Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad Guds ord lede dine skridt

Lad Guds ord lede dine skridt

 Lad Guds ord lede dine skridt

„Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ — SALME 119:105.

1, 2. Hvorfor mislykkes det for de fleste at finde sand fred og lykke?

KAN du komme i tanker om en situation hvor du var nødt til at spørge om vej? Måske var du tæt på dit bestemmelsessted, men var i tvivl om den sidste del af vejen. Eller det kan være at du var faret vild og blev nødt til helt at ændre retning. Uanset hvad, ville det så ikke være klogt at følge anvisningerne fra en der kendte området? En sådan person ville kunne hjælpe dig til at nå frem til dit bestemmelsessted.

2 I tusinder af år har de fleste prøvet at finde vej gennem tilværelsen uden Guds hjælp. Men når ufuldkomne mennesker skal klare sig på egen hånd, farer de vild. De kan ganske enkelt ikke finde vejen til sand fred og lykke. Hvorfor har det været umuligt for dem at nå dette mål? For mere end 2500 år siden erklærede profeten Jeremias: „Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ (Jeremias 10:23) Enhver der prøver at styre sine egne skridt uden at tage imod kyndig hjælp, vil uvægerlig blive frustreret. Mennesker har virkelig brug for vejledning!

3. Hvorfor er Jehova Gud den allerbedste til at vejlede menneskene, og hvad lover han?

3 Jehova Gud er den allerbedste til at give en sådan vejledning. Hvorfor? Fordi han bedre end nogen anden forstår menneskenes natur. Og han er fuldt ud klar over hvordan menneskeslægten kom på afveje og for vild. Han ved også hvad der skal til for at menneskene kan komme tilbage på rette kurs. Dertil kommer at Jehova som Skaberen altid ved hvad der er bedst for os. (Esajas 48:17) Vi kan derfor have fuld tillid til hans løfte som er nedskrevet i Salme 32:8: „Jeg giver dig indsigt og lærer dig den vej du skal gå. Jeg vil råde dig, med mit øje hvilende på dig.“ Der er ingen tvivl om at Jehova giver os den bedst tænkelige vejledning. Men hvordan gør han det?

4, 5. Hvordan kan Guds udtalelser lede os?

4 En salmist sagde i en bøn til Jehova: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ (Salme 119:105) Guds udsagn og formaninger findes i Bibelen, og de kan hjælpe os til at overvinde hindringer vi kan møde på vores vej. Ja, når vi læser i Bibelen og lader os lede af den, erfarer vi personligt det der beskrives i Esajas 30:21: „Dine ører vil høre et ord bag dig sige: ’Dette er vejen. Gå på den!’“

5 Men læg mærke til at Salme 119:105 peger på to beslægtede måder Guds ord virker på. For det første tjener det som en lampe for vores fod. Når vi står over for udfordringer og problemer i dagligdagen, skulle principperne i Bibelen lede vores skridt så vi træffer kloge afgørelser og undgår denne verdens snarer og faldgruber. For det andet oplyser Guds formaninger vores sti og hjælper os til at træffe valg der stemmer overens med vores håb om at komme til at leve evigt i det paradis Gud har lovet. Når stien foran os er klart oplyst, vil vi kunne bedømme om det vil få gode eller dårlige konsekvenser at følge en bestemt kurs. (Romerne 14:21; 1 Timoteus  6:9; Åbenbaringen 22:12) Lad os mere specifikt se på hvordan Guds udtalelser, som findes i Bibelen, kan være en lampe for vores fod og et lys på vores sti.

„En lampe for min fod“

6. Under hvilke omstændigheder kan Guds udtalelser være en lampe for vores fod?

6 Hver eneste dag træffer vi beslutninger. Nogle beslutninger virker måske relativt små, men indimellem kan vi komme til at stå i en situation der sætter vores moral, vores ærlighed eller vores neutrale standpunkt på prøve. For at kunne klare sådanne prøver må vi have ’opøvet vores opfattelsesevne til at skelne mellem ret og uret’. (Hebræerne 5:14) Når vi tilegner os nøjagtig kundskab om Guds ord og bliver fortrolige med de bibelske principper, opøver vi vores samvittighed så vi træffer afgørelser der glæder Jehova. — Ordsprogene 3:21.

7. Beskriv en situation hvor en kristen kan have lyst til at komme sammen med ikketroende kolleger i fritiden?

7 Lad os tage et eksempel. Er du en voksen der oprigtigt søger at få Jehovas hjerte til at fryde sig? (Ordsprogene 27:11) Så er det al ros værd. Men forestil dig nu at nogle kolleger inviterer dig med til en sportskamp. De kan godt lide at være sammen med dig på arbejdet og kunne også godt tænke sig at nyde dit selskab i fritiden. Du føler dig måske helt overbevist om at de ikke er dårlige mennesker. Det kan endda være at de lever efter nogle gode principper. Hvad vil du gøre? Ville der være nogen fare forbundet med at tage imod invitationen? Hvordan kan Guds ord hjælpe dig til at træffe en klog afgørelse?

