Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sæt dit håb til Jehova og vær modig

Sæt dit håb til Jehova og vær modig

 Sæt dit håb til Jehova og vær modig

„Sæt dit håb til Jehova; vær modig og lad dit hjerte være stærkt. Ja, sæt dit håb til Jehova.“ — SALME 27:14.

1. Hvor stor betydning har håb, og hvordan bruges ordet i Bibelen?

ET ÆGTE håb er som et klart lys. Det hjælper os til at se bag om de nuværende prøvelser og se fremtiden i møde med glæde og godt mod. Kun Jehova kan give os et pålideligt håb, og det gør han gennem sit inspirerede ord. (2 Timoteus 3:16) Faktisk forekommer ordene „håb“ og „håbe“ og former af disse ord over 170 gange i Bibelen. De sigter både til den ivrige og sikre forventning om noget godt og til genstanden eller målet for denne forventning. * Et sådant håb er mere end blot et ønske, som kan være uden grundlag og derfor ikke med sikkerhed vil blive opfyldt.

2. Hvad betød det for Jesus at have et håb?

2 Når Jesus blev udsat for prøvelser og trængsler, så han ud over den øjeblikkelige situation og satte sit håb til Jehova. ’For den glæde der lå foran ham, udholdt han en marterpæl, idet han foragtede skammen, og han har nu taget sæde ved højre side af Guds trone.’ (Hebræerne 12:2) Jesus var stærkt optaget af muligheden for at hævde Jehovas suverænitet og hellige hans navn, og han var derfor lydig mod Ham i et og alt, uanset hvad det kostede ham.

3. Hvad betyder det for Guds tjenere at have et håb?

Kong David pegede på forbindelsen mellem håb og mod. Han sagde: „Sæt dit håb til Jehova; vær modig og lad dit hjerte være stærkt. Ja, sæt dit håb til Jehova.“ (Salme 27:14) Hvis vores hjerte skal være stærkt, må vi aldrig lade håbet blive svagt; vi må altid have det klart for øje og nære det dybt i vores hjerte. Det vil hjælpe os til at efterligne Jesu mod og nidkærhed mens vi deltager i det arbejde han befalede sine disciple at udføre.  (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Håbet nævnes endda sammen med tro og kærlighed som en af de værdifulde, ja, uundværlige, egenskaber der kendetegner tjenere for Gud. — 1 Korinther 13:13.

Er du ’rig i håbet’?

4. Hvad ser salvede kristne og deres medarbejdere blandt de „andre får“ ivrigt frem til?

4 Guds folk har en vidunderlig fremtid i udsigt. Salvede kristne venter ivrigt på at komme til at regere sammen med Kristus i himmelen, mens de „andre får“ nærer det håb at „blive frigjort fra trældom under fordærv og opnå Guds [jordiske] børns herlige frihed“. (Johannes 10:16; Romerne 8:19-21; Filipperne 3:20) Denne „herlige frihed“ omfatter udfrielse fra synden og dens forfærdelige følger. Dette og intet mindre er hvad Jehova — Giveren af „enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“ — vil skænke sine loyale tjenere. — Jakob 1:17; Esajas 25:8.

5. Hvordan bliver vi „rige i håbet“?

5 Hvor meget skal det kristne håb betyde for os i dagligdagen? I Romerbrevet 15:13 læser vi: „Måtte Gud der giver håb, fylde jer med al glæde og fred ved at I har tro, så I må være rige i håbet med hellig ånds kraft.“ Ja, håbet kan sammenlignes med et lys — ikke med et stearinlys der skinner i mørket, men med det strålende lys fra solen der står op. Det giver os fred i sindet, fylder vores tilværelse med lykke og mening og får os til at fatte mod. Læg mærke til at vi bliver „rige i håbet“ når vi tror på Guds skrevne ord og får hans hellige ånd. Romerbrevet 15:4 siger: „Alt det der forud er skrevet, er jo skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb.“ Spørg derfor dig selv: ’Holder jeg håbet levende og lysende ved daglig at læse i Bibelen og studere den grundigt? Beder jeg ofte om Guds ånd?’ — Lukas 11:13.

