Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Fryd dig over din ungdoms hustru“

„Fryd dig over din ungdoms hustru“

 „Fryd dig over din ungdoms hustru“

„Fryd dig over din ungdoms hustru. Hvorfor, min søn, skulle du henrykkes af en andens hustru?“ — ORDSPROGENE 5:18, 20.

1, 2. Hvorfor kan man sige at den romantiske kærlighed mellem en mand og hans kone er velsignet?

BIBELEN taler åbent og ligefremt om kønslivet. I Ordsprogene 5:18, 19 læser vi: „Lad dit kildevæld være velsignet, og fryd dig over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulde stenbuk. Lad det altid være hendes barm der beruser dig. Måtte du bestandig henrykkes af hendes kærlighed.“

2 Udtrykket „kildevæld“ betegner her den seksuelle tilfredsstillelse. At ’kildevældet’ er velsignet, betyder at den romantiske kærlighed i ægteskabet og ægtefællernes henrykkelse for hinanden er en gave fra Gud. Dette intime forhold hører dog udelukkende til inden for ægteskabets rammer. Kong Salomon, der nedskrev mange ordsprog, stiller derfor dette retoriske spørgsmål: „Hvorfor, min søn, skulle du henrykkes af en andens hustru eller tage en fremmed kvinde i favn?“ — Ordsprogene 5:20.

3. (a) Hvad er den sørgelige kendsgerning i forbindelse med mange ægteskaber? (b) Hvordan ser Gud på ægteskabsbrud?

3 På bryllupsdagen aflægger en mand og en kvinde et højtideligt løfte om at elske hinanden og forblive tro. Alligevel går mange ægteskaber i stykker på grund af utroskab. Efter at have analyseret resultaterne af 25 spørgeundersøgelser konkluderede en forsker at „25 procent af de gifte kvinder og 44 procent af de gifte mænd har haft seksuelle forhold uden for ægteskabet“. Apostelen Paulus skrev: „Bliv ikke vildledt. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd der bruges til unaturlige formål, eller mænd som ligger hos mænd . . . skal arve Guds rige.“ (1 Korinther 6:9, 10) Her er der ikke noget at være i tvivl om. Ægteskabsbrud er en alvorlig synd i Guds øjne, og sande tjenere for Gud må vogte sig for utroskab. Hvad vil hjælpe os til at ’holde ægteskabet i ære og bevare ægtesengen ubesmittet’? — Hebræerne 13:4.

 Pas på det forræderiske hjerte

4. På hvilke måder kunne en gift kristen komme til at nære romantiske følelser for andre end ægtefællen?

4 I det moralsk fornedrede klima der kendetegner vor tid, er der mange som har „øjne der er fulde af ægteskabsbrud og som ikke kan ophøre med synd“. (2 Peter 2:14) De søger med overlæg romancer uden for ægteskabet. I nogle lande er et stort antal kvinder kommet ud på arbejdsmarkedet, og det nære samarbejde mellem mænd og kvinder har skabt grobund for upassende kontorromancer. Dertil kommer at chatrum på internettet har gjort det nemt for selv de mest generte at indlede intime venskaber online. Mange gifte falder i sådanne fælder uden at ænse hvad der er ved at ske med dem.

5, 6. Hvordan havnede en kristen kvinde i en farlig situation, og hvad kan vi lære af det?

5 Lad os se på hvordan en kristen kvinde vi vil kalde Mary, blev fanget i en situation som gjorde at hun var faretruende tæt på at begå kønslig umoralitet. Hendes mand, som ikke er et af Jehovas Vidner, viste ikke sin familie særlig stor hengivenhed. Mary fortæller at hun for nogle år siden traf en af sin mands kolleger. Manden var høflig og beleven, og ved en senere lejlighed gav han endda udtryk for at han var interesseret i Marys tro. „Han var så rar, helt anderledes end min mand,“ fortæller hun. Der gik ikke lang tid før Mary og hendes mands kollega begyndte at nære romantiske følelser for hinanden. „Jeg har ikke været utro,“ ræsonnerede hun, „og manden er interesseret i Bibelen. Måske kan jeg hjælpe ham.“

6 Inden Marys romantiske følelser nåede at føre til ægteskabsbrud, kom hun til fornuft. (Galaterne 5:19-21; Efeserne 4:19) Hendes samvittighed begyndte at virke, og hun fik rettet op på situationen. Marys erfaring er et eksempel på at „hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat“. (Jeremias 17:9) Bibelen formaner os: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes.“ (Ordsprogene 4:23) Hvordan kan vi gøre det?

