Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelen er virkelig inspireret af Gud

Bibelen er virkelig inspireret af Gud

HVAD mente apostelen Paulus helt præcis da han skrev at Bibelen er „inspireret af Gud“? (2 Timoteus 3:16) Det ord han brugte i sin græske tekst, betyder bogstaveligt „Gud-indåndet“. Med dette ord mente han at Gud ved hjælp af sin hellige ånd ledede bibelskribenterne til kun at nedskrive det han ønskede.

Disse bibelskribenter „udtalte ord fra Gud idet de blev ført af hellig ånd“, sagde apostelen Peter. (2 Peter  1:21) Derfor kunne Paulus også beskrive Bibelens bøger som „hellige skrifter, som kan gøre dig vís til frelse ved troen i forbindelse med Kristus Jesus“. — 2 Timoteus 3:15.

Mange bestrider at Gud er Bibelens forfatter. Kritikere har rettet ondskabsfulde angreb mod Bibelens troværdighed — ofte med det arkæologen sir Charles Marston beskrev som „hånlig foragt for den bibelske beretning“. Nogle affærdiger den som „en gammel samling af myter og eventyr“.

Overvej kendsgerningerne

Hvordan afgør du om du kan stole på folk du møder?

Kan man virkelig stole på Bibelen? Det er vigtigt at nå frem til den rigtige slutning. Hvorfor? Jo, hvis Bibelen indeholder Guds ord til mennesker, vil det være tåbeligt — eller ligefrem fatalt — at ignorere den. Hvis man kun betragter den som menneskers ord, og ikke som Guds ord, vil man ikke lade den have særlig stor indflydelse på sine handlinger, sin tro og sine meninger. — 1 Thessaloniker 2:13.

Hvordan kan du finde ud af hvad du skal mene? Ja, hvordan afgør du om du kan stole på folk du møder? Én ting er i hvert fald sikker: Det er meget svært virkelig at stole på nogen som man ikke kender ret godt. Først når man lærer folk at kende, finder man ud af om de er helt igennem ærlige og pålidelige. Det samme gælder i forbindelse med Bibelen. Lad være med kritikløst at acceptere spekulative eller endda fordomsfulde teorier der undergraver tilliden til den. Tag dig tid til at overveje de vidnesbyrd der støtter Bibelens påstand om at den er „inspireret af Gud“.

Angrebet af „venner“

Lad dig ikke afskrække af at selv nogle der kalder sig „venner“ af Bibelen, angriber dens ægthed og pålidelighed. New Dictionary of  Theology siger at de fleste bibelkommentatorer i dag, skønt de hævder at være kristne, „udelukkende omtaler Bibelen som menneskeværk“.

Mange teologer sætter spørgsmålstegn ved hvem der har skrevet Bibelens bøger. Nogle siger for eksempel at det ikke var profeten Esajas der skrev Esajas’ Bog. De mener at denne bibelbog blev skrevet lang tid efter at Esajas havde levet. Concise Bible Commentary af Lowther Clarke hævder at den er „produktet af mange menneskers tanker gennem mange generationer“. Men med sådanne påstande ser man helt bort fra at Jesus Kristus og hans disciple gentagne gange tilskriver Esajas denne bog. — Mattæus 3:3; 15:7; Lukas 4:17; Johannes 12:38-41; Romerne 9:27, 29.

Endnu værre er det at bibelkritikere, som for eksempel J.R. Dummelow, siger at profetierne i Daniels Bog „i virkeligheden er ren og skær historie som forfatteren fremstiller som profetier“. Også her negligerer de Jesu Kristi eget vidnesbyrd. Jesus advarede mod det han kaldte „afskyeligheden der forårsager ødelæggelse og som er omtalt ved profeten Daniel, idet den står på et helligt sted“. (Mattæus 24:15) Vil det være fornuftigt af en kristen at tro at Jesus Kristus ville have støttet et bedrag — at han ville have henvist til historie forklædt som profeti? Bestemt ikke.

