Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Elsk den Gud der elsker dig

Elsk den Gud der elsker dig

 Elsk den Gud der elsker dig

„Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ — MATTÆUS 22:37.

1, 2. Hvad kan have givet anledning til spørgsmålet om hvilket bud der var det største?

SPØRGSMÅLET blev åbenbart diskuteret ivrigt blandt farisæerne på Jesu tid. Hvilket af de over 600 lovbud i Moseloven var vigtigst? Var det et af buddene angående ofre? Jøderne bragte jo ofre både for at opnå tilgivelse og for at sige Gud tak. Eller var det buddet vedrørende omskærelse der gik forud for alle andre? Også dét havde stor betydning, for omskærelsen var et „pagtstegn“ mellem Jehova og Abrahams efterkommere. — 1 Mosebog 17:9-13.

2 Derimod har de mest traditionstro blandt farisæerne sikkert ræsonneret på denne måde: Hvert eneste lovbud fra Gud har betydning; nogle bud synes ganske vist mindre væsentlige, men man kan ikke give noget bud forrang frem for de øvrige. Farisæerne blev enige om at forelægge det omdiskuterede spørgsmål for Jesus. Måske kunne de få ham til at sige noget der kompromitterede hans troværdighed. En af dem opsøgte Jesus og spurgte: „Hvilket er det største bud i loven?“ — Mattæus 22:34-36.

3. Hvad var ifølge Jesus det største bud?

3 Jesu svar har stor betydning for os i dag. Han citerede fra Femte Mosebog 6:5 og opsummerede det der altid har været, og altid vil være, essensen af den sande tilbedelse: „’Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud.“ Farisæeren havde kun bedt ham nævne ét bud, men Jesus tilføjede endnu et. Med et citat fra Tredje Mosebog 19:18 sagde han: „Det andet, der ligner det, er dette: ’Du skal elske din næste som dig selv.’“ Jesus viste dernæst at disse to lovbud sammenfattede hele den sande tilbedelse, og han forebyggede eventuelle forsøg på at få ham til at opregne de øvrige bud efter betydning idet han sluttede: „På disse to bud hænger hele Loven og Profeterne.“ (Mattæus 22:37-40) I denne artikel vil vi gå i dybden med det største af disse to bud. Hvorfor skal vi elske Gud? Hvordan viser vi denne kærlighed? Og hvordan kan vi opdyrke den? Det er nødvendigt at kende svarene på disse spørgsmål fordi vi må elske Jehova af hele vort hjerte, hele vor sjæl og hele vort sind for at behage ham.

Kærlighed har stor betydning

4, 5. (a) Hvorfor blev farisæeren ikke overrasket over Jesu svar? (b) Hvad er i Guds øjne mere værd end brændofre og slagtofre?

Tilsyneladende blev den farisæer der spurgte Jesus, hverken foruroliget eller overrasket over det svar han fik. Han var klar over at kærlighed til Gud var en grundpille i den  sande tilbedelse selvom mange svigtede på det punkt. I synagogerne var det skik at fremsige trosbekendelsen, Sjema, der omfattede passagen i Femte Mosebog 6:4-9, som Jesus citerede fra. Ifølge parallelberetningen hos Markus sagde farisæeren derpå til Jesus: „Lærer, du fik sagt udmærket og i overensstemmelse med sandheden: ’Han er én, og der er ingen anden end ham’; og dette at elske ham med hele sit hjerte og med hele sin forstand og med hele sin styrke, og dette at elske sin næste som sig selv, er langt mere værd end alle brændofre og slagtofre.“ — Markus 12:32, 33.

5 Ja, Loven påbød at man bragte brændofre og slagtofre, men det der virkelig betyder noget for Gud, er hans tjeneres helhjertede kærlighed. En spurv ofret til Gud af kærlighed og hengivenhed var i hans øjne mere værd end tusinder af væddere ofret med et forkert motiv. (Mika 6:6-8) Husk beretningen om den fattige enke som Jesus iagttog ved templet i Jerusalem. De to småmønter hun lagde i en bidragsbøsse, var ikke engang nok til at købe en enkelt spurv. Men hendes bidrag, givet af ægte kærlighed til Jehova, betød mere for ham end de store beløb som de rige gav af deres overflod. (Markus 12:41-44) Det er opmuntrende at vide at det Jehova sætter størst pris på, er det som vi alle kan udtrykke, uanset vores omstændigheder — vores kærlighed!

