Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Dyrk Gud på den måde der gavner

Dyrk Gud på den måde der gavner

 Dyrk Gud på den måde der gavner

„FOR mig er det bedste at søge nær til Gud,“ udtalte salmisten Asaf. Han havde overvejet at gøre som dem der var ligeglade med Gud fordi de ville leve en bekvem tilværelse. Men så tænkte Asaf på goderne ved at søge nær til Gud og indså at det var det bedste for ham. (Salme 73:2, 3, 12, 28) Er den sande tilbedelse også det bedste for dig? I så fald hvordan?

At tilbede den sande Gud giver os et bedre livsindhold end hvis vi lever et selvcentreret liv. Sådan som ’kærlighedens Gud’ har skabt os, kan vi aldrig blive lykkelige ved kun at gå op i vore egne interesser. (2 Korinther 13:11) Jesus formulerede denne grundlæggende sandhed om menneskets natur: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ (Apostelgerninger 20:35) Det er derfor vi føler glæde ved at gøre noget for vores familie og venner. Men den største lykke kommer af at gøre noget for Gud. Han fortjener vores kærlighed mere end nogen anden. Millioner af mennesker med forskellig baggrund har fundet det tilfredsstillende at tjene Gud ved at gøre hans vilje. — 1 Johannes 5:3.

En mening med livet

Den sande tilbedelse er også det bedste for os fordi den giver livet mening. Har du lagt mærke til at lykke er uløseligt forbundet med følelsen af at man udretter noget nyttigt? De fleste har et livsmål som har at gøre med deres familie, venner, arbejde eller fritidsinteresser. Men tilværelsens usikkerhed berøver dem ofte glæden. (Prædikeren 9:11) Derimod giver den sande tilbedelse os et højere livsmål der konstant giver tilfredshed, selv når man på andre punkter kommer ud for skuffelser.

Den sande tilbedelse har at gøre med at kende Jehova og tjene ham trofast. De der gør det, kommer virkelig nær til Gud. (Prædikeren 12:13; Johannes 4:23; Jakob 4:8) Nogle har måske svært ved at forestille sig at man kan kende Gud så godt at han bliver ens ven. Men når vi tænker over hvordan han har behandlet menneskene, og når vi iagttager hans skaberværk grundigt, kan vi faktisk se nogle facetter af hans personlighed. (Romerne 1:20) Ved at læse Guds ord kan vi tilmed forstå hvorfor vi er skabt, hvorfor Gud tillader at mennesker lider, hvordan han vil gøre ende på lidelser, og, som det måske mest betagende, hvordan vi kan få en meningsfyldt andel i det Gud udretter. (Esajas 43:10; 1 Korinther 3:9) Når man forstår det, har man et helt andet indhold i livet!

Gavnligt for ens personlighed

Noget andet der er gavnligt ved den sande tilbedelse, er at den gør én til et bedre menneske. Når man tjener Gud på den rigtige måde, opdyrker man en tiltalende personlighed. Gud og hans søn lærer os at være hæderlige og ansvarsbevidste og at tale venligt. (Efeserne 4:20–5:5) Når man kender Gud så godt at man får kærlighed til ham, får man lyst til at efterligne ham. Bibelen siger: „Bliv . . . Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed.“ — Efeserne 5:1, 2.

Ville det ikke være dejligt at være omgivet af andre som efterligner Guds kærlighed?  Lykkeligvis er det ikke ensomt at tjene den sande Gud. Man bliver forenet med andre der elsker det som er ret og godt. Måske er du skeptisk over for organiseret gudsdyrkelse. Men som vi så i den foregående artikel, er problemet med de fleste trossamfund ikke at de er organiserede, men at de ikke er organiserede på den rigtige måde og af de rigtige grunde. Mange trossamfund fremmer noget ukristent, hvorimod Jehovas folk er organiseret af ham til at tjene et ophøjet formål. Bibelen siger: „Gud er ikke uordenens men fredens Gud.“ (1 Korinther 14:33) Ligesom millioner af andre vil du måske erfare at det giver dig et lysere livssyn at høre til et velordnet samfund af kristne.

Et håb

Bibelen viser at Gud organiserer sine sande tilbedere så de kan overleve afslutningen på den nuværende verdensordning og arve en ny jord „hvori retfærdighed skal bo“. (2 Peter 3:13; Åbenbaringen 7:9-17) Hvis man dyrker Gud på den rigtige måde, får man derfor også et håb, noget som er uundværligt hvis man skal være lykkelig. Nogle grunder deres forventning på håbet om politisk stabilitet, held i forretninger eller et godt helbred og en indholdsrig pensionisttilværelse. Men kun få eller ingen af disse faktorer udgør et solidt grundlag for at tro på en lykkelig fremtid. Apostelen Paulus skrev derimod: „Vi har sat vort håb til en levende Gud.“ — 1 Timoteus 4:10.

Hvis du søger grundigt, kan du finde Guds sande tilbedere. I vores splittede verden ses kærlighed og enhed tydeligt hos Jehovas Vidner. De kommer fra næsten alle nationer og har vidt forskellig baggrund, men er forenede i kærlighed til hinanden og til Jehova. (Johannes 13:35) De indbyder dig til ved selvsyn at opdage hvad de har erfaret, nemlig det som Asaf skrev: „For mig er det bedste at søge nær til Gud.“ — Salme 73:28.

[Illustration på side 7]

Du kan blive Guds ven