Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

Har du omhyggeligt læst de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv at besvare følgende spørgsmål:

Hvornår forkyndte Jesus for „ånderne der var i fængsel“? (1 Pet. 3:19)

Tilsyneladende var det på et tidspunkt efter sin opstandelse at Jesus forkyndte for de onde ånder at de ville få en retfærdig straf. — 15/6, side 23.

Hvordan gør du dit andet ægteskab til en succes?

Du må ikke lade et tidligere ægteskab overskygge det nuværende; du må prøve at komme godt ud af det med gamle venner der ikke rigtig kender jer som par; du må opbygge tillid til din nye ægtefælle selvom din første ægtefælle måske var troløs. — 1/7, side 9-10.

Hvornår dømmer Jesus folk som enten får eller geder? (Matt. 25:32)

Det sker når han kommer for at dømme folk under den store trængsel, efter at falsk religion er blevet tilintetgjort. — 15/7, side 6.

Hvornår vil de lovløse der omtales i lignelsen om hveden og ukrudtet, græde og skære tænder? (Matt. 13:36, 41, 42)

Det vil de gøre under den store trængsel når det går op for dem at de ikke kan undgå at blive tilintetgjort. — 15/7, side 13.

Hvornår bliver Jesu ord om den trofaste og kloge træl opfyldt? (Matt. 24:45-47)

Jesu ord begyndte at blive opfyldt efter 1914, ikke på pinsedagen i år 33. I 1919 blev trællen sat over tjenestefolkene, der omfatter alle kristne som får åndelig mad. — 15/7, side 21-23.

Hvornår sætter Jesus den trofaste træl over alt hvad han ejer?

Det vil ske i fremtiden, under den store trængsel når de der udgør den trofaste træl, modtager deres himmelske belønning. — 15/7, side 25.

Når nogle bibelske personer ikke nævnes ved navn, er det så fordi de havde dårlige egenskaber eller var ubetydelige?

Nej. Nogle af dem Bibelen ikke nævner ved navn, var gode, mens andre var onde. (Rut 4:1-3; Matt. 26:18) Vi kender for eksempel kun navnene på to af de trofaste engle. — 1/8, side 10.

Hvad hjalp, foruden kraft fra Gud, 230 Vidner til at overleve en lang march fra koncentrationslejren Sachsenhausen?

Selvom Vidnerne var svækkede af sult og sygdom, opmuntrede de hele tiden hinanden til at fortsætte. — 15/8, side 18.

Hvorfor er beretningen om dengang israelitterne krydsede Jordanfloden for at komme ind i det lovede land, til opmuntring for os?

Floden var gået over sine bredder, men Jehova standsede den rivende strøm så hans folk kunne komme over. Det må have styrket deres tro og deres tillid til ham, og beretningen kan opmuntre os. — 15/9, side 16.

Hvad kan man udlede af at farver ofte nævnes i Bibelen?

At farver nævnes i Bibelen, viser at Gud forstår at farver kan påvirke vores følelser og hjælpe os til at huske ting. — 1/10, side 14-15.

Hvordan bliver profetien i Mika 5:5 om stammehøvdinger og hyrder opfyldt i dag?

Vi forstår at udtrykket ’syv hyrder og otte stammehøvdinger’ i Mika 5:5 sigter til de udnævnte ældste i menigheden, der styrker Guds folk til at klare et forudsagt kommende angreb. — 15/11, side 20.

Hvorfor har vi brug for Gud?

Vi har behov for god vejledning og svar på livets store spørgsmål, og Gud tilbyder begge dele. Ved at opfylde løfterne i sit ord vil han give os mulighed for at få et godt og lykkeligt liv. — 1/12, side 4-6.