Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er opstandelseshåbet virkeligt for dig?

Er opstandelseshåbet virkeligt for dig?

 Er opstandelseshåbet virkeligt for dig?

„Der vil finde en opstandelse sted.“ — APOSTELGERNINGER 24:15.

1. Hvorfor synes døden sikker?

„DET eneste sikre i denne verden er døden og skatterne.“ Denne bemærkning, som den amerikanske statsmand Benjamin Franklin skrev i 1789, står for mange som en fyndig sandhed. Men eftersom ikke så få unddrager sig skatterne, kan døden synes langt mere sikker. I det lange løb kan ingen af os ved egen hjælp undslippe denne forfølger. Med umættelig appetit opsluger Sheol, menneskehedens fælles grav, nogle der står os nær. (Ordsprogene 27:20) Men tænk over følgende trøsterige tanke.

2, 3. (a) Hvorfor er døden mindre sikker end mange er klar over? (b) Hvad vil vi behandle i denne artikel?

2 Jehovas ord fremholder det sikre håb om en opstandelse til liv. Det er ingen ønskedrøm, og ingen magt i universet kan hindre Jehova i at realisere dette håb. Desuden er døden for nogles vedkommende mindre sikker end mange i dag er klar over. Hvorfor? Fordi en „stor skare“ uden tal vil overleve „den store trængsel“ der snart indtræffer. (Åbenbaringen 7:9, 10, 14) De overlevende kan se frem til at forblive i live til evig tid. For dem er døden derfor ikke sikker. Tilmed vil døden ’blive gjort til intet’. — 1 Korinther 15:26.

3 Vi må nære samme forvisning om opstandelsen som apostelen Paulus, der sagde: „Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ (Apostelgerninger 24:15) Lad os behandle tre spørgsmål om opstandelsen. For det første: Hvad gør håbet så sikkert? For det andet: Hvilken trøst kan vi personligt hente i opstandelseshåbet? Og for det tredje: Hvad kan dette håb betyde for vores liv her og nu?

Opstandelsen er sikker

4. Hvorfor er opstandelsen en central del af Jehovas hensigt?

4 Flere faktorer viser at opstandelsen er sikker. Frem for alt er den en central del af Jehovas hensigt. Husk at Satan førte menneskeheden ud i synd, der uundgåeligt fører til  døden. Jesus sagde derfor om Satan: „Han var en manddraber da han begyndte.“ (Johannes 8:44) Men Jehova lovede at hans ’kvinde’, hans hustrulignende organisation i himmelen, ville frembringe et „afkom“ der skulle knuse hovedet på „slangen fra fortiden“, altså tilintetgøre Satan definitivt. (1 Mosebog 3:1-6, 15; Åbenbaringen 12:9, 10; 20:10) Efterhånden som Jehova trinvis åbenbarede sin hensigt med det messianske „afkom“, blev det tydeligt at afkommet skulle gøre mere end at udslette Satan. Guds ord siger: „Derfor blev Guds søn gjort kendt, nemlig for at nedbryde Djævelens gerninger.“ (1 Johannes 3:8) Døden som skyldes den synd vi har arvet fra Adam, indtager førstepladsen blandt Satans gerninger, hvis virkninger Jehova har til hensigt at nedbryde ved hjælp af Jesus Kristus. I den sammenhæng er Jesu genløsningsoffer og opstandelsen af største betydning. — Apostelgerninger 2:22-24; Romerne 6:23.

5. Hvorfor kan vi sige at opstandelsen vil herliggøre Jehovas navn?

5 Jehova er besluttet på at herliggøre sit hellige navn. Satan har smædet Guds navn og udbredt løgne. Han løj da han påstod at Adam og Eva ’visselig ikke skulle dø’ selvom de trodsede Guds forbud mod at spise af en bestemt frugt. (1 Mosebog 2:16, 17; 3:4) Lige siden har Satan udtænkt lignende løgne, for eksempel den falske lære at sjælen lever videre efter at legemet er dødt. Men ved hjælp af opstandelsen vil Jehova afsløre alle sådanne løgne totalt. Han vil én gang for alle slå fast at han er den der bevarer i live og genoprejser til liv.

