Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad Kristi komme vil udvirke

Hvad Kristi komme vil udvirke

 Hvad Kristi komme vil udvirke

„TERROR I SÃO PAULO.“ Sådan beskriver bladet Veja de fire dage i maj 2006, hvor organiseret kriminalitet bragte Brasiliens største og rigeste by „i knæ“. Cirka 150 politifolk, kriminelle og almindelige borgere blev dræbt under de „mere end 100 timers terror“.

Vold er forsidestof næsten overalt på jorden. Verdens ledere synes ikke at være i stand til at stoppe den. Det bliver mere og mere farligt at leve i denne verden. Måske er du nedslået på grund af de dårlige nyheder man hører alle vegne. Imidlertid vil der snart ske en forandring.

Jesus lærte sine disciple at bede om at Guds rige måtte komme, og at Guds vilje måtte ske „som i himmelen, således også på jorden“. (Mattæus 6:9, 10) Dette rige er en regering i himmelen, og Gud har udnævnt Jesus Kristus til at være konge i Riget. Det vil løse alle menneskehedens problemer. Men for at Guds rige kan forandre forholdene på jorden, må der ske en ændring så menneskers styre bliver erstattet af Kristi styre. Det er nøjagtig hvad Kristi komme vil udvirke.

Vil lederskiftet foregå fredeligt?

Vil nationerne uden videre underlægge sig Kristi styre? Apostelen Johannes fik et syn som giver os svaret. Han siger: „Og jeg så vilddyret [denne verdens politiske systemer] og jordens konger og deres hære samlede for at føre krig mod ham [Jesus] som sad på hesten og mod hans hær.“ (Åbenbaringen 19:19) Hvordan vil det gå med jordens konger i denne krig? Jehovas udnævnte konge „skal sønderslå dem med et jernscepter; som en pottemagers kar skal [han] knuse dem,“ siges der i Bibelen. (Salme 2:9) De politiske systemer vil blive fuldstændigt knust. Guds rige „vil knuse og gøre ende på alle [jordiske] riger, men selv bestå evindelig“. — Daniel 2:44.

Hvad så med de mennesker som modsætter sig Guds rige? „Ved Herren Jesu åbenbarelse fra himmelen med sine mægtige engle i flammende ild“ bliver Jesus skildret som  en der „bringer hævn over dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed“. (2 Thessaloniker 1:7, 8) „Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den,“ står der i Ordsprogene 2:22.

Med hensyn til Kristi komme siger Bibelen: „Se! Han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham.“ (Åbenbaringen 1:7) Folk vil ikke se ham rent bogstaveligt. Siden Jesus steg til himmelen, har han været en åndeskabning „som bor i et utilgængeligt lys, hvem intet menneske har set eller kan se“. — 1 Timoteus 6:16.

Jesus har ikke brug for at materialisere sig i menneskelig skikkelse for at blive „set“ af jordens indbyggere, lige så lidt som Jehova havde brug for at gøre det da han på Moses’ tid bragte de ti plager over ægypterne. Dengang var folk ikke i tvivl om at det var Jehova der forårsagede plagerne, og de var tvunget til at anerkende hans magt. (2 Mosebog 12:31) På samme måde er det også i dag. Når Kristus griber ind som Guds domsfuldbyrder, vil de onde blive tvunget til at „se“, eller erkende, at Jesus bliver brugt af Gud til at dømme dem. De vil vide det fordi menneskene i forvejen er blevet advaret om det. Ja, „hvert øje skal se [Jesus], . . . og alle jordens stammer skal slå sig selv af sorg på grund af ham“. — Åbenbaringen 1:7.

Det er nødvendigt at de onde fjernes, og at de onde styreformer afskaffes for at jorden igen kan blive et sted med sand fred og velstand. Det vil Kristus sørge for. Derefter får han det fulde herredømme over alle jordens anliggender hvorefter der vil ske betydningsfulde forandringer.

En gavnlig genoprettelse

Apostelen Peter talte om „genoprettelsen af alt det som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra gammel tid“. (Apostelgerninger 3:21) Denne genoprettelse indbefatter den forandring som vil finde sted på jorden under Kristi styre. Profeten Esajas, der levede i det 8. århundrede før vor tidsregning, er en af de profeter gennem hvem Gud talte om „genoprettelsen“ af alle ting på jorden. Han forudsagde at Jesus Kristus, ’Fredsfyrsten’, ville genoprette freden på jorden. Angående Kristi styre sagde Esajas’ profeti: „På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være.“ (Esajas 9:6, 7) Jesus vil undervise jordens beboere i at leve fredeligt. Og de vil kunne „glæde sig over megen fred“. — Salme 37:11.

Vil der være fattigdom og sult under Kristi styre? Esajas skrev: „Hærstyrkers Jehova vil på dette bjerg berede et festmåltid for alle folkeslagene med retter der er rige på olie, et festmåltid med vellagrede vine, med marvfulde retter der er rige på olie, med vellagrede, klarede vine.“ (Esajas 25:6) Salmisten sang: „Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.“ (Salme 72:16) Angående jordens indbyggere står der videre: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud.“ — Esajas 65:21, 22.