„Den kloge ser ulykken og skjuler sig“

7. Hvilket bibelsk råd vil det være en beskyttelse at følge når man skal hjælpe en der har problemer i ægteskabet?

7 „Lad . . . den der mener at han står, se til at han ikke falder,“ skrev apostelen Paulus. (1 Korinther 10:12) Og Ordsprogene 22:3 siger: „Den kloge ser ulykken og skjuler sig.“ I stedet for overmodigt at tænke: ’Mig sker der ikke noget,’ vil det være klogt af dig at forudse situationer der kunne føre til problemer. Undgå for eksempel at blive fortrolig ven med en af det modsatte køn som har problemer i ægteskabet. (Ordsprogene 11:14) Sig til vedkommende at det er bedst at drøfte ægteskabelige problemer med sin ægtefælle, med en moden kristen af samme køn som ønsker at ægteskabet skal holde, eller med de ældste. (Titus 2:3, 4) Ældste i Jehovas Vidners menigheder  er gode eksempler i forbindelse med at undgå farlige situationer. Når en ældste bliver nødt til at tale privat med en kristen søster, gør han det et sted hvor andre kan se dem — for eksempel i rigssalen.

8. Hvad må man være forsigtig med på arbejdspladsen?

8 På arbejdspladsen og andre steder må man være på vagt over for situationer der kunne give næring til romantiske forhold. For eksempel kan overarbejde hvor man arbejder nært sammen med en af det modsatte køn, føre til at man bliver fristet til at gøre noget forkert. Som gift mand eller kvinde bør du i din tale og adfærd gøre det klart at du på ingen måde er åben for tilnærmelser. Som en der jager efter gudhengivenhed, ønsker du naturligvis ikke at tiltrække dig upassende opmærksomhed ved at flirte eller klæde dig udfordrende. (1 Timoteus 4:8; 6:11; 1 Peter 3:3, 4) At have fotos af din ægtefælle og børn stående på din arbejdsplads vil tjene som en synlig påmindelse til dig selv og andre om at din familie er det vigtigste for dig. Vær besluttet på aldrig at lægge op til — eller finde dig i — at en anden end din ægtefælle viser dig romantisk interesse. — Job 31:1.

„Nyd livet med den hustru som du elsker“

9. Hvilken kædereaktion kan gøre et nyt romantisk forhold tillokkende?

9 At vogte hjertet kræver mere end at man undgår farlige situationer. Hvis en mand eller kvinde føler sig tiltrukket af en uden for ægteskabet, kunne det være tegn på at ægtefællerne ikke er opmærksomme på hinandens behov. Det kan være at hustruen hele tiden bliver ignoreret, eller at manden konstant bliver kritiseret. Pludselig er der så en anden person — måske på arbejdspladsen eller endda i den kristne menighed — som ser ud til at have lige præcis de egenskaber der mangler hos ens ægtefælle. Snart bliver man tiltrukket af vedkommende og føler sig stærkt fristet til at indlede et nyt forhold. Denne næsten umærkelige kædereaktion bekræfter sandheden i Bibelens udtalelse: „Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær.“ — Jakob 1:14.

10. Hvordan kan ægtemænd og hustruer styrke deres forhold til hinanden?

10 Ægtemænd og hustruer bør arbejde på at styrke kærligheden til hinanden frem for at se sig om uden for ægteskabet for at få dækket deres behov — uanset om det er behovet for ømhed, venskab eller støtte i en vanskelig periode. Brug frem for alt tid sammen, og knyt jer nærmere til hinanden. Tænk tilbage på hvad der fik dig til at blive forelsket. Prøv at genoplive de varme følelser du havde for den du giftede dig med. Tænk på de gode stunder I har nydt i hinandens selskab. Søg Jehovas hjælp gennem bøn. Salmisten David bønfaldt Jehova: „Skab mig et rent hjerte, Gud, og giv en ny, en fast ånd i mit indre.“ (Salme 51:10) Vær besluttet på at ’nyde livet med den hustru [eller ægtemand] som du elsker, alle dit livs dage som Gud giver dig under solen’. — Prædikeren 9:9.

