Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Gør dette til minde om mig’

’Gør dette til minde om mig’

’Efter at have takket brækkede han brødet i stykker og sagde: „Dette betyder mit legeme, som er til gavn for jer. Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.“’ — 1 KOR. 11:24.

1, 2. Hvilke tanker kan apostlene have gjort sig inden Jesu sidste rejse til Jerusalem?

’NU HVOR skyerne er væk, kan vi se nymånen. I aftes må vægtere i Jerusalem have kunnet skimte den første tynde kant af månens segl. Lige så snart Sanhedrinet fik besked om det, erklærede de at en ny måned, nisan, var begyndt. Derefter er nyheden blevet spredt ved hjælp af ildsignaler eller budbringere, og den er endda nået hertil. Nu vil Jesus helt sikkert tage af sted til Jerusalem så han kan være der inden påsken.’

2 Måske har nogle af dem der var sammen med Jesus i Peræa (på den anden side af Jordan), gjort sig sådanne tanker under Jesu sidste rejse til Jerusalem. (Matt. 19:1; 20:17, 29; Mark. 10:1, 32, 46) Fra det blev fastslået hvornår det var den første dag i den jødiske måned nisan, ville der gå 13 dage inden jøderne holdt påsken, efter solnedgang den 14. nisan.

3. Hvorfor er kristne interesseret i datoen for påsken?

3 Datoen for Herrens aftensmåltid, der svarer til datoen for den jødiske påske, vil i 2014 være efter solnedgang den 14. april. Det vil være en særlig dag for sande kristne og alle interesserede. Hvorfor? På grund af det vi læser i Første Korintherbrev 11:23-25: „I den nat da [Jesus] skulle overgives, tog [han] et brød og, efter at have takket, brækkede [han] det i stykker og sagde: ’Dette betyder mit legeme, som er til gavn for jer. Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.’ Og på samme måde tog han bægeret.“

4. (a) Hvilke spørgsmål kunne vi stille os selv inden mindehøjtiden? (b) Hvordan fastlægges datoen for mindehøjtiden hvert år? (Se rammen  „Mindehøjtiden 2014“).

4 Mindehøjtiden er den eneste højtid Jesus befalede sine disciple at holde hvert år, og du vil uden tvivl være til stede. Spørg dig selv: ’Hvordan skal jeg forberede mig til denne aften? Hvilke symboler vil blive brugt? Hvilken fremgangsmåde vil blive fulgt?  Og hvilken betydning bør begivenheden og symbolerne have for mig?’

SYMBOLERNE

5. Hvilke forberedelser skulle apostlene træffe inden Jesu sidste påske sammen med dem?

5 Da Jesus sagde til sine apostle at de skulle gøre et værelse klar til påskemåltidet, nævnte han ikke noget om kunstfærdige udsmykninger; nej, han skulle bare bruge et passende, rent lokale hvor der var plads til alle de inviterede. (Læs Markus 14:12-16). Apostlene skulle sørge for bestemte ting til måltidet, herunder usyret brød og rødvin. Efter påskemåltidet koncentrerede Jesus sig om disse to symboler.

6. (a) Hvad sagde Jesus om brødet efter påskemåltidet? (b) Hvilken slags brød bruges til mindehøjtiden?

6 Apostlen Mattæus var til stede og skrev senere: „Jesus [tog] et brød, og efter at have udtalt en velsignelse brækkede han det i stykker, og idet han gav det til disciplene sagde han: ’Tag, spis.’“ (Matt. 26:26) Brødet var usyret, som det der blev brugt ved påsken. (2 Mos. 12:8; 5 Mos. 16:3) Det bestod af hvedemel og vand, og der var ikke tilsat surdej eller krydderier, såsom salt. Eftersom det var usyret, hævede det ikke. Det var fladt, tørt og sprødt og dermed let at brække i stykker. Forud for mindehøjtiden vil menighedens ældste måske bede nogen om at lave sådanne brød af hvedemel og vand, bagt på en let olieret bageplade eller pande. (Hvis man ikke kan skaffe hvedemel, kan man bruge rismel, bygmel, majsmel eller lignende). Jødiske matzos der ikke er tilsat malt, æg eller løg, kan også bruges.

7. Hvilken type vin var der i det bæger Jesus gav apostlene, og hvilken type vin kan bruges til mindehøjtiden i dag?

7 Mattæus fortsatte: „Så tog [Jesus] et bæger, og efter at have sagt tak gav han det til dem, idet han sagde: ’Drik alle af det.’“ (Matt. 26:27, 28) Der var rødvin i bægret. (Det kan ikke have været frisk druesaft, for druehøsten var overstået for længe siden). Vin var ikke en del af den første påske i Egypten, men Jesus havde ingen indvendinger imod at den indgik i påskemåltidet. Han brugte  endda noget af den under Herrens aftensmåltid. Derfor er der også vin ved den mindehøjtid kristne holder i dag. Ligesom der ikke var brug for at forstærke værdien af Jesu blod, er den vin der bruges, ikke en type der er forstærket med brandy eller tilsat krydderier. Der skal bruges en almindelig rødvin, enten en hjemmelavet eller en købt, for eksempel en beaujolais, en bourgogne eller en chianti.

