Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor være punktlig?

Hvorfor være punktlig?

 Hvorfor være punktlig?

DET er ikke altid let at være punktlig, eller at komme til tiden. Noget af det der kan gøre det svært, er lange afstande der skal tilbagelægges, tæt trafik og en stram timeplan. Men ikke desto mindre er det vigtigt at komme til tiden. Hvis man for eksempel møder til tiden på ens arbejdsplads, bliver man som regel betragtet som pålidelig og flittig. Men hvis man ofte kommer for sent, kan det gå ud over ens kollegers arbejdsdag og forringe kvaliteten af produkter og serviceydelser. Hvis en elev kommer for sent til timerne, kan det medføre at han klarer sig dårligt i skolen. Kommer man for sent til en aftale hos lægen eller tandlægen, kan det gå ud over den behandling man får.

Nogle steder lægges der imidlertid ikke så stor vægt på at være punktlig, og så kan man let få for vane at komme for sent. Hvis det er tilfældet, må man prøve at indse vigtigheden af at være punktlig. Når man forstår hvor nødvendigt det er, vil det hjælpe en til at forbedre sig på dette område. Hvorfor skal man være punktlig? Hvordan kan man blive bedre til at komme til tiden? Og hvilke fordele er der ved at gøre det?

Jehova er punktlig

Den vigtigste grund til at være punktlig er at vi ønsker at efterligne den Gud vi tilbeder. (Ef. 5:1) Jehova er det bedste eksempel i at overholde tiden. Han er altid punktlig. Han  overholder nøje sine tider i forbindelse med gennemførelsen af sin hensigt. Da Jehova besluttede at udslette den ugudelige verden i en vandflod, sagde han til Noa: „Lav dig en ark af harpiksholdigt træ.“ Da tiden for ødelæggelsen nærmede sig, gav Jehova Noa besked om at gå ind i arken og sagde: „Om blot syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg vil feje alt eksisterende som jeg har frembragt, bort fra jordens flade.“ Og „syv dage senere skete det så at vandflodens vande kom over jorden“. (1 Mos. 6:14; 7:4, 10) Forestil dig hvad der ville være sket med Noa og hans familie hvis de ikke var kommet ind i arken til tiden. Ligesom den Gud de tilbad, måtte de være punktlige.

Cirka 450 år efter Vandfloden fortalte Jehova patriarken Abraham at han ville få en søn hvorigennem det lovede afkom skulle komme. (1 Mos. 17:15-17) Gud sagde at Isak ville blive født til den „fastsatte tid til næste år“. Skete det så? Bibelen siger: „Sara blev gravid og fødte Abraham en søn i hans alderdom  til den fastsatte tid som Gud havde lovet ham.“ — 1 Mos. 17:21; 21:2.

Bibelen indeholder mange eksempler på at Gud er punktlig. (Jer. 25:11-13; Dan. 4:20-25; 9:25) Den opfordrer os til at bevare forventningen om Jehovas kommende domsdag. Selvom den set med vores øjne synes at ’tøve’, kan vi være sikre på at den ’ikke vil være forsinket’. — Hab. 2:3.

Punktlighed er vigtig i vores tilbedelse

Alle israelitiske mænd skulle overvære „Jehovas festtider“ på det sted og til den tid Jehova fastsatte. (3 Mos. 23:2, 4) Han bestemte også hvornår visse ofre skulle bringes. (2 Mos. 29:38, 39; 3 Mos. 23:37, 38) Viser det ikke at Gud ønsker at hans tjenere er punktlige i tilbedelsen af ham?

Da apostelen Paulus gav korintherne vejledning om hvordan de kristne møder skulle ledes, sagde han: „Lad alt ske sømmeligt og med orden.“ (1 Kor. 14:40) Heraf kan vi udlede at de kristne møder skulle begynde til tiden. Jehovas syn på punktlighed har ikke forandret sig. (Mal. 3:6) Hvad kan vi gøre for at komme til de kristne møder til tiden?

