Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I unge, vælg at tjene Jehova!

I unge, vælg at tjene Jehova!

 I unge, vælg at tjene Jehova!

„Vælg selv i dag hvem I vil tjene.“ — JOSUA 24:15.

1, 2. Hvilke forkerte former for dåb er blevet praktiseret inden for kristenheden?

„LAD [børn] blive kristne når de er blevet i stand til at lære Kristus at kende.“ Sådan skrev en forfatter ved navn Tertullian i slutningen af det andet århundrede efter vor tidsregning. Han gjorde indsigelser mod barnedåb, en praksis der var ved at slå rod i den frafaldne kristendom på hans tid. I modstrid med Tertullian og Bibelen hævdede kirkefaderen Augustin at dåben fjerner arvesyndens plet, og at børn der dør uden at være blevet døbt, er fortabte. Denne tro fremmede den praksis at døbe spædbørn så hurtigt som muligt efter fødselen.

2 Inden for mange af kristenhedens store kirkesamfund døber man stadig spædbørn. Desuden har såkaldt kristne nationers herskere og religiøse ledere op gennem historien praktiseret at tvangsdøbe besejrede „hedninger“. Men barnedåb og tvangsdåb af voksne finder intet grundlag i Bibelen.

Ingen er i dag indviet fra fødselen

3, 4. Hvad kan hjælpe børn af indviede forældre til af egen fri vilje at indvi sig?

3 Bibelen viser at Gud betragter små børn som hellige hvis blot den ene af deres forældre er en troende kristen. (1 Korinther 7:14) Gør det sådanne børn til indviede tjenere for Jehova? Nej. Men børn hvis forældre er indviede til Jehova, får en oplæring der kan føre til at de af egen fri vilje indvier sig. Den vise kong Salomon skrev: „Min søn, hold din faders bud, og forlad ikke din  moders lov. . . . Når du vandrer omkring, vil den føre dig; når du lægger dig, vil den stå vagt over dig; og er du vågnet, vil den tage sig af dig. For budet er en lampe, og loven er et lys, og tugten som retleder er livets vej.“ — Ordsprogene 6:20-23.

Kristne forældres vejledning kan virke som en beskyttelse for unge, forudsat at de er villige til at følge den. Salomon skrev også: „En vís søn fryder sin fader, men en tåbelig søn er sin moders sorg.“ „Du, min søn, hør og bliv vís, og lad dit hjerte gå lige frem ad vejen.“ (Ordsprogene 10:1; 23:19) Ja, hvis I unge skal få gavn af jeres forældres oplæring, må I villigt tage imod vejledning, råd og tugt. I er ikke født vise, men I kan ’blive vise’ og frivilligt følge „livets vej“.

Hvad menes der med Jehovas formaning?

5. Hvilket råd gav Paulus henholdsvis børn og fædre?

5 Apostelen Paulus skrev: „I børn, vær lydige mod jeres forældre i samhørighed med Herren, for dette er ret. ’Ær din fader og moder’, hvilket er det første bud med et løfte: ’For at det kan gå dig godt og du må leve lang tid på jorden.’ Og I fædre, irriter ikke jeres børn, men bliv ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning.“ — Efeserne 6:1-4.

6, 7. Hvad indebærer det at opdrage børn i ’Jehovas formaning’, og hvorfor vil det ikke sige at forældre udsætter deres børn for en urimelig påvirkning?

6 Udsætter kristne forældre deres børn for en urimelig påvirkning når de opdrager dem i „Jehovas tugt og formaning“? Nej. Hvem kan kritisere forældre for at undervise deres børn i det de anser for at være rigtigt og moralsk gavnligt? Ateister bliver ikke kritiseret for at lære deres børn at Gud ikke eksisterer. Katolikker føler sig forpligtet til at opdrage deres børn i den katolske tro, og det bliver de sjældent kritiseret for. Jehovas Vidner burde heller ikke beskyldes for at manipulere med deres børns sind når de opdrager dem til at tilegne sig Jehovas tankegang i forbindelse med grundlæggende sandheder og principper om moral.

7 Ifølge Theological Dictionary of the New Testament sigter det græske ord der i Efeserbrevet 6:4 er oversat med „formaning“, til en proces hvorved man „søger at korrigere sindet, at rette det der er forkert, at forbedre sindsindstillingen“. Hvad nu hvis et ungt menneske modsætter sig sine forældres opdragelse på grund af gruppepres fra kammeraterne og et ønske om at gøre som de andre. Hvem kan siges at øve en skadelig påvirkning — forældrene eller den unges kammerater? Hvis kammeraterne presser den unge til at tage stoffer, drikke sig fuld eller opføre sig umoralsk, skal forældrene så kritiseres fordi de prøver at korrigere deres barns tankegang og hjælpe det til at forstå hvilke konsekvenser en sådan adfærd kan få?