6, 7. Hvad føler Jehova angående opstandelsen, og hvorfra kender vi hans følelser?

6 Jehova længes efter at oprejse mennesker. Bibelen viser tydeligt hvad Jehova føler angående opstandelsen. Tænk for eksempel på disse inspirerede ord af den trofaste Job: „Hvis en våbenfør mand dør, kan han så leve igen? Jeg vil vente alle de dage min tvungne tjeneste varer, indtil min afløsning kommer. Du vil kalde, og jeg vil svare dig; du vil længes efter dine hænders værk.“ (Job 14:14, 15) Hvad ligger der i disse ord?

Job vidste at han efter sin død skulle vente en tid i dødens søvn. Han betragtede denne tid som en ’tvungen tjeneste’, en periode hvor han var henvist til at vente på udfrielse. I hans øjne var denne udfrielse sikker — hans afløsning ville komme. Hvorfor? Fordi han kendte Jehovas følelser og vidste at Han ’ville længes efter’ at gense sin trofaste tjener. Ja, Gud længes efter at give alle retfærdige livet igen. Jehova vil også give andre mulighed for at leve evigt i et paradis på jorden. (Lukas 23:43; Johannes 5:28, 29) Når Gud nu har sat sig for at gennemføre dette, hvem kan da standse ham?

8. Hvad har Jehova ’givet som garanti’ for at vores håb bliver opfyldt?

8 Jesu opstandelse er en garanti for at vores håb vil blive opfyldt. Under en tale i Athen erklærede Paulus: „[Gud] har . . . fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt, og det har han givet alle en garanti for, idet han har oprejst ham fra de døde.“ (Apostelgerninger 17:31) Nogle af Paulus’ tilhørere gjorde nar da de hørte om en opstandelse. Men andre fik tro, måske fordi de hæftede sig ved at der var givet en garanti for at dette håb ville gå i opfyldelse. Da Jehova oprejste Jesus, udførte Han det største af alle mirakler. Han bragte sin søn op fra døden til livet som et mægtigt åndevæsen. (1 Peter 3:18) Den opstandne Jesus havde endog en højere stilling end den han havde før han blev menneske. Udødelig og kun underordnet Jehova kan han nu påtage sig storslåede opgaver som hans Fader tildeler ham. Gennem Jesus vil Jehova oprejse alle der skal opstå til liv i himmelen eller på jorden. Jesus sagde selv: „Jeg er opstandelsen og livet.“ (Johannes 5:25; 11:25) Ved at oprejse sin søn har  Jehova garanteret at alle trofaste vil få deres håb opfyldt.

9. Hvordan dokumenterer Bibelen at opstandelsen er en realitet?

9 I adskillige tilfælde er en opstandelse foregået i vidners påsyn og er blevet omtalt i Guds ord. Bibelen beskriver detaljeret otte mirakler hvor døde blev vakt til live igen som mennesker på jorden. Det foregik ikke hemmeligt, men åbenlyst, og som regel var der øjenvidner. Da Jesus oprejste Lazarus, som havde været død i fire dage, skete det i overværelse af en skare sørgende, der utvivlsomt har omfattet Lazarus’ familie, venner og naboer. Dette vidnesbyrd om at Jesus var sendt af Gud, var så magtfuldt at Jesu religiøse fjender aldrig benægtede det. I stedet lagde de råd op om at slå ikke blot Jesus men også Lazarus ihjel! (Johannes 11:17-44, 53; 12:9-11) Ja, vi kan være forvissede om at opstandelsen er sikker. Gud har givet os kendskab til fortilfælde for at trøste os og styrke vores tro.