Gør det nogen forskel?

„Men gør det overhovedet nogen forskel hvem der har skrevet bøgerne i Bibelen?“ spørger du måske. Ja, det gør en meget stor forskel. Hvor stor betydning ville du tillægge et dokument der efter sigende skulle indeholde en vens testamente og sidste vilje, hvis det viste sig at det slet ikke var ham der havde skrevet det? Forestil dig at nogle eksperter fortalte dig at det var en forfalskning — at velmenende venner havde nedskrevet det de mente var din vens ønsker. Ville det ikke forringe værdien af dokumentet? Ville du kunne stole fuldt og fast på at det udtrykte din vens ønsker?

Noget lignende gør sig gældende med Bibelen. Det er ikke så mærkeligt at mange mennesker — selv de der hævder at være kristne — føler at de uden videre kan ignorere det den siger om for eksempel ærlighed og kønsmoral. Mange kan sikkert nikke genkendende til udtalelser som: „Jamen det er jo bare Det Gamle Testamente!“ — som om det betyder at det ikke rigtig har nogen værdi. Og det til trods for at apostelen Paulus faktisk beskrev det såkaldte Gamle Testamente som „hellige skrifter“ der var „inspireret af Gud“.

„Man kan da ikke bare sidde alt det overhørig som eksperter og forskere har fundet ud af,“ indvender du måske. Selvfølgelig ikke! For eksempel står vi i gæld til ærlige forskere der har gjort det muligt at identificere Bibelens originale tekst. Det er rigtigt at der i århundredernes løb sneg sig nogle småfejl ind i bibelteksten efterhånden som den blev afskrevet igen og igen. Men husk: Der er stor forskel på at anerkende at der har sneget sig nogle småfejl ind i afskrifter  af Bibelen, og på at affeje hele Bibelen som menneskeværk.

Bevar troen på „de hellige skrifter“

Vi står i gæld til ærlige forskere der har gjort det muligt at identificere Bibelens originale tekst

Lige inden Paulus sagde til Timoteus at Bibelen var inspireret af Gud, havde han forklaret ham hvorfor en sådan inspireret beretning var af afgørende betydning. „I de sidste dage,“ sagde han, vil „onde mennesker og bedragere . . . gå frem til det værre, idet de leder vild og ledes vild“. (2 Timoteus 3:1, 13) Allerede på Paulus’ tid var der nogle tilsyneladende ’vise og forstandige’ mennesker der brugte „overtalende argumenter“ for at vildlede folk og svække deres tro på Jesus Kristus. (1 Korinther 1:18, 19; Kolossenserne 2:4, 8) Paulus opfordrede Timoteus til at modstå deres indflydelse ved at blive i det han fra den spæde barndom af havde lært ud fra „de hellige skrifter“, der stammede fra Gud. — 2 Timoteus 3:14, 15.

Det er vigtigt at du gør det samme her i disse „sidste dage“. Undervurder ikke den fare der er for at blive vildledt af endog meget „overtalende argumenter“ der bliver fremført af dygtige mennesker. Sørg i stedet for, ligesom de kristne i det første århundrede, at beskytte dig ved at stole fuldt og helt på det du lærer ud fra Bibelen — der i sandhed er Guds inspirerede ord.

Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig til at få tillid til Bibelen. De kan vise dig hvordan de bibelske principper op gennem historien har vist sig altid at være til at stole på; hvordan Bibelen stemmer overens med videnskaben når den kommer ind på videnskabelige emner; hvordan den er fuldstændig harmonisk fra begyndelsen til slutningen; hvordan dens profetier med usvigelig sikkerhed er gået i opfyldelse — og meget, meget mere. Du skal være velkommen til at skrive til udgiverne af dette blad og bede om oplysninger som har hjulpet millioner af andre oprigtige mennesker til at forstå at Bibelen virkelig er Guds ord.