Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Gode råd til familier

Vær besluttet på at leve op til dit ægteskabsløfte

Vær besluttet på at leve op til dit ægteskabsløfte

Hun siger: „Jeg havde i nogen tid bemærket at min mand, Michael, distancerede sig fra mig rent følelsesmæssigt og var meget kold over for børnene. * Hans væremåde ændrede sig kort tid efter at vi var blevet tilsluttet internettet, og jeg mistænkte ham for at se på pornografi på computeren. En aften efter at børnene var gået i seng, konfronterede jeg ham med det, og han indrømmede at han havde været inde på pornografiske hjemmesider. Jeg var vred og såret. Jeg kunne ikke fatte at det skulle overgå mig. Jeg mistede fuldstændig tilliden til ham. For at gøre det hele værre var en mandlig kollega begyndt at vise mig romantisk interesse.“

Han siger: „For nogen tid siden opdagede min kone, Maria, et billede på vores computer og udspurgte mig om det. Da jeg indrømmede at jeg regelmæssigt besøgte pornografiske hjemmesider, blev hun rasende. Jeg blev forfærdelig flov og følte mig meget skyldig. Jeg troede det ville ødelægge vores ægteskab.“

HVAD tror du der var gået galt mellem Michael og Maria? Du vil måske mene at Michaels største problem var at han så på pornografi. Men som han selv kom til at indse, var denne urene vane i virkeligheden et symptom på et dybereliggende problem — han tog ikke sit ægteskabsløfte alvorligt. * Da Michael og Maria var nygifte, så de frem til et liv i kærlighed og lykke med mange fælles oplevelser. Men som det sker for mange ægtepar, kølnedes deres nære forhold med tiden, og de begyndte at glide fra hinanden.

Føler du at båndene mellem dig og din ægtefælle er blevet svækket med årene? Vil du gerne gøre noget for at styrke dem? I så fald er du nødt til at kende svaret på tre spørgsmål: Hvad vil det sige at tage ægteskabsløftet alvorligt? Hvad kan svække beslutningen om en sådan troskab? Hvad kan du gøre for at styrke din beslutning om at holde det løfte du gav din ægtefælle?

Hvad vil det sige at tage ægteskabsløftet alvorligt?

Hvad ligger der i det at leve op til sit ægteskabsløfte? Mange mener at det først og fremmest har at gøre med pligtfølelse. Nogle par bliver for eksempel sammen på grund af børnene eller fordi de føler en forpligtelse over for Gud som har indstiftet ægteskabet. (1 Mosebog 2:22-24) Der er ingen tvivl om at det er en god indstilling at have, for det kan hjælpe et par til at holde sammen i vanskelige tider. Men for at være lykkelige, må ægtefællerne have andet og mere end pligtfølelse over for hinanden.

Jehova Gud har indstiftet ægteskabsordningen for at en mand og en kvinde kan opnå dyb glæde og tilfredshed. Guds hensigt er at manden skal ’fryde sig over sin hustru’, og at hustruen skal elske sin mand og føle at han elsker hende som sit eget legeme. (Ordsprogene 5:18; Efeserne 5:28) For at knytte så stærkt et bånd må parret imidlertid kunne stole på hinanden. Noget der er lige så vigtigt, er at opdyrke et varigt venskab. Når manden og hustruen har opnået gensidig tillid og arbejder på at blive hinandens bedste ven, vil deres motivation til at leve op til ægteskabsløftet også blive stærkere. Parrets indbyrdes hengivenhed vil være så stor at de med et bibelsk udtryk kan siges at være „ét kød“. — Mattæus 19:5.

Beslutningen om at leve op til sit ægteskabsløfte kan altså sammenlignes med den mørtel der holder murstenene til et solidt hus sammen. Mørtel fremstilles af en blanding af sand, cement og vand. På samme måde hænger ens beslutning om at holde det løfte man gav sin ægtefælle, sammen med faktorer som pligt, tillid og venskab. Men hvad kan svække forholdet mellem ægtefæller?

