Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lær andre hvad Bibelen virkelig lærer

Lær andre hvad Bibelen virkelig lærer

 Lær andre hvad Bibelen virkelig lærer

„Gør disciple af folk af alle nationerne . . . idet I lærer dem.“ — MATTÆUS 28:19, 20.

1. Hvor stor udbredelse har Bibelen?

JEHOVAS ORD, Bibelen, er en af de ældste og mest udbredte bøger i verden. Den er blevet oversat helt eller delvis til mere end 2300 sprog. Over 90 procent af jordens befolkning har mulighed for at læse den på deres modersmål.

2, 3. (a) Hvorfor hersker der forvirring angående Bibelens lære? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på?

2 Millioner af mennesker læser et stykke i Bibelen hver dag. Nogle har læst den igennem fra ende til anden mange gange. Tusinder af trossamfund hævder at deres lære er grundlagt på Bibelen, men de er uenige om hvad den lærer. Selv medlemmer af samme trossamfund er stærkt uenige, og det bidrager yderligere til forvirringen. Nogle nærer tvivl angående Bibelen, dens oprindelse og dens værdi. Mange betragter den blot som en hellig bog der bruges i forbindelse med ceremonier, for eksempel når man skal afgive et højtideligt løfte eller aflægge ed ved en domstol.

3 Men Bibelen indeholder i virkeligheden Guds magtfulde ord, eller budskab, til menneskene. (Hebræerne 4:12) Derfor ønsker vi som Jehovas Vidner at folk får kendskab til hvad Bibelen lærer. Vi glæder os over at udføre den opgave Jesus Kristus gav sine disciple da han sagde: „Gå . . . ud og gør disciple af folk af alle nationerne, . . . idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer.“ (Mattæus 28:19, 20) I vores offentlige forkyndelse møder vi retsindige mennesker som er frustrerede over den religiøse forvirring der er så fremherskende i verden. De vil gerne kende sandheden om Skaberen, og de ønsker at lære hvad Bibelen siger om meningen med livet. Lad os se på tre spørgsmål som mange spekulerer over. I hvert af tilfældene vil vi først se på hvad religiøse ledere fejlagtigt siger. Derefter vil vi gøre rede for hvad det er Bibelen virkelig lærer. Spørgsmålene er: (1) Er Gud interesseret i os? (2) Hvorfor er vi her? (3) Hvad sker der med os når vi dør?

Er Gud interesseret i os?

4, 5. Hvorfor tror nogle at Gud ikke er interesseret i os?

4 Lad os begynde med spørgsmålet: Er Gud interesseret i os? Desværre tror mange at svaret på dette spørgsmål er nej. Hvorfor tror de det? En af grundene er at verden er fyldt med had, krig og lidelser. De tænker: ’Hvis Gud virkelig var interesseret i os, ville han helt sikkert forhindre alle de tragiske begivenheder der sker.’

5 En anden grund til at nogle tror at Gud ikke interesserer sig for os, er at religiøse ledere har givet dem den opfattelse. Hvad hører man ofte præster sige når tragedien rammer? Da en kvinde mistede sine to små børn i en bilulykke, sagde hendes præst: „Det var Guds vilje. Gud havde brug for to engle mere.“ Når gejstlige kommer med den slags kommentarer, giver de i virkeligheden Gud skylden for  de onde ting der sker. Men disciplen Jakob skrev: „Lad ingen sige når han prøves: ’Jeg prøves af Gud.’ Med ondt kan Gud nemlig ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ (Jakob 1:13) Jehova Gud er aldrig årsag til noget ondt. Nej, „det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt“. — Job 34:10.

6. Hvem står bag al den ondskab og alle de lidelser vi ser i verden?

6 Men hvorfor er verden fyldt med ondskab og lidelser? En af grundene er at de fleste har vraget Gud som hersker fordi de ikke ønsker at være underlagt hans retfærdige love og principper. De har uden at vide af det underlagt sig Guds modstander, Satan, for „hele verden ligger i den ondes magt“. (1 Johannes 5:19) Når man har kendskab til dette, forstår man bedre hvorfor der er så megen ondskab. Satan er ondskabsfuld, bedragerisk og grusom. Vi kan kun forvente at verden vil afspejle sin herskers personlighed, og det er derfor ikke så underligt at verden er fyldt med ondskab!

