Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor al lidelse snart er forbi

Hvorfor al lidelse snart er forbi

 Hvorfor al lidelse snart er forbi

„Klippen, fuldkomment er hans værk.“ — 5 MOSEBOG 32:4.

1, 2. (a) Hvorfor sætter du pris på håbet om at komme til at leve evigt? (b) Hvad hindrer mange i at tro på den Gud som giver betagende fremtidsløfter?

KAN du lide at forestille dig hvordan det bliver at leve i Paradiset? Måske ser du for dit indre blik at du udforsker vores underfulde klode og bliver kendt med dens næsten uendelige variation af livsformer. Måske lader du tankerne kredse om det tilfredsstillende ved at være med til at forskønne jorden og forvandle den til en global park. Måske dvæler du ved det du vil gøre ud af dit talent for billedkunst, arkitektur, musik eller andre interesser som nutidens hektiske tilværelse ikke levner dig tid til. I hvert fald værdsætter du håbet om at komme til at leve det som Bibelen kalder „det virkelige liv“ — livet sådan som Jehova har tiltænkt os det, med udsigt til at leve evigt. — 1 Timoteus 6:19.

2 Det er en glæde og en dyrebar forret at fortælle andre hvad Bibelen siger om dette håb, ikke sandt? Men mange vender det døve øre til og affejer det som blændværk, en verdensfjern drøm for de godtroende. Nogle har svært ved overhovedet at tro på den Gud der lover evigt liv i Paradiset. Hvorfor? Ofte tumler de med det man kalder ondskabens problem. De mener at hvis Gud er til og er almægtig og kærlig, så er ondskaben og lidelsen uforklarlig. De ræsonnerer at det onde udelukker Guds eksistens, eller de mener at hvis Gud er til, så er han ikke almægtig, eller også er han ligeglad med os. Sådanne ræsonnementer vinder genklang hos mange. Satan er en sand mester i at forblinde menneskers forstand! — 2 Korinther 4:4.

3. Hvilket vanskeligt spørgsmål kan vi hjælpe folk med at få svar på, og hvorfor har vi enestående forudsætninger for det?

3 Som Jehovas Vidner har vi enestående forudsætninger for at hjælpe dem der bliver bedraget af Satan og af denne verdens visdom. (1 Korinther 1:20; 3:19) Vi ved hvorfor mange ikke tror på Bibelens løfter — de kender ganske enkelt ikke Jehova. De kender måske ikke hans navn eller dets betydning, og sandsynligvis ved de kun lidt eller slet intet om hans egenskaber og de talrige eksempler på at han  konsekvent har holdt ord. Vi er begunstiget med kundskab om dette. Det er gavnligt at vi fra tid til anden overvejer hvordan vi kan hjælpe dem der er „mentalt formørkede“, med at finde svaret på et af de vanskeligste spørgsmål mennesker stiller: „Hvorfor tillader Gud ondskab og lidelse?“ (Efeserne 4:18) Først vil vi komme ind på hvad vi kan svare. Derefter vil vi se hvad Jehovas reaktion på ondskaben siger om hans egenskaber.

Hvordan vi griber spørgsmålet rigtigt an

4, 5. Hvad kan det være nødvendigt at gøre allerede fra begyndelsen når nogen spørger hvorfor Gud tillader det onde? Begrund svaret.

4 Hvad svarer vi når nogen spørger hvorfor Gud tillader lidelser? Vi kunne være tilbøjelige til at kaste os hovedkulds ud i en omstændelig redegørelse hvor vi lægger ud med det der skete i Edens Have. I nogle tilfælde kunne det måske gå an. Men et advarende ord er på sin plads. Det er som regel nødvendigt at lægge en grundvold. (Ordsprogene 25:11; Kolossenserne 4:6) Lad os se på tre punkter som vi kort bør begynde med før vi giver en dybere udredning.

5 For det første er det sandsynligt at en der er særlig foruroliget over den udbredte ondskab, har haft det onde helt inde på livet, enten personligt eller i familien. Derfor gør vi klogt i allerede fra begyndelsen at vise ægte empati. Apostelen Paulus gav de kristne dette råd: „Græd med dem der græder.“ (Romerne 12:15) Vores empati, eller medfølelse, kan fremkalde en positiv reaktion. (1 Peter 3:8) Hvis vores ægte interesse er tydelig, er den anden mere tilbøjelig til at lytte.