Udfordringer

Det kræver selvopofrelse og en ihærdig indsats at leve op til sit ægteskabsløfte. Det indbefatter at man villigt giver afkald på sine egne ønsker for at kunne glæde sin ægtefælle. Men idéen om at lade en andens ønsker komme forud for sine egne — uden tanke for om man selv får noget ud af det — er ikke populær i dag, og nogle finder det ligefrem uacceptabelt. Men tænk over dette: Hvor mange selviske mennesker har et lykkeligt ægteskab? Det er få om overhovedet nogen. Hvorfor? Fordi det ikke er ret sandsynligt at et selvisk menneske vil føle sig forpligtet til at holde ægteskabsløftet hvis det indbefatter personlige ofre, især ikke hvis vedkommende ikke umiddelbart kan se nogen personlig fordel ved at give efter for ægtefællen. Uden en fast beslutning om at få ægteskabet til at fungere, vil forholdet svækkes, uanset hvor varme og romantiske følelser parret havde i begyndelsen.

Bibelen siger realistisk nok at det kræver hårdt arbejde at være gift. Dens ord lyder: „Den gifte mand er bekymret for det der hører verden til, hvordan han kan opnå sin hustrus godkendelse,“ og „den gifte kvinde er bekymret for det der hører verden til, hvordan hun kan opnå sin mands godkendelse“. (1 Korinther 7:33, 34) Det sker desværre at selv ægtefæller der almindeligvis er uselviske, ikke altid har øje for at noget bekymrer den anden part, eller værdsætter de ofre som han eller hun bringer. Hvis et ægtepar ikke viser værdsættelse af hinanden, vil det uvægerligt øge deres „trængsel i kødet“. — 1 Korinther 7:28.

Hvis et ægteskab skal kunne overleve vanskelige tider og trives i gode tider, må man betragte det som et varigt forhold. Hvordan kan man gøre det, og hvad kan man gøre for at hjælpe ens ægtefælle til at forblive tro mod en?

Hvordan man kan styrke sin beslutning

Som noget grundlæggende må man ydmygt følge rådene i Guds ord, Bibelen. Gør man det, vil det gavne både en selv og ens ægtefælle. (Esajas 48:17) Lad os se på to praktiske skridt man kan tage.

Brug tid sammen med din ægtefælle

1. Prioriter dit ægteskab højt.

’Forvis jer om de mere vigtige ting,’ skrev apostelen Paulus. (Filipperne 1:10) Gud ser meget alvorligt på hvordan mand og hustru behandler hinanden. En ægtemand som ærer sin hustru, vil få ære fra Gud, og en hustru der respekterer sin mand, „er af stor værdi i Guds øjne“. — 1 Peter 3:1-4, 7.

Hvor vigtigt er dit ægteskab for dig? Jo vigtigere man betragter noget, jo mere tid vil man som regel bruge på det. Spørg dig selv: ’Hvor meget tid satte jeg i sidste måned af til at bruge sammen med min ægtefælle? Hvad har jeg helt konkret gjort for at vise min ægtefælle at vi stadig er hinandens bedste ven?’ Hvis du kun har brugt lidt eller ingen tid på at styrke dit ægteskab, kan det godt være at din ægtefælle finder det vanskeligt at tro på at du betragter jeres forhold som meget vigtigt.

Føler din ægtefælle at du sætter jeres ægteskab højt? Hvordan kan du finde ud af om det er tilfældet?

PRØV DETTE: Skriv følgende fem ting ned på et stykke papir: penge, arbejde, ægteskab, underholdning og venner. Skriv nu disse ting ned i den rækkefølge som du mener at din ægtefælle prioriterer dem. Bed din ægtefælle om at gøre det samme. Byt liste når I er færdige. Hvis din ægtefælle ikke føler at du bruger nok tid og energi på ægteskabet, kan I drøfte hvilke ændringer I kan foretage for at styrke jeres forhold. Spørg også dig selv: ’Hvad kan jeg gøre for at vise større interesse for det min ægtefælle synes er vigtigt?’

