Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bevar dig selv i Guds kærlighed!

Bevar dig selv i Guds kærlighed!

 Bevar dig selv i Guds kærlighed!

„Mine elskede, . . . I [skal] bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed som fører til evigt liv.“ — JUDAS 20, 21.

1, 2. Hvordan kan du forblive i Guds kærlighed?

JEHOVA elsker menneskehedens verden så højt at han har givet sin enestefødte søn, for at de der tror på ham, kan have evigt liv. (Johannes 3:16) Hvor er det storslået at blive genstand for en sådan kærlighed! Hvis du er en tjener for Jehova, ønsker du utvivlsomt at glæde dig over denne kærlighed for evigt.

2 Disciplen Judas forklarede hvordan du kan forblive i Guds kærlighed. Han skrev: „Idet I opbygger jer selv på jeres allerhelligste tro og beder med hellig ånd, skal I bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed som fører til evigt liv.“ (Judas 20, 21) Når du studerer Guds ord og forkynder den gode nyhed, opbygger du dig selv ved at styrke din „allerhelligste tro“ på den kristne lære. For at forblive i Guds kærlighed må du bede „med hellig ånd“, altså bede under dens indflydelse. Og for at opnå det evige livs velsignelse må du tro på Jesu Kristi genløsningsoffer. — 1 Johannes 4:10.

3. Hvorfor er nogle ikke længere Jehovas Vidner?

3 Nogle som på et tidspunkt havde tro, er ikke forblevet i Guds kærlighed. Fordi de har valgt at fremture i synd, er de ikke længere Jehovas Vidner. Hvordan kan du undgå at det sker for dig? At grunde over de følgende punkter kan hjælpe dig til at undgå at synde, så du kan bevare dig selv i Guds kærlighed.

Vis din kærlighed til Gud

4. Hvor vigtigt er det at adlyde Gud?

4 Vis din kærlighed til Gud ved at adlyde ham. (Mattæus 22:37) „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige,“ skrev apostelen Johannes, „at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ (1 Johannes 5:3) Hvis det er en vane for dig at adlyde Gud, kan det give dig den fornødne styrke til at modstå fristelser og fylde dig med glæde. Salmisten sagde: „Lykkelig er den mand der ikke har vandret efter de ugudeliges råd, . . . men til Jehovas lov har han lyst.“ — Salme 1:1, 2.

5. Hvad vil kærlighed til Jehova få dig til?

5 Din kærlighed til Jehova vil få dig til at undgå alvorlige synder som kunne bringe skam over hans navn. „Giv mig hverken fattigdom eller rigdom,“ bad Agur. „Lad mig fortære det brød der tilkommer mig, så jeg ikke bliver mæt og fornægter dig og siger: ’Hvem er Jehova?’ og heller ikke kommer i nød og stjæler og skader min Guds navn.“ (Ordsprogene 30:1, 8, 9) Vær besluttet på ikke at ’skade Guds navn’ ved at bringe skam over ham. Bestræb dig derimod på altid at handle retskaffent så din opførsel herliggør ham. — Salme 86:12.

6. Hvad kunne der ske hvis du med overlæg begik en synd?

 6 Bed regelmæssigt til din kærlige himmelske Fader om hjælp til at modstå fristelsen til at synde. (Mattæus 6:13; Romerne 12:12) Bliv ved med at følge Guds vejledning så dine bønner ikke bliver hindret. (1 Peter 3:7) Hvis du med overlæg begik en synd, kunne det få tragiske konsekvenser, for i symbolsk forstand spærrer Jehova adgangen til sig med en sky så de opsætsiges bønner ikke kan nå igennem. (Klagesangene 3:42-44) Læg derfor en ydmyg ånd for dagen, og bed til at du ikke må gøre noget som ville hindre dig i at komme nær til Gud i bøn. — 2 Korinther 13:7.

Vis kærlighed til Guds søn

7, 8. Hvordan kan det at følge Jesu råd hjælpe en til at afvise en syndig levevis?

7 Vis din kærlighed til Jesus Kristus ved at adlyde hans bud. Det vil hjælpe dig til at afvise en syndig levevis. „Hvis I holder mine bud,“ sagde Jesus, „vil I forblive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt Faderens bud og forbliver i hans kærlighed.“ (Johannes 15:10) Hvordan kan det at anvende Jesu ord hjælpe dig til at forblive i Guds kærlighed?

