Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Menneskets søgen efter evigt liv

Menneskets søgen efter evigt liv

 Menneskets søgen efter evigt liv

FRA de tidligste tider har menneskene drømt om at leve evigt. Men drømmen er ikke blevet opfyldt — ingen har fundet ud af at besejre døden. For nylig har lægevidenskabelig forskning dog vakt fornyet håb om at det er muligt at forøge menneskets livslængde betragteligt. Lad os se hvad der sker i forskellige grene af forskningen.

Biologerne forsøger ved hjælp af enzymet telomerase at få cellerne til at overskride den normale grænse for hvor mange gange de fornyr sig selv. Man har længe vidst at gamle celler bliver erstattet af nye. Faktisk bliver det meste af legemet fornyet adskillige gange i en persons levetid. Forskerne mener at „menneskelegemet kunne forny sig selv i meget lang tid — endog evigt“, hvis denne fornyelsesproces kunne blive ved.

Ved hjælp af terapeutisk kloning, et kontroversielt forskningsområde, skulle man med henblik på transplantation teoretisk set kunne give patienter en ny lever, en ny nyre eller et nyt hjerte uden nogen problemer med forligelighed. Sådanne organer skulle produceres ved hjælp af patientens egne stamceller.

Videnskabsmænd der forsker i nanoteknologi, har visioner om at lægerne en dag kan føre robotter der ikke er større end en celle, ind i blodkredsløbet for at finde og nedbryde kræftceller og skadelige bakterier. Nogle mener at denne videnskab kombineret med genterapi vil gøre det muligt at holde menneskelegemet i live i det uendelige.

Atter andre går ind for den praksis at nedfryse mennesker ved døden. Formålet er at bevare deres legeme indtil lægevidenskaben en dag finder en måde hvorpå de kan kurere sygdomme, modvirke aldring og give den døde både livet og et godt helbred tilbage. American Journal of Geriatric Psychiatry kalder dette „et sidestykke til de gamle ægypteres balsameringsskikke“.

Menneskers uafladelige søgen efter udødelighed viser hvor svært det er at acceptere tanken om at man en dag holder op med at eksistere. Er det virkelig muligt for menneskene at opnå evigt liv? Hvad siger Bibelen om dette? Det vil den følgende artikel svare på.