Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ser du “Jehovas hånd” i dit liv?

Ser du “Jehovas hånd” i dit liv?

“Jehovas hånd skal gøres kendt for hans tjenere.” – ES. 66:14.

SANGE: 65, 26

1, 2. Hvilken opfattelse har nogle af Gud?

MANGE mener at Gud er ligeglad med hvad de foretager sig. De tænker at Gud ikke interesserer sig for os mennesker. Efter at supertyfonen Haiyan havde hærget det centrale Filippinerne i november 2013, udtalte borgmesteren i en af de større byer: “Gud må have været et andet sted.”

2 Andre igen tror ikke at Gud kan se hvad de gør. (Es. 26:10, 11; 3 Joh. 11) Den holdning var der også nogle der havde i det første århundrede. Paulus sagde at de var “fyldt ... med al slags uretfærdighed, ondskab, havesyge, slethed”. – Rom. 1:28, 29.

3. (a) Hvilke spørgsmål om Gud kan vi stille os selv? (b) Hvad sigter Jehovas “hånd” ofte til i Bibelen?

3 Hvad med os? Vi ved at Jehova ser alt hvad vi foretager os. Men forstår vi også at han interesserer sig for os, og ser vi hans hånd i vores liv? Og er vi blandt dem der vil “få Gud at se”, som Jesus sagde? (Matt. 5:8) For at finde ud af hvad der ligger i det, vil vi først drøfte nogle bibelske eksempler på nogle der så Guds hånd i det der skete, og nogle der ikke  gjorde. Derefter vil vi komme ind på hvordan vi tydeligt kan se hans hånd i vores liv. Under gennemgangen af disse punkter må vi huske at Bibelen ofte taler om Guds “hånd” når den beskriver at Gud anvender sin kraft, for eksempel til at hjælpe sine tjenere og besejre sine fjender. – Læs 5 Mosebog 26:8.

DE SÅ IKKE GUDS HÅND

4. Hvorfor kunne Israels fjender ikke se Guds hånd?

4 I fortiden var der mange der havde mulighed for at se og høre om hvordan Jehova hjalp sit folk. Jehova udfriede mirakuløst israelitterne fra Egypten og hjalp dem derefter til at besejre den ene konge efter den anden. (Jos. 9:3, 9, 10) Til trods for at kongerne på den vestlige side af Jordan havde set og hørt om det, samledes mange af dem “for i forening at føre krig mod Josua og Israel”. (Jos. 9:1, 2) Selv efter at disse konger var begyndt at kæmpe mod Israel, havde de mulighed for at se Guds hånd. På Jehovas befaling “stod solen stille, og månen blev stående, indtil nationen havde taget hævn over sine fjender”. (Jos. 10:13) Men Jehova tillod at fjendernes hjerter blev forhærdede så de kæmpede mod israelitterne. (Jos. 11:20) De ville ikke erkende at Gud kæmpede for Israel, og det førte til at de led nederlag.

5. Hvad nægtede den onde kong Akab at erkende?

5 Senere havde den onde kong Akab rig mulighed for at se Jehovas hånd i det der skete. Elias sagde til ham: “Der skal ikke komme dug eller regn i disse år uden på mit ord!” (1 Kong. 17:1) Denne forudsigelse kom tydeligvis fra Jehova, men det nægtede Akab at erkende. Akab så også hvordan der faldt ild ned fra himlen da Elias bad Jehova om at fortære et brændoffer. Elias fortalte dernæst Akab at Jehova ville sætte en stopper for tørken, og sagde: “Drag ned, så du ikke bliver opholdt af skylregnen!” (1 Kong. 18:22-45) Akab så alt dette ske, men afviste blankt at se Jehovas store kraft i de ting der skete. Dette og de førnævnte eksempler lærer os noget meget vigtigt – vi må være opmærksomme på Jehovas hånd i vores liv.

DE SÅ JEHOVAS HÅND

6, 7. Hvad var nogle på Josuas tid klar over?

6 Der var nogle der befandt sig i samme situation som disse onde konger, men som alligevel kunne se Jehovas hånd. På Josuas tid, hvor mange nationer kæmpede mod Israel, indgik gibeonitterne en fredsaftale med Guds folk. Hvorfor? De sagde til Josua: “Dine tjenere [er] kommet for Jehova din Guds navns skyld, for vi har hørt om hans ry og om alt hvad han har gjort.” (Jos. 9:3, 9, 10) Klogt anerkendte de at det var den sande Gud der kæmpede for israelitterne.

7 Rahab så også Guds hånd i de begivenheder der fandt sted på hendes tid. Efter at have hørt om hvordan Jehova havde udfriet sit folk, sagde hun til to israelitiske spioner: “Jeg véd at Jehova vil give jer landet.” Det var forbundet med stor fare at have sådan et standpunkt, men hun havde en fast tro på at Jehova kunne udfri hende og hendes familie. – Jos. 2:9-13; 4:23, 24.

