Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vis respekt for vores hellige sammenkomster

Vis respekt for vores hellige sammenkomster

 Vis respekt for vores hellige sammenkomster

„Også dem vil jeg bringe til mit hellige bjerg og lade dem fryde sig i mit bedehus.“ — ESAJAS 56:7.

1. Hvilke bibelske grunde har vi til at vise den rette respekt for vores møder?

JEHOVA har indsamlet sit folk, som består af de salvede kristne og deres medarbejdere, for at de skal tilbede ham på hans „hellige bjerg“. Han lader dem fryde sig i sit „bedehus“, sit åndelige tempel, som er „et bedehus for alle nationerne“. (Esajas 56:7; Markus 11:17) At det forholder sig sådan, vidner om at tilbedelsen af Jehova er hellig, ren og ophøjet. Når vi viser den rette respekt for vores møder, hvor vi studerer Bibelen og tilbeder Jehova, er det et udtryk for at vi har Jehovas syn på det der er helligt.

2. Hvoraf fremgår det at Jehova betragtede det sted han havde valgt som sit tilbedelsessted, som helligt, og hvordan viste Jesus at han havde samme syn på det?

2 I det gamle Israel skulle det sted Jehova valgte som sit tilbedelsessted, betragtes som helligt. Teltboligen samt dens inventar og redskaber skulle salves og helliges ’så de blev højhellige’. (2 Mosebog 30:26-29) Helligdommens to rum blev kaldt henholdsvis „Det Hellige“ og „Det Allerhelligste“. (Hebræerne 9:2, 3) Senere blev teltboligen erstattet af templet i Jerusalem, og byen blev center for tilbedelsen af Jehova. Derfor blev den kaldt „den hellige by“. (Nehemias 11:1; Mattæus 27:53) Jesus selv viste den rette respekt for templet under sin jordiske tjeneste. Han blev opbragt over at jøderne behandlede templet respektløst ved at drive handel dér eller skyde genvej gennem tempelområdet. — Markus 11:15, 16.

3. Hvoraf fremgår det at Israels stævner var hellige?

3 Israelitterne forsamledes regelmæssigt for at tilbede Jehova og høre hans lov blive læst op. Nogle af deres højtider blev kaldt hellige stævner eller højtidsstævner, hvilket viser noget om disse sammenkomsters hellige karakter. (3 Mosebog 23:2, 3, 36, 37) Ved et offentligt stævne i Ezra og Nehemias’ dage ’forklarede levitterne loven for folket’. „Hele folket græd . . . da de hørte lovens ord,“ men levitterne „tyssede på hele folket, idet de sagde: ’Vær stille! for denne dag er hellig.’“ Israelitterne fejrede så den syv dage lange løvhyttefest med „meget stor fryd“. Desuden blev der „læst op af bogen med den sande Guds lov dag efter dag, fra den første dag til den sidste dag; og de holdt højtid i syv dage, og på den ottende dag var der højtidsstævne, som foreskrevet“. (Nehemias 8:7-11, 17, 18) Dette var virkelig hellige begivenheder der krævede de tilstedeværendes respektfulde opmærksomhed.

Vores møder er hellige sammenkomster

4, 5. Hvad viser at vores møder er hellige sammenkomster?

4 Det er sandt at Jehova i dag ikke har nogen bogstavelig hellig by på jorden, med et særligt tempel der er indviet til tilbedelsen af ham. Ikke desto mindre må vi altid huske at møder hvor man tilbeder Jehova, er hellige sammenkomster. Tre gange om ugen kommer vi sammen for at læse og studere  Bibelen. Jehovas ord bliver „fortolket“, og som på Nehemias’ tid ’giver man det læste mening’. (Nehemias 8:8) Alle vores møder indledes og afsluttes med bøn, og ved de fleste af møderne synger vi også lovsange til Jehova. (Salme 26:12) Menighedsmøderne er en væsentlig del af vores tilbedelse, og vi bør have en gudfrygtig indstilling og lytte med respekt til det der bliver fremholdt.