Find trøst i opstandelseshåbet

10. Hvad kan vi gøre for at finde trøst i Bibelens beretninger om nogle der blev oprejst?

10 Trænger du til trøst fordi dit liv måske er ved at ebbe ud? Så er Bibelens beretninger om nogle der blev oprejst, en sikker trøst. Hvis du læser dem, tænker over dem og forestiller dig handlingsforløbet, kan opstandelseshåbet blive mere virkeligt for dig. (Romerne 15:4) Beretningerne er ikke fri fantasi. De gengiver sande hændelser med rigtige mennesker som os selv, personer fra virkelighedens verden. Lad os kort gennemgå Bibelens første beretning om en opstandelse.

11, 12. (a) Hvilken tragedie ramte enken fra Zarepta, og hvordan reagerede hun umiddelbart? (b) Beskriv hvad Jehova gav sin profet Elias kraft til at gøre for enken.

11 Forestil dig sceneriet: I nogle uger har profeten Elias boet i et tagkammer som gæst hos en enke i Zarepta. Det er en dyster tid. Regionen er ramt af tørke og hungersnød. Mange er døende. Jehova har allerede gennem Elias udført et mirakel med længere tids virkning for at belønne den fattige enke for hendes tro. Hun og hendes søn var på sultedødens rand og havde kun til et sidste måltid da Elias mirakuløst sørgede for at melet og olien ikke slap op. Men nu rammer tragedien kvinden. Hendes dreng bliver pludselig syg,  og snart udånder han. Enken er fortvivlet! Det er slemt nok at skulle klare sig uden en mand til at hjælpe og forsørge dem — nu har hun tilmed mistet sit eneste barn. Forgræmmet af sorg skyder hun endog skylden på Elias og hans Gud, Jehova! Hvad gør profeten?

12 Elias irettesætter ikke enken for hendes grundløse anklage, men siger blot: „Giv mig din søn.“ Han bærer den døde dreng op i tagkammeret og beder gentagne gange om at barnet må få livet igen. Så griber Jehova ind! Forestil dig Elias’ ansigt stråle af glæde da han ser drengens brystkasse hæve sig idet han trækker vejret ind. Drengen åbner øjnene, der lyser af liv. Elias bringer ham ned til moderen og siger: „Se, din søn lever.“ Hun er ubeskriveligt glad og svarer: „Nu ved jeg virkelig at du er en Guds mand og at Jehovas ord i din mund er sandhed.“ (1 Kongebog 17:8-24) Hendes tro på Jehova og hans udsending er stærkere end nogen sinde.

13. Hvorfor er beretningen om Elias der oprejste enkens søn, til trøst for os i dag?

13 Det vil afgjort være til stor trøst for dig at tænke over sådanne beretninger. Ja, det er tydeligt at Jehova kan besejre vores fjende døden! Forestil dig blot den dag hvor enkens glæde bliver mange flere til del når de døde opstår i stort tal! Også i himmelen vil glæden være stor når Jehova giver sin søn befaling om at gennemføre den globale opstandelse. (Johannes 5:28, 29) Har døden berøvet dig en der stod dig nær? Så er det vidunderligt at vide at Jehova kan og vil oprejse de døde til liv!

Hvad håbet kan betyde for dit liv nu

14. Hvad kan opstandelseshåbet betyde for dit liv?

14 Hvad kan opstandelseshåbet betyde for dit liv her og nu? Du kan hente styrke i dette håb når du møder trængsler, udfordringer, forfølgelse og fare. Satan vil gerne have at døden skræmmer dig så meget at du er parat til at bytte din loyalitet for et hult løfte om tryghed. Husk at Satan sagde til Jehova: „Et menneske giver alt hvad han har, for sin sjæl.“ (Job 2:4) Med denne påstand bagtalte Satan os alle, deriblandt dig. Er det sandt at du vil holde op med at tjene Gud hvis du bliver truet? Ved at tænke over opstandelseshåbet kan du styrke din beslutning om at blive ved med at gøre din himmelske Faders vilje.