11. Hvilken rolle spiller kundskab, visdom og dømmekraft i forbindelse med at styrke de ægteskabelige bånd?

11 Noget man ikke må glemme i forbindelse med at styrke de ægteskabelige bånd, er værdien af kundskab, visdom og dømmekraft. Ordsprogene 24:3, 4 siger: „Ved visdom bygges et hus op, og ved dømmekraft grundfæstes det; og ved kundskab fyldes de inderste kamre med alle slags kostbare og fine sager.“ Blandt de ’kostbare sager’ i en lykkelig husstand er egenskaber som kærlighed, loyalitet, gudsfrygt og tro. For at kunne opdyrke disse egenskaber må man have kundskab om Gud. Gifte par bør derfor flittigt studere Bibelen. Og hvor vigtig er visdom og dømmekraft? Hvis man skal klare hverdagens problemer på en god måde, kræver det visdom,  evnen til at anvende kundskaben fra Bibelen. Og en person med dømmekraft er i stand til at forstå sin ægtefælles tanker og følelser. (Ordsprogene 20:5) „Min søn, lyt opmærksomt til min visdom,“ siger Jehova gennem Salomon. „Bøj dit øre til min dømmekraft.“ — Ordsprogene 5:1.

Når der opstår „trængsel“

12. Hvorfor er det ikke overraskende at ægtepar kommer ud for problemer?

12 Intet ægteskab er perfekt. Bibelen siger endda at ægtemænd og hustruer vil få „trængsel i kødet“. (1 Korinther 7:28) Bekymringer, sygdom, modstand og andre faktorer kan belaste et ægteskab. Men når der opstår problemer, bør I som loyale ægtefæller der søger at glæde Jehova, sammen prøve at finde en løsning.

13. På hvilke områder kan en ægtemand og en hustru analysere sig selv?

13 Hvad så hvis forholdet lider under at ægtefællerne behandler hinanden dårligt? Det kræver en indsats at løse op for problemet. For eksempel kan det være at en uvenlig omgangstone har sneget sig ind i ægteskabet. (Ordsprogene 12:18) Som nævnt i den foregående artikel kan dette få traumatiske følger. Et bibelsk ordsprog siger: „Det er bedre at bo i et ørkenland end hos en splidagtig kvinde hvor der er græmmelse.“ (Ordsprogene 21:19) Hvis du er hustru i et sådant ægteskab, så spørg dig selv: ’Gør mit temperament det vanskeligt for min mand at omgås mig?’ Til ægtemænd siger Bibelen: „Bliv ved med at elske jeres hustruer og vær ikke bitre imod dem.“ (Kolossenserne 3:19) Hvis du er ægtemand, så spørg dig selv: ’Har jeg en kølig facon der gør at min kone føler sig fristet til at søge trøst og omsorg hos en anden?’ Selvfølgelig findes der ingen undskyldning for at begå kønslig umoralitet. Men at noget så tragisk kan ske, er en god grund til åbent at tale om de problemer der opstår.

14, 15. Hvorfor er det at søge trøst uden for ægteskabet ikke løsningen på ægteskabelige problemer?

14 At søge trøst i en romance uden for ægteskabet er ikke løsningen på ægteskabelige problemer. Hvad ville man få ud af et sådant forhold? Et nyt og bedre ægteskab? Det er der måske nogle der tror. ’Denne person har jo lige præcis de egenskaber jeg har behov for hos en ægtefælle,’ siger de. Men den måde at ræsonnere på er helt forkert, for enhver der er villig til at forlade sin ægtefælle — eller opmuntrer dig til at forlade din — mangler i høj grad respekt for ægteskabets hellighed. Det er fornuftstridigt at forvente at dette forhold skulle føre til et bedre ægteskab.