5 Jehova velsigner sine tjenere når de kommer sammen for at tilbede ham, studere hans ord og nyde det kærlige kristne fællesskab. Når tiden er inde til at overvære et møde, kan vi være sikre på at det er dér ’Jehova påbyder at velsignelsen skal være’. (Salme 133:1, 3) Vi får del i denne velsignelse hvis vi er til stede og opmærksomt følger med i det åndelige program. Desuden sagde Jesus: „Hvor der er to eller tre forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.“ Af sammenhængen fremgår det at dette udsagn gælder når kristne ældste mødes for at behandle alvorlige problemer der er opstået mellem enkeltpersoner, men i princippet gælder det også vores menighedsmøder. (Mattæus 18:20) Hvis Jesus er til stede i kraft af den hellige ånd når kristne forsamles i hans navn, bør vi så ikke betragte sådanne sammenkomster som hellige?

6. Hvad kan man sige om vores mødesteder, store såvel som små?

6 Jehova bor naturligvis ikke i templer der er gjort med hænder. Men alligevel danner vores rigssale ramme om den sande tilbedelse. (Apostelgerninger 7:48; 17:24) Vi forsamles dér for at studere Jehovas ord, bede til ham og synge hans pris. Det gør vi også i vores stævnehaller. Og større lokaliteter  som vi lejer til områdestævner — såsom teatersale, udstillingshaller og sportsstadioner — bliver tilbedelsessteder når vi bruger dem til vores hellige sammenkomster. Disse store og små møder hvor vi tilbeder Jehova, fortjener vores respekt, og det bør afspejles i vores indstilling og opførsel.

Hvordan vi viser respekt for vores møder og stævner

7. På hvilken håndgribelig måde kan vi vise respekt for vores møder og stævner?

7 Der er nogle helt håndgribelige måder hvorpå vi kan vise respekt for vores møder og stævner. Blandt andet må vi sørge for at være til stede når det er tid til at synge Rigets sange. Mange af disse sange er formuleret som bønner og bør derfor synges med ærbødighed. Apostelen Paulus citerede Salme 22 og anvendte ordene om Jesus: „Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre; midt i menigheden vil jeg prise dig med sang.“ (Hebræerne 2:12) Vi bør derfor være besluttede på at være på vores pladser før ordstyreren introducerer sangen, og koncentrere os om betydningen af ordene mens vi synger. Vores sang skulle afspejle de samme følelser som salmisten beskrev: „Jeg priser Jehova af hele mit hjerte i retskafnes fortrolige kreds og i forsamlingen.“ (Salme 111:1) Ja, at være med til at synge lovsange til Jehova er en meget god grund til at komme tidligt til vores møder og blive der indtil de er forbi.

8. Hvilket bibelsk eksempel viser at bønner der bedes ved de kristne møder, fortjener vores respekt og opmærksomhed?

8 Noget andet der sætter et smukt åndeligt præg på vores møder, er de inderlige bønner der bedes på alle de tilstedeværendes vegne. Ved en lejlighed mødtes de første kristne i Jerusalem, og de „hævede . . . alle som én deres stemmer til Gud“. Resultatet blev at de — på trods af forfølgelse — fortsatte med at ’tale Guds ord med frimodighed’. (Apostelgerninger 4:24-31) Kan vi forestille os at nogen af dem der var til stede, lod deres tanker drage på langfart under denne bøn? Nej, de bad „alle som én“. Bønner der bedes ved vores møder, afspejler alle de tilstedeværendes følelser. De fortjener vores respekt og opmærksomhed.