7. Nævn nogle af grundene til at der er så mange lidelser.

7 En anden årsag til at der er så mange lidelser, er at menneskene er ufuldkomne. Ufuldkomne mennesker er tilbøjelige til at kæmpe om magten, og det fører ofte til krig, undertrykkelse og lidelser. Prædikeren 8:9 siger meget rammende: „Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ Endnu en grund til lidelser er at vi er underlagt „tid og tilfælde“. (Prædikeren 9:11) Ofte rammes folk af ulykker udelukkende fordi de befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

8, 9. Hvordan ved vi at Jehova virkelig interesserer sig for os?

8 Det er en trøst at lære at Jehova ikke er årsag til lidelser. Men interesserer Gud sig egentlig for hvad der foregår i vores liv? Det opmuntrende svar på dette spørgsmål er at det gør han! Vi ved at Jehova interesserer sig for os, for i sit ord fortæller han os hvorfor han har tilladt menneskene at følge en dårlig kurs. Det har at gøre med to stridsspørgsmål, nemlig stridsspørgsmålet om hans suverænitet og om menneskers uangribelighed. Eftersom Jehova er den almægtige Skaber, er han ikke forpligtet til at fortælle os hvorfor han tillader lidelser. Men han gør det alligevel fordi han interesserer sig for os.

9 Lad os se endnu et bevis på at Gud interesserer sig for os. Da jorden blev fyldt med ondskab i Noas dage, „følte [Gud] sig såret i sit hjerte“. (1 Mosebog 6:5, 6) Føler han det anderledes i dag? Nej, for han forandrer sig ikke. (Malakias 3:6) Han hader uretfærdighed, og han hader at se mennesker lide. Bibelen lærer at Gud snart vil rette op på al den skade som  menneskenes styre og Djævelens indflydelse har forvoldt. Er det ikke overbevisende vidnesbyrd om at Gud interesserer sig for os?

10. Hvad føler Jehova når han ser menneskene lide?

10 Religiøse ledere giver et fordrejet billede af Gud når de siger at det er hans vilje der sker når vi rammes af ulykker. I virkeligheden længes Jehova efter at gøre ende på menneskenes lidelser. I Første Petersbrev 5:7 siges der ifølge den danske autoriserede oversættelse: „Han har omsorg for jer.“ Det er hvad Bibelen virkelig lærer!

Hvorfor er vi her?

11. Hvad siger mange religioner om menneskets liv på jorden?

11 Lad os nu se nærmere på et andet spørgsmål som mange spekulerer over: Hvorfor er vi her? Inden for mange religioner lærer man at det kun er midlertidigt vi er på jorden. Man betragter ikke jorden som meget andet end en mellemstation på vejen til livet et andet sted. Nogle gejstlige lærer fejlagtigt at Gud en dag vil ødelægge jorden. Resultatet af en sådan lære er at mange konkluderer at de lige så godt kan få så meget som muligt ud af livet nu, da det eneste der venter dem, er døden. Men hvad er det Bibelen virkelig lærer om hvorfor vi er her?

12-14. Hvad lærer Bibelen om Guds hensigt med jorden og menneskene?

12 Gud har en storslået hensigt med jorden og menneskene. Der siges om ham at han ikke „skabte [jorden] forgæves, men dannede den til at bebos“. (Esajas 45:18) Desuden har Jehova „grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes“. (Salme 104:5) Når vi lærer dette angående Guds hensigt med jorden og menneskene, kan vi bedre forstå hvorfor vi er her.

