Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Vi kan ikke holde op med at tale om Jesus’

’Vi kan ikke holde op med at tale om Jesus’

 „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker“

’Vi kan ikke holde op med at tale om Jesus’

DET er år 33, og stedet er det statelige retslokale for den jødiske domstol i Jerusalem. Her er Sanhedrinet i færd med at føre sag mod 12 af Jesu Kristi disciple. Hvorfor? Fordi de har forkyndt om Jesus. Peter og Johannes har været i retten en gang før, men det er første gang de andre apostle er stillet for retten.

Over for de 12 apostle henviser ypperstepræsten til rettens tidligere forbud. Da Peter og Johannes dengang fik ordre til at holde op med at forkynde om Jesus, svarede de: „Døm selv om det er ret i Guds øjne at høre mere efter jer end efter Gud. Men vi for vort vedkommende kan ikke holde op med at tale om det vi har set og hørt.“ Efter at Jesu disciple havde bedt Gud om styrke og mod, var de blevet ved med at forkynde den gode nyhed. — Apostelgerninger 4:18-31.

Ypperstepræsten, som er klar over at hans tidligere trusler ikke virkede, erklærer nu ved denne anden retssag: „Vi har udtrykkeligt forbudt jer at fortsætte med at undervise på grundlag af dette navn, og dog, se! I har fyldt Jerusalem med jeres lære, og I er besluttede på at bringe dette menneskes blod over os.“ — Apostelgerninger 5:28.

Beslutningen står fast

Peter og de andre apostle svarer modigt: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ (Apostelgerninger 5:29) Ja, når menneskers krav er i strid med Jehovas krav, må vi adlyde Jehova frem for mennesker. *

Ordene som bekræfter apostlenes troskab mod Gud, burde veje tungt for medlemmerne af Sanhedrinet. Hvis disse ledere for det jødiske samfund blev spurgt om det var Gud eller mennesker man skulle adlyde, burde de enstemmigt svare: „Adlyd Gud.“ Er de da ikke overbeviste om at Gud er universets suveræne Herre?

Peter, som åbenbart repræsenterer alle apostlene, svarer at de i forbindelse med deres tjeneste adlyder Gud mere end mennesker. Han tilbageviser altså beskyldningen om apostlenes såkaldte ulydighed. Fra deres egen nations historie ved medlemmerne af Sanhedrinet at der er tider hvor man helt klart må adlyde Gud mere end mennesker. To jordemødre i Ægypten viste større frygt for Gud end for Farao da de sørgede for at de drengebørn de hebraiske kvinder fødte, blev bevaret i live. (2 Mosebog 1:15-17) Kong Ezekias adlød Jehova frem for kong Sankerib da han forsøgte at presse ham til at overgive sig. (2 Kongebog 19:14-37) De Hebraiske Skrifter, som medlemmerne af Sanhedrinet er kendt med, viser at Jehova forventer at hans folk adlyder ham. — 1 Samuel 15:22, 23.

Lydighed belønnes

Tilsyneladende bliver mindst ét medlem af den jødiske højesteret berørt af ordene: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end  mennesker.“ Det lykkes Gamaliel, en højt agtet dommer i Sanhedrinet, at få rettens medlemmer til at lytte til hans råd, som gives bag lukkede døre. Gamaliel henviser til tidligere eksempler og påpeger at det er uklogt at lægge hindringer i vejen for apostlenes arbejde. Han slutter med at sige: „Hold jer fra disse mennesker og lad dem være; . . . ellers vil I måske blive fundet som nogle der kæmper mod Gud.“ — Apostelgerninger 5:34-39.

Gamaliels fornuftige ord overbeviser højesteretten om at apostlene bør løslades. Apostlene piskes, men det skræmmer dem på ingen måde. Tværtimod siges der i den bibelske beretning: „Hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og at forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.“ — Apostelgerninger 5:42.

Apostlene blev rigt velsignet for at holde fast ved at Gud er den højeste myndighed. Sande kristne i dag har samme indstilling. Jehovas Vidner ser fortsat hen til Jehova som deres øverste hersker. Hvis de bliver bedt om at handle i modstrid med Guds befaling, svarer de ligesom apostlene: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“

[Fodnote]

^ par. 7 Se Jehovas Vidners kalender 2006, september og oktober.

[Ramme/illustrationer på side 9]

HAR DU TÆNKT OVER DETTE?

Hvorfra fik bibelskribenten Lukas oplysning om hvad Gamaliel udtalte til Sanhedrinet bag lukkede døre? Det kan være Gud der gennem inspiration har åbenbaret Gamaliels ord for Lukas. Det kan også være at Paulus (som tidligere var en af Gamaliels elever) har oplyst Lukas om indholdet af Gamaliels tale. Lukas kan også have talt med et velvilligt indstillet medlem af højesteretten.