Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

“Giv os mere tro”

“Giv os mere tro”

“Hjælp mig hvor jeg mangler tro!” – MARK. 9:24.

SANGE: 81, 135

1. Hvor vigtigt er det at have tro? (Se indledningsbilledet).

HAR du nogen sinde tænkt: ‘Er jeg mon en af dem Jehova vil redde under den store trængsel og give lov til at leve i den nye verden?’ Vores overlevelse er afhængig af flere faktorer, og Paulus nævnte en af de meget vigtige da han sagde: “Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag.” (Hebr. 11:6) Det lyder måske meget enkelt, men desværre ‘er troen ikke alles’. (2 Thess. 3:2) Disse skriftsteder hjælper os til at forstå hvor vigtigt det er at opbygge en stærk tro.

2, 3. (a) Hvad lærer Peter os om værdien af tro? (b) Hvad vil vi se på i denne artikel?

2 Apostlen Peter gjorde også opmærksom på værdien af tro. Han skrev at dens “prøvede ægthed” kunne “være årsag til pris og herlighed og ære ved Jesu Kristi åbenbarelse”. (Læs 1 Peter 1:7). Den store trængsel nærmer sig hastigt, og vi vil derfor gerne have en tro der er “årsag til pris” når vores store Konge åbenbares. Ja, vi ønsker bestemt at høre til “dem som har tro, så sjælen bevares i live”. (Hebr. 10:39) Med det i tanke får vi sikkert lyst til at sige som manden der bønfaldt Jesus: “Hjælp mig hvor jeg mangler tro!” (Mark. 9:24) Eller måske siger vi ligesom Jesu apostle: “Giv os mere tro.” – Luk. 17:5.

3 I denne artikel vil vi derfor se på følgende spørgsmål: Hvordan kan vi få en stærkere tro? Hvordan kan vi vise at vi  har tro? Og hvorfor kan vi være sikre på at Jehova vil besvare vores anmodninger om mere tro?

GUD ØNSKER AT VI SKAL HAVE EN STÆRK TRO

4. Hvilke eksempler kan få os til at styrke vores tro?

4 ‘Alt det der forud er skrevet, er skrevet til vor belæring,’ og vi kan derfor lære meget af de bibelske beretninger om nogle der havde en stærk tro. (Rom. 15:4) Når vi læser om Abraham, Sara, Isak, Jakob, Moses, Rahab, Gideon, Barak og mange andre, føler vi os sikkert tilskyndet til at vurdere vores egen tro. (Hebr. 11:32-35) Derudover kan det at læse om brødre og søstre der i dag har vist en enestående tro, motivere os til at styrke troen. *

5. Hvordan viste Elias at han havde en stærk tro på Jehova, og hvad får hans eksempel os til at overveje?

5 En af de troshelte der omtales i Bibelen, er profeten Elias. Overvej de følgende eksempler på hans ubetingede tillid til Jehova. Da Elias skulle fortælle kong Akab at Jehova ville bringe en tørke over landet, sagde han med overbevisning: ‘Så sandt Jehova lever: Der skal ikke komme dug eller regn i disse år uden på mit ord!’ (1 Kong. 17:1) Elias var desuden sikker på at Jehova ville sørge for det han og andre havde behov for under tørken. (1 Kong. 17:4, 5, 13, 14) Han troede også på at Jehova kunne give et barn livet igen. (1 Kong. 17:21) Han var heller ikke i tvivl om at Jehova ville sende ild ned fra himlen for at fortære ofret på Karmels Bjerg. (1 Kong. 18:24, 37) Og da Jehovas tid var inde til at sætte en stopper for tørken, og inden der var noget som helst tegn på regn, sagde Elias til Akab: “Gå op, spis og drik, for der lyder larm af regnskyl.” (1 Kong. 18:41) Efter at have tænkt over denne beretning kan vi spørge os selv: ‘Har jeg en lige så stærk tro som Elias?’

HVORDAN KAN VI FÅ EN STÆRK TRO?

6. Hvad må Jehova give os for at vi kan opdyrke tro?

6 En stærk tro er ikke noget vi kan opdyrke ved egen kraft. Tro er en del af Guds hellige ånds frugt. (Gal. 5:22) Det vil derfor være klogt af os at bede om mere af denne ånd. Jesus forsikrer os om at vores Far vil “give hellig ånd til dem der beder ham”. – Luk. 11:13.

