Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man bevarer en positiv tankegang

Hvordan man bevarer en positiv tankegang

„Hvis et menneske lever mange år — lad det fryde sig over dem alle.“ — PRÆD. 11:8.

1. Hvilke velsignelser fra Jehova kan vi glæde os over?

JEHOVA ønsker at vi skal være glade, og han overøser os med velsignelser der kan bidrage til vores glæde. Først og fremmest er vi i live. Derfor kan vi bruge vores liv til at prise Gud, som har draget os til den sande tilbedelse. (Sl. 144:15; Joh. 6:44) Jehova forsikrer os om at han elsker os, og han hjælper os til at holde ud i vores tjeneste for ham. (Jer. 31:3; 2 Kor. 4:16) Vi glæder os over det åndelige paradis, hvor vi både får rigelig åndelig føde og har et kærligt brodersamfund. Derudover har vi et dyrebart håb for fremtiden.

2. Hvad kæmper nogle af Guds trofaste tjenere med?

2 Trods disse grunde til glæde kæmper nogle af Guds trofaste tjenere med negative tanker om sig selv. De føler måske at hverken de selv eller deres tjeneste har særlig stor værdi for Jehova. For dem der har vedvarende negative følelser, kan tanken om at fryde sig over „mange år“ virke som ren utopi. Livet føles måske som en lang række mørke dage. — Præd. 11:8.

3. Hvad kan udløse negative følelser?

3 Negative følelser kan blive udløst af skuffelser eller sygdom eller af at man mærker alderen begynde at trykke.  (Sl. 71:9; Ordsp. 13:12; Præd. 7:7) Dertil kommer at hjertet er forræderisk og kan fordømme os, også selvom Gud er tilfreds med os. (Jer. 17:9; 1 Joh. 3:20) Djævelen retter falske anklager mod Guds tjenere. Og de der har Satans tankegang, prøver måske at forgifte os med det synspunkt den illoyale Elifaz udtrykte — at vi er uden værdi for Gud. Det var løgn på Jobs tid, og det er løgn i dag. — Job 4:18, 19.

4. Hvad vil vi se på i denne artikel?

4 I Bibelen gør Jehova det klart at han vil være med dem der „går i dalen med dystert mørke“. (Sl. 23:4) Én måde han er med os på, er gennem sit ord. Bibelen er ’mægtig ved Gud til nedrivning af fæstningsværker’, deriblandt vrangforestillinger og negative tanker. (2 Kor. 10:4, 5) Lad os derfor se på hvordan vi ved hjælp af Bibelen kan opdyrke og bevare en positiv tankegang. Det vil både gavne dig selv og hjælpe dig til at se hvordan du kan opmuntre andre.

BIBELEN KAN HJÆLPE DIG TIL AT FÅ EN POSITIV TANKEGANG

5. Hvilken prøve kan hjælpe os til at have en positiv tankegang?

5 Apostlen Paulus pegede på noget der kan hjælpe os til at få en positiv tankegang. Han tilskyndede menigheden i Korinth: „Bliv ved med at prøve jer selv, om I er i troen.“ (2 Kor. 13:5) „Troen“ er de kristne grundsandheder der åbenbares i Bibelen. Hvis det vi siger og gør, harmonerer med disse sandheder, består vi prøven og viser at vi er „i troen“. Vi må selvfølgelig vurdere vores liv i forhold til hele den kristne lære. Vi kan ikke plukke ud hvilke dele vi vil følge. — Jak. 2:10, 11.

6. Hvorfor må vi prøve os selv for at se ’om vi er i troen’? (Se indledningsbilledet).

6 Du tøver måske med at tage denne prøve, især hvis du er bange for at falde igennem. Men Jehovas syn på os er vigtigere end vores eget, og hans tanker er meget højere end vores. (Es. 55:8, 9) Han ransager sine tilbedere, ikke for at fordømme dem men for at finde deres gode egenskaber og for at hjælpe dem. Når du ved hjælp af Guds ord efterprøver ’om du er i troen’, vil du se dig selv mere som Gud ser dig. Det kan hjælpe dig til at erstatte enhver tanke om at du er uden værdi for Gud, med tillid til Bibelens forsikring om at du er dyrebar i Jehovas øjne. Det kan føles som at trække gardinerne fra og lade sollyset strømme ind i et mørkt rum.

7. Hvordan kan vi få gavn af trofaste eksempler fra Bibelen?

7 En god måde du kan prøve dig selv på, er at meditere over de trofaste eksempler der er omtalt i Bibelen. Sammenlign deres omstændigheder eller følelser med dine egne, og tænk over hvad du ville have gjort i deres situation. Lad os se på tre eksempler der viser hvordan du ved hjælp af Bibelen kan få bekræftet at du er „i troen“, og derved få et positivt syn på dig selv.

DEN FATTIGE ENKE

8, 9. (a) Hvilken situation befandt den fattige enke sig i? (b) Hvilke negative følelser kan enken have haft?

