Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En evig gave fra Skaberen

En evig gave fra Skaberen

 En evig gave fra Skaberen

FINDER du det ikke overraskende at de faktorer som videnskaben betragter som en forudsætning for liv på en planet, enten direkte eller indirekte er nævnt i Bibelens første kapitel? Hvad er disse forudsætninger?

For at der kan eksistere liv, må der være en stor mængde vand, som det fremgår af Første Mosebog 1:2. Temperaturen må også være den rette for at vandet på planeten kan forblive i flydende form. Det kræver at planeten har den rette afstand til dens sol. Beretningen i Første Mosebog henleder flere gange opmærksomheden på Solen og dens virkning på Jorden.

Hvis en planet skal være beboelig for mennesker, må den have en atmosfære med en særlig blanding af luftarter. Dette vitale aspekt er nævnt i Første Mosebog 1:6-8. Plantevæksten som er beskrevet i Første Mosebog 1:11, 12, bidrager til at der findes den rette mængde ilt. For at der kan være et rigt dyreliv, kræves der kontinenter med tør, frugtbar jord, som beskrevet i Første Mosebog 1:9-12. Endelig må en planet, for at der kan være et moderat vejr, have den rette hældningsvinkel og holdes på plads; i tilfældet med Jorden bliver denne funktion delvis opfyldt af Månens tiltrækningskraft. Månens eksistens og nogle af dens gavnlige virkninger er beskrevet i Første Mosebog 1:14, 16.

Hvordan kunne fortidens bibelskribent Moses uden kendskab til nutidens videnskab henlede opmærksomheden på ovennævnte faktorer? Var Moses ganske enkelt forud for sin tid med hensyn til at vurdere deres betydning? Forklaringen er at han var inspireret af himmelens og Jordens Skaber. Det er betydningsfuldt i betragtning af Første Mosebogs videnskabelige troværdighed.

Bibelen forsikrer os om at der er en hensigt bag de undergerninger som vi observerer i universet omkring os. Med hensyn til himmelen siger Bibelen: „Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskesønnerne.“ (Salme 115:16) Og i Salme 104:5 siges der: „Han har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes.“ Hvis universet og vores smukke planet er udtænkt og frembragt af en Skaber, er det bestemt ikke for meget at tro at han også er i stand til at opretholde sit værk. Det betyder at du tillidsfuldt kan se frem til opfyldelsen af det vidunderlige løfte: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ (Salme 37:29) Vær sikker på at Gud „ikke skabte [Jorden] forgæves, men dannede den til at bebos“ for evigt af taknemmelige mennesker som anerkender hans værk. — Esajas 45:18.

Ifølge Skrifterne kom Jesus til Jorden for at lære os om Gud og Hans hensigt, nemlig at skænke den lydige menneskehed evigt liv. (Johannes 3:16) Vi har tillid til at Gud snart vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“, hvorimod fredselskende mennesker fra alle nationer som anerkender hans foranstaltninger til frelse, vil overleve. (Åbenbaringen 7:9, 14; 11:18) Det vil blive et vidunderligt liv hvor mennesker vil kunne blive ved med at gøre opdagelser og glæde sig over Guds skaberværks undere for evigt. — Prædikeren 3:11; Romerne 8:21.

[Kildeangivelse på side 8]

NASA foto