Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud“

„Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud“

 „Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud“

„Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse.“ — FILIPPERNE 4:6.

1. Hvem har vi det privilegium at kunne kommunikere med, og hvorfor er det så fantastisk?

HVILKET svar ville du mon få hvis du anmodede om audiens hos landets regent? Sandsynligvis ville du få et høfligt svar fra kabinetssekretariatet med oplysning om de officielle audienstider og den fremgangsmåde du skulle bruge. Med universets Suveræn, Jehova Gud, den højeste af alle regenter, forholder det sig imidlertid anderledes. Vi har fri adgang til ham, uanset hvor vi befinder os, og uanset hvornår vi måtte ønske det. Bønner der er antagelige, vil altid nå frem til ham. (Ordsprogene 15:29) Er det ikke storslået? Bør vores taknemmelighed for denne mulighed ikke få os til regelmæssigt at bede til ham der med rette betegnes som ’den der hører bøn’? — Salme 65:2.

2. Hvad er betingelsen for at Gud hører bønner?

2 Imidlertid vil nogle måske spørge: ’Hvilke bønner er antagelige for Gud?’ Bibelen nævner én ting som er nødvendig for at Gud hører bønner. Der siges nemlig: „Uden tro er det umuligt at have hans velbehag, for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ (Hebræerne 11:6) Som påpeget i den foregående artikel er tro en af de vigtigste betingelser for at nærme sig Gud. Gud er villig til at høre bønner, men de som nærmer sig ham i bøn, må gøre det i tro og have de rette gerninger. Desuden må de være oprigtige og have den rette indstilling i hjertet.

3. (a) Hvad kan vi give udtryk for i vore bønner, som det fremgår af de bønner Guds trofaste tjenere bad? (b) Hvilke former for bøn er der?

3 Apostelen Paulus sagde indtrængende til de kristne på hans tid: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse.“ (Filipperne 4:6, 7) Bibelen fortæller om mange der kom til Gud med deres bekymringer. Blandt dem kan nævnes Hanna, Elias, Ezekias og Daniel. (1 Samuel 2:1-10; 1 Kongebog 18:36, 37; 2 Kongebog 19:15-19; Daniel 9:3-21) Vi kan følge deres eksempel. Læg desuden mærke til at Paulus’ ord viser at der er mange former for bøn. Han nævnte taksigelse, det vil sige bøn hvori vi siger Gud tak for det han gør for os. Sammen med taksigelsen vil vi sikkert også gerne give udtryk for lovprisning. En anråbelse er en indtrængende og ydmyg bøn, en tryglen. Anmodninger kan vi fremsætte med hensyn til specielle ønsker. (Lukas 11:2, 3) Vor himmelske Fader finder behag i at tage imod vore henvendelser til ham på alle disse måder.

4. Hvis Jehova ved hvad vi trænger til, hvorfor skal vi da bede til ham om det?

4 Nogle vil måske spørge: ’Véd Jehova ikke allerede hvad vi trænger til?’ Jo. (Mattæus 6:8, 32) Hvorfor skal vi da komme til ham med vore anmodninger? Som svar kan anføres følgende eksempel: En butiksindehaver tilbyder sine kunder en gave, men for at kunderne kan få gaven, må de komme hen i butikken og bede om den. De som ikke kommer hen og henter den, viser at de ikke er interesserede og ikke påskønner tilbuddet. På samme måde med vore bønner. Hvis vi ikke giver udtryk for hvad vi ønsker Jehova skal gøre for os, vidner det om mangel på værdsættelse. Jesus sagde: „Bed, og I vil få.“ (Johannes  16:24) På den måde viser vi at vi har tillid til Gud.

Hvordan skal vi nærme os Gud?

5. Hvorfor skal vi bede i Jesu navn?

5 Jehova har ikke givet os en masse strenge regler for hvordan vi skal bede. Alligevel skal vi lære hvordan vi nærmer os ham på rette måde, og det er forklaret i Bibelen. For eksempel sagde Jesus til sine disciple: „Hvis I beder Faderen om noget, vil han give jer det i mit navn.“ (Johannes 16:23) Det vil sige at vi skal bede i Jesu navn. Dermed anerkender vi Jesus som den eneste kanal hvorigennem Gud velsigner hele menneskeheden.