8 I templet i Jerusalem iagttog Jesus en fattig enke. Hendes eksempel kan hjælpe os til at bevare et positivt syn på os selv trods vores begrænsninger. (Læs Lukas 21:1-4). Tænk engang over enkens situation. Ikke alene måtte hun udholde sorgen over at have mistet sin mand; hun levede også i et samfund hvor de religiøse ledere hellere ville ’opsluge enkernes hjem’ end hjælpe dem. (Luk. 20:47) Hun var så fattig at det eneste hun kunne bidrage med  til templet, svarede til det en arbejder kunne tjene på nogle få minutter.

9 Forestil dig hvad enken må have følt da hun kom ind i tempelforgården med sine to småmønter i hånden. Tænkte hun mon på hvor lille et bidrag hun nu kunne give i sammenligning med dengang hendes mand levede? Blev hun flov da hun så hvor store bidrag dem foran hende gav, og spekulerede hun på om hendes bidrag virkelig gjorde nogen forskel? Selvom hun måske har haft sådanne følelser, støttede hun den sande tilbedelse så godt hun kunne.

10. Hvordan viste Jesus at enken havde stor værdi i Jehovas øjne?

10 Jesus viste at både enken og hendes bidrag havde stor værdi i Jehovas øjne. Han sagde at hun lagde mere i end alle de rige. Det hun gav, blev blandet med de andres bidrag, og dog fremhævede Jesus hende som noget særligt. De der senere talte bidragene op og så de to småmønter, har næppe haft nogen anelse om hvor stor værdi mønterne og deres giver havde for Jehova. Men det var Guds syn på tingene der virkelig betød noget, ikke hvad andre tænkte, og heller ikke hvordan enken så på sig selv. Kan du ved hjælp af denne beretning prøve om du er i troen?

Hvad kan du lære af den fattige enkes eksempel? (Se paragraf 8-10)

11. Hvad kan du lære af beretningen om enken?

11 Dine omstændigheder kan have stor betydning for hvad du kan give Jehova. På grund af alder eller sygdom kan nogle kun bruge meget lidt tid på at forkynde den gode nyhed. Har de nogen grund til at mene at deres tjeneste ikke er værd at rapportere? Selv hvis du ikke har de store begrænsninger, føler du måske at det du yder, kun udgør en lille del af alle de timer Guds folk hvert år bruger i forkyndelsen. Men beretningen om den fattige enke lærer os at Jehova lægger mærke til og værdsætter hver eneste gang vi gør noget for ham, ikke mindst når det er under vanskelige omstændigheder.  Tænk tilbage på din tjeneste for Jehova i løbet af det sidste år. Krævede én af de timer du gav ham, et særligt offer af dig? Hvis det er tilfældet, kan du være sikker på at han virkelig værdsætter det du gjorde for ham i den time. Når du ligesom den fattige enke gør dit bedste i Jehovas tjeneste, behøver du ikke at tvivle på at du er „i troen“.

„TAG MIN SJÆL BORT“

12-14. (a) Hvordan blev Elias påvirket af negative følelser? (b) Hvad kan have fået Elias til at føle som han gjorde?

12 Profeten Elias var loyal over for Jehova og havde en stærk tro. Alligevel var han på et tidspunkt så langt nede at han bad Jehova om at tage hans liv. Han sagde: „Det er nok. Nu, Jehova, tag min sjæl bort.“ (1 Kong. 19:4) Hvis man aldrig selv har været så fortvivlet, vil man måske være tilbøjelig til at mene at Elias overdrev, at han ’talte overilet’. (Job 6:3) Men hans følelser var reelle. Læg dog mærke til at Jehova ikke irettesatte ham fordi han ønskede at dø, men i stedet hjalp ham.

13 Hvordan var Elias blevet så nedtrykt? Kort forinden havde han været primus motor i en afgørende prøve i Israel der beviste at Jehova er den sande Gud, og det førte til at 450 ba’alsprofeter blev henrettet. (1 Kong. 18:37-40) Elias havde sikkert håbet på at Guds folk nu ville vende tilbage til den rene tilbedelse, men sådan gik det ikke. Den onde dronning Jesabel sendte besked til Elias om at hun nok skulle få ham dræbt. Elias frygtede for sit liv og flygtede sydpå gennem Juda ind i ørkenen, et øde og barsk sted. — 1 Kong. 19:2-4.

14 Nu hvor Elias var alene med sine tanker, overbeviste han sig selv om at hans arbejde som profet var nytteløst. Han sagde til Jehova: „Jeg er ikke bedre end mine forfædre.“ Hans pointe var at han følte sig lige så ubrugelig som støvet og knoglerne af hans døde forfædre. I virkeligheden havde han prøvet sig selv ud fra sine egne normer og var nået frem til at han var en fiasko, uden værdi for Jehova eller nogen anden.