7. Forklar med en illustration hvordan vi kan bevare en stærk tro.

7 Når først vi har fået en stærk tro, må vi blive ved med at give den næring. Vores tro kan sammenlignes med et bål. Lige når der er kommet gang i bålet, blusser flammerne måske voldsomt op. Men hvis man overlader bålet til sig selv, vil ilden efterhånden dø ud; bålet vil blive til varme gløder og til sidst ende som kold aske. Hvis man i stedet bliver ved med at lægge brænde på bålet, vil det aldrig gå ud. På samme måde kan vi holde troen i live ved regelmæssigt at give den næring fra Guds ord. Når vi bliver ved med at studere Bibelen, vil vi få større kærlighed til den og dens forfatter, og så har vi et godt grundlag for at styrke vores tro yderligere.

8. Hvad kan hjælpe os til at opbygge og bevare vores tro?

8 Hvad kan du ellers gøre for at opbygge og bevare en stærk tro? Stil dig  ikke tilfreds med den viden du tilegnede dig inden du blev døbt. (Hebr. 6:1, 2) Bliv ved med at studere de profetier i Bibelen der allerede er blevet opfyldt, for de kan give dig mange gode argumenter for at tro. Du kan også bruge Guds ord som en målestok der kan hjælpe dig til at se om du lever op til det der forventes af en der har en stærk tro. – Læs Jakob 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Hvordan styrkes vores tro af (a) en god omgangskreds? (b) møderne? (c) forkyndelsen?

9 Paulus sagde til sine trosfæller at de kunne “opmuntres ved hinandens tro”. (Rom. 1:12) Når vi er sammen med vores brødre og søstre, kan vores tro altså blive styrket. Det gælder især hvis vi er sammen med nogle der allerede har vist den “prøvede ægthed” af deres tro. (Jak. 1:3) Dårligt selskab nedbryder troen, men godt selskab opbygger den. (1 Kor. 15:33) Det er en af grundene til at vi får det råd ikke at “forsømme at komme sammen”, men at blive ved med at “opmuntre hinanden” ved vores møder. (Læs Hebræerne 10:24, 25). En anden grund er at undervisningen ved møderne er trosstyrkende. Som Paulus skrev, ‘kommer troen af det man hører’. (Rom. 10:17) Er det at komme til møderne en fast del af dit liv?

10 I forkyndelsen opbygger vi ikke kun andres tro – vi styrker også vores egen. Ligesom de første kristne lærer vi at stole fuldt ud på Jehova og at tale frimodigt ved enhver lejlighed. – Apg. 4:17-20; 13:46.

11. Hvorfor havde Kaleb og Josua en stærk tro og tillid, og hvordan kan vi få det samme?

11 Når vi oplever at Jehova hjælper os i vores liv og besvarer vores bønner, får vi også større tro. Det var det der skete for Kaleb og Josua. De viste at de havde tro på Jehova da de udspionerede det lovede land. Og deres tro voksede endnu mere da de i tiden derefter så hvordan Jehova ledte begivenhederne. Derfor kunne Josua med overbevisning sige til israelitterne: “Ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl.” Senere sagde han: “Så frygt nu Jehova og tjen ham i uangribelighed og sandhed ... Jeg og mit hus, vi vil tjene Jehova.” (Jos. 23:14; 24:14, 15) Når vi ‘smager og ser at Jehova er god’, kan vi også få en sådan tillid. – Sl. 34:8.

LAD DIN TRO KOMME TIL UDTRYK I HANDLING

12. Hvordan viser vi ifølge Jakob at vores tro er levende?

12 Hvordan kan vi vise at vi har en levende tro? Svaret på det spørgsmål finder vi i disciplen Jakobs ord: “Jeg skal vise dig min tro af mine gerninger.” (Jak. 2:18) Vores handlinger vil altså vidne om at vores tro er ægte. Lad os belyse det med et par eksempler.

De der villigt giver af sig selv i forkyndelsen, viser at de har en stærk tro (Se paragraf 13)

13. Hvordan er forkyndelsen med til at vise at vi har tro?

13 At deltage i forkyndelsen er en enestående måde at vise vores tro på. Hvorfor det? Fordi vores forkyndelse er et udtryk for at vi har tro på at enden er nær, og at den ‘ikke vil være forsinket’. (Hab. 2:3) En måde vi kan bedømme vores tro på, er ved at overveje hvor meget vi er villige til at give af os selv i dette arbejde. Gør vi hvad vi kan i forkyndelsen? Søger vi ligefrem efter muligheder for at gøre endnu mere? (2 Kor. 13:5) Ja, at fortælle offentligt om de bibelske sandheder er en rigtig god måde at vise dybden af vores tro på. – Læs Romerne 10:10.