8 At give agt på Jesu ord kan hjælpe dig til at bevare din moralske integritet. Guds lov til Israel sagde: „Du må ikke begå ægteskabsbrud.“ (2 Mosebog 20:14) Jesus gjorde opmærksom på et princip som lå bag dette bud. Han sagde: „Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ (Mattæus 5:27, 28) Apostelen Peter sagde at nogle i menigheden i det første århundrede havde „øjne . . . fulde af ægteskabsbrud“, og at de ’lokkede ubefæstede sjæle’. (2 Peter 2:14) I modsætning til disse kan du undgå at begå seksuelle synder hvis du elsker og adlyder Gud og Kristus og er besluttet på at bevare dit gode forhold til dem.

Lad dig lede af Jehovas ånd

9. Hvad kan man miste hvis man fremturer i synd?

9 Bed om Guds hellige ånd, og lad dig lede af den. (Lukas 11:13; Galaterne 5:19-25) Hvis man fremturer i synd, vil Gud måske trække sin ånd tilbage. Efter at David havde syndet i forbindelse med Batseba, tryglede han Gud: „Kast mig ikke bort fra dit ansigt; og tag ikke din hellige ånd fra mig.“ (Salme 51:11) Hvad kong Saul angik, mistede han Guds ånd fordi han ikke angrede og ændrede sind. Saul syndede ved at ofre et brændoffer og ved at skåne Amaleks konge samt småkvæget og hornkvæget. Efter disse begivenheder trak Jehova sin hellige ånd bort fra Saul. — 1 Samuel 13:1-14; 15:1-35; 16:14-23.

10. Hvorfor bør du afvise selve tanken om at øve synd?

10 Afvis selve tanken om at øve synd. „Hvis vi med vilje øver synd efter at have modtaget den nøjagtige kundskab om sandheden,“ skrev apostelen Paulus, „er der ikke længere noget slagtoffer for synder tilbage.“ (Hebræerne 10:26-31) Hvor ville det være tragisk hvis vi begik så alvorlig en synd.

Vis andre ægte kærlighed

11, 12. Hvordan vil kærlighed og respekt afholde en fra at begå kønslig umoralitet?

11 Næstekærlighed vil afholde dig fra at begå kønslig umoralitet. (Mattæus 22:39) En sådan kærlighed vil tilskynde dig til at vogte dit hjerte så det ikke lokker dig til at stjæle en anden gift persons hengivenhed. At gøre det kunne føre til ægteskabsbrud. (Ordsprogene 4:23; Jeremias 4:14; 17:9, 10) Vær ligesom den retskafne Job, der ikke tillod sig selv at vise andre kvinder end sin hustru romantisk opmærksomhed. — Job 31:1.

12 Respekt for ægteskabets hellighed kan hjælpe dig til ikke at begå en alvorlig synd. Guds hensigt var at livet skulle gives videre gennem det ægteskabelige samliv. (1 Mosebog 1:26-28) Husk at kønsorganerne har  at gøre med livet, som er helligt. Utugtige og ægteskabsbrydere er ulydige mod Gud, de vanærer kønsakten, mangler respekt for ægteskabets hellighed og synder imod deres eget legeme. (1 Korinther 6:18) Men hvis man har kærlighed til Gud og næsten og samtidig er lydig mod Gud, vil det afholde en fra at gøre noget som kunne føre til at man blev udelukket af den kristne menighed.

13. Hvordan øder en umoralsk person sin „velstand“ bort?

13 Vi må undertrykke syndige tanker så vi ikke volder dem vi elsker, hjertesorg. „Den der omgås prostituerede, øder sin velstand bort,“ siger Ordsprogene 29:3. Der findes andre former for velstand end den materielle. En ægteskabsbryder som ikke ændrer sind, ødelægger sit værdifulde forhold til Gud og river familiebåndene over. Hans kone har ret til at lade sig skille. (Mattæus 19:9) Uanset om det er manden eller hustruen der har begået ægteskabsbrud, kan en opløsning af ægteskabet volde den uskyldige part, børnene og andre stor smerte. Er du ikke enig i at det at kende de ødelæggende virkninger af en umoralsk adfærd skulle få os til at modstå denne fristelse?

