Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bliv ved med at meditere over de åndelige ting

Bliv ved med at meditere over de åndelige ting

“Grund over disse ting, fordyb dig i dem, så din fremgang må være tydelig for alle.” – 1 TIM. 4:15.

SANGE: 57, 52

1, 2. Hvordan er menneskets hjerne helt unik?

MENNESKETS hjerne er helt unik. Den sætter os for eksempel i stand til at lære noget så vigtigt som et sprog. Af den grund kan vi læse, skrive, tale og forstå det talte ord, og vi kan bede og synge lovsange til Jehova. Hver af disse bedrifter involverer dele af hjernen og neurale netværk som forskere stadig ikke helt forstår. En professor i lingvistik har sagt at det er noget ganske særligt for mennesker at ‘vi som børn har evnen til at tilegne os et sprog’.

2 Ja, menneskets evne til at benytte sig af et sprog er en fantastisk gave fra vores Skaber. (Sl. 139:14; Åb. 4:11) Jehova har givet mennesker en anden særlig gave som adskiller os fra dyrene. Eftersom vi er skabt “i Guds billede”, har vi fået en fri vilje og kan vælge at bruge vores sproglige færdigheder til at prise Jehova. – 1 Mos. 1:27.

3. Hvilken enestående gave har Jehova givet os så vi kan blive vise?

3 Jehova har også givet alle der ønsker at tjene ham, en anden enestående gave, nemlig Bibelen. Hele Bibelen eller dele af den findes på 2.800 sprog. Når du grunder over det der står i denne hellige bog, fylder du dit sind med Guds  tanker. (Sl. 40:5; 92:5; 139:17) Det at meditere over sådanne åndelige ting “kan gøre dig vís til frelse”. – Læs 2 Timoteus 3:14-17.

4. Hvad vil det sige at meditere, og hvilke spørgsmål vil vi drøfte?

4 At meditere vil sige at man retter sine tanker mod noget bestemt, enten godt eller dårligt, og derefter reflekterer eller grunder over det. (Sl. 77:12; Ordsp. 24:1, 2) Det bedste vi kan meditere over, er det vi lærer om Jehova Gud og hans søn, Jesus Kristus. (Joh. 17:3) Men måske spørger du: ‘Hvilken sammenhæng er der mellem læsning og meditation? Hvad kan vi meditere over, og hvordan kan det at meditere blive en fast del af vores liv og endda en fornøjelse?’

SØRG FOR AT FÅ FULDT UDBYTTE AF DIT STUDIUM

5, 6. Hvad kan hjælpe dig til bedre at forstå og huske det du læser?

5 På grund af din fantastiske hjerne kan du gøre forskellige ting uden at du behøver at koncentrere dig om det. Med til disse automatiske processer hører det at trække vejret, gå, cykle eller måske at skrive blindskrift. Til en vis grad gælder det også læsning. Det er derfor af stor betydning at du fokuserer på meningen når du læser noget. Når du kommer til slutningen af en paragraf eller til en underoverskrift, vil det være godt at stoppe op og tænke over det du lige har læst, så du er sikker på at du har forstået det korrekt. Forstyrrelser eller manglende koncentration kan imidlertid få dine tanker til at drage på langfart og føre til at du ikke får fuldt udbytte af din læsning. Hvordan kan du undgå det?

6 Videnskabelige undersøgelser har vist at det er lettere at huske det man læser, hvis man siger ordene. Det ved Jehova, der har skabt hjernen. Derfor gav han Josua besked på at “læse dæmpet” i Loven. (Læs Josua 1:8). Du vil sikkert opleve at når du læser Bibelen “dæmpet”, vil du have lettere ved at koncentrere dig, og ordene vil prente sig dybere i dit sind.

7. Hvornår er det bedst at meditere over Guds ord? (Se indledningsbilledet).

7 Det at læse kræver måske ikke i sig selv de store anstrengelser, men helt anderledes forholder det sig med meditation. Vores ufuldkomne hjerne har derfor tendens til at skifte spor og beskæftige sig med noget mindre krævende. Af den grund er det bedst at meditere på et tidspunkt hvor man ikke er for træt, og på et roligt sted hvor man ikke umiddelbart bliver forstyrret. Salmisten David udnyttede også tiden når han lå vågen om natten. (Sl. 63:6) Selv Jesus, der var fuldkommen både fysisk og mentalt, vidste hvor vigtigt det er at finde et roligt sted til at meditere og bede. – Luk. 6:12.

GODE TING VI KAN MEDITERE OVER

8. (a) Hvad kan vi meditere over foruden Guds ord? (b) Hvad viser at Jehova sætter pris på at vi taler om ham?