13 Første Mosebog, kapitel 1 og 2, fortæller at Jehova viste stor omhu da han beredte jorden som bosted for menneskene. Ved slutningen af de seks skabelsesdage var alt „virkelig godt“. (1 Mosebog 1:31) Gud satte den første mand og kvinde, Adam og Eva, i den smukke Edens Have og forsynede dem med en overflod af dejlig mad. Gud sagde til dem: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den.“ De skulle få børn som var fuldkomne, udvide Paradisets grænser så det til sidst ville omfatte hele jorden, og udøve et kærligt herredømme over dyrene. — 1 Mosebog 1:26-28.

14 Jehovas hensigt er at en fuldkommen menneskeslægt skal bo på jorden for evigt. Guds ord siger: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ (Salme 37:29) Ja, det er meningen at mennesker skal leve evigt i et paradis på jorden. Det er hvad Bibelen virkelig lærer om Guds hensigt!

Hvad sker der med os når vi dør?

15. Hvad lærer de fleste af verdens religioner at der sker med os når vi dør?

15 Lad os nu se på et tredje spørgsmål som mange spekulerer over:  Hvad sker der med os når vi dør? De fleste af verdens religioner lærer at noget inden i mennesket lever videre efter at legemet er dødt. Nogle religiøse samfund holder stadig fast ved den tanke at Gud straffer de onde ved at pine dem evigt i et brændende helvede. Men er denne opfattelse rigtig? Hvad lærer Bibelen virkelig om døden?

16, 17. Hvad lærer Bibelen om de dødes tilstand?

16 Guds ord siger: „De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting, og til dem er der ikke længere nogen løn.“ Eftersom de døde ’slet ingenting ved’, kan de ikke høre, se, tale, føle eller tænke. De kan heller ikke længere tjene nogen løn. Hvordan skulle de kunne det? De er jo ude af stand til at foretage sig noget som helst! Desuden er „deres kærlighed og deres had og deres skinsyge . . . allerede gået til grunde“, for de kan ikke udtrykke nogen som helst følelser. — Prædikeren 9:5, 6, 10.

17 Det Bibelen siger om dette emne, er enkelt og klart — de døde lever ikke videre et eller andet sted. Der er ikke nogen del af os der forlader legemet ved døden og bliver genfødt i et andet legeme, som de der tror på reinkarnation, påstår. Man kunne måske illustrere det således: Vores liv er som flammen fra et stearinlys. Når lyset pustes ud, forsvinder flammen ikke et eller andet sted hen. Den eksisterer bare ikke mere.

18. Hvad kan en bibelstudieelev slutte når han lærer at de døde ikke er ved bevidsthed?

18 Tænk over hvad denne enkle, men magtfulde sandhed betyder. Når en bibelstudieelev lærer at de døde ikke er ved bevidsthed, skulle han nemt kunne drage den slutning at hans afdøde forfædre ikke er i stand til at plage ham, uanset hvor vrede de måtte have været i deres levetid. Han skulle også hurtigt kunne indse at hans afdøde familiemedlemmer og nære venner ikke længere kan høre, se, tale, føle eller tænke. Derfor kan de ikke befinde sig i skærsilden eller lide smerte i et brændende pinested. Nej, Bibelen lærer at de døde som er i Guds erindring, vil blive oprejst. Hvilket vidunderligt håb! — Johannes 5:28, 29.

En ny bog til brug i forkyndelsen

19, 20. Hvilket ansvar har vi som kristne, og hvilken bibelstudiehåndbog er specielt beregnet til brug i forkyndelsen?

19 Vi har her set på blot tre af de spørgsmål som mange spekulerer over. I hvert af tilfældene er dét Bibelen lærer, klart og ligetil. Det er en stor glæde at kunne dele sådanne sandheder med folk der ønsker at vide hvad Bibelen lærer! Men der er mange andre vigtige spørgsmål som retsindige mennesker har behov for at få tilfredsstillende svar på. Som kristne har vi et ansvar for at hjælpe folk til at finde svarene på sådanne spørgsmål.