SYMBOLERNES BETYDNING

8. Hvorfor er kristne interesseret i betydningen af brødet og vinen?

8 Apostlen Paulus gjorde det klart at apostlene ikke var de eneste kristne der skulle holde Herrens aftensmåltid. Til sine trosfæller i Korinth skrev han: „Jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus ... tog et brød og, efter at have takket, brækkede det i stykker og sagde: ’Dette betyder mit legeme, som er til gavn for jer. Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.’“ (1 Kor. 11:23, 24) Kristne i dag mindes derfor denne særlige begivenhed hvert år og interesserer sig for betydningen af brødet og vinen.

9. Hvilken forkert opfattelse har nogle af det brød Jesus brugte?

9 Nogle kirkegængere hæfter sig ved at Jesus ordret sagde: ’Dette er mit legeme,’ og derfor mener de at brødet mirakuløst blev forvandlet til hans kød. Men det strider mod kendsgerningerne. * Jesu legeme var jo lige dér for øjnene af de trofaste apostle, og det samme var det usyrede brød de skulle spise. Det er tydeligt at Jesus talte i symbolske vendinger, som ved så mange andre lejligheder. — Joh. 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

10. Hvad symboliserer brødet der bruges ved Herrens aftensmåltid?

 10 Brødet som apostlene kunne se og snart skulle spise, betød Jesu legeme. Hvilket legeme? Engang mente Guds tjenere at eftersom Jesus brækkede brødet i stykker men ingen af hans egne knogler blev brudt, måtte brødet betyde „Messias’ legeme“, menigheden af salvede. (Ef. 4:12; Rom. 12:4, 5; 1 Kor. 10:16, 17; 12:27) Men efter et nøjere studium af Bibelen forstod man at brødet symboliserer Jesu menneskelegeme, der var blevet beredt ham. Jesus ’led i kødet’ og blev endda pælfæstet. Ved Herrens aftensmåltid er brødet altså et symbol på Jesu fysiske legeme hvori han ’bar vore synder’. — 1 Pet. 2:21-24; 4:1; Joh. 19:33-36; Hebr. 10:5-7.

11, 12. (a) Hvad sagde Jesus om vinen? (b) Hvad er vinen der bruges ved Herrens aftensmåltid, et symbol på?

11 Dette hjælper os til at forstå det Jesus derefter sagde om vinen. Vi læser: „På samme måde tog han bægeret efter aftensmåltidet idet han sagde: ’Dette bæger betyder den nye pagt i kraft af mit blod.’“ (1 Kor. 11:25) Mange bibeloversættelser gengiver Jesu ord på samme måde som den danske autoriserede oversættelse: „Dette bæger er den nye pagt ved mit blod.“ (Kursiveret af os). Var selve bægret i Jesu hånd den nye pagt? Nej. Jesus talte om det der var i bægret — vinen. Hvad sagde Jesus at vinen betød eller stod for? Hans udgydte blod.

12 I Markusevangeliet finder vi Jesu ord: „Dette betyder mit blod, ’pagtens blod’, der skal udgydes til gavn for mange.“ (Mark. 14:24) Ja, Jesu blod skulle „udgydes for mange til synders tilgivelse“. (Matt. 26:28) Rødvinen er derfor meget passende et symbol på Jesu bogstavelige blod. Ved hjælp af dette blod kan vi opnå udfrielsen ved en løsesum, „tilgivelsen af vore overtrædelser“. — Læs Efeserne 1:7.

Apostlene drak af vinen der stod for Jesu blod, pagtens blod (Se paragraf 11, 12)

HVORDAN VI MINDES KRISTI DØD

13. Hvordan foregår højtiden til minde om Kristi død?

13 Hvis du skal overvære mindehøjtiden sammen med Jehovas Vidner for første gang, hvad kan du så forvente? Mødet vil blive holdt i pæne og rene omgivelser hvor alle kan nyde programmet. Der vil måske være nogle enkle blomsterdekorationer, men der er ikke tale om en selskabelig sammenkomst, og du vil ikke blive distraheret af overdådige udsmykninger. En kvalificeret ældste vil på en klar og værdig måde gennemgå hvad Bibelen siger om Herrens aftensmåltid. Han vil hjælpe alle til at forstå hvad Kristus gjorde for os — at han gav sit liv som en løsesum for at vi kan leve. (Læs Romerne 5:8-10). Taleren vil også forklare de to forskellige fremtidshåb kristne har ifølge Bibelen.

