Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det betaler sig at være ærlig

Det betaler sig at være ærlig

 Det betaler sig at være ærlig

UÆRLIGHED har eksisteret lige siden Adam og Eva. Men i de fleste kulturer og samfund sætter man pris på ærlighed og betragter løgn og bedrag som uacceptabelt og forkasteligt. At have ry for at være pålidelig er noget man kan være stolt af. Alligevel synes stadig flere at de er nødt til at være uærlige for at kunne klare sig i vores moderne samfund. Hvad mener du? Er det umagen værd at være ærlig? Hvilket vurderingsgrundlag bruger du når du skal afgøre hvad der er ærligt, og hvad der er uærligt?

For at behage Gud må vores tale og livsførelse være præget af ærlighed. Apostelen Paulus formanede sine medkristne: „Tal sandhed hver med sin næste.“ (Efeserne 4:25) Paulus skrev også: „Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ (Hebræerne 13:18) Vores motiv til at være ærlig er ikke at vi gerne vil roses af andre. Vi er ærlige fordi vi respekterer Skaberen og ønsker at glæde ham.

Skjul ikke din identitet

Mange giver et misvisende billede af sig selv for at opnå visse fordele. De anskaffer sig falske dokumenter, eksamensbeviser eller identifikationspapirer for at rejse illegalt ind i et land eller for at få en stilling som de ikke er kvalificeret til. Nogle forældre forfalsker deres børns fødselsattest så børnene kan få en længere skolegang.

Men hvis man gerne vil behage Gud, må man ikke gøre brug af løgn og bedrag. Bibelen siger at Jehova er „sandhedens Gud“, og at han forventer at de der har et nært venskab med ham, er sandfærdige. (Salme 31:5) Hvis vi ønsker at bevare et nært forhold til Jehova, må vi ikke efterligne „usandfærdige mænd“, folk som er „fordægtige“, eller falske. — Salme 26:4.

Det er også meget almindeligt at folk skjuler sandheden så de kan undgå at blive irettesat for noget forkert de har gjort. Det kan forekomme selv blandt sande kristne. For eksempel tilstod en ung mand i en menighed at han havde begået visse synder. Han indrømmede dog ikke at han også havde stjålet, og det til trods for at der var beviser på at han havde gjort det. Da det kom for en dag, måtte han udelukkes af menigheden. Ville det ikke have været klogere af ham hvis han havde været helt ærlig fra begyndelsen så han kunne have fået hjælp til at genoprette sit dyrebare forhold til Jehova? Bibelen siger  jo: „Forklejn ikke tugten fra Jehova, giv heller ikke tabt når du retledes af ham; for den Jehova elsker, tugter han.“ — Hebræerne 12:5, 6.

Undertiden kan det ske at en kristen broder som tragter efter større ansvar i menigheden, prøver at skjule visse personlige problemer eller tidligere synder. Hvis han for eksempel skal udfylde en ansøgning om en tjenesteforret, undlader han måske — af frygt for at sandheden vil diskvalificere ham — at give fyldestgørende svar på spørgsmål vedrørende hans helbred og moral. Han tænker måske: ’Det er ikke at lyve.’ Men kan man sige at han har handlet ærligt og redeligt? Læg mærke til tanken i Ordsprogene 3:32: „Den der går krogveje er en vederstyggelighed for Jehova, men de retskafne har hans fortrolighed.“

At være ærlig betyder først og fremmest at man er ærlig over for sig selv. Vi vælger ofte at tro dét vi gerne vil tro, frem for hvad der er rigtigt eller sandt. Og hvor er det let at give andre skylden for en fejl man selv har begået! For eksempel forsøgte kong Saul at retfærdiggøre sin ulydighed ved at skyde skylden på andre. Af den grund forkastede Jehova ham som konge. (1 Samuel 15:20-23) Hvilken kontrast til kong David, som bad til Jehova: „Min synd gav jeg omsider til kende for dig, og min misgerning dækkede jeg ikke over. Jeg sagde: ’Jeg bekender mine overtrædelser  for Jehova.’ Og du tilgav min syndeskyld.“ — Salme 32:5.

Ærlighed fører til velsignelser

Ærlighed, eller mangel på samme, har indflydelse på hvordan andre ser på en. Hvis nogen opdager at du har bedraget dem — om det så bare er en enkelt gang — vil du miste deres tillid, og en sådan tillid er ikke nem at genvinde. Hvis du derimod altid taler sandt og er ærlig, vil du få ry for at være hæderlig, en man kan have fuld tillid til. Jehovas Vidner har fået et sådant ry. Her følger nogle eksempler.

En direktør opdagede at mange af hans ansatte begik bedrageri mod virksomheden, så han satte politiet på sagen. Da han hørte at en af de ansatte som var et Jehovas vidne, var blandt de arresterede, henvendte han sig til politiet for at få vedkommende løsladt med det samme. Hvorfor? Fordi direktøren vidste at den pågældende var en ærlig arbejder, og at han var uskyldig. Forkynderen fik lov til at beholde sit job, mens andre blev fyret. Hans trosfæller glædede sig meget over at hans adfærd havde bragt Jehovas navn ære.

God opførsel går ikke upåagtet hen. I et afrikansk område måtte en bro der spændte over en stor afvandingsgrøft, repareres fordi nogle af træplankerne var blevet stjålet. Lokale beboere besluttede at indsamle penge til indkøb af nye planker, men hvem kunne de betro opgaven med at forvalte pengene? Alle var enige om at det skulle være et af Jehovas Vidner.

Da et afrikansk land blev ramt af politiske og etniske omvæltninger, blev et Jehovas vidne der var regnskabsfører i et internationalt selskab, forflyttet af sit firma eftersom hans liv var i fare. Firmaet sørgede for på egen regning at han i mange måneder kunne arbejde i et andet land indtil forholdene blev mere rolige. Hvorfor? Fordi forkynderen tidligere havde nægtet at være med til at begå bedrageri mod firmaet. Ledelsen vidste at han var kendt for at være helt igennem ærlig. Ville man have været villig til at hjælpe denne ansatte hvis han havde ry for ikke at være helt fin i kanten?

„Den retfærdige vandrer i sin uangribelighed,“ siges der i Ordsprogene 20:7. En ærlig person er uangribelig. Han hverken snyder eller bedrager andre. Er det ikke også sådan du ønsker at blive behandlet? Ærlighed er et meget vigtigt aspekt af den sande tilbedelse. Det er et udtryk for vores kærlighed til Gud og næsten. Ved at være ærlige viser vi at vi ønsker at efterleve den leveregel Jesus udtalte: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ — Mattæus 7:12; 22:36-39.

Det kan give én problemer at være ærlig, men den rene samvittighed man får, er alle omkostningerne værd. I det lange løb betaler det sig at være ærlig og redelig. Sandheden er at et godt forhold til Jehova er af uvurderlig betydning. Hvorfor ødelægge det ved at bære sig uærligt ad for ikke at tabe ansigt eller for at opnå visse personlige fordele? Uanset hvilken udfordring vi står over for, kan vi have tillid til følgende ord af salmisten: „Lykkelig er den våbenføre mand som har gjort Jehova til sin fortrøstning og ikke har vendt sig til de trodsige eller dem der henfalder til løgn.“ — Salme 40:4.

[Illustrationer på side 18]

Sande kristne hverken køber eller anvender falske dokumenter