Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 KOM NÆR TIL GUD

’Jehova er ikke partisk’

’Jehova er ikke partisk’

Har du været offer for diskrimination? Er du nogen sinde blevet nægtet adgang til en restaurant, eller har du fået afslag på et job eller på anden måde blevet behandlet med foragt på grund af din hudfarve, etniske baggrund eller sociale status? Hvis det er sket, er du ikke den eneste der har prøvet det. Men det gode er at selvom den slags uretfærdigheder er almindelige på jorden, vil Gud aldrig behandle os på den måde; apostelen Peter sagde nemlig med stor overbevisning at „Gud ikke er partisk“. — Læs Apostelgerninger 10:34, 35.

Peter udtalte disse ord et højst usædvanligt sted, i et hus der tilhørte ikkejøden Kornelius. Peter, der var jøde af fødsel, levede på et tidspunkt hvor jøder betragtede ikkejøder som urene, og som nogle de derfor ikke kunne være sammen med. Hvorfor befandt Peter sig så i Kornelius’ hus? Enkelt sagt var det fordi Jehova havde bragt dette møde i stand! Peter havde fået et syn fra Gud, og han hørte en stemme sige: „Hold op med at kalde det som Gud har erklæret rent, for vanhelligt.“ Peter var ikke klar over at Kornelius dagen før havde fået et syn, hvor en engel havde bedt Kornelius om at hente ham. (Apostelgerninger 10:1-15) Da Peter forstod at Jehova havde en finger med i spillet, kunne han ikke forholde sig tavs.

Peter udbrød: „Jeg forstår i sandhed at Gud ikke er partisk.“ (Apostelgerninger 10:34) Det græske ord der her er gengivet „partisk“, betyder bogstaveligt „tager imod ansigter“. (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Om dette udtryk siger en bibelkyndig: „Det sigter til en dommer der ser på en mands ansigt og afsiger en dom som ikke er baseret på sagens kendsgerninger, men på om han kan lide eller ikke lide manden.“ Gud foretrækker ikke ét ansigt frem for et andet på grund af race, nationalitet, social status eller andre ydre faktorer.

Jehova ser i stedet hvad der bor i vores hjerte. (1 Samuel 16:7; Ordsprogene 21:2) Peter sagde dernæst: „I hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.“ (Apostelgerninger 10:35) At frygte Gud vil sige at man stoler på, respekterer og ærer ham og undgår alt hvad han ikke bryder sig om. At øve retfærdighed indbefatter at man villigt gør hvad der er ret i Guds øjne. Jehova glæder sig over et menneske der føler sig tilskyndet til at gøre det rette fordi hjertet er fyldt med ærefrygt. — 5 Mosebog 10:12, 13.

Når Jehova ser ned fra himlen, ser han kun én race — menneskeracen

Hvis du nogen sinde har været udsat for diskrimination eller fordom, har du al mulig grund til at føle dig trøstet af det Peter sagde om Gud. Jehova drager mennesker af alle nationaliteter til den sande tilbedelse. (Johannes 6:44; Apostelgerninger 17:26, 27) Han lytter til og reagerer på de bønner hans tjenere retter til ham, uanset deres race, nationalitet eller sociale status. (1 Kongebog 8:41-43) Vi kan være helt sikre på at når Jehova ser ned fra himlen, ser han kun én race — menneskeracen. Har du fået lyst til at lære mere om denne upartiske Gud?

Forslag til bibellæsning i juni

Johannes 17-21Apostelgerninger 1-10