15. Hvilken trøst kan vi hente i Jesu ord i Mattæus 10:28 når vi bliver udsat for fare?

15 Jesus sagde: „Vær ikke bange for dem som dræber legemet, men som ikke kan dræbe sjælen; frygt hellere for ham der kan  ødelægge både sjæl og legeme i Gehenna.“ (Mattæus 10:28) Vi behøver ikke at blive skræmt af Satan eller hans jordiske håndlangere. Ganske vist formår nogle af dem at gøre skade og ligefrem slå ihjel. Men selv i værste fald er skaden kun midlertidig. Jehova kan og vil ophæve virkningerne af alt hvad hans trofaste tjenere må og har måttet lide. Han kan tilmed oprejse dem. Kun Jehova er værd at frygte, det vil sige vise ærefrygt og respekt. Han alene har magt til at borttage ens liv sammen med ethvert håb om liv i fremtiden ved at udslette både sjæl og legeme i Gehenna. Glædeligvis ønsker Jehova at det skal gå dig anderledes. (2 Peter 3:9) I kraft af opstandelseshåbet kan vi som Guds tjenere altid være forvissede om at vi er i sikkerhed. Det evige liv ligger foran os så længe vi er trofaste, og hverken Satan eller hans følgesvende kan hindre det. — Salme 118:6; Hebræerne 13:6.

16. Hvad betyder vores livsindstilling for den måde vi prioriterer på?

16 Hvis opstandelseshåbet er virkeligt for os, kan det påvirke vores indstilling til livet. Vi erkender at hvad enten vi lever eller vi dør, „tilhører vi Jehova“. (Romerne 14:7, 8) Når vi vælger hvad der skal komme først i vores liv, følger vi derfor Paulus’ råd: „Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ (Romerne 12:2) Mange er hektisk opslugt af at tilfredsstille ethvert ønske, enhver ambition, enhver impuls. I deres øjne er livet kort, og derfor virker de nærmest desperate i deres jag efter fornøjelser. Hvis de har en tro, harmonerer den afgjort ikke med „Guds . . . fuldkomne vilje“.

17, 18. (a) Hvad siger Jehovas ord realistisk om livets korthed, men hvad ønsker Gud for os? (b) Hvad bevæger os til hver dag at prise Jehova?

17 Livet er ganske vist kort. „Det er hurtigt forbi, og vi flyver af sted,“ måske i løbet af 70 eller 80 år. (Salme 90:10) Mennesker kommer til verden og forsvinder som det grønne græs, som en skygge der glider forbi, som et pust. (Salme 103:15; 144:3, 4) Men det var ikke Guds hensigt at vi skulle bruge 20 til 30 år på at vokse op og skaffe os nogen visdom og erfaring, kun for at gå i forfald og blive indhentet af sygdom og død i løbet af en årrække. Jehova skabte mennesket med ønsket om at leve evigt. „Tidens uendelighed har han givet en plads i deres hjerte,“ siger Bibelen. (Prædikeren 3:11) Indgiver Gud os dette ønske for dernæst grusomt at afskære os fra at få det opfyldt? Nej, tværtimod, for „Gud er kærlighed“. (1 Johannes 4:8) Ved hjælp af opstandelsen vil han gøre evigt liv muligt for dem som er døde.

18 Takket være opstandelseshåbet kan vi se fremtiden trygt i møde. Vi har ingen grund til at være hektiske og føle os presset til at udnytte hele vores potentiale nu og her. Vi har ingen grund til at bruge denne døende verden „fuldt ud“. (1 Korinther 7:29-31; 1 Johannes 2:17) I modsætning til dem der ikke har et virkeligt håb, har vi den ubeskrivelige glæde at vide at hvis vi forbliver trofaste mod Jehova Gud, kan vi i al evighed lovprise ham og nyde livet. Lad os da hver dag gøre alt hvad vi kan, for at prise Jehova, som giver os et sikkert håb om en opstandelse!

Hvad vil du svare?

• Hvilke følelser bør opstandelsen fremkalde hos os?

• Hvilke faktorer gør opstandelseshåbet til noget sikkert?

• Hvilken trøst kan vi hente i opstandelseshåbet?

• Hvad kan opstandelseshåbet betyde for vores liv nu?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 28]

Job vidste at Jehova længes efter at oprejse de retfærdige

[Illustration på side 29]

„Se, din søn lever“