8. Hvilke bibelske principper hjælper os til at afgøre hvem vi vil omgås?

8 Overvej nogle få bibelske principper. Det første der dukker op i tankerne, er måske det i Første Korintherbrev 15:33: „Dårligt selskab ødelægger gode vaner.“ Må du fuldstændig undgå ikketroende for at følge dette princip? Bibelens svar på det spørgsmål er nej. Apostelen Paulus selv viste jo kærlig omsorg for „alle slags mennesker“, deriblandt ikketroende. (1 Korinther 9:22) Selve kristendommens natur kræver at vi interesserer os for andre — deriblandt dem der ikke deler vores tro. (Romerne 10:13-15) Ja, hvordan skulle vi kunne følge vejledningen om at „gøre det der er godt mod alle“, hvis vi isolerer os fra folk der har brug for vores hjælp? — Galaterne 6:10.

9. Hvilket bibelsk råd hjælper os til at have et afbalanceret forhold til vores kolleger?

9 Der er dog en markant forskel på at være venlig over for en kollega og at være vedkommendes nære ven. Her kommer et andet bibelsk princip ind i billedet. Apostelen Paulus advarede de kristne med ordene: „Lad jer ikke spænde i ulige åg med  ikketroende.“ (2 Korinther 6:14) Hvad ligger der i udtrykket „lad jer ikke spænde i ulige åg“? Nogle bibeloversættelser gengiver det sådan: „slut dig ikke sammen med“; „prøv ikke at arbejde sammen som ligemænd“; og „hold op med at knytte upassende forbindelser“. Hvornår bliver en venskabelig forbindelse med en kollega upassende? Hvornår går det over grænsen og bliver et forhold hvor man er spændt i ulige åg? Guds ord, Bibelen, kan lede dine skridt i denne situation.

10. (a) Ud fra hvilket kriterium valgte Jesus sine venner? (b) Hvilke spørgsmål kan hjælpe en til at træffe kloge valg angående venskaber?

10 Vi kan lære noget af Jesus, der holdt af menneskene lige fra de blev skabt. (Ordsprogene 8:31) Da han var på jorden, knyttede han et nært bånd til sine disciple. (Johannes 13:1) Der siges endda om ham at han „fattede kærlighed til“ en mand som religiøst set var blevet vildledt. (Markus 10:17-22) Men samtidig satte Jesus klare grænser for hvem han valgte som sine nære venner. Han knyttede ingen nære bånd til mennesker der ikke var oprigtigt interesserede i at gøre hans Faders vilje. Ved en lejlighed erklærede Jesus: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.“ (Johannes 15:14) Det kan være at du har fået et godt forhold til en bestemt kollega. Men spørg dig selv: ’Er vedkommende villig til at gøre det Jesus befaler? Ønsker han eller hun at lære om Jehova, den som Jesus sagde vi skulle tilbede? Har han eller hun de samme moralnormer som jeg har som kristen?’ (Mattæus 4:10) Når du taler med dine kolleger og holder på at du vil følge de bibelske principper, vil svarene på disse spørgsmål blive tydelige.

11. Nævn eksempler på situationer hvor Guds udtalelser bør lede vores skridt.

11 Også i mange andre situationer kan Guds udtalelser være som en lampe for vores fod. En kristen der er arbejdsløs, får måske tilbudt et job som han har hårdt brug for. Men jobbet vil kræve meget af ham, og hvis han siger ja til det, vil han komme til at svigte mange møder og forsømme andre aktiviteter i forbindelse med  den sande tilbedelse. (Salme 37:25) En anden kristen føler sig måske stærkt fristet til at se underholdning der klart krænker de bibelske principper. (Efeserne 4:17-19) Og en tredje har måske nemt ved at tage anstød af sine medtroendes ufuldkommenheder. (Kolossenserne 3:13) I alle sådanne situationer bør vi lade Guds ord være en lampe for vores fod. Ved at følge de bibelske principper kan det faktisk lykkes os at klare alle de udfordringer vi møder i livet. Bibelen er „gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed“. — 2 Timoteus 3:16.

„Et lys på min sti“

12. Hvordan er Guds ord som et lys på vores sti?

12 Salme 119:105 siger også at Guds ord kan være et lys på vores sti, altså oplyse den vej der ligger foran os. Vi famler ikke rundt i mørke hvad fremtiden angår, for Bibelen forklarer betydningen af de ulykkelige verdensforhold og peger på hvad udfaldet vil blive. Ja, vi erkender at vi lever i „de sidste dage“ for denne onde tingenes ordning. (2 Timoteus 3:1-5) Det at vi ved hvad der ligger foran os, burde have en gennemgribende virkning på hvordan vi lever vores liv nu. Apostelen Peter skrev: „Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, mens I venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke!“ — 2 Peter 3:11, 12.

