Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Menneskets værdighed — en ret som ofte bliver krænket

Menneskets værdighed — en ret som ofte bliver krænket

 Menneskets værdighed — en ret som ofte bliver krænket

„Livet i lejren var i hver eneste detalje endnu et skridt ned ad trappen mod ydmygelse og nedværdigelse.“ — MAGDALENA KUSSEROW REUTER, DER SAD I NAZISTISK KONCENTRATIONSLEJR.

GRUSOMHEDERNE i de nazistiske koncentrationslejre var trods al deres afskyelighed hverken begyndelsen til eller slutningen på krænkelsen af menneskets værdighed. Uanset om det drejer sig om fortiden eller nutiden, er kendelsen klar: Lang og befærdet er „trappen mod ydmygelse og nedværdigelse“.

Krænkelser af menneskets værdighed er imidlertid ikke begrænset til de barbariske handlinger som har plettet menneskehedens historie. Mennesker er også blevet krænket på mere raffinerede måder. Tænk blot på det barn som bliver hånet på grund af nogle iøjnefaldende træk, indvandreren der bliver latterliggjort på grund af „fremmede“ skikke eller den der diskrimineres på grund af hudfarve eller nationalitet. Gerningsmændene synes måske det er sjovt, men for dem det går ud over, er smerten og ydmygelsen over at være blevet nedværdiget ikke særlig morsom. — Ordsprogene 26:18, 19.

Hvad indbefatter menneskets værdighed?

En ordbog definerer værdighed som det at føle selvværd, at blive vist respekt eller være værdsat. Værdighed indbefatter altså både måden hvorpå vi betragter os selv og måden andre behandler os på. Der kan være mange ting der har indflydelse på vores selvopfattelse,  men vores selvværd afhænger i høj grad af det syn andre har på os, og måden de behandler os på.

I ethvert samfund er der nogle som er fattige, forsvarsløse og sårbare. Men sådanne omstændigheder behøver ikke at mindske en persons selvværdsfølelse. Det er andres indstilling og reaktion der kan føles som en krænkelse af ens værdighed. Den sørgelige kendsgerning er at det som regel er folk der befinder sig i en ulykkelig situation, hvis værdighed bliver tilsidesat eller trådt under fode. Hvor ofte hører man ikke om tilfælde hvor ældre, syge og mentalt handicappede bliver omtalt som „værdiløse“, og hvor man ikke tager hensyn til deres værdighed. Nogle mener ikke engang de har fortjent den pleje de får.

Hvorfor ydmyger folk hinanden? Vil den basale ret til at blive behandlet med værdighed nogen sinde blive realiseret? I den følgende artikel gives et tilfredsstillende svar fra Guds ord, Bibelen.