Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Tjen Jehova uden at blive distraheret

Tjen Jehova uden at blive distraheret

“Maria ... blev ved med at lytte til [Jesu] ord. Marta ... var optaget af at sørge for mange pligter.” – LUK. 10:39, 40.

SANGE: 94, 134

1, 2. Hvorfor elskede Jesus Marta, og hvad viser at hun var ufuldkommen?

HVAD kommer du til at tænke på når du hører om den bibelske person Marta? I evangelierne kan vi se at hun var en af Jesu nære venner, og der står at han elskede hende. Der var selvfølgelig også andre gudfrygtige kvinder som Jesus elskede og havde dyb respekt for, blandt andet Martas søster, Maria, og hans mor, der også hed Maria. (Joh. 11:5; 19:25-27) Men hvad var det ved Marta Jesus var så glad for?

2 Jesus har helt sikkert sat pris på at Marta var gæstfri og flittig, men det han elskede hende mest for, var at hun var et åndeligt menneske. Hun troede fuldt ud på det Jesus forkyndte, og var overbevist om at han var den lovede Messias. (Joh. 11:21-27) Men ligesom alle os der lever i dag, begik hun fejl. Ved en lejlighed hvor Jesus var på besøg i hendes hjem, blev hun så irriteret på sin søster, Maria, at hun bad Jesus om at sætte hende på plads. “Herre,” sagde Marta, “tager du dig ikke af at min søster har overladt til mig alene at sørge for  tingene? Sig da til hende at hun skal være med og hjælpe mig.” (Læs Lukas 10:38-42). Hvad kan vi lære af denne episode?

MARTA VAR OPTAGET AF ANDRE TING

3, 4. Hvordan valgte Maria “den gode del”, og hvad har Marta helt sikkert lært? (Se indledningsbilledet).

3 Jesus er taknemmelig for den gæstfrihed Marta og Maria viser ham, og ønsker derfor at give dem en åndelig gave. Maria griber chancen for at modtage undervisning direkte fra den store Lærer, så ‘hun sætter sig ved Herrens fødder og lytter til hans ord’. Det kunne Marta også have gjort, og så ville Jesus uden tvivl have rost hende.

4 Men Marta er optaget af noget andet. Hun vil gerne have at Jesus får en god stund hos dem, så hun går i gang med at tilberede et særligt måltid og tage sig af forskellige pligter. Det store arbejde gør hende stresset, og hun bliver irriteret på Maria. Jesus lægger mærke til at Marta har gang i alt for meget, og siger derfor venligt til hende: “Marta, Marta, du er bekymret og urolig over mange ting.” Han påpeger at én ret er rigeligt. Jesus gør det derefter klart at Maria ikke har gjort noget forkert, da han siger: “Maria har på sin side valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.” Maria ville sikkert hurtigt glemme hvad hun fik at spise ved denne særlige lejlighed, men hun ville aldrig glemme Jesu rosende ord og den åndelige føde han gav hende. Mere end 60 år senere skrev apostlen Johannes imidlertid: “Jesus elskede Marta og hendes søster.” (Joh. 11:5) Ja, Marta må have lyttet til Jesu kærlige råd og tjent Jehova trofast resten af sit liv.

5. Hvordan er livet i dag i forhold til livet på Bibelens tid, og hvilket spørgsmål rejser det?

5 Hvordan er det i dag? Er der færre ting man kan blive optaget eller distraheret af, end på Bibelens tid? Læg mærke til hvad der for mere end 60 år siden blev sagt til en gruppe studerende i USA. Ordene blev gengivet i Vagttårnet for 1. februar 1959 og lød: “Aldrig før i historien har menneskeheden pralet af så enestående meddelelsesmidler, hurtigpresser, rigt illustrerede tidsskrifter, radio, film, fjernsyn. ... De bombarderer os daglig med nye forstyrrelser. ... For ikke længe siden levede man i den tro at vor tid var ‘oplysningens tidsalder’. Den bliver mere og mere ‘forstyrrelsernes tidsalder’.” I Vagttårnet stod der desuden: “Der vil sandsynligvis blive flere forstyrrelser efterhånden som denne verden nærmer sig sin undergang.” Det har i den grad vist sig at være sandt! Så hvordan kan vi undgå at blive unødigt distraheret og i stedet blive mere som Maria, der fokuserede på de åndelige ting?

BRUG IKKE VERDEN FULDT UD

6. Hvordan har Guds folk gjort brug af verdens teknologi?

6 For at fremme udbredelsen af den gode nyhed har den jordiske del af Guds organisation gjort brug af verdens teknologi. Tænk for eksempel på “Skabelsens Fotodrama”, en forestilling bestående af lysbilleder og levende film i farver og med lyd. Før og under Første Verdenskrig blev millioner af mennesker jorden over trøstet af denne forestilling, der sluttede af med at beskrive de fredelige forhold under Jesu Kristi tusindårsrige. Senere blev radioen benyttet til at sende budskabet om Riget ud til  millioner af mennesker i hele verden. I dag gør vi brug af computerteknologi og internettet for at udbrede den gode nyhed og når på den måde ud til selv de fjerneste og mest isolerede egne på jorden.