15. Hvordan forsikrede Gud Elias om at han stadig værdsatte ham?

15 Men den Almægtige havde et helt andet syn på Elias. Elias havde stadig stor værdi i Guds øjne, og Jehova gjorde flere ting for at forsikre ham om det. Han sendte en engel for at styrke ham. Han sørgede også for mad og drikke til ham så han kunne klare den 40 dage lange tur sydpå til Horebs Bjerg. Desuden korrigerede Jehova venligt Elias’ fejlagtige opfattelse, nemlig at ingen andre israelitter var forblevet trofaste. Læg mærke til at Gud gav ham nye opgaver, som han tog imod. Elias fik gavn af Jehovas hjælp, og med fornyet energi genoptog han sin profetgerning. — 1 Kong. 19:5-8, 15-19.

16. På hvilke måder har Gud sørget for dig?

16 Elias’ oplevelse kan hjælpe dig til at få bekræftet at du er i troen, og til at få en positiv tankegang. For det første: Tænk på de forskellige måder Jehova har sørget for dig på. Har en af hans tjenere, måske en ældstebror eller en anden moden kristen, hjulpet dig på et tidspunkt hvor du virkelig havde brug for det? (Gal. 6:2) Er du blevet åndeligt næret gennem Bibelen, vores kristne publikationer og møderne? Næste gang du bliver styrket på en af disse måder, så husk hvem hjælpen i virkeligheden kommer fra, og tak ham i bøn. — Sl. 121:1, 2.

17. Hvad sætter Jehova pris på hos sine tjenere?

 17 For det andet: Erkend at en negativ selvopfattelse kan være vildledende. Det er Guds bedømmelse af os der tæller. (Læs Romerne 14:4). Jehova sætter pris på vores hengivenhed og trofasthed; han bedømmer os ikke efter vores resultater. Og det kunne meget vel være at du, ligesom Elias, har gjort mere for Jehova end du selv er klar over. Der er sikkert nogle i menigheden du har påvirket i en god retning, ligesom der er nogle i distriktet der har hørt om sandheden takket være dig.

18. Hvad er den opgave Jehova har givet dig, et bevis på?

18 For det tredje: Betragt hver eneste opgave fra Jehova som et bevis på at han er med dig. (Jer. 20:11) Ligesom Elias er du måske modløs fordi du tilsyneladende ikke opnår nogen resultater i din tjeneste, eller fordi et åndeligt mål virker uopnåeligt. Men husk at du har det største privilegium nogen af os kan have nu — nemlig at forkynde den gode nyhed og bære Guds navn. Forbliv trofast. Så vil ordene i en af Jesu lignelser i en vis forstand også kunne siges til dig: „Gå ind til din herres glæde.“ — Matt. 25:23.

’DEN NØDSTEDTES BØN’

19. Hvilken situation stod den der skrev Salme 102, i?

19 Den der skrev Salme 102, var dybt fortvivlet. Han var ’nødstedt’ og led store fysiske eller følelsesmæssige kvaler; han var blevet „svag“ og havde slet ikke kræfter til at klare sine problemer. (Sl. 102, overskriften) Hans ord røber at hans smerte, ensomhed og personlige følelser helt havde overmandet ham. (Sl. 102:3, 4, 6, 11) Han var overbevist om at Jehova ville kaste ham bort. — Sl. 102:10.

20. Hvordan kan bøn hjælpe en der kæmper med negative tanker?

20 Ikke desto mindre kunne salmisten stadig bruge sit liv til at prise Jehova. (Læs Salme 102:19-21). Som vi ser i Salme 102, kan selv de der er i troen, føle stor smerte og have svært ved at fokusere på noget som helst andet. Salmisten følte sig „som en ensom fugl på taget“, som om hans problemer var hans eneste selskab. (Sl. 102:7) Hvis du har det på samme måde, så udøs dit hjerte for Jehova ligesom salmisten gjorde. Den nødstedtes bønner — dine bønner — kan hjælpe dig når du kæmper med negative tanker. Jehova lover at han vil ’vende sig mod de nøgnes bøn og ikke ringeagte deres bøn’. (Sl. 102:17) Hav tillid til dette løfte.

21. Hvordan kan en der kæmper med negative følelser, få en mere positiv tankegang?

21 Salme 102 viser også hvordan du kan få en mere positiv tankegang. Det der hjalp salmisten, var at han rettede opmærksomheden mod sit forhold til Jehova. (Sl. 102:12, 27) Han fandt trøst i tanken om at Jehova altid vil hjælpe sit folk igennem trængsler. Hvis negative følelser i en periode hindrer dig i at gøre så meget i forkyndelsen som du ønsker, så nævn det i bøn. Bed Gud om at lytte til din bøn, ikke kun for at du kan opnå en vis lindring, men også „for at Jehovas navn kan blive forkyndt“. — Sl. 102:20, 21.

22. Hvordan kan vi alle glæde Jehova?

22 Ja, ved hjælp af Bibelen kan vi bevise over for os selv at vi er i troen og har stor værdi i Jehovas øjne. Det er selvfølgelig ikke sikkert at vi helt kan få bugt med negative følelser og modløshed under de nuværende forhold. Men hver eneste af os kan glæde Jehova og opnå frelse ved trofast at holde ud i tjenesten for ham. — Matt. 24:13.