8 Det er meget vigtigt at du reflekterer over det du læser i Bibelen, men der er også andre ting du kan grunde over. Når du for eksempel bliver fascineret af noget i skaberværket, så stop op og tænk. Du vil sikkert føle dig bevæget til at takke Jehova for hans godhed. Og hvis du er sammen med andre, så del endelig dine tanker med dem. (Sl. 104:24; Apg. 14:17) Sætter Jehova pris på at vi på den måde tænker på ham, taler om ham og takker ham? Vi finder svaret i dette løfte  i hans dyrebare ord, Bibelen: “Da talte de som frygter Jehova med hinanden, og Jehova gav agt og hørte efter, hvorpå der i hans nærværelse blev skrevet en bog til minde om dem som frygter Jehova og har hans navn i tanke.” Mal. 3:16.

Mediterer du over hvordan du bedst kan hjælpe dem du studerer med? (Se paragraf 9)

9. (a) Hvad opfordrede Paulus Timoteus til at meditere over? (b) Hvordan kan vi gøre brug af Paulus’ råd når vi forbereder os til forkyndelsen?

9 Paulus opfordrede Timoteus til at ‘grunde over’ hvordan hans tale, adfærd og undervisning ville virke på andre. (Læs 1 Timoteus 4:12-16). Det vil også være godt for os at meditere over sådan nogle ting. For eksempel må vi tage os tid til eftertanke når vi forbereder os til at lede et bibelstudium. Med den pågældende elev i tanke må vi finde nogle ekstraspørgsmål og illustrationer som kan hjælpe eleven til at gøre fremskridt. En sådan eftertanke virker meget forfriskende, styrker vores egen tro og sætter os i stand til at lede bibelstudier på en bedre og mere begejstret måde. Det er også vigtigt at vi forbereder os mentalt til at gå ud at forkynde. Læg mærke til hvad der siges om Ezra: “Ezra havde i sit hjerte taget en fast beslutning om [eller: havde beredt sit hjerte til] at rådspørge Jehovas lov og handle efter den og undervise i forordninger og lovbud.” (Ezra 7:10) Måske kunne du læse et kapitel i Apostelgerninger og på den måde blive ‘opflammet’ til tjenesten. (2 Tim. 1:6) Du vil sikkert også have gavn af at meditere over de bibelvers og de publikationer du har tænkt dig at bruge. Tænk også over hvem du kan møde i dit distrikt, og hvad der kan vække deres interesse. Når vi på denne måde forbereder os til tjenesten, vil vi kunne bruge Guds ord mere effektivt, og vores forkyndelse  vil være “en demonstration af ånd og kraft”. – 1 Kor. 2:4.

10. Hvilke andre gode ting kan vi meditere over?

10 Tager du nogle gange notater under offentlige foredrag eller stævnepunkter? I så fald kan du genopfriske det du lærte ud fra Guds ord og af hans organisation, og meditere over det. Hver måned får vi nye numre af Vagttårnet og Vågn op!, og ved stævnerne får vi nye publikationer, og alt dette materiale kan vi også grunde over. Og når du læser i ‘Årbogen’, så husk at stoppe op mellem de forskellige oplevelser. Det vil give dig tid til at reflektere over det læste så det rører dit hjerte. Du kan også markere vigtige tanker eller gøre notater i margenen; det kan være en hjælp når du forbereder dig på at aflægge genbesøg eller hyrdebesøg eller holde et indlæg. Men som det vigtigste vil dét at du stopper op og mediterer over det du læser, give dig mulighed for at absorbere informationerne og takke Jehova for de gode ting du lærer.

MEDITÉR OVER GUDS ORD HVER DAG

11. Hvad bør vi først og fremmest meditere over, og hvorfor? (Se også fodnoten).

11 Det vi først og fremmest skal meditere over, er selvfølgelig Guds inspirerede ord. Måske befinder du dig en dag i en situation hvor du er frataget muligheden for at læse i Bibelen. Men ingen kan fratage dig muligheden for at meditere over det du har lagret i din hukommelse, som for eksempel dine yndlingsskriftsteder eller ordene i nogle af Rigets sange. * (Apg. 16:25) Guds ånd kan hjælpe dig til at huske de gode, åndelige ting du har lært. – Joh. 14:26.

12. Hvilken plan kunne man lægge for sin bibellæsning?

12 I løbet af ugen kan du sætte nogle bestemte dage af til at læse og meditere over menighedens ugentlige bibellæsning. Andre dage kan sættes af til at læse og reflektere over det Jesus sagde og gjorde. Nogle af de mest velkendte bøger i Bibelen er evangelieberetningerne om Jesu liv og tjeneste. (Rom. 10:17; Hebr. 12:2; 1 Pet. 2:21) Guds folk har endda en publikation der i kronologisk rækkefølge fortæller om begivenhederne i Jesu liv på jorden. Dette hjælpemiddel kommer især til sin ret når vi omhyggeligt læser og grunder over de evangelieberetninger der er henvist til i kapitlerne. – Joh. 14:6.