6. Hvad må vi vogte os for hvis vi ønsker at bevare et lysende håb?

6 Jesus, som er vores største forbillede, fandt styrke i Guds ord. Ved at betragte ham nøje kan vi undgå at ’blive trætte og give tabt i vores sjæle’. (Hebræerne 12:3) Hvis vores gudgivne håb begynder at lyse mindre klart i vores sind og hjerte eller vi lader os distrahere af andre ting — måske materiel stræben eller verdslige mål — kan vi blive overmandet af åndelig træthed og miste vores moralske styrke og mod. I den situation kan vi endda risikere at lide „skibbrud med hensyn til troen“. (1 Timoteus 1:19) Et ægte håb styrker derimod vores tro.

Håb — en bestanddel af troen

7. Hvorfor er håbet vigtigt for troen?

7 „Tro er den sikre forventning om ting der håbes på, det klare bevis på virkeligheder som ikke ses,“ siger Bibelen. (Hebræerne 11:1) Håbet er derfor ikke blot et vedhæng til troen, men en vigtig bestanddel af den. Lad os betragte Abrahams eksempel. Set fra et menneskeligt synspunkt var han og Sara ude over den alder hvor det var muligt at få børn, da Jehova lovede dem en arving. (1 Mosebog 17:15-17) Hvordan reagerede Abraham? „Skønt uden for håb troede han dog, på grundlag af håb, for at han kunne blive fader til mange nationer.“ (Romerne 4:18) Ja, Abrahams gudgivne håb gav hans tro på at han ville få et afkom, et fast fundament. Hans tro styrkede så til gengæld hans håb og gjorde det mere sikkert. Abraham og Sara havde endda mod på at forlade deres hjem og slægtninge og bo i telte i et fremmed land resten af deres dage.

8. Hvordan styrkes håbet når vi trofast holder ud?

8 Abraham bevarede et stærkt håb ved at adlyde Jehova i ét og alt, også når det var vanskeligt for ham. (1 Mosebog 22:2, 12) Også vi kan være helt sikre på at vi vil få vores belønning når vi adlyder Jehova og holder ud. „Udholdenheden,“ skrev Paulus, udvirker „en godkendt tilstand“, som igen udvirker håb, „og håbet fører ikke til skuffelse.“ (Romerne  5:4, 5) Det er grunden til at Paulus også skrev: „Vi ønsker brændende at enhver af jer viser den samme flid, så I til det sidste har fuld forvisning i håbet.“ (Hebræerne 6:11) Et sådant positivt udsyn, som er baseret på et nært forhold til Jehova, kan hjælpe os til tappert og med glæden i behold at udholde vanskeligheder af enhver art.

„Glæd jer i håbet“

9. Hvad kan vi regelmæssigt gøre for at blive ved med at ’glæde os i håbet’?

9 Det håb Gud har givet os, overgår alt hvad verden har at byde på. I Salme 37:34 får vi følgende opfordring: „Sæt dit håb til Jehova og hold dig til hans vej, så ophøjer han dig til at tage jorden i besiddelse. Når de ugudelige udryddes, ser du det.“ Ja, vi har al mulig grund til at ’glæde os i håbet’. (Romerne 12:12) Men for at kunne det må vi holde os håbet klart for øje. Grunder du over dit gudgivne håb? Kan du se dig selv i Paradiset, sund og rask, fri for bekymringer, omgivet af mennesker du elsker, og i gang med et virkelig tilfredsstillende arbejde? Lader du tankerne dvæle ved paradisbillederne i vores publikationer? En sådan eftertanke kan sammenlignes med at man regelmæssigt pudser et vindue hvorfra der er en smuk udsigt. Hvis vi forsømmer at pudse vinduet, vil støv og snavs hurtigt sløre udsigten og gøre den mindre indbydende, og så kan vores opmærksomhed blive fanget af andre ting. Måtte vi aldrig tillade at det sker!

10. Hvorfor styrker dét at vi ser frem til belønningen, vores forhold til Jehova?

10 Den vigtigste grund til at vi tjener Jehova, er selvfølgelig at vi elsker ham. (Markus 12:30) Men vi bør også ivrigt se frem til belønningen. Det forventer Jehova i virkeligheden at vi gør! I Hebræerbrevet 11:6 står der: „Uden tro er det umuligt at have hans velbehag, for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ Hvorfor ønsker Jehova at vi skal betragte ham som den der belønner os? Fordi vi på den måde viser at vi kender vores himmelske Fader godt. Han er gavmild, og han elsker sine børn. Tænk hvor ulykkelige vi ville være, og hvor nemt vi ville miste modet hvis ikke vi havde „en fremtid og et håb“. — Jeremias 29:11.