6. Hvilken stilling skal man indtage når man beder?

6 Hvilken stilling skal man indtage når man beder? Bibelen giver ikke anvisning på nogen bestemt stilling man skal indtage for at Gud hører ens bøn. (1 Kongebog 8:22; Nehemias 8:6; Markus 11:25; Lukas 22:41) Det vigtigste når man beder til Gud, er at man er oprigtig og har den rette indstilling i hjertet. — Joel 2:12, 13.

7. (a) Hvad betyder ordet „amen“? (b) Hvorfor er det på sin plads at bruge det som afslutning på en bøn?

7 Hvad med at sige „amen“ efter en bøn? Bibelen viser at det som regel vil være en passende afslutning på en bøn, især når man beder i en forsamling. (Salme 72:19; 89:52) Ordet ’amenʹ er hebraisk og betyder „sikker“, „visselig“. McClintock and Strongs Cyclopedia forklarer at når man siger „amen“ efter en bøn, er det „for at bekræfte de ord der lige er udtalt, og for at anmode om at de må blive opfyldt“. Når man slutter sin bøn med et „amen“, giver man altså til kende at man nærer et oprigtigt ønske angående det der netop er sagt. Når en der repræsenterer menigheden i bøn, slutter med dette udtryk, kan tilhørerne enten hørligt eller i deres hjerte sige „amen“ og på den måde af hjertet give deres tilslutning til det der er blevet sagt. — 1 Korinther 14:16.

8. Hvordan kunne vi med nogle af vore bønner gøre som Jakob eller Abraham, og hvad ville det vidne om?

Til tider lader Gud os vise hvor stærkt vi ønsker at få det vi beder om. Vi skal måske være lige så vedholdende som Jakob, der kæmpede hele natten med en engel for at opnå en velsignelse. (1 Mosebog 32:24-26) Eller som Abraham, der trængte ind på Jehova med flere bønner for Lot og andre retfærdige der måske var i Sodoma. (1 Mosebog 18:22-33) Vi kan på samme måde bede Jehova om noget der ligger os stærkt på sinde, idet vi appellerer til hans retfærdighed, loyale hengivenhed og barmhjertighed.

Hvad kan vi bede om?

9. Hvad bør vore bønner først og fremmest dreje sig om?

9 Som nævnt ovenfor sagde Paulus: „Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud.“ (Filipperne 4:6) Det vil sige at vore personlige bønner kan dreje sig om praktisk talt alt i vort liv. Det der først og fremmest bør ligge os på sinde i vore bønner, bør dog være det der tjener Jehovas interesser. Her er Daniel et godt eksempel. Da israelitterne led under straffen for deres synder, bad Daniel Jehova om at vise barmhjertighed idet han sagde: „For din egen skyld, min Gud, tøv ikke. For dit navn er nævnt over din by og dit folk.“ (Daniel 9:15-19) Viser vore bønner på samme måde at det der ligger os mest på sinde, er at Jehovas navn bliver helliget, og at det er hans vilje der sker?

10. Hvordan ved vi at det er på sin plads at bede om personlige ting?

10 Det er dog også på sin plads at man i sine bønner beder om noget der angår en personligt. Som salmisten kan vi for eksempel bede om større åndelig forståelse af de dybere bibelske sandheder. Han bad: „Giv mig forstand, så jeg retter mig efter din lov og holder den af hele mit hjerte.“ (Salme 119:33, 34; Kolossenserne 1:9, 10) Jesus opsendte „bønner og også  anmodninger til den som var i stand til at frelse ham fra døden“. (Hebræerne 5:7) Derved viste han at det er på sin plads at bede om styrke når man står over for farer og prøver. Da Jesus i mønsterbønnen fortalte sine disciple hvad de kunne bede om, nævnte han også personlige ting som det daglige brød og tilgivelse for synder.