14. Hvilke to håb vil blive forklaret i mindehøjtidsforedraget?

14 Et af disse håb er at herske sammen med Kristus i himlen, et håb der kun er givet et relativt lille antal af Kristi disciple, deriblandt de trofaste apostle. (Luk. 12:32; 22:19, 20; Åb. 14:1) Det andet håb er det som langt de fleste kristne der loyalt tjener Gud i vores tid, har, nemlig at komme til at leve evigt på en paradisisk jord. Til den tid vil Guds vilje ske på jorden som i himlen, noget kristne længe har bedt om. (Matt. 6:10) Og Bibelen beskriver i smukke vendinger de vidunderlige forhold de vil kunne nyde for evigt. — Es. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23.

15, 16. Hvad gøres der med brødet under Herrens aftensmåltid?

15 Hen imod slutningen af foredraget  vil taleren sige at tiden nu er inde til at gøre som Jesus befalede sine apostle. Som nævnt ovenfor vil der blive brugt to symboler, nemlig usyret brød og rødvin. Disse står på et bord i nærheden af taleren. Han vil henlede opmærksomheden på en bibelsk beretning der beskriver hvad Jesus sagde og gjorde da han indstiftede denne højtid. For eksempel læser vi følgende i Mattæus’ beretning: „Jesus [tog] et brød, og efter at have udtalt en velsignelse brækkede han det i stykker, og idet han gav det til disciplene sagde han: ’Tag, spis. Dette betyder mit legeme.’“ (Matt. 26:26) Jesus brækkede det usyrede brød i stykker så han kunne give noget af det til apostlene. Ved mødet den 14. april vil du se usyret brød der allerede er brækket i stykker og lagt på tallerkner.

16 Der vil være tallerkner nok til at brødet kan blive budt rundt til alle i løbet af kort tid. Der er ikke nogen komplicerede ritualer. Efter en kort bøn vil brødet blive budt rundt på en velordnet måde, efter hvad der er praktisk lokalt. Kun få (eller måske slet ingen) vil spise af brødet, sådan som det var tilfældet i de fleste menigheder ved mindehøjtiden i 2013.

17. Hvordan bliver Jesu anvisning angående vinen fulgt ved mindehøjtiden?

17 Nu vil taleren henlede opmærksomheden på det Mattæus videre beskrev: „Så tog [Jesus] et bæger, og efter at have sagt tak gav han det til dem, idet han sagde: ’Drik alle af det, for dette betyder mit blod, „pagtens blod“, der skal udgydes for mange til synders tilgivelse.’“ (Matt. 26:27, 28) I overensstemmelse med dette mønster vil der blive bedt endnu en bøn, og derefter vil ’bægre’ med rødvin blive budt rundt til alle tilstedeværende.

18. Hvorfor er det vigtigt at være til stede ved mindehøjtiden, selv hvis der kun er få eller slet ingen der tager af symbolerne?

18 De fleste der er til stede, vil respektfuldt afholde sig fra at tage af symbolerne når de bliver budt rundt, for Jesus sagde at det kun var dem som skulle herske i hans himmelske rige, der skulle spise brødet og drikke vinen. (Læs Lukas 22:28-30; 2 Tim. 4:18) Alle andre tilstedeværende vil være respektfulde iagttagere. Men alligevel er det vigtigt at de er til stede ved Herrens aftensmåltid, for derved viser de hvor meget de værdsætter Jesu offer. Under mindehøjtiden kan de reflektere over alle de velsignelser Jesu genløsningsoffer vil medføre. De har det håb at være en del af den ’store skare’ der vil overleve den kommende „store trængsel“ fordi de har „vasket deres lange klæder og gjort dem hvide i Lammets blod“. — Åb. 7:9, 14-17.

19. Hvad kan du gøre for at forberede dig på mindehøjtiden og få udbytte af den?

19 Hvad gør Jehovas Vidner i hele verden for at forberede sig til dette særlige møde? Nogle uger i forvejen vil vi invitere så mange som muligt til at komme. Og i dagene op til mindehøjtiden læser vi de bibelske beretninger om hvad Jesus foretog sig, og hvad der skete på de tilsvarende datoer i år 33. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at være til stede. Vi kommer i god tid inden den indledende sang og bøn så vi kan byde gæster velkommen og overvære hele programmet. Alle, både medlemmer af menigheden og gæster, vil have stor gavn af at følge med i Bibelen når taleren læser og forklarer skriftsteder. Vigtigst af alt, ved at være til stede ved mindehøjtiden viser vi at vi er dybt taknemmelige for Jesu offer, og vi adlyder hans befaling: „Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.“ — 1 Kor. 11:24.

^ par. 9 Den tyske teolog Heinrich Meyer peger på at „Jesu legeme stadig var ubrudt (i live) og hans blod endnu ikke udgydt, og at ingen af gæsterne [apostlene] derfor kunne have fået den umulige tanke at de helt bogstaveligt skulle spise og drikke selve Herrens legeme og blod; Jesus kan ikke have haft til hensigt at hans enkle ord skulle fortolkes på en måde som de slet ikke gav rum for dengang“.