15 Mary, der blev nævnt tidligere, tænkte alvorligt over hvad der ville ske hvis hun fortsatte ad den kurs hun var slået ind på; blandt andet kunne hun selv eller en anden miste Guds gunst. (Galaterne 6:7) „Da jeg begyndte at analysere de følelser jeg havde for min mands kollega,“ siger hun, „gik det op for mig at jeg faktisk var godt i gang med at  modarbejde enhver chance han måtte have for at lære sandheden at kende. En uret adfærd ville påvirke alle implicerede negativt og bringe andre til snublen og fald!“ — 2 Korinther 6:3.

Den stærkeste motivation

16. Hvad er nogle af eftervirkningerne af moralsk urenhed?

16 Bibelen siger advarende: „Den fremmede kvindes læber drypper af flydende honning, og hendes gane er glattere end olie. Men eftervirkningen er bitter som malurt; den er skarp som et tveægget sværd.“ (Ordsprogene 5:3, 4) Eftervirkningerne af moralsk urenhed er smertefulde og kan være dødbringende. De omfatter dårlig samvittighed, seksuelt overførte sygdomme og følelsesmæssige kvaler hos den uskyldige ægtefælle. Dette er bestemt grunde nok til at undgå en kurs der kunne føre til utroskab.

17. Hvad er den stærkeste grund til at forblive trofast i ægteskabet?

17 Den fundamentale grund til at utroskab er forkert, er at det er noget som Jehova, der har indstiftet ægteskabet og givet os kønsdriften, fordømmer. Gennem profeten Malakias siger han: „Jeg vil nærme mig jer til dom og være et hastigt vidne mod . . . ægteskabsbryderne.“ (Malakias 3:5) Med hensyn til hvad Jehova lægger mærke til, siger Ordsprogene 5:21: „Mandens veje er for Jehovas øjne, og han agter på alle hans spor.“ Ja, „alle ting er nøgne og blottede for hans øjne, ham vi skal stå til regnskab“. (Hebræerne 4:13) Den stærkeste motivation til at forblive trofast i ægteskabet er derfor bevidstheden om at enhver form for seksuel urenhed vil skade vores forhold til Jehova — uanset hvor hemmelig en affære måtte være, eller hvor ubetydelige de fysiske eller sociale følger måtte synes.

18, 19. Hvad lærer vi af det Josef kom ud for i forbindelse med Potifars hustru?

18 Eksemplet med Josef, patriarken Jakobs søn, viser at ønsket om at bevare et godt forhold til Gud er en stærk drivkraft. Josef vandt yndest hos Potifar, som var hofmand hos Farao, og opnåede en privilegeret stilling i hans hus. Josef var „smuk af skikkelse og smuk af udseende“, og det var noget Potifars hustru lagde mærke til. Hver dag prøvede hun at forføre Josef, men trods alle hendes anstrengelser lykkedes det ikke. Hvad fik Josef til at modstå tilnærmelserne? Bibelen siger: „Han vægrede sig og sagde til sin herres hustru: ’Se, min herre . . . har ikke holdt noget tilbage fra mig, undtagen dig, fordi du er hans hustru. Så hvordan skulle jeg kunne gøre noget så slet og derved synde mod Gud?’“ — 1 Mosebog 39:1-12.

19 Den ugifte Josef bevarede sin moralske renhed ved at nægte at have noget at gøre med en anden mands kone. „Drik vand af din egen cisterne,“ siger Ordsprogene 5:15 til gifte mænd, „rindende vand af din egen brønd.“ Man må også passe på at man ikke uforvarende kommer til at knytte romantiske bånd til nogen uden for ægteskabet. Gør en indsats for at styrke kærligheden i dit ægteskab, og læg dig i selen for at løse de problemer der måtte opstå. Vær besluttet på at ’fryde dig over din ungdoms hustru [eller ægtemand]’. — Ordsprogene 5:18.

Hvad har du lært?

• Hvordan kunne en kristen uforvarende blive fanget i et romantisk forhold?

• Hvilke forholdsregler kan hjælpe en til ikke at knytte romantiske bånd til nogen uden for ægteskabet?

• Hvad bør ægtefæller gøre når de har problemer?

• Hvad er den stærkeste motivation til at forblive trofast i ægteskabet?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 26]

Sørgeligt nok kan arbejdspladsen skabe grobund for upassende kontorromancer

[Illustration på side 28]

’Ved kundskab fyldes de inderste kamre med fine sager’