Lad ikke mindre vigtige ting distrahere dig i din tjeneste for Jehova (Se paragraf 7)

7. (a) Hvorfor er det farligt at være for optaget af det verden har at tilbyde? (b) Hvad bør vi især være opmærksomme på? (Se fodnoten).

7 Bibelen advarer os dog mod at være for optaget af det verden har at tilbyde. (Læs 1 Korinther 7:29-31). En kristen kan let komme til at bruge for meget tid på ting der ikke i sig selv er forkerte; det kunne være på hobbyer, sightseeing, læsning, tv-kiggeri, shopping eller på at finde frem til det sidste nye inden for elektronik og luksusvarer. Noget der også kan stjæle meget tid, og som man ligefrem kan blive afhængig af, er de sociale medier og det at sende beskeder og mails og tjekke nyheder og sportsresultater. * (Præd. 3:1, 6) Hvis ikke vi begrænser den tid vi bruger på mindre vigtige ting, kan vi let komme til at forsømme det allervigtigste i vores liv – tilbedelsen af Jehova. – Læs Efeserne 5:15-17.

8. Hvorfor er det vigtigt at vi ikke elsker det der er i verden?

Satan har designet sin verden sådan at den både kan fascinere og distrahere. Sådan var det i det første århundrede og i endnu højere grad i dag. (2 Tim. 4:10) Det er derfor vigtigt at vi følger rådet: ‘Elsk ikke det der er i verden.’ Hvis vi hele tiden forsøger at justere vores liv ind efter dette råd, vil vi ikke så let blive distraheret, og vores kærlighed til Jehova vil kunne vokse. På den måde bliver det nemmere for os at gøre hans vilje og bevare et nært forhold til ham. – 1 Joh. 2:15-17.

HOLD DIT ØJE KLART

9. Hvad tilskyndede Jesus sine disciple til, og hvordan var han selv et godt eksempel?

9 Det kærlige råd Jesus gav Marta, stemte fuldt ud med det han lærte andre, og med hans måde at leve på. Jesus tilskyndede for eksempel sine disciple til at bevare deres symbolske øje “klart”, altså fokusere på deres tjeneste for Guds rige og undgå at lade sig distrahere. (Læs Mattæus 6:22, 33). Og han havde heller ikke selv en masse ting; han ejede hverken et hus eller et stykke jord. – Luk. 9:58; 19:33-35.

10. I hvilken henseende var Jesus et godt eksempel for os?

 10 Der var meget der kunne have afledt Jesu opmærksomhed fra forkyndelsen, men han lod sig aldrig distrahere. Tidligt i sin tjeneste besøgte han Kapernaum. Efter at han havde undervist og udført mirakler, forsøgte indbyggerne at få ham til at blive i byen. Hvordan reagerede han på deres smigrende anmodning? Han sagde: “Jeg må nødvendigvis også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo dette jeg er sendt ud for.” (Luk. 4:42-44) I overensstemmelse med disse ord rejste Jesus rundt i hele Palæstina for at forkynde og undervise. Jesus var ganske vist fuldkommen, men han havde de samme behov som andre mennesker og følte sig nogle gange udmattet fordi han gav sig fuldt ud i tjenesten. – Luk. 8:23; Joh. 4:6.

11. Hvad sagde Jesus til en mand der ikke kunne blive enig med sin bror, og hvad advarede Jesus mod?

11 Ved en senere lejlighed var Jesus i gang med at undervise sine disciple i noget meget vigtigt, nemlig hvordan man udholder modstand, da en mand afbrød ham med ordene: “Lærer, sig til min broder at han skal skifte arven med mig.” Jesus ville ikke lade sin opmærksomhed aflede af sådan en strid og svarede derfor: “Menneske, hvem har sat mig til dommer eller skifteforvalter over jer?” Jesus fortsatte derefter sin undervisning og advarede tilhørerne mod at lade det materielle distrahere dem i deres tjeneste for Gud. – Luk. 12:13-15.

12, 13. (a) Hvorfor blev nogle grækere betaget af Jesus? (b) Hvordan håndterede Jesus en situation der kunne have afledt hans opmærksomhed?

12 Den sidste uge i Jesu liv som menneske var meget intens. (Matt. 26:38; Joh. 12:27) Der ventede Jesus en ydmygende retssag og en frygtelig død, og han skulle stadig nå at udrette meget. Søndag den 9. nisan red Jesus som forudsagt ind i Jerusalem på et æselføl, og folkeskarerne hyldede ham som “den der kommer som kongen i Jehovas navn”. (Luk. 19:38) Næste dag gik Jesus ind i templet, og her smed han modigt alle dem ud der grådigt pressede penge ud af folk. – Luk. 19:45, 46.