6, 7. Hvorfor kan vi med god grund sige at det er godt og fornuftigt at spørge om det som foruroliger én?

6 For det andet kan vi sige at det er et godt og rimeligt spørgsmål. Nogle tror at den slags tanker er et udtryk for manglende tro eller respektløshed over for Gud. Det kan endda være at de har hørt en præst sige sådan. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Trofaste mennesker på Bibelens tid stillede jo lignende spørgsmål. For eksempel spurgte salmisten David: „Hvorfor, Jehova, bliver du stående langt borte? Hvorfor holder du dig skjult i trængselstider?“ (Salme 10:1) Profeten Habakkuk spurgte ligeledes: „Hvor længe, Jehova, skal jeg råbe om hjælp uden at du hører? Hvor længe skal jeg skrige til dig om vold uden at du frelser? Hvorfor lader du mig se på fortræd, og hvorfor er du kun tilskuer til elendighed? Og hvorfor er der hærgen og vold foran mig, og hvorfor bliver der strid, og hvorfor opstår der kiv?“ — Habakkuk 1:2, 3.

7 David og Habakkuk var trofaste mænd der nærede dyb respekt for Gud. Blev de irettesat fordi de spurgte om det der foruroligede dem? Nej, tværtimod. Jehova fandt grund til at lade deres oprigtige spørgsmål nedskrive i sit ord. En der ikke kan forlige sig med tanken om ondskabens omfang, er måske åndeligt hungrende og længes efter de svar som kun Bibelen kan give. Husk at Jesus talte positivt om dem der hungrer åndeligt, eller „erkender deres åndelige behov“. (Mattæus 5:3) Det er en forret at hjælpe sådanne med at finde den lykke som Jesus lovede.

8. Hvilke forvirrende lærepunkter har fået nogle til at tro at Gud er ansvarlig for lidelserne, og hvordan kan vi hjælpe dem?

8 For det tredje kan vi måske få vedkommende til at forstå at Gud ikke er ansvarlig for den udbredte ondskab. Mange har lært at Gud hersker over den verden vi lever i, at han for længst har bestemt alt hvad der sker os, og at han har uransagelige grunde til at påføre menneskeslægten elendighed. Det er falske lærepunkter som vanærer Gud og giver ham skylden for ondskaben og lidelserne i verden. Det kan derfor være nødvendigt at bruge Guds ord til at afklare hvordan det forholder  sig. (2 Timoteus 3:16) Det er ikke Jehova der hersker over denne fordærvede verdensordning — det gør Satan Djævelen. (1 Johannes 5:19) Jehova forudbestemmer ikke hvordan det skal gå hans fornuftbegavede skabninger. Han giver hver enkelt frihed og lejlighed til at vælge mellem godt og ondt, mellem ret og uret. (5 Mosebog 30:19) Jehova har aldrig forårsaget noget ondt. Han hader ondskab og tager sig af dem der lider uretfærdigt. — Job 34:10; Ordsprogene 6:16-19; 1 Peter 5:7.

9. Nævn nogle redskaber som „den trofaste og kloge træl“ har udgivet for at folk kan forstå hvorfor Jehova Gud tillader lidelser.

9 Når vi har lagt denne grundvold, kan vi måske få lov at fortælle hvorfor Gud tillader lidelserne at fortsætte. „Den trofaste og kloge træl“ har sørget for en række hjælpemidler til det. (Mattæus 24:45-47) For eksempel blev der i 2005 ved områdestævnet med temaet „Lydighed mod Gud“ udgivet en traktat med titlen Inden længe ingen lidelser! Vil det ikke være en god idé at blive godt kendt med den? Og i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, som nu findes på 157 sprog, er der sat et kapitel af til at behandle dette vigtige spørgsmål. Brug disse redskaber mest muligt. De viser tydeligt og ved hjælp af Bibelen hvordan stridsspørgsmålet om den universelle suverænitet blev rejst i Edens Have, og hvorfor Jehova forholdt sig som han gjorde, til udfordringen. Husk også at drøftelsen vil give din tilhører adgang til den vigtigste form for kundskab der findes, nemlig kundskaben om Jehova og hans storslåede egenskaber.