11. Hvordan hjalp Guds løfter Moses til at træffe kloge beslutninger?

11 Moses var et enestående eksempel med hensyn til at holde sig det gudgivne håb klart for øje. Som „søn af Faraos datter“ havde Moses alle tænkelige muligheder. Han kunne opnå magt og prestige og få del i alle Ægyptens rigdomme. Ville han søge disse ting, eller ville han tjene Jehova? Moses valgte modigt  det sidste. Hvorfor? Fordi han „så . . . ufravendt frem til betalingen af lønnen“. (Hebræerne 11:24-26) Ja, Moses var alt andet end ligeglad med det håb Jehova havde givet ham.

12. Hvordan er det kristne håb som en hjelm?

12 Apostelen Paulus sammenlignede håbet med en hjelm. Vores symbolske hjelm beskytter vores tænkeevne, sætter os i stand til at træffe fornuftige valg, prioritere klogt og bevare vores integritet. (1 Thessaloniker 5:8) Har du altid din symbolske hjelm på? Hvis du har, vil du ikke sætte dit håb „til en usikker rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt af alle ting for at vi kan nyde dem“. Det kræver mod ikke at lade sig lede af populære tendenser og at undgå en selvisk stræben, men det er rigeligt indsatsen værd! Når alt kommer til alt, hvorfor skulle man så stille sig tilfreds med noget der er ringere end „det virkelige liv“, som venter dem der elsker Jehova og sætter deres håb til ham? — 1 Timoteus 6:17, 19.

„Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig“

13. Hvad forsikrer Jehova sine loyale tjenere om?

13 Folk der sætter deres håb til den nuværende tingenes ordning, må se morgendagen i møde med bange anelser, for de „veer“ verden oplever, bliver stadig værre. (Mattæus 24:8) De der håber på Jehova, har ikke en sådan frygt. De vil fortsat „bo trygt, ja, uforstyrret af ulykkens rædsel“. (Ordsprogene 1:33) Fordi det ikke er den nuværende tingenes ordning de sætter deres håb til, følger de med glæde Paulus’ tilskyndelse: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden; for han har sagt: ’Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’“ — Hebræerne 13:5.

14. Hvorfor behøver kristne ikke at bekymre sig overdrevent om deres materielle behov?

14 Det stærke udtryk „ikke på nogen måde“ viser tydeligt at Gud vil tage sig af os. Også Jesus forsikrede os om Guds kærlige omsorg. Han sagde: „Bliv da ved med først at søge riget og hans retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift. Vær derfor aldrig bekymrede for dagen i morgen, for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.“ (Mattæus 6:33, 34) Jehova er klar over hvor stor en udfordring det er for os at være nidkære for hans rige og samtidig sørge for vores daglige fornødenheder. Vi kan derfor roligt sætte hele vores lid til at han kan og vil dække vores behov. — Mattæus 6:25-32; 11:28-30.

15. Hvordan holder kristne ’øjet klart’?

15 Vi viser at vi har tillid til Jehova, ved at holde ’øjet klart’. (Mattæus 6:22, 23) Et klart øje er oprigtigt, har et rent motiv og er uden begærlighed og selviske ambitioner. At have et klart øje betyder ikke at man skal leve et liv i ussel fattigdom eller forsømme sine kristne forpligtelser. Nej, det betyder at man må have ’et sundt sind’ og sætte tjenesten for Jehova på førstepladsen. — 2 Timoteus 1:7.

16. Hvorfor er det nødvendigt at have tro og mod for at holde øjet klart?

16 For at kunne holde øjet klart må man have tro og mod. Hvad vil du for eksempel gøre hvis en arbejdsgiver insisterer på at du regelmæssigt skal arbejde på tidspunkter hvor der er kristne møder? Vil du så modigt blive ved med at sætte det åndelige højest? Hvis man tvivler på at Jehova vil opfylde sit løfte om at tage sig af sine tjenere, behøver Satan blot at øge presset for at få en til at holde helt op med at komme til møderne. Ja, hvis vi mangler tro, kan Satan få tag i os så det bliver ham, og ikke Jehova, der bestemmer hvad der er det vigtigste for os. Det ville være dybt tragisk! — 2 Korinther 13:5.