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT AT MEDITERE?

13, 14. Hvorfor er det så vigtigt at blive ved med at meditere over åndelige ting, og hvad vil det give os lyst til?

13 Det at meditere over åndelige ting er essentielt for at en person kan blive åndeligt moden. (Hebr. 5:14; 6:1) Hvis man kun sjældent tænker på Jehova og Jesus, vil man ikke kunne bevare en stærk tro. Og så er man i fare for at glide bort eller endda trække sig bort fra sandheden. (Hebr. 2:1; 3:12) Jesus advarede os om at hvis vi ikke hører, eller tager imod, Guds ord “med et smukt og godt hjerte”, vil vi ikke kunne ‘beholde det’. I stedet vil vi let kunne blive ‘revet med af dette livs bekymringer, rigdom og sanselige nydelser’. – Luk. 8:14, 15.

14 Lad os derfor blive ved med at grunde over Guds ord. Det vil give os  lyst til at genspejle Jehovas herlighed, egenskaber og personlighed, som er beskrevet i Bibelen. (2 Kor. 3:18) Findes der nogen større ære end at lære mere om vores kærlige, himmelske Far og få lov til at efterligne ham i al evighed? – Præd. 3:11.

15, 16. (a) Hvordan gavner det os at meditere over åndelige ting? (b) Hvorfor er det nogle gange svært at meditere, men hvorfor skal vi blive ved med det?

15 Når vi bliver ved med at meditere over åndelige ting, vil vi bevare vores begejstring for sandheden, og så vil vi kunne være til opmuntring for vores trosfæller og folk i distriktet. Det at reflektere over Guds største gave til menneskeheden, løskøbelsen ved Kristus, vil øge vores værdsættelse af det nære forhold vi har til vores hellige Gud og Far, Jehova. (Rom. 3:24; Jak. 4:8) Mark, en bror fra Sydafrika der sad i fængsel i tre år på grund af sin kristne neutralitet, har sagt: “Man kan sammenligne det at meditere med en spændende oplevelsesrejse. Jo mere vi mediterer over det åndelige, jo flere nye ting lærer vi om vores Gud, Jehova. Når jeg en gang imellem føler mig lidt nede eller bekymrer mig for fremtiden, tager jeg min bibel frem og mediterer over nogle vers. Jeg kan virkelig mærke hvordan det beroliger mig.”

16 Det skal indrømmes at livet i dag er så fyldt med forstyrrende elementer at det nogle gange kan være meget svært at finde ro til at meditere over åndelige ting. Patrick, en anden trofast bror fra Afrika, fortæller ærligt: “Mit sind er som en indbakke der fyldes med alle mulige gode og dårlige informationer som skal sorteres hver dag. Når jeg søger i denne indbakke, støder jeg ofte på ‘foruroligende tanker’, og jeg bliver nødt til at tale med Jehova om dem inden jeg kan tænke klart nok til at meditere. Det tager ganske vist lidt tid inden jeg kan begynde at tænke dybere over åndelige emner, men jeg føler at det giver mig et nærmere forhold til Jehova. Mit sind bliver åbnet så jeg bedre kan forstå sandheden.” (Sl. 94:19) Ja, det at ‘undersøge Skrifterne daglig’ og meditere over det vi lærer, vil gavne os på et utal af måder. – Apg. 17:11.

HVORDAN DU FINDER TID TIL DET

17. Hvordan finder du tid til at meditere?

17 Nogle står tidligt op om morgenen for at læse, meditere og bede. Andre bruger tid på det i deres frokostpause. Andre igen vil helst gøre det først på aftenen eller lige inden de går i seng. Nogle holder af både at begynde og afslutte dagen med at læse i Bibelen. Ja, der er mange muligheder for at læse i Bibelen regelmæssigt, eller “dag og nat”. (Jos. 1:8) Det afgørende er at vi køber os tid fra mindre vigtige ting så vi kan grunde over Guds ord hver dag. – Ef. 5:15, 16.

18. Hvad siger Bibelen om alle der mediterer over Guds ord og gør deres bedste for at leve efter det?

18 I Bibelen lover Jehova gang på gang at han vil velsigne alle der mediterer over hans ord og gør deres bedste for at leve efter det. (Læs Salme 1:1-3). Jesus sagde: “Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!” (Luk. 11:28) Men vigtigst af alt: Hvis vi mediterer over åndelige ting hver dag, vil det hjælpe os til at ære Jehova, der har skabt vores fantastiske hjerne. Så vil han belønne os med lykke nu og et evigt liv i en retfærdig ny verden. – Jak. 1:25; Åb. 1:3.

^ par. 11 Se artiklen “Vores kamp for at forblive åndeligt stærke” i Vagttårnet for 1. december 2006.