Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„I har hørt om Jobs udholdenhed“

„I har hørt om Jobs udholdenhed“

 „I har hørt om Jobs udholdenhed“

„I har hørt om Jobs udholdenhed og set hvordan Jehova lod det ende, at Jehova er meget medfølende og barmhjertig.“ — JAKOB 5:11.

1, 2. Hvilke trængsler udholdt et ægtepar i Polen?

HARALD ABT havde været et af Jehovas Vidner i mindre end et år da Hitlers hær besatte Danzig (nu Gdańsk) i det nordlige Polen. Nu blev forholdene vanskelige, ja ligefrem farlige, for sande kristne i området. Gestapo prøvede at tvinge Harald til at underskrive en erklæring hvori han afsvor sin tro, men det nægtede han. Efter nogle uger i fængsel blev Harald sendt til koncentrationslejren Sachsenhausen, hvor han igen og igen blev truet og slået. En af officererne pegede på skorstenen til det nærliggende krematorium og sagde: „Du stiger op til din Jehova derfra inden der er gået 14 dage, hvis du holder fast ved din tro.“

2 Da Harald blev arresteret, ammede hans kone, Elsa, stadig deres ti måneder gamle datter. Men Elsa undgik ikke Gestapos opmærksomhed. Inden længe blev hendes barn taget fra hende, og hun blev sendt til udryddelseslejren Auschwitz. Det lykkedes imidlertid både hende og Harald at overleve i årevis. I Vagttårnet for 15. juli 1980 kan du læse mere om hvordan de holdt ud. Harald skrev: „Alt i alt har jeg tilbragt 14 år af mit liv i koncentrationslejre og fængsler på grund af min tro på Gud. Nogle har spurgt mig: ’Var din kone en hjælp for dig til at udholde alt dette?’ — og det har hun i høj grad været! Jeg vidste lige fra begyndelsen at hun aldrig ville slække på sin tro, og denne viden gav mig styrke. Jeg vidste at hun hellere ville se mig død end vide at jeg var blevet løsladt fordi jeg var gået på kompromis. . . . Elsa udholdt mange trængsler under sit årelange ophold i tyske koncentrationslejre.“

3, 4. (a) Hvis eksempel kan opmuntre kristne til at holde ud? (b) Hvorfor tilskynder Bibelen os til at grunde over det Job oplevede?

3 Det er på ingen måde behageligt at blive udsat for lidelser; det kan mange Jehovas Vidner bekræfte. Derfor giver Bibelen alle kristne følgende råd: „Tag profeterne, som talte i Jehovas navn, som eksempel med hensyn til at lide ondt og være tålmodige.“ (Jakob 5:10) I århundredernes løb er mange af Guds tjenere blevet forfulgt uden grund. Det  eksempel som denne store „sky af vidner“ har vist, kan opmuntre os til med udholdenhed at løbe det kristne væddeløb. — Hebræerne 11:32-38; 12:1.

4 I den bibelske beretning er Job et enestående eksempel på en der viste udholdenhed. „Se! Vi priser dem lykkelige som har holdt ud,“ skrev Jakob. „I har hørt om Jobs udholdenhed og set hvordan Jehova lod det ende, at Jehova er meget medfølende og barmhjertig.“ (Jakob 5:11) Jobs erfaring giver os et glimt af den belønning der venter de trofaste, som Jehova velsigner. Og hvad der er endnu vigtigere: Den kaster lys over sandheder der kan gavne os i tider med modgang og prøvelser. Jobs Bog hjælper os til at besvare følgende spørgsmål: Hvorfor må vi, når vi udsættes for trængsel, prøve at forstå de vigtige stridsspørgsmål der er involveret? Hvilke egenskaber og holdninger hjælper os til at holde ud? Hvordan kan vi styrke kristne trosfæller der lider ondt?

Se tingene i det rette perspektiv

5. Hvad må vi først og fremmest holde os for øje når vi udsættes for prøvelser eller fristelser?

5 For at bevare den åndelige ligevægt når vi udsættes for prøvelser, må vi se tingene i det rette perspektiv. Ellers kan personlige problemer sløre vores åndelige udsyn. Stridsspørgsmålet om hvorvidt mennesker vil være loyale over for Gud, er af allerstørste betydning. Vor himmelske Fader retter denne indtrængende anmodning til os, som vi hver især kan tage til hjerte: „Vær vís, min søn, og lad mit hjerte fryde sig, så jeg kan svare den der smæder mig.“ (Ordsprogene 27:11) Tænk hvilket enestående privilegium det er! Til trods for vores svagheder og ufuldkommenheder kan vi få Skaberen til at fryde sig. Vi glæder Jehova når vores kærlighed til ham sætter os i stand til at udholde prøvelser og modstå fristelser. Sand kristen kærlighed udholder alt. Den svigter aldrig. — 1 Korinther 13:7, 8.