8. Hvad lå der i at Timoteus var blevet „overbevist“?

8 Apostelen Paulus skrev til den unge Timoteus: „Bliv i det du har lært og er blevet overbevist om, da du ved hvem du har lært det af, og da du fra den spæde barndom af har kendt de hellige skrifter, som kan gøre dig vís til frelse ved troen i forbindelse med Kristus Jesus.“ (2 Timoteus 3:14, 15) Fra Timoteus var helt lille, havde hans mor og mormor sørget for at lægge et solidt fundament for hans tro på Gud ved at lære ham De Hellige Skrifter at kende. (Apostelgerninger 16:1; 2 Timoteus 1:5) Da de senere blev kristne, påtvang de ikke Timoteus denne tro, men ’overbeviste’ ham ved hjælp af fornuftige ræsonnementer baseret på kundskab om Skrifterne.

 Jehova opfordrer dig til at vælge

9. (a) Hvad skænkede Jehova sine skabninger, og hvad var grunden? (b) Hvordan brugte Guds enestefødte søn sin frie vilje?

9 Jehova kunne have skabt alle sine skabninger som robotter, der var programmeret til at gøre hans vilje og ikke kunne andet. Men i stedet skabte han dem med en fri vilje. Vores Gud ønsker villige undersåtter. Han glæder sig over at se sine skabninger, gamle og unge, tjene ham af kærlighed. Det bedste eksempel på en der i kærlighed underordner sig Guds vilje, er hans enestefødte søn, om hvem Jehova selv sagde: „Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.“ (Mattæus 3:17) Denne førstefødte søn sagde til sin Fader: „At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.“ — Salme 40:8; Hebræerne 10:9, 10.

10. Hvad er grundlaget for at tjene Jehova på en antagelig måde?

10 Jehova forventer at de der tjener ham under ledelse af hans søn, er lige så villige til at underordne sig hans vilje som Jesus er. Som salmisten profetisk sang: „Dit folk møder villigt frem den dag du mønstrer din kampstyrke. I hellig pragt, fra daggryets moderskød, har du som dug dit unge mandskab.“ (Salme 110:3) Hele Jehovas organisation, både den himmelske og den jordiske del, fungerer på grundlag af den kærlighed hvormed alle underordner sig hans vilje.

11. Hvilket valg står unge der er opdraget af indviede forældre, over for?

11 I unge må altså forstå at hverken jeres forældre eller de kristne ældste i menigheden vil tvinge jer til at blive døbt. Ønsket om at tjene Jehova må komme fra jer selv. Josua sagde til israelitterne: „Tjen [Jehova] i uangribelighed og sandhed . . . Vælg selv i dag hvem I vil tjene.“ (Josua 24:14-22) I må også selv træffe det valg at tjene Jehova og indvi jer til ham for at gøre hans vilje.

Lev op til dit ansvar

12. (a) Selvom forældre kan opdrage deres børn, hvad kan de så ikke gøre for dem? (b) Hvornår skal en ung stå Jehova til regnskab for de valg han træffer?

12 Den tid kommer hvor I unge ikke længere vil være beskyttet som følge af jeres forældres trofasthed. (1 Korinther 7:14) Disciplen Jakob skrev: „Den der ved hvad der er ret at gøre og dog ikke gør det, for ham er det at synde.“ (Jakob 4:17) Forældre kan ikke tjene Gud på deres børns vegne, lige så lidt som børn kan tjene Gud på deres forældres vegne. (Ezekiel 18:20) Har du lært om Jehova og hans hensigt? Er du gammel nok til at forstå det du har lært, og til at begynde at have et personligt forhold til Gud? Ville det så ikke være fornuftigt at mene at Jehova anser dig for at være i stand til at beslutte at du vil tjene ham?

13. Hvilke spørgsmål gør udøbte teenagere klogt i at stille sig selv?

13 Er du ung og udøbt, er du blevet opdraget af gudfrygtige forældre, overværer du de kristne møder og tager måske endda del i forkyndelsen af den gode nyhed? Hvis det er tilfældet, så spørg ærligt dig selv: ’Hvorfor gør jeg det? Overværer jeg møderne og deltager i forkyndelsen fordi det er noget  mine forældre forventer af mig, eller gør jeg det fordi jeg ønsker at glæde Jehova?’ Har du forvisset dig om hvad der er „Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje“? — Romerne 12:2.

Hvorfor tøve med at blive døbt?