Esajas forudsagde også at sygdom og død ville forsvinde. Gennem Esajas sagde Gud: „Da åbnes de blindes øjne, og de døves ører lukkes op. Da springer den halte som hjorten, og den stummes tunge råber af glæde.“ (Esajas 35:5, 6) „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24) Gud „vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter“. — Esajas 25:8.

 Hvad så med alle de døde i „mindegravene“? (Johannes 5:28, 29) Esajas profeterede: „Dine døde skal leve. . . . [De] skal opstå.“ (Esajas 26:19) Ja, de der sover i døden, vil blive bragt tilbage til livet.

’Gud er din trone i evighed’

Kristi komme vil føre til at jorden bliver fuldstændig genopbygget. Den bliver omdannet til et vidunderligt paradis, hvor mennesker er forenet i tilbedelsen af den sande Gud. Kan vi være sikre på at Jesus Kristus er i stand til at fjerne ondskaben fra jorden og indføre retfærdige forhold?

Tænk på hvem der har skænket Jesus den kraft og myndighed som han sidder inde med. Bibelen siger med henblik på Sønnen: „Gud er din trone i evighedens evighed, og dit riges scepter er retskaffenhedens scepter. Du elskede retfærdighed og hadede lovløshed.“ (Hebræerne 1:8, 9) Jesu trone, som hentyder til hans embede eller myndighed, har sit udspring hos Jehova. Det er Gud der overdrager ham tronen. Derfor vil intet problem være for stort til at Jesus kan løse det.

Efter sin opstandelse sagde Jesus til sine disciple: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.“ (Mattæus 28:18) „Engle og myndigheder og magter blev underlagt ham,“ siges der i Første Petersbrev 3:22. Det vil ikke lykkes nogen magt eller myndighed at sætte sig op imod Jesus. Intet kan forhindre ham i at sørge for varige goder til gavn for menneskene.

Hvordan Kristi komme berører folk

I Paulus’ første brev til thessalonikerne skrev han: „Vi husker uophørligt på jeres trofaste arbejde og jeres kærlige slid og jeres udholdenhed som skyldes jeres håb til vor Herre Jesus Kristus over for vor Gud og Fader.“ (1 Thessaloniker 1:3) Paulus forbandt et frugtbærende arbejde og udholdenhed med det at håbe på Jesus Kristus. Dette håb indbefatter troen på Kristi komme og på genoprettelsen, som hans komme baner vejen for. Et sådant håb kan holde sande kristne oppe eller få dem til at holde ud, selv i meget vanskelige situationer.

Det er Carlos et eksempel på. Han bor i São Paulo i Brasilien. I august 2003 fandt Carlos ud af at han havde cancer. Siden da har han været igennem otte operationer, som gav ham smertefulde bivirkninger og førte til et svækket helbred. Alligevel er han fortsat til opmuntring for andre. Da han en dag forkyndte på gaden foran et stort hospital, mødte han en kvinde som også var et af Jehovas Vidner, og hvis mand fik kemoterapi. Fordi Carlos selv havde haft cancer og vidste hvor smertefuldt det var, kunne han opmuntre og trøste både manden og konen. Bagefter nævnte de at samtalen virkede som en mental saltvandsindsprøjtning. Carlos oplevede på den måde sandheden i Paulus’ ord: „Gud . . . trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste dem som er i al slags trængsel, med den trøst hvormed vi selv trøstes af Gud.“ — 2 Korinther 1:3, 4.

Hvordan finder Carlos trods sin sygdom styrke til at blive ved med at opmuntre andre? Det er håbet om Kristi komme og alt hvad det vil udvirke, der motiverer Carlos til fortsat at gøre det gode. — Galaterne 6:9.

Et andet eksempel er Samuel, som havde en lillebror der blev myrdet. Broderen blev ramt af ti skud blot 50 meter fra deres fars hus, og hans lig lå på fortovet i otte timer mens politiet undersøgte forbrydelsen. Samuel kan ikke glemme det der skete den dag. Men det der holder ham oppe, er håbet om at Kristus vil fjerne al ondskab fra jorden, og at det retfærdige styre som følger efter, vil være til stor velsignelse for menneskeheden.  Samuel forstiller sig ofte at han er i Paradiset på jorden og omfavner sin opstandne bror. — Apostelgerninger 24:15.

Hvad må du gøre?

Du kan finde stor trøst og opmuntring i håbet om Kristi komme. Det vil nemlig betyde at Jesus Kristus vil fjerne de egentlige årsager til menneskenes problemer og alt andet der plager os.

Hvad må du gøre for at få del i de velsignelser som Kristi styre i rigt mål vil skænke menneskeheden? Gå i gang med et omhyggeligt studium af Guds ord, Bibelen. Jesus sagde i en bøn til sin Fader: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Beslut dig for at undersøge hvad Bibelen lærer. De lokale Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig. Du er meget velkommen til at kontakte dem eller skrive til udgiverne af dette blad.

[Illustrationer på side 7]

Kristi komme vil føre til at jorden bliver fuldstændig genopbygget

[Kildeangivelse]

Indsat, kun baggrund: Rhino and Lion Park, Gauteng, Sydafrika