6. Hvordan smæder Satan Jehova, og i hvilket omfang har han gjort det?

Jobs Bog identificerer klart Satan som den der smæder Jehova. Den afslører også denne usynlige fjendes ondskabsfulde natur og viser at han er ude på at ødelægge vores forhold til Gud. Som det fremgår af eksemplet med Job, anklager Satan i virkeligheden alle Jehovas tjenere for at lade sig lede af selviske motiver, og han prøver at bevise at deres kærlighed til Gud kan svækkes. Satan har spottet Jehova i tusinder af år. Da han blev kastet ned i jordens nærhed, beskrev en stemme fra himmelen ham som „vore brødres anklager“ og sagde at han fremsætter sådanne anklager „dag og nat for vor Gud“. (Åbenbaringen 12:10) Vores trofaste udholdenhed kan bevise at hans anklager er uberettigede.

7. Hvad er den bedste måde at tackle fysiske svagheder på?

7 Vi må huske at Djævelen vil udnytte enhver trængsel vi måtte komme ud for, i et forsøg på at få os bort fra Jehova. Hvornår fristede han Jesus? Det var da Jesus var sulten efter at have fastet i mange dage. (Lukas 4:1-3) Jesu åndelige styrke satte ham imidlertid i stand til beslutsomt at afvise Djævelens fristelser. Hvor er det vigtigt at opveje enhver fysisk svaghed — som måske er forårsaget af sygdom eller høj alder — med åndelig styrke! Skønt „vort ydre  menneske hentæres“, giver vi ikke op, for ’vort indre menneske fornys fra dag til dag’. — 2 Korinther 4:16.

8. (a) Hvordan kan negative følelser have en undergravende virkning? (b) Hvilken indstilling havde Jesus?

8 Noget andet der kan skade en åndeligt, er negative følelser. ’Hvorfor tillader Jehova dette?’ tænker man måske. ’Hvordan kan en broder være sådan over for mig?’ spørger en anden måske efter at være blevet uvenligt behandlet. Sådanne følelser kunne få os til at glemme de vigtigere spørgsmål eller ting og kun koncentrere os om vores personlige forhold. Jobs skuffelse over sine tre vildfarne venner skadede ham tilsyneladende lige så meget følelsesmæssigt som hans sygdom skadede ham fysisk. (Job 16:20; 19:2) I overensstemmelse med det skrev apostelen Paulus at vedvarende vrede kan ’give plads [eller: mulighed] for Djævelen’. (Efeserne 4:26, 27) Kristne gør klogt i at efterligne Jesus og ’overgive sig til ham der dømmer retfærdigt’. De må passe på ikke at lade deres frustration eller vrede komme til udtryk over for andre eller at gå for meget op i det hvis der sker noget uretfærdigt. (1 Peter 2:21-23) At have Jesu „sindelag“ kan være et stærkt forsvar mod Satans angreb. — 1 Peter 4:1.

9. Hvilken forsikring giver Gud os i forbindelse med de byrder vi må bære, og de fristelser vi møder?

9 Frem for alt må vi aldrig betragte vores problemer som et udtryk for Guds mishag. En sådan forkert opfattelse skadede Job på et tidspunkt hvor han blev udsat for hårde anklager fra sine såkaldte trøstere. (Job 19:21, 22) Bibelen giver os følgende forsikring: „Med ondt kan Gud . . . ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ (Jakob 1:13) Tværtimod lover Jehova at hjælpe os med at bære en hvilken som helst byrde der lægges på os, og udfri os fra enhver fristelse vi møder. (Salme 55:22; 1 Korinther 10:13) Ved at komme nær til Gud i trængselstider kan vi se tingene i det rette perspektiv og få styrke til at stå Djævelen imod. — Jakob 4:7, 8.

Hjælp til at holde ud

10, 11. (a) Hvad hjalp Job til at udholde sine prøvelser? (b) Hvordan hjalp det Job at have en god samvittighed?