6. Hvad skrev Paulus om vigtigheden af kærlighed?

6 Apostelen Paulus fremhævede vigtigheden af kærlighed i den sande tilbedelse da han skrev: „Hvis jeg taler på menneskers og engles tungemål men ikke har kærlighed, er jeg et klingende stykke malm eller et støjende bækken. Og hvis jeg har gaven til at profetere og er kendt med alle hellige hemmeligheder og al kundskab, og hvis jeg har al tro så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og hvis jeg giver alt hvad jeg ejer til bespisning af andre, og hvis jeg overgiver mit legeme, så jeg kan rose mig, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.“ (1 Korinther 13:1-3) Kærlighed er altså en forudsætning for at vores tilbedelse behager Gud. Hvordan viser vi Jehova kærlighed?

Hvordan vi viser Jehova kærlighed

7, 8. Hvordan kan vi vise Jehova at vi elsker ham?

7 Mange opfatter kærlighed som en følelse man ikke selv har magt over. Man taler for eksempel om at være håbløst forelsket. Men ægte kærlighed er ikke kun noget vi føler. Dens særkende og sande væsen er handling, ikke følelse. Bibelen omtaler den som „en langt bedre vej“, som noget vi ’jager efter’. (1 Korinther 12:31; 14:1) Som kristne skal vi „ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed“. — 1 Johannes 3:18.

8 Kærlighed til Gud motiverer os til at behage ham og forsvare og hævde hans suverænitet, både i ord og i gerning. Den ansporer os til at afvise kærlighed til verden og dens gudløshed. (1 Johannes 2:15, 16) De der elsker Gud, hader det onde. (Salme 97:10) Kærlighed til Gud indbefatter også næstekærlighed, sådan som vi vil komme ind på i den følgende artikel. Desuden er vores kærlighed til Gud betinget af lydighed. Bibelen siger: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud.“ — 1 Johannes 5:3.

9. Hvordan viste Jesus sin kærlighed til Gud?

9 Jesus viste til fuldkommenhed hvad det vil sige at elske Gud. Det var af kærlighed at han forlod sin himmelske bolig og levede på jorden som menneske. Kærlighed bevægede ham til at herliggøre sin Fader ved sine handlinger og sin undervisning. Og af kærlighed var han „lydig indtil døden“. (Filipperne 2:8) Hans lydighed som udslag af kærlighed banede vej for at troende og trofaste mennesker kunne opnå en retfærdig stilling ind for Gud. Paulus skrev: „Ligesom de mange gennem det ene menneskes [Adams] ulydighed blev  stillet som syndere, således vil de mange også gennem den enes [Kristi Jesu] lydighed blive stillet som retfærdige.“ — Romerne 5:19.

10. Hvorfor hører lydighed med til at vise Gud kærlighed?

10 Ligesom Jesus viser vi Gud kærlighed ved at adlyde ham. Jesu elskede apostel Johannes skrev: „Dette er hvad kærligheden vil sige, at vi fortsætter med at vandre i overensstemmelse med hans bud.“ (2 Johannes 6) De der virkelig elsker Gud, søger ivrigt hans vejledning. I erkendelse af at de ikke kan styre deres skridt ved egen hjælp, stoler de på Guds visdom og underlægger sig hans kærlige ledelse. (Jeremias 10:23) De efterligner de „ædelsindede“ i fortidens Berøa der tog imod budskabet fra Gud „med den største iver“, med et stærkt ønske om at gøre Guds vilje. (Apostelgerninger 17:11) De undersøgte Skrifterne for at forstå Guds vilje endnu bedre, og det hjalp dem til at vise kærlighed ved fortsat at handle lydigt.

