Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | HVAD HANDLER BIBELEN OM?

Hvordan er vi blevet til?

Hvordan er vi blevet til?

I den første bog i Bibelen, Første Mosebog, siges der kort og enkelt om universets oprindelse: „I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.“ (1 Mosebog 1:1) Efter at Gud havde skabt planter og dyr, skabte han de første mennesker, Adam og Eva. De adskilte sig fra dyrene ved at have et vist mål af Guds egenskaber og en fri vilje. Af den grund var de ansvarlige for deres handlinger. Hvis de adlød Guds befaling, kunne de i harmoni med hans hensigt blive stamforældre til en menneskeslægt der ville få et fuldkomment, evigt liv på en fredfyldt jord.

Men en engel, eller åndeskabning, benyttede muligheden for at udnytte mennesker til egen fordel. På den måde blev han Satan, der betyder „modstander“. Satan bedrog Eva ved at tale gennem en slange og fortælle hende at hun ville være bedre stillet uden Guds ledelse. Adam og Eva fulgte Satan og afskar forbindelsen til deres Skaber. På grund af deres dårlige valg mistede vores første forældre udsigten til det evige liv, og de gav synd, ufuldkommenhed og død videre til os alle.

Gud erklærede straks at han ville rette op på denne sørgelige situation og give Adams efterkommere mulighed for at få evigt liv. Han forudsagde at et „afkom“ — en helt særlig person — til sidst ville tilintetgøre Satan og råde bod på al den lidelse som Satan, Adam og Eva havde forårsaget. (1 Mosebog 3:15) Hvem ville dette „afkom“ være? Det ville tiden vise.

Satan blev ved med at modarbejde Guds gode hensigt, og synd og ondskab bredte sig hurtigt. Gud besluttede at udslette de onde i en vandflod. Han gav den retfærdige Noa befaling til at bygge en ark — en kæmpestor flydende kasse — så Noa kunne redde sig selv og sin familie samt de dyr han fik besked om at tage med ind i arken.

Et år efter at Vandfloden var begyndt, forlod Noa og hans familie arken og gik ud på en renset jord. Men ’afkommet’ havde endnu ikke vist sig.

— Baseret på 1 Mosebog, kapitel 1-11; Judas 6, 14, 15; Åbenbaringen 12:9.