8. Hvordan gav nogle israelitter udtryk for at de havde set Guds hånd?

Til forskel fra Israels onde kong Akab kunne nogle af de israelitter der var vidne til styrkeprøven på Karmel, se Jehovas hånd i det der skete. Da de så at Jehova besvarede Elias’ bøn ved at  sende ild ned fra himlen og fortære ofret, udbrød de: “Jehova er den sande Gud!” (1 Kong. 18:39) Det var en helt indlysende konklusion for dem!

9. Hvad må vi gøre for at kunne se Jehova og hans hånd?

9 Både de gode og de dårlige eksempler vi har været inde på, hjælper os til at forstå hvad der ligger i det at se Gud og at se hans hånd. Efterhånden som vi lærer Jehova og hans egenskaber at kende, vil vi kunne se hans hånd med vores “hjertes øjne”. (Ef. 1:18) Vi ønsker bestemt at efterligne dem der i fortiden og nutiden tydeligt har kunnet se at Jehova hjælper sit folk. Men hvordan kan vi vide om Jehova også hjælper mennesker i dag?

VIDNESBYRD OM GUDS HÅND I DAG

10. Hvad viser at Jehova hjælper mennesker i dag? (Se indledningsbilledet).

10 Vi har god grund til at tro at Jehova stadig hjælper mennesker. Ofte hører vi om hvordan enkeltpersoner har bedt til Gud om åndelig hjælp og derefter modtaget den. (Sl. 53:2) Da en bror ved navn Allan forkyndte fra hus til hus på en lille ø i Filippinerne, mødte han en kvinde der begyndte at græde. Han fortæller: “Lige præcis den morgen havde hun bedt til Jehova om at hans Vidner ville finde hende. Som teenager havde hun studeret Bibelen med nogle Jehovas Vidner, men hun mistede kontakten med dem da hun blev gift og flyttede til øen. Gud havde besvaret hendes bøn så hurtigt at hun blev rørt til tårer.” Inden der var gået et år, havde hun indviet sit liv til Jehova.

Ser du vidnesbyrdene om at Jehova hjælper sit folk i dag? (Se paragraf 11-13)

11, 12. (a) Hvordan hjælper Jehova sine tjenere? (b) Hvordan hjalp Jehova en søster der var rejst ud for at hjælpe til ved et byggeri?

11 Mange af Guds tjenere mærkede tydeligt Jehovas hånd dengang de skulle aflægge urene vaner som rygning, stofmisbrug eller det at se pornografi. Nogle har fortalt at de på egen hånd forsøgte at slippe ud af deres afhængighed flere gange, men at det ikke lykkedes for dem. Da de begyndte at søge Jehovas hjælp, gav han dem “den kraft som er ud over det normale”, og endelig kunne de overvinde deres svaghed. – 2 Kor. 4:7; Sl. 37:23, 24.

12 Jehova har hjulpet mange af sine tjenere til at klare personlige udfordringer. Som eksempel kunne nævnes Amy, der var med til at bygge en rigssal og et missionærhjem på en lille ø i Stillehavet. Hun fortæller: “Vi boede på et ret lille hotel, og hver dag måtte vi vade gennem oversvømmede gader for at komme hen til byggepladsen.” Det var også en udfordring at vænne sig til de lokale skikke, og ofte var der ikke elektricitet og vand. Amy fortæller videre: “Som om det ikke var nok, kom jeg også en dag til at vrisse ad en søster som jeg arbejdede sammen med. Jeg gik hjem med følelsen af at være en fiasko. På mit mørke hotelværelse udøste jeg mit hjerte for Jehova og bad ham om hjælp.” Da strømmen kom tilbage, tog Amy et nummer af Vagttårnet og læste en artikel om en gileadafslutning. Artiklen kom ind på netop de ting hun kæmpede med, blandt andet hjemve, det at skulle vænne sig til en ny kultur og at omgås nye mennesker. Hun siger: “Jeg følte at Jehova talte direkte til mig den aften. Det motiverede mig til at holde ud.” – Sl. 44:25, 26; Es. 41:10, 13.

13. Hvad beviser at Jehova hjælper sit folk til at “forsvare og juridisk stadfæste den gode nyhed”?

13 Det at Jehovas Vidner har kunnet “forsvare og juridisk stadfæste den gode  nyhed”, er endnu et bevis på at Jehova støtter sit folk. (Fil. 1:7) Nogle regeringer har forsøgt at sætte en stopper for vores arbejde. Men når man tænker over at Jehovas folk har vundet mere end 268 højesteretssager, heraf 24 sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol siden år 2000, er det tydeligt at ingen kan holde Guds hånd tilbage. – Es. 54:17; læs Esajas 59:1.

