Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad er „de sidste dage“?

Hvad er „de sidste dage“?

 Hvad er „de sidste dage“?

SPEKULERER du på hvad fremtiden vil bringe for dig og dine nærmeste? Mange er meget opmærksomme på det der kommer frem i nyhedsmedierne, for at følge med i om det der sker i verden, er noget der vil berøre dem. Men hvis man undersøger hvad Guds inspirerede ord siger, får man indblik i hvad der rent faktisk vil ske. Det er fordi Bibelen for længe siden har forudsagt både verdenssituationen som vi kender den i dag, og det vi kan vente i fremtiden.

Da Jesus Kristus var på jorden, fortalte han vidt og bredt om Guds rige. (Lukas 4:43) De der hørte på ham, ville naturligvis gerne vide hvornår dette enestående rige ville komme. Tre dage inden Jesus blev henrettet på falske anklager, spurgte hans disciple ham: „Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse [som konge i Riget] og afslutningen på tingenes ordning?“ (Mattæus 24:3) Jesus sagde at det kun var Jehova Gud som kendte det nøjagtige tidspunkt for hvornår Guds rige ville overtage det fulde herredømme over jorden. (Mattæus 24:36; Markus 13:32) Men Jesus og andre forudsagde visse forhold på jorden som skulle være et tegn på at Kristus regerede som konge i Riget.

Inden vi undersøger de synlige vidnesbyrd om at vi lever i „de sidste dage“ for den nuværende tingenes ordning, vil vi dog ganske kort se på en vigtig begivenhed der fandt sted i den usynlige åndeverden. (2 Timoteus 3:1) Jesus Kristus blev konge i himmelen i 1914. * (Daniel 7:13, 14) Umiddelbart efter at han havde fået overdraget magten, skred han til handling. Bibelen fortæller: „Der udbrød krig i himmelen: Mikael og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle kæmpede.“ (Åbenbaringen 12:7) Hvem er Mikael? Det er Jesus Kristus i sin himmelske stilling som ’ærkeengel’. * (Judas 9; 1 Thessaloniker 4:16) Dragen er Satan Djævelen. Hvordan faldt kampen ud for Satan og hans onde engle, dæmonerne? De tabte krigen og blev „kastet ned“, eller ud af himmelen, til jordens nærhed. (Åbenbaringen 12:9) Det vakte derfor stor glæde i himlene og blandt Guds trofaste åndesønner som befinder sig dér. Menneskene, derimod, har ikke oplevet en sådan glæde. Bibelen siger: „Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“ — Åbenbaringen 12:12.

Satan har i sin vrede bragt ve, det vil sige lidelse og plage, over dem der bor på jorden. Dette ve vil imidlertid kun vare „en kort tidsperiode“. Bibelen henviser til denne tid som „de sidste dage“. Vi kan være glade for at Djævelens indflydelse over jorden snart vil være fuldstændig fjernet. Men hvilke vidnesbyrd er der om at vi lever i de sidste dage?

[Fodnoter]

^ par. 4 Yderligere oplysninger om dette emne findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, side 218-19, udgivet af Jehovas Vidner.

 [Kildeangivelser på side 2]

FORSIDE: Forgrunden: © Chris Stowers/​Panos Pictures; baggrunden: FAROOQ NAEEM/​AFP/​Getty Images