Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Undervis dine børn

Jesus lærte at være lydig

Jesus lærte at være lydig

SYNES du nogle gange det er svært at være lydig? — * Det er ikke så mærkeligt hvis du har det sådan. Alle synes en gang imellem at det er svært at adlyde. Vidste du at selv Jesus skulle lære at være lydig? —

Ved du hvem alle børn skal adlyde? — Ja, deres far og mor. „Vær lydige mod jeres forældre i samhørighed med Herren,“ siger Bibelen. (Efeserne 6:1) Hvem er Jesu far? — Jehova Gud, og han er også vores Far. (Mattæus 6:9, 10) Men hvis du sagde at Josef var Jesu far, og at Maria var hans mor, ville det også være rigtigt. Ved du hvordan de blev forældre til ham? —

Engelen Gabriel fortalte Maria at hun ville blive mor til et barn selvom hun ikke havde haft et seksuelt forhold til en mand. Jehova gjorde det muligt for hende at blive gravid ved at udføre et stort mirakel. Gabriel forklarede Maria: „Kraft fra den Højeste vil overskygge dig. Derfor skal det der fødes også kaldes helligt, Guds søn.“ — Lukas 1:30-35.

Gud overførte sin søns liv fra himmelen til Marias livmoder. Så begyndte dette liv at vokse inde i hende, ligesom alle andre babyer vokser inde i deres mor. Omkring ni måneder senere blev Jesus født. I mellemtiden giftede Josef sig med Maria, og de fleste regnede med at det var Josef der var Jesu rigtige far. Men faktisk var Josef hans adoptivfar. På en måde havde Jesus derfor to fædre!

Da Jesus kun var 12 år gammel, gjorde han noget der viste hvor højt han elskede sin himmelske Far, Jehova. På det tidspunkt rejste Jesu familie, som den plejede, den lange vej til Jerusalem for at fejre påsken. Da Josef og Maria var på vej hjem til Nazaret igen, lagde de ikke mærke til at Jesus ikke var med. Undrer du dig over hvordan de kunne have glemt ham? —

På det tidspunkt havde Josef og Maria flere børn. (Mattæus 13:55, 56) De rejste nok også sammen med nogle familiemedlemmer, for eksempel Jakob og Johannes og deres far, Zebedæus, og deres mor, Salome, der nok var Marias søster. Derfor er Maria måske gået ud fra at Jesus fulgtes med nogle af de andre. — Mattæus 27:56; Markus 15:40; Johannes 19:25.

Da det gik op for Josef og Maria at Jesus ikke var med i rejseselskabet, skyndte de sig tilbage til Jerusalem. De ledte febrilsk efter deres søn. Tre dage senere fandt de ham i templet. Maria sagde til ham: „Hvorfor har du behandlet os således? Se, din fader og jeg har med stor bekymring ledt efter dig.“ Men Jesus svarede: „Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke at jeg måtte være i min Faders hus?“ — Lukas 2:45-50.

 Synes du det var forkert af Jesus at svare sin mor på den måde? — Husk på at hans forældre jo vidste at han holdt meget af at tilbede i Guds hus. (Salme 122:1) Var det derfor ikke rigtigt af Jesus at mene at Guds tempel ville være det første sted de ville lede efter ham? — Senere kunne Maria ikke glemme det Jesus havde sagt.

Hvilken indstilling havde Jesus til Josef og Maria? — Bibelen siger: „[Jesus] tog med dem ned og kom til Nazaret, og han fortsatte med at underordne sig dem.“ (Lukas 2:51, 52) Hvad kan vi lære af Jesu eksempel? — Ja, børn i dag må også adlyde deres forældre.

Det var dog ikke altid let for Jesus at være lydig — ikke engang over for sin himmelske Far.

Natten før sin død bønfaldt Jesus Jehova om at ændre sin vilje med ham. (Lukas 22:42) Men Jesus adlød Gud selvom det ikke var let. Bibelen siger at ’han lærte lydighed af det han led’. (Hebræerne 5:8) Tror du at vi også kan lære at være lydige? —

^ par. 3 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, så læg mærke til at en tankestreg efter et spørgsmål skal minde dig om at holde en pause så barnet kan svare.