9. Hvordan kan vi ved vores påklædning og opførsel vise respekt for vores hellige sammenkomster?

9 Vi kan også vise dyb respekt for vores hellige sammenkomster ved den måde vi klæder os på. Vores udseende, både hvad angår tøj og frisure, kan i høj grad bidrage til den værdighed der hører et møde til. Apostelen Paulus gav tilskyndelsen: „Jeg [ønsker] at mændene på ethvert sted fortsat beder, idet de opløfter loyale hænder, uden vrede og diskussioner. På samme måde ønsker jeg at kvinderne skal smykke sig i velordnet klædning, med fordringsløshed og et sundt sind, ikke med hårfletningsfrisurer og guld eller perler eller meget dyr klædedragt, men på en måde der sømmer sig for kvinder der bekender sig til gudsfrygt.“ (1 Timoteus 2:8-10) Når vi overværer store stævner der holdes udendørs, kan vi sagtens klæde os på en måde der passer til vejrforholdene og samtidig afspejler værdighed. Desuden vil respekt for det der foregår, afholde os fra at spise eller at tygge tyggegummi under programpunkterne. En passende påklædning og opførsel ved vores møder og stævner er til ære for Jehova, for tilbedelsen af ham og for vores trosfæller.

En adfærd der sømmer sig for Guds husstand

10. Hvordan viste apostelen Paulus at der kræves en god adfærd ved vores kristne møder?

10 I Første Korintherbrev, kapitel 14, finder vi apostelen Paulus’ vise råd om hvordan kristne møder bør afholdes. Han sluttede  med at sige: „Lad alt ske sømmeligt og med orden.“ (1 Korinther 14:40) Møderne er en vigtig del af det kristne menighedsliv, og de tilstedeværende må have en adfærd der sømmer sig for Jehovas husstand.

11, 12. (a) Hvad skal børn der overværer vores møder, lære at forstå? (b) På hvilken passende måde kan børn give udtryk for deres tro ved møderne?

11 Børn har særlig brug for at blive undervist i hvordan man skal opføre sig ved møderne. Kristne forældre må forklare deres børn at rigssalen og bogstudiecentret ikke er legepladser. Det er steder hvor vi tilbeder Jehova og studerer hans ord. Den vise kong Salomon skrev: „Vogt dine fødder når du går hen til den sande Guds hus; og træd . . . frem for at høre.“ (Prædikeren 5:1) Moses befalede israelitterne at komme sammen, både de voksne og „småbørnene“. Han sagde: „Kald folket sammen . . . for at de kan høre og for at de kan lære, og således frygte Jehova jeres Gud og tage vare på at følge alle denne lovs ord. Og deres sønner som ikke kender den skal høre efter, og de skal lære at frygte Jehova.“ — 5 Mosebog 31:12, 13.

12 Også i dag er det fortrinsvis for at høre efter og lære at børn overværer møderne sammen med deres forældre. Når børnene er blevet gamle nok til at følge med og forstå i det mindste grundlæggende bibelske sandheder, kan de desuden ’offentligt bekende’ deres tro ved at give korte kommentarer. (Romerne 10:10) Børn kan begynde med at sige nogle få ord som svar på et spørgsmål de forstår. I starten bliver de måske nødt til at læse svaret op, men med tiden vil de prøve at udtrykke sig med egne ord. Det er noget der beriger og glæder børnene, og de voksne der er til stede, fryder sig over sådanne spontane udtryk for tro. Forældre vil naturligvis gå foran med et godt eksempel ved selv at give kommentarer. Hvis det er muligt, er det godt at børnene har deres eget eksemplar af Bibelen, sangbogen og den publikation der studeres. De skal lære at vise passende respekt for sådanne publikationer. Alt dette vil prente sig i børnenes sind så de forstår at vores møder er hellige sammenkomster.