Hvordan det kan lykkes

Nogle har erfaret at god planlægning er en stor hjælp til ikke at komme for sent. (Ordsp. 21:5) Hvis vi for eksempel skal være et bestemt sted til en bestemt tid, ville det da være klogt af os at tage af sted så sent at vi kun lige akkurat kan nå det? Ville det ikke være fornuftigere at beregne ekstra tid så vi ikke kommer for sent i tilfælde af at noget uforudset skulle ske? (Præd. 9:11) En ung mand ved navn José, * som er meget punktlig, siger: „Noget der kan hjælpe en til at komme til tiden, er at regne ud hvor lang tid det vil tage at nå frem til sit bestemmelsessted.“

For nogle kan det være nødvendigt at arrangere det sådan at de kan forlade deres arbejdsplads tidligt nok til at komme til de kristne møder i god tid. Det var hvad en forkynder i Etiopien gjorde da han indså at han ville komme 45 minutter for sent til menighedens møder på grund af skifteholdsarbejde. Han aftalte med en kollega at denne skulle afløse ham tidligere end normalt på mødeaftenerne. Til gengæld gik forkynderen ind på at arbejde et ekstra skift på syv timer for sin kollega.

Hvis man har små børn, kan det være en udfordring at komme til møderne til tiden. Ansvaret for at få børnene gjort klar hviler ofte på moderen, men andre i familien kan og bør hjælpe til. En kvinde i Mexico ved navn Esperanza er enlig mor med otte børn. Børnene er nu i alderen fra 5 til 23. Hun fortæller hvordan de formår at komme til tiden: „Mine store piger hjælper de små med at gøre sig klar. Det gør at jeg kan blive færdig med det huslige og selv være klar til at tage af sted på et aftalt tidspunkt.“ Hendes familie har altså aftalt et bestemt tidspunkt hvor de skal tage hjemmefra, og alle samarbejder for at det kan lade sig gøre.

Fordele ved at komme til tiden

Noget der kan styrke vores ønske og beslutning om at gøre alt hvad vi kan, for at komme til møderne til tiden, er at tænke over de fordele der er ved at gøre det. En ung kvinde ved navn Sandra, som har gjort det til en vane at komme til møderne i god tid, siger: „Jeg kan godt lide at komme tidligt, for så kan jeg hilse på brødrene og søstrene, tale med dem og lære dem bedre at kende.“ Når vi kommer tidligt til møderne, giver det os mulighed for at tale med vores trosfæller og blive opmuntret af at høre om deres  udholdenhed og trofaste tjeneste. Ved at være til stede og tale opbyggende med andre kan vi også være til opmuntring for vores brødre og søstre og ’anspore dem til kærlighed og gode gerninger’. — Hebr. 10:24, 25.

Den sang og bøn som de kristne møder indledes med, er en vigtig del af vores tilbedelse. (Sl. 149:1) Vores sange priser Jehova, minder os om egenskaber vi bør opdyrke, og tilskynder os til med glæde at tage del i forkyndelsen. Og hvad med den indledende bøn? I fortiden kaldte Jehova templet for sit „bedehus“. (Es. 56:7) I dag samles vi for at bede til Gud ved vores møder. Den indledende bøn er ikke alene en anmodning til Jehova om at få hans vejledning og hellige ånd, men forbereder også vores sind og hjerte til at tage imod det der kommer frem ved mødet. Vi bør være besluttede på at komme til møderne til tiden så vi kan være med til den indledende sang og bøn.

Helen, som er 23 år, fortæller hvorfor hun kommer tidligt til møderne: „Det er en af måderne jeg kan vise min kærlighed til Jehova på, for det er ham der giver os alt det vi får ved møderne, også sangene og den indledende bøn.“ Burde vi ikke se på det på samme måde? Jo, helt bestemt. Lad os altid bestræbe os for at være punktlige i alt hvad vi foretager os, især når det gælder det der har med vores tilbedelse af den sande Gud at gøre.

[Fodnote]

^ par. 12 Nogle af navnene er ændret.

[Illustration på side 26]

Begynd i god tid

[Illustration på side 26]

Tag højde for uforudsete ting

[Illustrationer på side 26]

Nyd fordelene ved at komme tidligt til møderne