14, 15. (a) Hvordan kan vi vise at vi har tro når vi møder udfordringer i vores liv? (b) Fortæl en oplevelse der viser hvad en stærk tro kan udvirke.

 14 De udfordringer vi kommer ud for i livet, giver os også mulighed for at vise at vi har tro. Uanset om vi kæmper med sygdom, modløshed, depression, fattigdom eller andre problemer, har vi tillid til at Jehova og hans søn vil ‘hjælpe os i rette tid’. (Hebr. 4:16) Det at bede om noget der ikke lige har med vores åndelige behov at gøre, kan faktisk være et udtryk for tillid. Jesus sagde at vi kan bede om materielle ting, deriblandt “brød for denne dag efter dagens behov”. (Luk. 11:3) I Bibelen findes der beretninger der er med til at overbevise os om at Jehova er i stand til at sørge for os. Under en meget streng tørke i Israel sørgede Jehova for at Elias havde både mad og vand. Bibelen fortæller: “Ravnene bragte ham brød og kød om morgenen, og brød og kød om aftenen, og han drak af regnfloden.” (1 Kong. 17:3-6) Vi har tillid til at Jehova også kan sørge for at vi får hvad vi har behov for.

Livets udfordringer giver os mulighed for at vise at vi har tro (Se paragraf 14)

15 Desuden er vi overbeviste om at de bibelske principper kan hjælpe os til at få mad på bordet. Rebecca, en gift søster der bor i Asien, fortæller hvordan hun og hendes familie anvendte principperne i Mattæus 6:33 og Ordsprogene 10:4 om at sætte Riget først og arbejde flittigt. På et tidspunkt følte hendes mand at hans arbejde var begyndt at udgøre en fare for deres åndelighed, så han sagde op. Men hvordan skulle de nu kunne forsørge deres fire børn? Rebecca siger: “Vi begyndte at sælge konfekt og kager vi selv havde lavet. Jehova hjalp os virkelig i de år hvor vi tjente penge på den måde. Vi havde altid mad nok.” Har du også haft lejlighed til at vise at du tror på at Bibelen indeholder den bedste vejledning til mennesker i dag?

16. Hvad vil det føre til hvis vi stoler på Jehova?

16 Vi må aldrig tvivle på at det er til bedste for os at følge Guds anvisninger.  Idet Paulus citerede Habakkuk, skrev han: “Den retfærdige skal leve som følge af tro.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Det er derfor yderst vigtigt at vi har en fast tro på ham der virkelig kan hjælpe os. Paulus minder os om at Jehova er den der “i overensstemmelse med den kraft der er virksom i os, kan gøre mere end rigeligt, langt ud over hvad vi beder om eller fatter”. (Ef. 3:20) Jehovas tjenere gør deres bedste for at udføre hans vilje, men de er også klar over at de har begrænsninger, og derfor sætter de deres lid til at Jehova vil velsigne deres indsats. Er vi ikke lykkelige for at vores Gud hjælper os?

ANMODNINGER OM TRO VIL BLIVE BESVARET

17. (a) Hvordan blev apostlenes anmodning om tro besvaret? (b) Hvorfor kan vi regne med at vores anmodninger om mere tro vil blive besvaret?

17 Efter denne gennemgang har vi det måske ligesom apostlene da de sagde til Jesus: “Giv os mere tro.” (Luk. 17:5) Deres bøn blev besvaret, særligt på pinsedagen i år 33 da den hellige ånd blev udgydt over dem og de fik en større forståelse af Guds hensigt. Det styrkede i den grad deres tro, og de kastede sig derfor ud i den største forkyndelseskampagne indtil da. (Kol. 1:23) Kan vi regne med at vores anmodninger om mere tro vil blive besvaret? Ja, det forsikrer Gud os om i sit ord, for det vi beder om, er “i overensstemmelse med hans vilje”. – 1 Joh. 5:14.

18. Hvordan velsigner Jehova dem der gør noget for at styrke deres tro?

18 Det glæder tydeligvis Jehova når vi fuldt ud stoler på ham. Han vil helt sikkert besvare vores anmodninger om mere tro. Som en følge deraf vil vores tro blive stærkere, og vi vil blive “anset for værdige til Guds rige”. – 2 Thess. 1:3, 5.

^ par. 4 Se for eksempel livsberetningerne fortalt af Lillian Gobitas Klose (Vågn op! for 22. juli 1993), Feliks Borys (Vågn op! for 22. februar 1994) og Josephine Elias (Vågn op! for september 2009).