemer på jorden lige før hans rige overtog det fulde herredømme. Han tilskyndede alle til at ’holde sig vågne’. — Markus 13:37.

Jesus var en fuldkommen mand der forblev lydig mod Gud, men han havde fjender som til sidst fik ham dræbt. Hans død tilvejebragte således det fuldkomne offer der kunne købe dét tilbage til menneskene som Adam og Eva havde mistet — udsigt til evigt liv i Paradiset.

Ved Jesu død opfyldtes flere profetier, og det samme var tilfældet da Gud tre dage senere oprejste Jesus som en mægtig åndeskabning. Derefter viste Jesus sig for mere end 500 af sine disciple. Inden Jesus steg til himlen, befalede han sine disciple at bringe den gode nyhed om ham og hans rige ud til „folk af alle nationerne“. (Mattæus 28:19) Hvor omhyggeligt udførte de den opgave?

Baseret på Mattæus, Markus, Lukas, Johannes, 1 Korinther.