14. Hvad kan Ordsprogene 6:30-35 lære os angående forkerte handlinger?

14 Den kendsgerning at intet kan råde bod på den skade ægteskabsbrud forvolder, skulle være en stærk motivation til at undgå denne helt igennem selviske handling. Ordsprogene 6:30-35 viser at folk måske er forstående over for en tyv der stjæler fordi han er sulten, men en der begår ægteskabsbrud, foragter de fordi han har et dårligt motiv. Han „ødelægger sin sjæl [eller sit liv]“. Under Moseloven ville han være blevet slået ihjel. (3 Mosebog 20:10) En der begår ægteskabsbrud, påfører andre stor smerte blot for at tilfredsstille sin egen lyst, og en ægteskabsbryder der ikke ændrer sind, forbliver ikke i Guds kærlighed, men udelukkes af den rene kristne menighed.

Bevar en ren samvittighed

15. Hvordan er en samvittighed der er mærket „som med et brændejern“?

15 Hvis vi ønsker at forblive i Guds kærlighed, kan vi ikke tillade vores samvittighed at blive ufølsom over for synd. Vi må naturligvis afvise verdens lave moral og være forsigtige med vores valg af omgangskreds, læsestof og underholdning. Paulus skrev advarende: „I senere tidsperioder vil nogle falde fra troen, idet de agter på vildledende inspirerede udtalelser og dæmoners lærdomme, ved hykleri hos mennesker som taler løgn, mærkede i deres samvittighed som med et brændejern.“ (1 Timoteus 4:1, 2) En samvittighed der er mærket „som med et brændejern“, er som brændt kød der er dækket af følelsesløst arvæv. En sådan samvittighed  ville ikke længere advare os mod frafaldne og mod situationer der kunne få os til at falde fra troen.

16. Hvorfor er det så vigtigt at have en ren samvittighed?

16 Vores frelse afhænger af om vi har en ren samvittighed. (1 Peter 3:21) Gennem tro på Jesu udgydte blod er vores samvittighed blevet renset fra døde gerninger „så vi kan yde hellig tjeneste for den levende Gud“. (Hebræerne 9:13, 14) Hvis vi syndede med overlæg, ville vores samvittighed blive besmittet, og vi ville ikke længere være rene og egnede til tjenesten for Gud. (Titus 1:15) Men med Jehovas hjælp kan vi have en ren samvittighed.

Hvad mere kan vi gøre for at undgå en forkert adfærd?

17. Hvordan gavner det os at ’følge Jehova helt og fuldt’?

17 ’Følg Jehova helt og fuldt,’ ligesom Kaleb i fortidens Israel gjorde. (5 Mosebog 1:34-36) Gør hvad Gud kræver af dig, og overvej aldrig at have andel i „dæmoners bord“. (1 Korinther 10:21) Afvis frafald. Tag taknemmeligt imod den åndelige føde som udelukkende serveres ved Jehovas bord; så vil du ikke blive ført vild af falske lærere eller onde åndemagter. (Efeserne 6:12; Judas 3, 4) Koncentrer dig om åndelige ting, såsom at studere Bibelen, overvære møderne og deltage i forkyndelsen. Hvis du følger Jehova helt og fuldt og har rigeligt at gøre i Herrens gerning, kan du være sikker på at få et lykkeligt liv. — 1 Korinther 15:58.

18. Hvordan vil frygt for Jehova påvirke din adfærd?

18 Vær besluttet på at „yde Gud hellig tjeneste med gudsfrygt og ærefrygt“. (Hebræerne 12:28) Ærefrygt for Jehova vil motivere dig til ikke at handle selvrådigt. Den vil hjælpe dig til at følge det råd Peter gav andre salvede kristne: „Hvis I påkalder Faderen, som dømmer upartisk efter hver enkelts gerning, må I færdes med frygt den tid jeres udlændighed varer.“ — 1 Peter 1:17.

19. Hvorfor må du hele tiden bruge det du lærer fra Guds ord, i dit eget liv?

19 Brug hele tiden det du lærer fra Guds ord, i dit eget liv. Det vil hjælpe dig til at undgå alvorlig synd fordi du vil være blandt „dem som gennem brugen har fået deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret“. (Hebræerne 5:14) Frem for at tale og handle tankeløst må du være på vagt så du vandrer som de vise der ’køber sig den belejlige tid’ i disse onde dage. „Bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er,“ og bliv ved med at gøre den. — Efeserne 5:15-17; 2 Peter 3:17.