13 Blandt folkeskarerne i Jerusalem var der nogle græske proselytter som var dybt betaget af Jesus på grund af alt det han gjorde. De bad derfor apostlen Filip om at arrangere et møde med ham. Men Jesus afslog at mødes med dem; intet fik lov til at aflede hans opmærksomhed fra at gøre Guds vilje. Han forsøgte ikke at vinde tilhængere der kunne beskytte ham mod hans fjender og mod at lide en offerdød. Efter at have forklaret Filip og Andreas at han snart skulle dø, sagde han derfor: “Den der holder af sin sjæl ødelægger den, men den der hader sin sjæl i denne verden, vil bevare den til evigt liv.” De græske proselytter ville altså ikke få stillet deres nysgerrighed. Jesus kom i stedet med en opfordring til at efterligne hans selvopofrende livsstil og lovede: “Hvis nogen vil tjene mig, vil Faderen ære ham.” Filip tog uden tvivl dette positive budskab med tilbage til grækerne. – Joh. 12:20-26.

14. Hvad viser at Jesus var afbalanceret selvom forkyndelsen var det vigtigste i hans liv?

14 Jesus lod sig ikke distrahere i sit vigtige arbejde med at forkynde. Men det betød ikke at han aldrig tog sig tid til andre ting. I Bibelen kan vi se at han var med til mindst ét bryllup, og han bidrog  endda til festen ved at lave vand om til vin. (Joh. 2:2, 6-10) Han var også hjemme og spise hos nære venner og hos nogle der viste interesse for den gode nyhed. (Luk. 5:29; Joh. 12:2) Men endnu vigtigere: Jesus sørgede for at have tid til bøn, eftertanke og nødvendig hvile. – Matt. 14:23; Mark. 1:35; 6:31, 32.

‘AFLÆG ENHVER VÆGT’

15. Hvilket råd gav Paulus, og hvordan var han selv et godt eksempel?

15 I et af sine breve sammenlignede Paulus livet som kristen med et udholdenhedsløb og tilskyndede alle der tjener Gud, til at “aflægge enhver vægt”. (Læs Hebræerne 12:1). Paulus levede selv op til sine ord. Han havde opgivet en lovende karriere inden for jødedommen og dermed givet afkald på rigdom og berømmelse. Han fokuserede på “de mere vigtige ting” og gjorde sit yderste i tjenesten, blandt andet ved at rejse rundt mellem Syrien, Lilleasien, Makedonien og Judæa. “Idet jeg glemmer hvad der er bagved og rækker efter det der er foran, jager jeg frem mod målet efter sejrsprisen,” skrev han angående sit håb om evigt liv i himlen. (Fil. 1:10; 3:8, 13, 14) Paulus var ikke gift, og det hjalp ham til fortsat at ‘stå til tjeneste for Herren uden at lade sig distrahere’. – 1 Kor. 7:32-35.

16, 17. Hvordan kan vi, uanset om vi er gift eller ej, følge Paulus’ eksempel? Genfortæl hvad et ægtepar oplevede.

16 Ligesom Paulus har nogle kristne i dag valgt at forblive ugifte for at kunne gøre mere i tjenesten. (Matt. 19:11, 12) Ugifte brødre og søstre har som regel færre familieforpligtelser end dem der er gift. Men uanset om vi er gift eller single, må vi alle “aflægge enhver vægt” og undgå at blive unødigt distraheret. Det betyder måske at vi skal skære ned på tidskrævende vaner og sætte os mål der kan hjælpe os til at bruge mere tid i tjenesten for Jehova.

17 Tænk over hvad Mark og Claire, et ægtepar fra Wales, erfarede. De blev begge pionerer efter at de var gået ud af skolen, og da de var blevet gift, fortsatte de sammen i pionertjenesten. “Vi ville gerne på det internationale byggehold, så for at forenkle vores liv endnu mere solgte vi vores hus og sagde vores deltidsarbejde op,” forklarer Mark. I de sidste 20 år har de rejst rundt i Afrika for at bygge rigssale. På et tidspunkt havde de ikke mere end 15 dollars tilbage, men Jehova sørgede for dem. “Vi oplever dyb tilfredshed ved at bruge hver dag i tjenesten for Jehova,” siger Claire. “I årenes løb har vi fået mange venner, og vi mangler ikke noget. Det vi har måttet ofre, er intet i forhold til den glæde det giver at tjene Jehova på fuld tid.” Mange heltidstjenere har erfaret noget lignende. *

18. Hvad er vigtigt at tænke over?

18 Hvad med dig? Hvad kan du gøre hvis du finder ud af at du er blevet distraheret og ikke tjener Jehova med samme entusiasme som tidligere? Måske har du brug for at se nærmere på dine vaner i forbindelse med bibellæsning og personligt studium. Hvordan kan du få større udbytte af disse ting? Det vil blive forklaret i den næste artikel.

^ par. 17 Se også Hadyn og Melody Sandersons livsberetning “Når man ved hvad der er ret, må man handle efter det”. (Vagttårnet for 1. marts 2006) Deres forretning i Australien gik godt, men de solgte den for at blive heltidsforkyndere. Bemærk hvad der skete da de løb tør for penge mens de var missionærer i Indien.