11. Hvad vil det sige at vi elsker Gud af hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke??

11 Som Jesus sagde, skal vi vise Gud kærlighed af hele vort hjerte og sind og af hele vor sjæl og styrke. (Markus 12:30) Denne kærlighed udspringer i hjertet og påvirker vore følelser, ønsker og inderste tanker så vi oprigtigt ønsker at behage Jehova. Vi viser også kærlighed med vort sind, ja, med forstanden. Vores hengivenhed er ikke blind. Vi har lært Jehova at kende og véd hvilke egenskaber, normer og hensigter han har. Vi tjener og lovpriser ham desuden af hele vores sjæl — med alt hvad vi er og har som levende mennesker. Og vi bruger hele vores styrke til det.

Hvorfor vi bør elske Jehova

12. Af hvilken grund forventer Jehova at vi elsker ham?

12 En af grundene til at vi bør elske Jehova, er at han forventer at vi genspejler hans egenskaber. Gud er både ophav til kærligheden og det ypperste eksempel i at vise den. „Gud er kærlighed,“ skrev den inspirerede apostel Johannes. (1 Johannes 4:8) Mennesket er skabt i Guds billede, så vi er skabt til at vise kærlighed. Jehovas suverænitet bygger faktisk på kærlighed. Han ønsker at hans tilbedere tjener ham fordi de både elsker hans retfærdige styre og længes efter det. Ja, kærlighed er af største betydning for freden og harmonien i hele skaberværket.

13. (a) Hvorfor blev der sagt til israelitterne: „Du skal elske Jehova din Gud“? (b) Hvorfor er det kun ret og rimeligt at Jehova forventer at vi elsker ham?

13 En anden grund til at vi bør elske Jehova, er at vi værdsætter det han har gjort for os. Husk Jesu ord til jøderne: „Du skal elske Jehova din Gud.“ Det var ikke en fjern, ukendt Gud de skulle tilbede. De skulle elske den Person der havde vist dem sin kærlighed. Jehova var deres Gud. Det var ham der havde ført dem ud af Ægypten og ind i det forjættede land, ham der omsorgsfuldt havde beskyttet dem, opretholdt deres liv og tugtet dem i kærlighed. Og i dag er Jehova vores Gud. Han har givet sin søn som genløsningsoffer for at vi kan få evigt liv. Det er kun ret og rimeligt at Jehova forventer vores kærlighed til gengæld. Vores kærlighed er et svar, en reaktion på opfordringen til at elske den Gud der elsker os. Vi elsker ham „fordi han elskede os først“. — 1 Johannes 4:19.

14. Hvilke ligheder er der mellem Jehovas kærlighed og forældres kærlighed?

14 Jehovas kærlighed til menneskeheden er som den en kærlig far viser sine børn. Ufuldkomne, men kærlige forældre slider i årevis for at tage sig af deres børn og bringer store ofre, både materielt og på anden måde. De underviser, opmuntrer, støtter og opdrager deres børn fordi de ønsker at de skal trives og være glade. Hvad ønsker forældrene til gengæld? At børnene elsker dem og villigt følger den gode oplæring de har givet dem til børnenes  eget bedste. Kan vor fuldkomne Fader i himmelen ikke med god grund forvente at vi viser taknemmelighed for alt det han har gjort for os?

Hvordan vi gør vores kærlighed til Gud dybere

15. Hvad er det første vi må gøre for at opdyrke kærlighed til Gud?

15 Vi har hverken set Gud eller hørt hans stemme. (Johannes 1:18) Men han indbyder os til at få et kærligt forhold til ham. (Jakob 4:8) Hvordan kan vi få det? Det første man må gøre for at elske nogen, er at lære vedkommende at kende. Det er svært at føle dyb hengivenhed for en man ikke kender. Jehova har givet os sit ord, Bibelen, for at vi kan lære om ham. Det er derfor han gennem sin organisation opmuntrer os til at læse regelmæssigt i Bibelen. Den lærer os om Gud, hans egenskaber, hans personlighed og det han har gjort for menneskene gennem tusinder  af år. Når vi mediterer over Bibelens beretninger, forstår vi hans personlighed bedre og vokser i kærlighed til ham. — Romerne 15:4.