20. Hvorfor skal vi undgå havesyge?

20 Giv ikke plads for havesyge — et grådigt begær efter noget der tilhører andre. Et af De Ti Bud lyder: „Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, eller hans træl eller hans trælkvinde eller hans okse eller hans æsel eller noget som helst der tilhører din næste.“ (2 Mosebog 20:17) Denne lov imod havesyge beskyttede en mands hus, hustru, tjenere, husdyr og så videre. Men vigtigst er Jesu udtalelse om at havesyge gør et menneske urent. — Markus 7:20-23.

21, 22. Hvilke forholdsregler kan en kristen tage for at undgå at synde?

 21 Træf de fornødne forholdsregler så du kan undgå et begær der fører til synd. Disciplen Jakob skrev: „Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær. Når så begæret har undfanget, føder det synd; og når synden er fuldbyrdet, frembringer den død.“ (Jakob 1:14, 15) For eksempel vil en der tidligere har haft et alkoholproblem, måske beslutte sig for ikke at have alkoholiske drikke stående i sit hjem. Og en kristen kan måske blive nødt til at skifte arbejdsplads for at undgå en fristelse som har at gøre med en af det modsatte køn. — Ordsprogene 6:23-28.

22 Tag ikke engang det første skridt der kan føre til synd. Hvis man flirter og leger med umoralske tanker, kan det ende med utugt eller ægteskabsbrud. At fortælle små løgne kan give en mod til at fortælle større løgne, og efterhånden kan man få den syndige vane at lyve. Smårapserier kan sløve en persons samvittighed så han begynder at stjæle i større målestok. Og hvis man bare er lidt tolerant over for frafaldne tanker, kan det føre en ud på et skråplan der ender med rendyrket frafald. — Ordsprogene 11:9; Åbenbaringen 21:8.

Hvad skal du gøre hvis du har begået en synd?

23, 24. Hvilken trøst kan Anden Krønikebog 6:29, 30 og Ordsprogene 28:13 give os?

23 Alle mennesker er ufuldkomne og begår fejl. (Prædikeren 7:20) Men hvis du har begået en alvorlig synd, kan du hente trøst i den bøn kong Salomon bad ved indvielsen af Jehovas tempel. Salomon bad til Gud med ordene: „Uanset hvilken bøn, hvilken indtrængende anmodning der kommer fra et hvilket som helst menneske eller fra hele dit folk Israel, idet enhver kender sin egen plage og sin egen smerte, og man breder hænderne ud mod dette hus, måtte du da høre det i himmelen, det sted hvor du bor, og tilgive og give hver enkelt efter alle hans veje, for du kender hans hjerte (du alene kender jo menneskesønnernes hjerte).“ — 2 Krønikebog 6:29, 30.

24 Ja, Gud kender vores hjerte og er tilgivende. Ordsprogene 28:13 siger: „Den der dækker over sine overtrædelser får ikke held, men den der bekender dem og opgiver dem, vises der barmhjertighed.“ Hvis man angrende bekender sin synd og ændrer handlemåde, vil Gud kunne vise én barmhjertighed. Men hvad kan ellers hjælpe en til at forblive i Guds kærlighed hvis man er blevet åndeligt svag?

Hvad vil du svare?

• Hvordan kan vi bevare os selv i Guds kærlighed?

• Hvordan hjælper kærlighed til Gud og Kristus os til at afvise en syndig levevis?

• Hvorfor afholder ægte kærlighed til andre os fra at begå kønslig umoralitet?

• Hvad kan vi gøre for at undgå en forkert adfærd?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 21]

Judas viser os hvordan vi bevarer os selv i Guds kærlighed

[Illustration på side 23]

En opløsning af ægteskabet kan volde den uskyldige part og børnene stor hjertesorg

[Illustration på side 24]

Er du, ligesom Kaleb, besluttet på at ’følge Jehova helt og fuldt’?

[Illustration på side 25]

Bed regelmæssigt om hjælp til at modstå fristelse