11. Hvordan kan bøn hjælpe os til ikke at bukke under for fristelse?

11 I den samme mønsterbøn sagde Jesus også: „Før os ikke ind i fristelse, men befri os fra den onde.“ (Mattæus 6:9-13) Senere gav han formaningen: „Hold jer til stadighed vågne og bed fortsat, så I ikke kommer ind i fristelse.“ (Mattæus 26:41) Bøn har stor betydning når man står over for fristelser. Vi kan blive fristet til at ignorere de bibelske principper når vi er på arbejde eller i skole. Nogle som ikke er Jehovas Vidner, kan opfordre os til at være med til noget som ikke er acceptabelt for kristne. Vi kan blive anmodet om at gøre noget der strider mod de rette principper. Da gør vi klogt i at følge Jesu råd og bede — både før vi møder fristelsen, og når vi står over for den — så vi ikke giver efter.

12. Hvilke årsager til ængstelse og bekymring kan bevirke at vi vender os til Jehova i bøn, og hvad kan vi forvente af ham?

12 Guds tjenere i dag kommer ud for forskellige prøvelser i deres liv. Sygdom og følelsesmæssigt pres er for mange en af de hyppigste årsager til bekymring. Voldshandlinger i samfundet omkring os gør os ængstelige og stressede. Økonomiske problemer kan gøre det svært for os at få det nødvendige til livets opretholdelse. I alle disse situationer er det en trøst at vide at Jehova lytter når vi forelægger  ham vore problemer. Salme 102:17 siger om Jehova: „Han vender sig mod de nøgnes bøn og ringeagter ikke deres bøn.“

13. (a) Hvilke personlige anliggender er det på sin plads at fremlægge for Jehova i bøn? (b) Giv et eksempel på en sådan bøn.

13 I virkeligheden vil det være på sin plads at forelægge Jehova alt hvad der berører vores forhold til ham og vores tjeneste for ham. (1 Johannes 5:14) Hvis du skal træffe beslutning angående ægteskab eller arbejde eller om at udvide din tjeneste, kan du føle dig fri til at fremlægge sagen for Gud i bøn og bede om hans ledelse. En ung kvinde i Filippinerne ville for eksempel gerne være heltidsforkynder, men havde ikke noget arbejde så hun kunne klare sig økonomisk. Hun fortæller: „En lørdag bad jeg specielt angående pionertjenesten. Senere samme dag da jeg var ude i forkyndelsen, tilbød jeg en ung pige en af vore bøger. Helt uventet sagde hun: ’Du skulle gå hen på min skole mandag morgen.’ Jeg spurgte: ’Hvorfor?’ Hun forklarede at der var en ledig stilling som man gerne ville have besat så hurtigt som muligt. Jeg gik derhen og blev antaget med det samme. Det skete alt sammen meget hurtigt.“ Overalt i verden har mange Jehovas Vidner oplevet det samme. Så hold dig ikke tilbage, men læg dine oprigtige anmodninger frem for Jehova i bøn!

Hvad gør man hvis man har begået en synd?

14, 15. (a) Hvorfor bør en der har syndet, ikke afholde sig fra at bede til Gud? (b) Hvad andet kan hjælpe en der har syndet, til at komme sig åndeligt?

14 Hvordan kan bøn til Gud hjælpe hvis man har begået en synd? Nogle undlader at bede fordi de føler skam. Det er imidlertid ikke klogt. Et eksempel kan belyse dette: Piloten i et fly véd at hvis han har mistet orienteringen, kan han sætte sig i forbindelse med et kontroltårn og hente hjælp dér. Hvad nu hvis piloten tøver med at sætte sig i forbindelse med kontroltårnet fordi han skammer sig over at indrømme at han er faret vild? Det kunne føre til en katastrofe! På samme måde vil det være til skade for den der har syndet, men er for flov til at bede til Gud og indrømme sin fejl. At være flov over at have begået en synd bør ikke afholde en fra at tale med Jehova. I virkeligheden opfordrer Gud dem der har begået alvorlige overtrædelser, til at bede til ham. Profeten Esajas opfordrede dem der på hans tid havde syndet, til at ’kalde på Jehova’, „for han vil tilgive i rigt mål“. (Esajas 55:6, 7) For at ’formilde Jehovas ansigt’ må man naturligvis først ydmyge sig og oprigtigt angre og vende om fra sin syndige adfærd. — Salme 119:58; Daniel 9:13.

