Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lær dine børn at svare ved møderne

Lær dine børn at svare ved møderne

 Lær dine børn at svare ved møderne

PERLA fra Mexico husker hvordan hendes mor hjalp hende med at forberede små svar til vagttårnsstudiet da hun var barn. Nu har Perla selv en dreng på fem år. Hvordan hjælper hun ham? „Jeg begynder med selv at forberede mig. Under min egen forberedelse forsøger jeg at finde en paragraf som min søn kan forstå, en som han kan udtrykke med egne ord. Så koncentrerer vi os om den som han kalder ’min paragraf’. Jeg beder ham forklare den med et eksempel fra hverdagen. Dernæst øver vi svaret flere gange. Vi bruger en genstand på størrelse med en mikrofon så han lærer hvordan han skal holde den når han svarer. Jeg er glad for at kunne sige at der ikke har været et møde uden han har svaret eller haft hånden oppe. Inden mødet fortæller han for det meste studielederen hvilken paragraf der er ’hans’.“

Jens som er ældste i en hinditalende gruppe, har to sønner på to og fire år. Når han og hans kone forbereder sig til møderne sammen med deres børn, bruger de en fremgangsmåde som Jens har lært af sine forældre. Han siger: „Vi forsøger at finde ud af hvilke dele af stoffet børnene kan forstå. Så opsummerer vi det pågældende emne eller hovedpunkterne i artiklen for dem. Derefter stiller vi dem de spørgsmål som vi mener de har mulighed for at svare på ved mødet. Ofte er vi overraskede over de svar de helt naturligt kommer med. Den måde de udtrykker sig på, viser hvad de forstår, og deres svar bliver således en virkelig lovprisning af Jehovas navn og et personligt udtryk for deres tro.“