Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

2. myte: De onde bliver pint i helvede

2. myte: De onde bliver pint i helvede

Hvor stammer myten fra?

„Af alle de klassiske græske filosoffer er Platon den der har haft størst indflydelse på de traditionelle opfattelser af helvede.“ — Histoire des enfers (Helvedesbegrebernes historie) af Georges Minois, side 50.

„Fra midten af det 2. århundrede efter Kristi fødsel begyndte kristne der havde modtaget oplæring i græsk filosofi, at føle et behov for at udtrykke deres tro i vendinger hentet herfra . . . Den filosofi der tiltalte dem mest, var platonismen [Platons lære].“ — The New Encyclopædia Britannica (1988), bind 25, side 890.

„Kirkens lære bekræfter eksistensen af helvede og dets evighed. Deres sjæle, der dør i dødssyndens tilstand, går straks efter døden til helvede, hvor de lider helvedes kvaler, „den evige ild“. Helvedes vigtigste straf består i den evige adskillelse fra Gud.“ — Den katolske Kirkes Katekismus (2006), side 294.

Hvad siger Bibelen?

„For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! . . . I dødsriget [hebraisk: sje’ōlʹ (Sheol), som i nogle ældre danske bibeloversættelser er oversat med „helvede“], hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.“ — Prædikeren 9:5, 10, da. aut.

Hvad afslører dette skriftsted om de dødes tilstand? Lider de i Sheol for at sone deres synder? Nej, for der siges: „De døde ved ingenting.“ I Bibelen betyder Sheol simpelt hen menneskehedens fælles grav, hvor al aktivitet er ophørt. I den græske del af Bibelen, Det Nye Testamente, er det græske ord Gehenna oversat med „helvede“ i den danske autoriserede oversættelse, men det er tydeligt at Gehenna, som oprindeligt var navnet på en losseplads uden for Jerusalem, bruges som et billede på fuldstændig tilintetgørelse som følge af Guds ugunstige dom. — Mattæus 10:28.

Læren om evig pine i et helvede findes altså ikke i Bibelen og harmonerer ikke med hvad Bibelen lærer om Gud. Hvilken forbrydelse, uanset hvor frygtelig den måtte være, kunne få en kærlig Gud til at pine et menneske for evigt? (1 Johannes 4:8) Men hvis helvedes ild er en myte, hvad så med at leve videre i himmelen?

Sammenlign disse vers fra Bibelen: Salme 146:3, 4; Apostelgerninger 2:25-27; Romerne 6:7, 23

FAKTUM:

Gud straffer ikke mennesker i helvede