15 Der er endnu en grund til at bøn har betydning når man har begået en synd. Disciplen Jakob siger om en der har brug for åndelig hjælp: „Lad ham tilkalde menighedens ældste, og lad dem bede over ham . . . og Jehova vil rejse ham op.“ (Jakob 5:14, 15) Ja, den der har syndet, bør personligt i bøn bekende sin synd over for Jehova, men vedkommende kan også anmode menighedens ældste om at bede på hans vegne. Det vil hjælpe ham til at komme sig åndeligt.

Hvordan bønner besvares

16, 17. (a) Hvordan besvarer Jehova bønner? (b) Hvilke oplevelser viser at bøn er nært forbundet med forkyndelsen?

16 Hvordan besvares vore bønner? Nogle bønner bliver besvaret hurtigt og helt åbenbart. (2 Kongebog 20:1-6) Med andre kan det tage nogen tid, og det kan være sværere at få  øje på svaret. Som vist i Jesu lignelse om enken der blev ved med at komme til dommeren med sin anmodning, kan det være nødvendigt at bede til Jehova flere gange. (Lukas 18:1-8) Men vi kan være sikre på at hvis vi beder om noget i overensstemmelse med Guds vilje, vil han aldrig sige: „Hold op med at volde mig besvær.“ — Lukas 11:5-9.

17 Jehovas tjenere har ofte oplevet at deres bønner er blevet besvaret. Det gælder ikke mindst når de er ude i forkyndelsen. To forkyndere i Filippinerne arbejdede i en afsides egn, hvor de uddelte bibelsk læsestof. Da søstrene gav en kvinde en traktat, blev hendes øjne fyldt med tårer, og hun sagde: „I aftes bad jeg til Gud om at sende nogen der kunne undervise mig i Bibelen, og jeg tror at dette er svaret på min bøn.“ Kort efter begyndte kvinden at overvære møderne i rigssalen. Et andet sted i Sydøstasien havde en forkynder som distrikt fået tildelt et ejendomskompleks med store sikkerhedsforanstaltninger, og han var noget nervøs for at gå derind. Han bad imidlertid til Jehova, tog mod til sig og gik ind i komplekset. Han bankede på en dør til en lejlighed, og en ung kvinde lukkede op. Da han forklarede grunden til besøget, begyndte hun at græde. Hun fortalte at hun havde ledt efter Jehovas Vidner og havde bedt til Gud om at måtte finde dem. Forkynderen var glad for at kunne sætte hende i forbindelse med den lokale menighed af Jehovas Vidner.

18. (a) Hvad bør vi gøre når vore bønner bliver besvaret? (b) Hvad kan vi være forvissede om hvis vi beder ved enhver lejlighed?

18 Det er en stor gunst Jehova viser os ved at vi kan nærme os ham i bøn, og ved at han er rede til at lytte til vore bønner og til at besvare dem. (Esajas 30:18, 19) Dog skal vi være meget opmærksomme på hvordan Jehova besvarer vore bønner. Han gør det måske ikke altid sådan som vi har forventet. Men når vi ser hans ledelse i en sag, må vi aldrig glemme at takke og prise ham. (1 Thessaloniker 5:18) Vi skal huske Paulus’ formaning: „Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse.“ Ja, benyt enhver lejlighed til at tale med Gud. Da vil du erfare det som Paulus videre siger der vil ske når bønnen bliver besvaret: „Og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ — Filipperne 4:6, 7.

Hvad vil du svare?

• Hvilke forskellige former for bøn findes der?

• Hvordan skal vi bede?

• Hvad kan vi bede om?

• Hvilket formål tjener bønnen hvis man har begået en synd?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 29]

Bønner der kommer fra hjertet, hjælper os til ikke at give efter for fristelser

[Illustrationer på side 31]

I vore bønner til Gud giver vi udtryk for vores taknemmelighed, vore bekymringer og vore anmodninger