20 Det er en udfordring at undervise i Bibelens sandheder på en enkel og appellerende måde. Som en hjælp til at klare denne udfordring har „den trofaste og kloge træl“ udarbejdet  en bog der specielt er beregnet til brug i forkyndelsen. (Mattæus 24:45-47) Denne 224-siders bog har titlen: Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

21, 22. Hvad er bemærkelsesværdigt ved bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

21 Bogen blev udgivet i 2005 ved Jehovas Vidners områdestævne „Lydighed mod Gud“. Der er mange bemærkelsesværdige ting ved bogen, for eksempel det fem siders forord, som har vist sig at være til stor hjælp når man skal oprette bibelstudier. Du vil højst sandsynligt have nemt ved at tale om billederne og skriftstederne i forordet. Du kan også bruge forordet til at vise eleven hvordan han kan finde rundt i Bibelen.

22 Den nye bog er skrevet i et enkelt og klart sprog. Der er gjort en stor indsats for at nå elevens hjerte ved at inddrage ham når som helst det er muligt. I begyndelsen af hvert kapitel er der nogle spørgsmål, og i slutningen er der en ramme med titlen „Hvad Bibelen lærer“. I rammen er der skriftsteder som giver svar på de indledende spørgsmål. Billederne og billedteksterne vil sammen med de illustrationer der er nævnt i teksten, gøre det lettere for eleven at forstå nye begreber. Hovedteksten i bogen er helt enkel, men bagerst i bogen er der et tillæg som gør det muligt for dig at uddybe 14 forskellige emner hvis eleven ønsker at få yderligere oplysninger.

23. Hvordan kan man bruge den nye bog når man leder bibelstudier?

23 Bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? skal hjælpe os til at undervise folk med forskellige uddannelser og forskellig religiøs baggrund. Hvis eleven ikke ved noget om Bibelen, kan man måske ikke gennemgå et helt kapitel ad gangen. Gå ikke for hurtigt hen over stoffet, men forsøg at nå elevens hjerte. Hvis han ikke forstår en af bogens illustrationer, så forklar den, eller brug en anden. Forbered dig godt, gør dit yderste for at gøre god brug af bogen, og bed om Guds hjælp så du kan ’behandle sandhedens ord på rette måde’. — 2 Timoteus 2:15.

Vær taknemmelig for dine dyrebare privilegier

24, 25. Hvilke dyrebare privilegier har Jehova givet sit folk?

24 Jehova har givet sit folk nogle dyrebare privilegier. Han har gjort det muligt for os at lære sandheden om ham at kende. Det er noget vi aldrig må tage for givet! Gud har skjult sine hensigter for de hovmodige, men åbenbaret dem for de ydmyge. Jesus sagde i denne forbindelse: „Jeg priser dig offentligt, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn.“ (Mattæus 11:25) Det er en stor ære at blive regnet blandt de ydmyge som tjener universets suveræne Hersker, Jehova.

25 Gud har også givet os det privilegium at undervise andre om ham. Husk at de der har fortalt løgne om Gud, har givet et helt forkert billede af ham. Mange folk har derfor en fuldstændig forvrænget opfattelse af Jehova og tror at han er hårdhjertet og ligeglad med os. Er du villig til, ja, brænder du for, at være med til at rette disse misforståelser? Ønsker du at retsindige mennesker overalt skal lære sandheden om Gud at kende? Så gør alt hvad du kan, for at vise din lydighed mod Gud ved nidkært at forkynde og undervise andre i hvad Bibelen siger om vigtige emner. Sandhedssøgende mennesker har behov for at vide hvad Bibelen virkelig lærer.

Hvad vil du svare?

• Hvordan ved vi at Gud interesserer sig for os?

• Hvorfor er vi her på jorden?

• Hvad sker der med os når vi dør?

• Hvad kan du især godt lide ved bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 22]

Bibelen lærer at Gud vil gøre ende på lidelser

[Kildeangivelse]

Øverst til højre, pige: © Bruno Morandi/age fotostock; til venstre, kvinde: AP Photo/Gemunu Amarasinghe; nederst til højre, flygtninge: © Sven Torfinn/Panos Pictures

[Illustration på side 23]

De retfærdige vil få evigt liv i Paradiset