Utroskab begynder i hjertet

2. Undgå alle former for utroskab.

Jesus Kristus sagde: „Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ (Mattæus 5:28) Når en gift mand eller kvinde har kønslig forbindelse med en anden end sin ægtefælle, er det så voldsomt et anslag mod ægteskabet at det ifølge Bibelen giver ret til skilsmisse. (Mattæus 5:32) Men ovennævnte ord af Jesus viser at et menneske kan have haft et uret begær i sit hjerte længe inden han eller hun rent faktisk begår ægteskabsbrud. At opdyrke et sådant uret begær er i sig selv en form for utroskab.

For at kunne leve op til sit ægteskabsløfte må man træffe en fast beslutning om ikke at se på pornografi. Uanset hvad andre måtte sige, er pornografi som gift for et ægteskab. Bemærk hvordan en hustru beskriver hvad hun føler når hendes mand ser på pornografi: „Min mand siger at det sætter lidt krydderi på vores samliv. Men jeg føler det som om jeg ikke er noget værd, at han ikke har nok i mig. Jeg græder mig selv i søvn når han ser på pornografi.“ Kan man sige at denne mand er i færd med at styrke sin beslutning om at leve op til ægteskabsløftet, eller er han i færd med at svække den? Mener du at han gør det lettere for sin kone at leve op til sit løfte? Behandler han hende som sin nærmeste ven?

Den trofaste mand Job gav udtryk for at han ville forblive loyal over for sin ægtefælle og over for Gud ved at ’slutte en pagt med sine øjne’ om ikke at ’fæste sit blik på en jomfru’. (Job 31:1) Hvordan kan vi gøre ligesom Job?

Ud over at undgå pornografi, må vi beskytte vores hjerte mod at knytte upassende bånd til en person af det modsatte køn. Mange mener ganske vist ikke at det at flirte med en af det modsatte køn kan skade et ægteskab, men Guds ord siger advarende: „Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det?“ (Jeremias 17:9) Har dit hjerte bedraget dig? Spørg dig selv: ’Hvem viser jeg størst opmærksomhed — min ægtefælle eller en anden person af det modsatte køn? Hvem fortæller jeg det først til når der er sket noget der gør mig glad — min ægtefælle eller en anden? Hvordan ville jeg reagere hvis min ægtefælle bad mig om at begrænse kontakten til en bekendt af det modsatte køn? Ville det gøre mig vred, eller ville jeg med glæde efterkomme min ægtefælles ønske?’

PRØV DETTE: Hvis du føler dig tiltrukket af en person af det modsatte køn som ikke er din ægtefælle, begræns da kontakten til det absolut nødvendige, og sørg for at forholdet ikke bliver for familiært. Lad være med at tænke på de fortrin du synes vedkommende har i forhold til din ægtefælle. Se i stedet på din ægtefælles gode egenskaber. (Ordsprogene 31:29) Tænk på hvad det var du følte dig tiltrukket af ved din ægtefælle. Spørg dig selv: ’Har min ægtefælle virkelig ikke længere disse egenskaber, eller er det mig der er holdt op med at lægge mærke til dem?’

Tag initiativet

Michael og Maria, som er omtalt i indledningen, valgte at søge råd for at få løst deres problemer. Det var selvfølgelig kun det første skridt på vejen, men ved at gøre det gjorde Michael og Maria det ikke desto mindre klart at de var besluttede på at leve op til deres ægteskabsløfte, og at de var villige til at arbejde hårdt på at få det til at lykkes.

Hvad enten forholdet mellem dig og din ægtefælle er stærkt eller anspændt, er det vigtigt at han eller hun er klar over at du tager jeres forhold alvorligt og ønsker at det bliver en succes. Gør alt hvad der står i din magt, for at forsikre din ægtefælle om dette. Er du villig til at gøre en sådan indsats?

^ par. 3 Navnene er ændret.

^ par. 5 I dette tilfælde var det en mand der så på pornografi og ikke tog ægteskabsløftet alvorligt, men situationen ville være den samme hvis det drejede sig om en kvinde.

SPØRG DIG SELV . . .

  • Hvad kan jeg skære ned på for at få mere tid til min ægtefælle?

  • Hvad kan jeg gøre for at forsikre min ægtefælle om at jeg tager vores ægteskab meget alvorligt?