Gør opmærksom på Jehovas egenskaber

10. Hvad har mange svært ved at forstå i forbindelse med at Gud har tilladt det onde, og hvad kan de have gavn af at vide?

10 Når du hjælper folk til at forstå hvorfor Jehova har tilladt menneskene at styre deres  egne anliggender under Satans påvirkning, så gør opmærksom på Jehovas storslåede egenskaber. Mange véd at Gud har stor magt, og de er vant til at høre ham omtalt som „den almægtige Gud“. Men de har måske svært ved at forstå hvorfor han ikke bruger sin store magt til øjeblikkelig at gøre ende på uretfærdighed og lidelser. De kender sikkert ikke meget til Jehovas øvrige egenskaber, såsom hans hellighed, retfærdighed, visdom og kærlighed — egenskaber som han viser på en fuldkommen og afbalanceret måde. Bibelen siger om Jehova: „Fuldkomment er hans værk.“ (5 Mosebog 32:4) Hvordan kan du fremhæve hans egenskaber når du svarer på de spørgsmål som folk ofte stiller? Lad os se på nogle eksempler.

11, 12. (a) Hvorfor var det ikke muligt for Jehova at tilgive Adam og Evas synd? (b) Hvorfor vil Jehova ikke for evigt affinde sig med synd?

11 Kunne Jehova ikke ganske enkelt have tilgivet Adam og Eva? Nej, det kunne ikke komme på tale at tilgive i deres tilfælde. Adam og Eva var fuldkomne, og de valgte med overlæg at forkaste Jehovas suverænitet og lade sig lede af Satan. Ikke overraskende viste oprørerne ingen tegn på anger. Men når nogle stiller spørgsmål om muligheden for tilgivelse i denne sag, spekulerer de måske i virkeligheden over hvorfor Jehova ikke bare sænkede sine normer og affandt sig med synd og oprør som realiteter. Svaret har at gøre med en egenskab der er en uadskillelig del af Jehovas personlighed, nemlig hans hellighed. — 2 Mosebog 28:36; 39:30.

12 Bibelen betoner Jehovas hellighed hundreder af gange. Men det er sørgeligt få der i vores fordærvede verden forstår hvad denne egenskab indebærer. Jehova er ren, ubesmittet og adskilt fra al syndighed. (Esajas 6:3; 59:2) Han har sørget for at synden er blevet sonet og derfor vil blive afskaffet, men han vil ikke tolerere den for evigt. Hvis Jehova gjorde det, havde vi intet håb. (Ordsprogene 14:12) Jehova vil til sin fastsatte tid føre hele skabningen tilbage til en hellig tilstand. Det står fast, for det er den Helliges vilje.

13, 14. Hvorfor afholdt Jehova sig fra at udslette oprørerne i Edens Have?

13 Kunne Jehova ikke bare have udslettet oprørerne i Edens Have og være begyndt forfra? Han besad afgjort magt til det, og snart vil han bruge sin magt til at udslette alle de ugudelige. ’Men hvorfor gjorde han det ikke dengang der kun var tre overtrædere i universet? Ville det ikke have hindret synden i at brede sig og anrette så stor skade i verden?’ spørger nogle måske. Hvorfor valgte Jehova ikke at gøre sådan? Femte Mosebog 32:4 siger: „Alle hans veje er rette.“ Han lægger stor vægt på ret og retfærdighed. Ja, „Jehova elsker ret“. (Salme 37:28) Af kærlighed til retfærdighed undlod han at udslette oprørerne i Edens Have. Hvordan hænger det sammen?

14 Satans oprør anfægtede retmæssigheden af Guds suverænitet. Jehovas retfærdighedssans krævede at Satans anklage blev gendrevet på en retfærdig måde. Det kunne ikke lade sig gøre hvis overtræderne straks havde måttet lide deres velfortjente straf, døden. I så fald havde Jehova bekræftet sin overlegne magt, men den var der ingen der betvivlede. Desuden havde Jehova erklæret sin hensigt over for Adam og Eva. De skulle få børn og fylde jorden, underlægge sig den og råde over hele det jordiske skaberværk. (1 Mosebog 1:28) Hvis Jehova blot havde udslettet Adam og Eva, ville hans erklærede hensigt med menneskene have vist sig at være tomme ord. Det ville Jehovas retfærdighed aldrig tillade, for hans hensigt bliver altid til virkelighed. — Esajas 55:10, 11.