14. Hvordan ser vi Guds hånd i vores forkyndelse og enhed?

14 Jehovas hånd kan også ses i den globale forkyndelse af den gode nyhed. (Matt. 24:14; Apg. 1:8) Når vi dertil føjer et forenet, internationalt brodersamfund – noget verden aldrig ville kunne imitere – er det let at forstå hvorfor selv nogle udenforstående siger: “Gud er virkelig iblandt jer.” (1 Kor. 14:25) Ja, som vi har set, er der overvældende beviser på at Jehova hjælper sit folk. (Læs Esajas 66:14). Men hvad med dig personligt? Ser du tydeligt Jehovas hånd i dit liv?

SER DU JEHOVAS HÅND I DIT LIV?

15. Forklar hvorfor vi til tider kan have svært ved at se Jehovas hånd i vores liv.

15 Hvorfor kan det nogle gange være svært for os at se Guds hånd i vores liv? Fordi vi kan komme ud for problemer der virker helt overvældende. Når det sker, glemmer vi måske at fokusere på hvordan Jehova tidligere har hjulpet os. Da den trofaste profet Elias blev truet på livet af dronning Jesabel, glemte selv han for en stund hvordan Jehova havde været med ham. Bibelen fortæller at han endda bad om at måtte dø. (1 Kong. 19:1-4) Hvordan kunne Elias få hjælp og styrke? Han måtte se hen til Jehova. – 1 Kong. 19:14-18.

16. Hvad kan vi gøre for at se Gud ligesom Job gjorde?

16 Job fokuserede på et tidspunkt så meget på sine problemer at han glemte  at se tingene fra Jehovas synspunkt. (Job 42:3-6) Ligesom Job må vi måske gøre en større indsats for at kunne se Gud. Hvad kan vi gøre? Vi kan meditere over det Bibelen siger om de problemer vi kommer ud for, og om hvordan Jehova hjælper os. Så vil Jehova blive mere virkelig for os, og ligesom Job vil vi hver især kunne sige: “Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne.”

Er du med til at hjælpe andre til at se Jehova? (Se paragraf 17, 18)

17, 18. (a) Giv eksempler på hvordan vi kan se Jehovas hånd i vores liv. (b) Fortæl en oplevelse der viser hvordan Jehova hjælper os i dag.

17 Hvordan kan vi se Jehovas hånd i vores liv? Her er nogle eksempler: Måske følte du tydeligt at Jehova ledte begivenhederne dengang du fik sandheden. Eller måske husker du et møde hvor du hørte et foredrag og tænkte: ‘Det var lige hvad jeg havde brug for.’ Det kan også være at du har oplevet at få et konkret svar på en af dine bønner. Eller måske besluttede du at udvide din tjeneste og blev forbløffet over hvordan Jehova fik det hele til at falde på plads. Eller det kan være at du har sagt dit arbejde op fordi det greb ind i din tjeneste for Jehova, og derefter erfaret hvordan han har opfyldt sit løfte: ‘Jeg vil ikke på nogen måde forlade dig.’ (Hebr. 13:5) Hvis vi er åndeligt vågne, vil vi kunne se hvordan Jehova har hjulpet os på mange forskellige måder.

18 Sarah, en søster fra Kenya, fortæller denne oplevelse: “Jeg bad til Jehova fordi jeg følte at en dame jeg studerede Bibelen med, ikke værdsatte vores studium. Jeg spurgte ham om jeg skulle holde op med at studere med hende. Så snart jeg havde sagt ‘amen’, ringede telefonen. Det var hende jeg studerede med, og hun ville høre om hun måtte komme med til møde. Jeg var målløs!” Hvis du er opmærksom, vil du sikkert også kunne se at Jehova tager aktivt del i dit liv. Rhonna, en søster i Asien, siger: “Det kræver noget øvelse at kunne se Jehovas ledelse. Men når først man har lært det, er det fantastisk at opleve hvor stor interesse han viser os!”

19. Hvad mere kræves der for at kunne se Gud?

19 Jesus sagde: “Lykkelige er de rene af hjertet, for de vil få Gud at se.” (Matt. 5:8) Hvordan kan vi være “rene af hjertet”? Vi må sørge for at vores tanker er rene, og afholde os fra det der er forkert. (Læs 2 Korinther 4:2). Når vi sørger for at holde os åndeligt stærke og bevarer en god adfærd, vil vi være blandt dem der kan se Gud. I den næste artikel vil vi komme ind på noget andet der kan hjælpe os til at se Jehovas hånd i vores liv, nemlig vores tro.