13. Hvilket indtryk håber vi at møderne vil gøre på dem der overværer dem for første gang?

13 Vi ønsker naturligvis ikke at vores møder skal ligne kristenhedens gudstjenester, der ofte er enten kolde og overhøjtidelige eller vilde og støjende som rockkoncerter. Vi vil gerne have at der råder en varm og venlig atmosfære ved møderne i vores rigssale, dog ikke sådan at de minder om en selskabelig sammenkomst. Vi kommer sammen for at tilbede Jehova, og derfor bør vores møder altid være præget af værdighed. Det er vores ønske at det der fremholdes ved møderne, og den adfærd som vi selv og vores børn lægger for dagen, vil få dem der er til stede for første gang, til at sige: „Gud er virkelig iblandt jer.“ — 1 Korinther 14:25.

En permanent del af vores tilbedelse

14, 15. (a) Hvordan kan vi undgå at „forsømme vor Guds hus“? (b) Hvordan opfyldes Esajas 66:23 allerede nu?

14 Som tidligere nævnt samler Jehova sine tjenere og lader dem fryde sig i sit „bedehus“,  sit åndelige tempel. (Esajas 56:7) Den trofaste Nehemias mindede sine jødiske landsmænd om at de skulle vise passende respekt for det bogstavelige tempel ved at yde det økonomisk støtte. Han sagde: ’Vi må ikke forsømme vor Guds hus.’ (Nehemias 10:39) Vi må heller ikke forsømme Jehovas hus ved at ignorere indbydelsen til at tilbede ham i hans „bedehus“.

15 Esajas fremsatte en profeti der viser behovet for regelmæssigt at komme sammen for at tilbede Gud. Han skrev: „’Nymåne efter nymåne og sabbat efter sabbat vil alt kød komme for at bøje sig for mig,’ har Jehova sagt.“ (Esajas 66:23) Dette får sin opfyldelse i dag. Regelmæssigt, uge efter uge og måned efter måned, kommer indviede kristne sammen for at tilbede Jehova. De gør det blandt andet ved at overvære de kristne møder og deltage i den offentlige forkyndelse. Er du en af dem der regelmæssigt ’kommer og bøjer sig for Jehova’?

16. Hvorfor bør det være en fast vane for os regelmæssigt at overvære møderne?

16 I Jehovas lovede nye verden vil Esajas 66:23 få sin fulde opfyldelse. Til den tid vil bogstavelig talt „alt kød“, uge efter uge og måned efter måned, „komme for at bøje sig for“, eller tilbede, Jehova i al evighed. Eftersom vi også i den nye tingenes ordning vil blive ved med at mødes for at tilbede Jehova, bør vi så ikke allerede nu gøre det til en fast vane at overvære vores hellige sammenkomster?

17. Hvorfor har vi brug for vores møder „så meget mere som [vi] ser dagen nærme sig“?

17 Efterhånden som enden nærmer sig, bør vores beslutning om at overvære de kristne møder hvor vi tilbeder Jehova, være stærkere end nogen sinde. Af respekt for vores hellige møder tillader vi ikke at verdsligt arbejde, lektier eller aftenskolekurser regelmæssigt hindrer os i at samles med vores trosfæller. Vi har behov for den styrke vi får gennem dette samvær. Vores menighedsmøder giver os mulighed for at lære hinanden at kende, opmuntre hinanden og anspore hinanden til „kærlighed og gode gerninger“. Dette må vi gøre „så meget mere som [vi] ser dagen nærme sig“. (Hebræerne 10:24, 25) Lad os derfor altid vise den rette respekt for vores hellige sammenkomster ved at overvære dem regelmæssigt, klæde os passende og opføre os godt. Når vi gør det, viser vi at vi har Jehovas syn på det der er helligt.

Repetition

• Hvad viser at Jehovas folks møder og stævner bør betragtes som hellige?

• Hvoraf fremgår det at vores møder er hellige sammenkomster?

• Hvordan kan børn vise at de betragter vores møder som hellige?

• Hvorfor bør vi gøre regelmæssig mødedeltagelse til en permanent del af vores liv?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 28]

Møder hvor vi tilbeder Jehova, er hellige sammenkomster uanset hvor de holdes

[Illustration på side 31]

Vores børn overværer møderne for at høre efter og lære