Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | HVAD HANDLER BIBELEN OM?

En god nyhed for hele menneskeheden

En god nyhed for hele menneskeheden

Jesu opstandelse styrkede hans disciples tro og fyldte dem med begejstring og iver. For eksempel rejste apostlen Paulus rundt i hele Lilleasien og i Middelhavsområdet, hvor han oprettede menigheder og styrkede de kristne til at modstå det moralske fordærv og den voldsomme modstand de blev udsat for. Men trods modgang og vanskeligheder fik kristendommen stor udbredelse.

Paulus blev på et tidspunkt sat i fængsel. Men selv dér skrev han breve med opmuntring og vejledning til de kristne menigheder. Han advarede dem om en endnu større trussel, nemlig frafald. Ledet af Guds hellige ånd forudså Paulus at der iblandt dem ville komme „undertrykkende ulve“ der ville „fremføre fordrejede ting for at trække disciplene bort efter sig“. — Apostelgerninger 20:29, 30.

Ved slutningen af det første århundrede var dette frafald begyndt. Omkring det tidspunkt blev Åbenbaringen, der forudskildrer fremtidige begivenheder, givet til apostlen Johannes af den opstandne Jesus. Som Johannes skrev, vil hverken modstandere eller falske lærere kunne forhindre Gud i at gennemføre sin oprindelige hensigt med jorden og menneskeheden. „Hver nation og stamme og hvert tungemål og folk“ vil høre den gode nyhed om Guds rige. (Åbenbaringen 14:6) Paradiset vil blive genoprettet på jorden, og enhver der ønsker at gøre Guds vilje, kan komme til at bo der!

Synes du ikke at det er en „god nyhed“? Vi vil tilskynde dig til at få mere at vide om det budskab fra Gud til menneskeheden som findes i Bibelen, og se hvordan det kan gavne dig nu og i fremtiden.

Du kan selv læse Bibelen online på www.jw.org. På denne hjemmeside kan du også læse brochurerne Bibelen — hvad er dens budskab? og Gode nyheder fra Gud! foruden bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? samt andre publikationer der kommer ind på hvorfor vi kan stole på Bibelen, og hvordan vi kan anvende dens praktiske råd i vores eget liv og i familien. Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte et hvilket som helst Jehovas Vidne.

​—Baseret på Apostelgerninger, Efeserne, Filipperne, Kolossenserne, Filemon, 1 Johannes, Åbenbaringen.