15, 16. Hvad kan vi sige når nogen fremfører alternative „løsninger“ på de problemer som opstod i Edens Have?

15 Kunne nogen i universet have imødegået oprøret med større visdom end Jehova? Nogle  ville måske fremføre deres egne „løsninger“ på de problemer som oprøret i Edens Have skabte. Men er det ikke det samme som at sige at de kunne udtænke bedre måder at gribe sagen an på? Motivet er måske ikke dårligt, men de forstår ikke Jehovas tanker og hans ærefrygtindgydende visdom. I brevet til de kristne i Rom redegjorde apostelen Paulus udførligt for Guds visdom, blandt andet den „hellige hemmelighed“ at Gud ved Messias’ herredømme ville genløse trofaste mennesker og hellige sit ophøjede navn. Hvad mente Paulus om visdommen hos den Gud der udtænkte denne hensigt? Apostelen sluttede brevet med ordene: „Ham, den ene vise Gud, tilkommer herligheden ved Jesus Kristus for evigt. Amen.“ — Romerne 11:25; 16:25-27.

16 Ja, Paulus forstod at Jehova besidder den ypperste visdom i universet. Hvilket ufuldkomment menneske kunne udtænke en bedre løsning på noget som helst problem — for slet ikke at tale om den vanskeligste prøve Guds visdom nogen sinde er blevet sat på? Vi må derfor videregive den ærefrygt vi selv føler for den Gud hvis hjerte er víst. (Job 9:4) Jo bedre vi fatter Jehovas visdom, desto mere vil vi stole på at hans handlemåde er bedst. — Ordsprogene 3:5, 6.

Forstå betydningen af Jehovas vigtigste egenskab

17. Hvad kan en dybere forståelse af Jehovas kærlighed betyde for dem der foruroliges over at Gud tillader det onde?

17 „Gud er kærlighed.“ (1 Johannes 4:8) Med disse magtfulde ord indkredser Bibelen den vigtigste og mest tiltalende af alle Jehovas egenskaber, den der giver størst trøst til dem der foruroliges over ondskabens omfang. Jehova har vist kærlighed i ethvert aspekt af den måde hvorpå han har håndteret de grusomme skader synden har anrettet på hans skaberværk. Af kærlighed gav Jehova Adam og Evas syndige efterkommere et håb idet han gav dem mulighed for at nærme sig ham og opnå et godkendt forhold til ham. Det var også af kærlighed at Gud sørgede for en løsesum der banede vej for at mennesker kunne få tilgivet deres synder fuldstændigt og blive ført frem til evigt liv i fuldkommenhed. (Johannes 3:16) Og af kærlighed til menneskeheden viser Jehova tålmodighed og giver så mange som muligt lejlighed til at vælge ham som Suveræn og afvise Satan. — 2 Peter 3:9.

18. Hvilken kundskab er vi begunstiget med, og hvad handler den følgende artikel om?

18 Henvendt til nogle der var forsamlede på årsdagen for et grusomt terrorangreb, sagde en præst: „Vi kender ikke grunden til at Gud tillader ondskab og lidelse at vare ved.“ Hvor bedrøveligt! Er det ikke fantastisk at vi kender grunden? (5 Mosebog 29:29) Og eftersom Jehova er vís, retfærdig og kærlig, véd vi at han snart vil gøre ende på alle lidelser. Det har han faktisk lovet. (Åbenbaringen 21:3, 4) Men hvad med alle dem der i århundredernes løb er døde? Har Jehova taget udfordringen i Edens Have op uden at tænke på dem? Nej. Af kærlighed vil han også vise dem omsorg ved hjælp af opstandelsen. Det er emnet for den følgende artikel.

Hvad vil du svare?

• Hvad kan vi sige til dem der spørger hvorfor Gud tillader lidelser?

• Hvorfor kan vi sige at Jehovas handlemåde over for oprørerne i Edens Have fremhæver hans hellighed og hans retfærdighed?

• Hvorfor bør vi hjælpe andre til bedre at forstå hvad Jehovas kærlighed indebærer?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 21]

Forsøg at hjælpe dem der er foruroligede over lidelserne i verden

[Illustrationer på side 23]

Trofaste mænd som David og Habakkuk stillede Gud oprigtige spørgsmål