16. Hvordan forstærkes vores kærlighed til Jehova når vi grunder over Jesu tjeneste?

16 Noget andet som kan forstærke vores kærlighed til Gud, er at grunde over Jesu liv og tjeneste. Jesus genspejlede jo sin Fader så fuldkomment at han kunne sige: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:9) Er det ikke bevægende at læse om den medfølelse Jesus viste ved at oprejse en enkes eneste søn? (Lukas 7:11-15) Tiltaler det os ikke at han, Guds søn, det største menneske der har levet, ydmygt vaskede sine disciples fødder? (Johannes 13:3-5) Er det ikke betagende at vide at selvom han overgik alle andre mennesker, blandt andet i visdom, var han imødekommende over for alle, også børn? (Markus 10:13, 14) Når vi tænker over dette med værdsættelse, er vi som de kristne Peter skrev til: „Skønt I aldrig har set [Jesus], elsker I ham.“ (1 Peter 1:8) Og efterhånden som vores kærlighed til Jesus vokser, forstærkes vores kærlighed til Jehova også.

17, 18. Hvilke kærlige gaver fra Jehova giver os grund til at elske ham endnu højere?

17 Vores kærlighed til Gud vil også vokse når vi tænker på de rigelige gaver han har givet os for at vi kan glæde os over livet — skønheden i skaberværket, den uendelige variation af lækre fødemidler, det nære fællesskab med gode venner og talløse andre glæder. (Apostelgerninger 14:17) Jo mere vi lærer om Gud, desto flere grunde har vi til at være taknemmelige for hans grænseløse godhed og gavmildhed. Tænk også på alt hvad Jehova har gjort for dig personligt. Synes du ikke at han fortjener din kærlighed?

18 Ét af mange udtryk for Guds godhed er at vi kan henvende os til ham i bøn når som helst, i forvisning om at han som „hører bøn“, lytter til os. (Salme 65:2) Jehova har overdraget sin elskede søn myndighed til at herske og dømme. Men han har ikke overladt det til nogen anden, ikke engang sin søn, at lytte til bønner. Jehova lytter personligt til vore bønner. Dette udtryk for Jehovas kærlige, personlige omsorg drager os nær til ham.

19. Hvilke løfter fra Jehova drager os til ham?

19 Vi drages til Jehova når vi tænker på hvad han giver os mennesker udsigt til. Han har lovet at afskaffe sygdom, sorg og død. (Åbenbaringen 21:3, 4) Når menneskeheden er ført frem til fuldkommenhed, vil ingen blive deprimeret, modløs eller ramt af sorg. Hungersnød, fattigdom og krig vil ikke findes mere. (Salme 46:9; 72:16) Jorden vil blive omdannet til et paradis. (Lukas 23:43) Alt det vil Jehova gøre for os, ikke fordi han er tvunget til det, men fordi han elsker os.

20. Hvad sagde Moses om det gavnlige ved at elske Jehova?

20 Vi har derfor al grund til at elske Gud mere og mere. Vil du blive ved med at styrke din kærlighed til Gud og lade ham lede dig? Valget er dit. Moses erkendte det gavnlige i at opdyrke og bevare kærligheden til Jehova. Til sin tids israelitter sagde han: „Du skal vælge livet for at du kan blive i live, du og dit afkom, ved at elske Jehova din Gud, ved at adlyde hans røst og ved at holde dig til ham; for han er dit liv og rækken af dine dage.“ — 5 Mosebog 30:19, 20.

Husker du dette?

• Hvorfor har det så stor betydning at vi elsker Jehova?

• Hvordan kan vi vise vores kærlighed til Gud?

• Hvilke grunde har vi til at elske Jehova?

• Hvordan gør vi vores kærlighed til Gud dybere?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 20]

Jehova sætter pris på det som vi alle kan udtrykke — vores kærlighed til ham

[Illustrationer på side 23]

„Den der har set mig, har også set Faderen.“ — Johannes 14:9