Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelen — en bemærkelsesværdig historie om overlevelse

Bibelen — en bemærkelsesværdig historie om overlevelse

BIBELEN er den bog i historien der har fået den største udbredelse — man anslår at der nu er udgivet 4,8 milliarder eksemplarer. Alene i 2007 blev der trykt mere end 64.600.000 bibler. Til sammenligning blev førsteudgaven af den bedst sælgende roman samme år trykt i 12 millioner eksemplarer i USA.

Op gennem historien har der været adskillige hindringer for at Bibelen kunne overleve, men mange af dem er blevet overvundet så den nu er verdens mest udbredte bog. Den er blevet forbudt og brændt, og de der har villet oversætte den, er blevet undertrykt og dræbt. Det er dog ikke de forholdsvis korte perioder med stærk forfølgelse der udgjorde den største trussel mod Bibelens fortsatte eksistens, men derimod den langsomme nedbrydning af det materiale teksten var skrevet på. Hvordan det?

Bibelen består af 66 mindre bøger. De ældste af dem blev skrevet eller samlet for over 3000 år siden af enkelte israelitter. Bibelskribenterne og de der afskrev teksterne, nedfældede de inspirerede budskaber på forgængelige materialer som papyrus og skind. Ingen af de originale tekster er endnu kommet for dagens lys. Men man har fundet tusinder af gamle afskrifter af små og store dele af Bibelens bøger. Et fragment af en af disse bøger, Johannesevangeliet, daterer sig nogle få årtier fra den tid apostelen Johannes nedskrev den originale tekst.

„Overleveringen af den hebraiske bibeltekst [Gamle Testamente] er overordentlig nøjagtig; den har ikke sin lige i den klassiske græske og latinske litteratur.“ — Professor Julio Trebolle Barrera

Hvorfor er det bemærkelsesværdigt at nogle afskrifter af Bibelen har overlevet? Og hvor nøjagtigt gengiver nutidige bibler det budskab som skribenterne nedskrev?

Hvad skete der med andre gamle skrifter?

At Bibelen har overlevet frem til vor tid, er bemærkelsesværdigt når man tager i betragtning hvad der skete med skrifter affattet af nationer der levede samtidig med israelitterne. Fønikierne, for eksempel, var et nabofolk til israelitterne i det første årtusind f.v.t. Dette søfarende handelsfolk udbredte deres alfabetiske skriftsystem i hele Middelhavsområdet, og deres omfattende papyrushandel med Ægypten og den græske verden var en god indtægtskilde. Til trods for dette skriver bladet National Geographic: „Fønikiernes skrøbelige papyrusskrifter er for længst smuldrede, så vi nu stort set kun kender dem [fønikierne] fra deres fjenders forudindtagne omtale. De siges at have haft en rig litteratur, som dog gik fuldstændig tabt i oldtiden.“

Hvad med de skrifter der blev affattet af de gamle ægyptere? Mange kender til de hieroglyffer som ægypterne indhuggede eller malede på væggene i deres templer og andre steder. Ægypterne er også berømte for at have udviklet teknikken med at anvende papyrus som skrivemateriale. Men om de ægyptiske optegnelser på papyrus skriver ægyptologen K. A. Kitchen i sin bog On the Reliability of the Old Testament: „Man har anslået at omkring 99 procent af alle papyrusskrifter fra cirka år 3000 og frem til begyndelsen af den græsk-romerske periode, er gået fuldstændig tabt.“

Hvordan forholder det sig med de skriftlige optegnelser som romerne førte på papyrus? Tænk engang over følgende eksempel: Ifølge  bogen Roman Military Records on Papyrus fik romerske soldater tilsyneladende udbetalt deres løn tre gange om året, og kvitteringerne for udbetalingen af lønnen var fremstillet af papyrus. Man skønner at der i løbet af de 300 år fra Augustus begyndte at regere som romersk kejser i år 27 f.v.t., til Diokletian afsluttede sin regeringstid i 305 e.v.t., var blevet skrevet 225.000.000 sådanne kvitteringer. Af disse har man kun fundet to som er læselige.

Hvorfor har så få gamle papyrusskrifter overlevet? Forgængelige materialer, som for eksempel papyrus og et andet af datidens gængse skrivematerialer, skind, gik hurtigt tabt i fugtige omgivelser. Opslagsværket The Anchor Bible Dictionary siger: „På grund af klimaet er der ringe sandsynlighed for at papyrusdokumenter fra denne periode [det første årtusind f.v.t.] er blevet bevaret medmindre de har ligget i en tør ørken i en hule eller på et andet beskyttet sted.“

Hvordan forholder det sig med bibelteksterne?

De oprindelige bibelbøger blev tydeligvis skrevet på materialer der var lige så skrøbelige som dem fønikierne, ægypterne og romerne brugte. Hvad er så forklaringen på at Bibelen har overlevet og er blevet verdens mest udbredte bog? Professor James L. Kugel peger på én grund. Han skriver i sin bog The Bible As It Was at de oprindelige tekster blev afskrevet „igen og igen, også i den periode hvori Bibelen blev affattet“.

Hvordan er nutidige oversættelser af Bibelen sammenlignet med gamle bibelhåndskrifter? Professor Julio Trebolle Barrera, medlem af den gruppe af eksperter som fik til opgave at studere og udgive de gamle tekster kendt som Dødehavsrullerne, siger i bogen The People of the Dead Sea Scrolls: „Overleveringen af den hebraiske bibeltekst er overordentlig nøjagtig; den har ikke sin lige i den klassiske græske og latinske litteratur.“ Den ansete bibelforsker F. F. Bruce skriver i sin bog Det nye Testamentes Skrifter — er de troværdige?: „Vidnesbyrdene om vort Nye Testamentes tidlige eksistens er mangfoldigt flere end for mange af de klassiske forfatteres vedkommende. Disses autenti er der ingen der vil drømme om at anfægte.“ Han fortsætter: „Om Det nye Testamente havde været en samling verdslige skrifter, ville deres ægthed i almindelighed blive anset for hævet over enhver tvivl.“ Bibelen er bestemt en bemærkelsesværdig bog. Tager du dig tid til at læse i den hver dag? — 1 Peter 1:24, 25.

I dag findes der omkring 6000 håndskrevne afskrifter af De Hebraiske Skrifter, eller Det Gamle Testamente, og omkring 5000 afskrifter af De Græske Skrifter, eller Det Nye Testamente