10 Job befandt sig i en ulykkelig situation, blandt andet på grund af sine „trøsteres“ verbale angreb og fordi han var forvirret med hensyn til hvad der var den virkelige årsag til hans ulykke. Men til trods for alt dette bevarede han sin uangribelighed. Hvad kan vi lære af Jobs udholdenhed? Den vigtigste grund til at han klarede prøven, var uden tvivl at han var trofast mod Jehova. Han „frygtede Gud og veg fra det onde“. (Job 1:1) Det var noget der prægede hele hans livsførelse. Job nægtede at vende Jehova ryggen, selv da han ikke forstod hvorfor tingene pludselig gik skævt. Han mente at han burde tjene Gud i gode såvel som i dårlige tider. — Job 1:21; 2:10.

11 Det var også en trøst for Job at han havde en god samvittighed. På et tidspunkt hvor det så ud som om hans liv nærmede sig sin afslutning, trøstede det ham at vide at han havde gjort sit bedste for at hjælpe andre, at han havde fulgt Jehovas retfærdige normer, og at han havde holdt sig borte fra enhver form for falsk tilbedelse. — Job 31:4-11.

12. Hvordan reagerede Job på Elihus hjælp?

12 Job havde imidlertid brug for hjælp til at få korrigeret sit syn på visse ting. Og denne hjælp tog han ydmygt imod — hvilket var endnu en af grundene til at det lykkedes ham at holde ud. Job lyttede respektfuldt til Elihus kloge råd og tog positivt imod Jehovas retledning. ’Jeg talte, men jeg forstod ikke,’ indrømmede han. ’Jeg tager det i mig og angrer i støv og aske.’ (Job 42:3, 6) Til trods for at Job stadig var plaget af sin sygdom, glædede han sig over at han havde fået justeret sin tankegang og derfor var blevet nærmere knyttet til Gud. „Jeg ved at du [Jehova] kan gøre alt,“ sagde Job. (Job 42:2) Takket være Jehovas beskrivelse af sin storhed forstod Job nu tydeligere sin egen stilling i forhold til Skaberen.

13. Hvordan gavnede det Job at vise barmhjertighed?

 13 Endelig er Job et enestående eksempel med hensyn til at vise barmhjertighed. Hans falske trøstere sårede ham dybt, men da Jehova bad Job om at gå i forbøn for dem, gjorde han det. Derefter gav Jehova Job hans helbred tilbage. (Job 42:8, 10) Det er tydeligt at bitterhed ikke vil hjælpe os til at holde ud. Dét vil til gengæld kærlighed og barmhjertighed. Når vi giver slip på vrede, får vi ny åndelig styrke, og det er noget Jehova kan velsigne. — Markus 11:25.

Kloge rådgivere der hjælper os til at holde ud

14, 15. (a) Hvilke egenskaber vil sætte en rådgiver i stand til at styrke andre? (b) Forklar hvorfor det lykkedes Elihu at hjælpe Job.

14 Noget andet vi kan lære af Jobs beretning, er værdien af kloge rådgivere. De er som brødre der „er født med henblik på trængselen“. (Ordsprogene 17:17) Men som Jobs erfaring viser, kan nogle rådgivere såre i stedet for at læge. En god rådgiver må vise empati, respekt og venlighed, ligesom Elihu. Ældste og andre modne kristne bliver måske nødt til at hjælpe brødre der er tynget af problemer, med at korrigere deres tankegang. I den forbindelse kan de have stor gavn af Jobs Bog. — Galaterne 6:1; Hebræerne 12:12, 13.

15 Vi kan lære meget af Elihus måde at håndtere situationen på. Han lyttede tålmodigt inden han tog til genmæle mod de fejlagtige påstande som Jobs tre venner var kommet med. (Job 32:11; Ordsprogene 18:13) Elihu brugte Jobs navn når han talte til ham, og appellerede til ham som en ven. (Job 33:1) I modsætning til de tre falske trøstere følte Elihu sig ikke hævet over Job. „Også jeg er dannet af ler,“ sagde han. Han ønskede ikke at gøre Jobs lidelser værre ved at tale til ham med tankeløse ord. (Job 33:6, 7; Ordsprogene 12:18) I stedet for at kritisere Job for noget han tidligere havde gjort, roste han ham og ville gerne se ham retfærdiggjort. (Job 33:32) Og det vigtigste af det hele var at Elihu betragtede tingene under Guds synsvinkel og hjalp Job til at holde sig for øje at Jehova aldrig ville handle uretfærdigt. (Job 34:10-12) Han opmuntrede Job til at vente på Jehova i stedet for at gå op i sin egen retfærdighed. (Job 35:2; 37:14, 23) Kristne ældste og andre kan lære meget af Elihus eksempel.