„Sæt dit håb til Jehova“

17. Hvordan bliver de der stoler på Jehova, velsignet allerede nu?

17 Bibelen viser tydeligt at de der sætter deres håb til Jehova og stoler på ham, aldrig vil stå som tabere. (Ordsprogene 3:5, 6; Jeremias 17:7) Det er sandt at de indimellem kan være nødt til at stille sig tilfreds  med mindre i materiel henseende, men det betragter de som et lille offer sammenlignet med de velsignelser der venter dem. De viser at de ’sætter deres håb til Jehova’ og har tillid til at han i sidste ende vil give sine loyale alt godt som deres hjerte beder om. (Salme 37:4, 34) Derfor oplever de allerede nu en sand og ægte lykke. „De retfærdiges forventning er fryd, men de ugudeliges håb går til grunde.“ — Ordsprogene 10:28.

18, 19. (a) Hvilken kærlig forsikring giver Jehova os? (b) Hvordan kan Jehova blive ved med at være ved vores side?

18 Når en lille dreng går med sin far i hånden, føler han sig rolig og tryg. Sådan har vi det også når vi vandrer med vores himmelske Fader. „Vær ikke bange,“ sagde Jehova til Israel, „for jeg er med dig. . . . Ja, jeg vil hjælpe dig. For jeg, Jehova din Gud, griber din højre hånd, jeg er den der siger til dig: ’Vær ikke bange. Jeg vil hjælpe dig.’“ — Esajas 41:10, 13.

19 Det er et hjertevarmende billede — tænk, Jehova griber fat i vores hånd! „Jeg har bestandig holdt mig Jehova for øje,“ skrev David. „Fordi han er ved min højre, bliver jeg ikke bragt til at vakle.“ (Salme 16:8) Hvad kan vi gøre for at Jehova bliver ved med at være ved vores side? I hvert fald to ting. For det første må vi lade hans ord lede os på alle livets områder, og for det andet kan vi se frem til den vidunderlige belønning Jehova har stillet os i udsigt. Salmisten Asaf sang: „Jeg er til stadighed hos dig; du har grebet fat i min højre hånd. Med dit råd fører du mig, og senere henter du mig til herlighed.“ (Salme 73:23, 24) Med en sådan forsikring kan vi se fremtiden i møde med tillid.

„Jeres befrielse nærmer sig“

20, 21. Hvilken fremtid venter dem der sætter deres håb til Jehova?

20 For hver dag der går, bliver det stadig vigtigere at vi har Jehova ved vores side. Snart vil Satans verden opleve en trængsel uden sidestykke, der vil begynde med at falsk religion bliver ødelagt. (Mattæus 24:21) Mennesker der har vendt Gud ryggen, vil blive grebet af frygt. Men midt i dette kaos vil Jehovas modige tjenere glæde sig i håbet. „Når disse ting begynder at ske,“ sagde Jesus, „da ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.“ — Lukas 21:28.

21 Ja, lad os glæde os over det håb Gud har givet os, og ikke lade os narre eller lokke af Satans snedige forsøg på at distrahere os. Og lad os samtidig ihærdigt arbejde på at opdyrke tro, kærlighed og gudsfrygt. Når vi gør det, vil vi have mod til at adlyde Jehova under alle forhold og stå Djævelen imod. (Jakob 4:7, 8) Ja, „vær modige, og lad jeres hjerte være stærkt, alle I der venter på Jehova“. — Salme 31:24.

[Fodnote]

^ par. 1 I De Kristne Græske Skrifter anvendes ordet „håb“ ofte om de salvede kristnes himmelske belønning, men i denne artikel vil vi beskæftige os med ordet i den generelle betydning.

Kan du svare?

• Hvordan blev Jesu mod styrket af hans håb?

• Hvilken forbindelse er der mellem tro og håb?

• Hvordan kan håb sammen med tro give en kristen mod til at prioritere fornuftigt?

• Hvorfor kan de der ’sætter deres håb til Jehova’, se fremtiden i møde med tillid?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 28]

Kan du, uanset om du er ung eller gammel, se dig selv i Paradiset?