13. Hvordan bør det at vi lever på en alvorlig tid, påvirke vores tankegang og livsform?

13 Vores tankegang og livsform bør afspejle vores faste overbevisning om at ’verden og dens begær forsvinder’. (1 Johannes 2:17) Når vi følger Bibelens retningslinjer, vil det hjælpe os til at træffe kloge valg hvad angår de mål vi sætter os for fremtiden. For eksempel sagde Jesus: „Bliv da ved med først at søge riget og hans retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift.“ (Mattæus 6:33) Det er rosværdigt at så mange unge viser deres tro på Jesu ord ved at tage heltidstjenesten op! Andre — deriblandt hele familier — er på eget initiativ flyttet til lande hvor der er et presserende behov for forkyndere af Riget.

14. Nævn hvordan en kristen familie har udnyttet mulighederne for at gøre mere i tjenesten.

 14 For eksempel flyttede en kristen familie på fire fra USA til Den Dominikanske Republik for at tjene i en menighed i en by med 50.000 indbyggere. Menigheden består af omkring 130 forkyndere, men den 12. april 2006 var der ikke mindre end 1300 som overværede højtiden til minde om Kristi død! Ja, markerne i dette område er afgjort „hvide til høst“, og efter blot fem måneder ledede denne far, mor, søn og datter i alt 30 bibelstudier. (Johannes 4:35) Faderen fortæller: „Tredive brødre og søstre er flyttet her til menigheden for at hjælpe. Omkring 20 af dem er fra USA, mens resten kommer fra Bahamas, Canada, Italien, New Zealand og Spanien. De ankommer fulde af entusiasme, ivrige efter at deltage i forkyndelsen, og de har bidraget kolossalt til de lokale brødres begejstring.“

15. Hvilke velsignelser har du fået fordi du har sat Rigets interesser først i dit liv?

15 Mange af os er naturligvis ikke i stand til at flytte til et andet land for at tjene hvor behovet er større. Men de der er — eller som kan tilpasse deres forhold så de kan stille sig til rådighed — vil helt sikkert få mange velsignelser. Og uanset hvor du virker, så gå ikke glip af den glæde som du kan få del i når du tjener Jehova med hele din styrke. Hvis du sætter Rigets interesser først i dit liv, lover Jehova at han vil ’tømme velsignelse i overmål ud over dig’. — Malakias 3:10.

Få gavn af Jehovas vejledning

16. Hvilken gavn vil vi have af at lade Guds ord lede os?

16 Som vi har set, leder Jehovas udtalelser os på to måder. De tjener som en lampe for vores fod så vi kan gå fremad i den rigtige retning, og leder os når vi skal træffe beslutninger. Desuden oplyser de vores sti så vi klart kan se hvad der ligger foran os. Det vil hjælpe os til at følge Peters opfordring: „Gør . . . jeres sind klar til at arbejde, hold jer fuldstændig ædru; sæt jeres håb til den ufortjente godhed der skal bringes til jer ved Jesu Kristi åbenbarelse.“ — 1 Peter 1:13.

17. Hvordan vil et studium af Bibelen hjælpe os til at følge Guds ledelse?

17 Der er ingen tvivl om at Jehova sørger for vejledning. Spørgsmålet er kun om du vil følge den. For at forstå den vejledning Jehova giver, må du beslutte dig for at læse et stykke i Bibelen hver dag. Grund over det du læser, prøv at forstå hvordan Jehova ser på tingene, og tænk over hvordan du kan anvende stoffet i dit eget liv. (1 Timoteus 4:15) Brug derpå din sunde fornuft når du træffer personlige beslutninger. — Romerne 12:1.

18. Hvilke velsignelser får vi når vi lader Guds ord lede os?

18 Hvis vi tillader det, vil principperne i Guds ord oplyse os og give os den nødvendige vejledning når vi skal afgøre hvilken kurs der er den rigtige at følge. Vi kan have tillid til at Jehovas nedskrevne ord „gør den uerfarne vís“. (Salme 19:7) Når vi lader Bibelen lede os, velsignes vi med en ren samvittighed og med den tilfredshed der kommer af at glæde Jehova. (1 Timoteus 1:18, 19) Hvis vi lader Guds ord lede vores skridt hver eneste dag, vil Jehova skænke os den største af alle velsignelser — evigt liv! — Johannes 17:3.

Husker du?

• Hvorfor er det vigtigt at vi lader Jehova Gud lede vores skridt?

• På hvilke måder kan Guds udtalelser være en lampe for vores fod?

• Hvordan kan Guds udtalelser være et lys på vores sti?

• Hvordan vil studium af Bibelen hjælpe os til at følge Guds ledelse?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Hvornår bliver samvær med en ikketroende ufornuftigt?

[Illustration på side 16]

Jesu nære venner var dem der gjorde Jehovas vilje

[Illustrationer på side 17]

Viser vores livsform at vi sætter Rigets interesser først?