16. Hvordan blev Jobs tre falske trøstere redskaber i Satans hånd?

16 Elihus kloge råd står i skarp kontrast til de sårende ord Elifaz, Bildad og Zofar fremførte. „I har ikke talt sandt om mig,“ sagde Jehova til dem. (Job 42:7) Selvom de hævdede at de havde haft gode intentioner, viste de sig at være redskaber i Satans hånd og ikke trofaste venner af Job. Lige fra begyndelsen gik de alle tre ud fra at Job selv var ansvarlig for de ulykker som ramte ham. (Job 4:7, 8; 8:6; 20:22, 29) Ifølge Elifaz har Gud ingen tillid til sine tjenere, og han er ligeglad med om vi er retfærdige eller ej. (Job 15:15; 22:2, 3) Elifaz anklagede endda Job for synder han ikke havde begået. (Job 22:5, 9) Elihu, derimod, styrkede Job åndeligt, og det skulle være målet for enhver kærlig rådgiver.

17. Hvad bør vi huske når vi udsættes for trængsler?

 17 Vi kan lære endnu en ting om udholdenhed ved at læse Jobs Bog. Vor kærlige Gud lægger mærke til vores situation, og han både vil og kan hjælpe os på forskellige måder. Vi har tidligere omtalt hvad Elsa Abt kom ud for. Tænk et øjeblik over den konklusion hun nåede frem til: „Før jeg blev arresteret, havde jeg læst et brev fra en søster, som skrev at man under svære prøvelser kan mærke hvordan Jehovas ånd virker beroligende på én. Jeg tænkte at hun nok havde overdrevet lidt. Men så kom prøvelserne til mig selv, og jeg vidste at det hun havde skrevet, var sandt. Det sker virkelig. Det er vanskeligt at forestille sig når man ikke har oplevet det. Men det skete virkelig for mig. Jehova hjælper.“ Elsa talte ikke om hvad Jehova kunne gøre, eller om hvad han havde gjort for flere tusind år siden i Jobs dage. Det var vor tid hun talte om. Ja, „Jehova hjælper“!

Lykkelig er den der holder ud

18. Hvordan gavnede Jobs udholdenhed ham?

18 Få af os vil komme ud for så store prøvelser som Job. Men uanset hvilke trængsler vi måtte blive udsat for i denne tingenes ordning, har vi gode grunde til at bevare vores uangribelighed ligesom Job gjorde. Det berigede i virkeligheden Jobs liv at han holdt ud. Hans udholdenhed gjorde ham til et mere helstøbt og fuldendt menneske. (Jakob 1:2-4) Den styrkede hans forhold til Gud. „Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne,“ erklærede Job. (Job 42:5) Det blev bevist at Satan er en løgner, for han kunne ikke få Job til at give slip på sin uangribelighed. Flere hundrede år senere omtalte Jehova stadig sin tjener Job som et eksempel i retfærdighed. (Ezekiel 14:14) Selv i dag er beretningen om Jobs uangribelighed og udholdenhed til stor opmuntring for Guds folk.

19. Hvorfor føler du at det er anstrengelserne værd at holde ud?

19 Da Jakob skrev til de kristne i det første århundrede, omtalte han den tilfredshed man opnår ved at holde ud. Og han pegede på Jobs eksempel for at minde dem om at Jehova rigt belønner sine trofaste tjenere. (Jakob 5:11) I Job 42:12 læser vi: „Jehova velsignede Jobs sidste tid mere end den første.“ Gud gav Job dobbelt så meget som han havde mistet, og han fik et langt og lykkeligt liv. (Job 42:16, 17) Enhver smerte, lidelse eller hjertesorg vi måtte udholde i endens tid for denne tingenes ordning, vil ligeledes blive fjernet og glemt i Guds nye verden. (Esajas 65:17; Åbenbaringen 21:4) Vi har hørt om Jobs udholdenhed, og vi er besluttede på, med Jehovas hjælp, at efterligne Jobs eksempel. Bibelen giver følgende løfte: „Lykkelig er den mand som holder ud under prøvelse, for når han er godkendt vil han få livets krone, som Jehova har lovet dem der fortsat elsker ham.“ — Jakob 1:12.

Hvad vil du svare?

• Hvordan kan vi få Jehovas hjerte til at fryde sig?

• Hvorfor må vi ikke drage den slutning at vores problemer er et udtryk for Guds mishag?

• Hvilke faktorer hjalp Job til at holde ud?

• Hvordan kan vi efterligne Elihus eksempel når vi skal styrke vores trosfæller?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 28]

En god rådgiver viser andre empati, respekt og venlighed

[Illustrationer på side 29]

Elsa og Harald Abt