14. Hvilke bibelske eksempler viser at dåben ikke bør udsættes unødigt?

14 „Hvad hindrer mig i at blive døbt?“ Den ætiopiske mand der stillede evangelieforkynderen Filip dette spørgsmål, havde lige lært at Jesus var Messias. Ætiopieren havde imidlertid så meget kendskab til Skrifterne at han forstod at han ikke skulle tøve med at vise at han fra nu af ville tjene Jehova som medlem af den kristne menighed. Dette gav ham stor glæde. (Apostelgerninger 8:26-39) En kvinde ved navn Lydia, hvis hjerte ’blev åbnet helt, så hun gav agt på det Paulus sagde’, blev også straks døbt, hun og hendes husstand. (Apostelgerninger 16:14, 15) Arrestforvareren i Filippi lyttede ligeledes til Paulus og Silas da de „talte Jehovas ord til ham“, og „han selv og de som hørte ham til, blev uden tøven døbt“. (Apostelgerninger 16:25-34) Overvej derfor din egen situation. Hvis du har en grundlæggende kundskab om Jehova og hans hensigter, et oprigtigt ønske om at gøre hans vilje, et godt omdømme i menigheden, trofast overværer møderne og tager del i forkyndelsen af den gode nyhed om Riget, hvorfor skulle du da tøve med at blive døbt? — Mattæus 28:19, 20.

15, 16. (a) Hvilket forkert ræsonnement kan afholde nogle unge fra at blive døbt? (b) Hvordan kan indvielse og dåb tjene som en beskyttelse for unge?

15 Kunne det ske at du tøver med at tage dette vigtige skridt af frygt for at blive krævet til regnskab hvis du kom til at gøre noget forkert? Hvis det er tilfældet, så tænk over følgende: Ville du lade være med at tage kørekort blot fordi du var bange for en dag at komme galt af sted? Selvfølgelig ikke! Du bør heller ikke tøve med at blive døbt hvis du er kvalificeret til det. I virkeligheden vil det at du har indviet dig til Jehova og sagt ja til at gøre hans vilje, være en stærk motivation til at modstå det forkerte. (Filipperne 4:13) I unge må ikke forestille jer at I ved at udsætte jeres dåb kan undgå at skulle stå Jehova til regnskab. Når I er blevet gamle nok til selv at påtage jer et ansvar, er I ansvarlige over for Jehova for den måde I handler på, uanset om I er døbte eller ej. — Romerne 14:11, 12.

16 Mange Jehovas Vidner rundt om i verden føler at deres beslutning om at blive døbt som unge har hjulpet dem meget. For eksempel fortæller en 23-årig broder fra Vesteuropa at det at han blev døbt som 13-årig, motiverede ham til at være  forsigtig så han ikke blev revet med af „de ønsker der hører ungdommen til“. (2 Timoteus 2:22) Meget tidligt satte han sig heltidstjenesten som mål. I dag glæder han sig over at tjene på et af Jehovas Vidners afdelingskontorer. Alle unge der vælger at tjene Jehova, vil blive rigt velsignet. Det gælder også dig.

17. På hvilke områder er det nødvendigt at blive ved med at forstå hvad „Jehovas vilje“ er?

17 Indvielse og dåb markerer begyndelsen til et liv hvor vi tager Jehovas vilje i betragtning i alt hvad vi gør. For at leve op til vores indvielse må vi ’købe os tid’. Hvordan gør vi det? Ved at tage tid som vi ellers ville have brugt på uvæsentlige ting, og bruge den til seriøst at studere Bibelen, overvære møderne og være så meget som muligt med i forkyndelsen af den „gode nyhed om riget“. (Efeserne 5:15, 16; Mattæus 24:14) Når vi har indviet os til Jehova og ønsker at gøre hans vilje, vil det gavne os på alle livets områder. Det vil blandt andet influere på hvordan vi bruger vores fritid, påvirke vores spise- og drikkevaner og være bestemmende for hvilken slags musik vi lytter til. Hvorfor ikke vælge en form for adspredelse som du vil kunne nyde i al evighed? Tusinder af glade unge Jehovas Vidner vil kunne fortælle dig at der er mange sunde måder at have det sjovt på, mens man holder sig inden for rammerne af hvad „Jehovas vilje“ er. — Efeserne 5:17-19.

„Vi vil gå med jer“

18. Hvilket spørgsmål bør unge stille sig selv?

18 Fra 1513 f.v.t. og frem til pinsedagen i år 33 e.v.t. havde Jehova et organiseret folk på jorden som han havde udvalgt til at tjene ham og være hans vidner. (Esajas 43:12) Israelitterne blev født ind i denne nation. Siden Pinsedagen har Jehova haft en ny „nation“ på jorden, det åndelige Israel, „et folk for sit navn“. (1 Peter 2:9, 10; Apostelgerninger 15: 14; Galaterne 6:16) Apostelen Paulus nævner at Kristus har renset sig „et folk der [er] helt hans eget, nidkært for gode gerninger“. (Titus 2:14) Det er op til jer unge selv at afgøre hvor dette folk findes. Hvem i dag udgør „den retfærdige nation der bevarer en trofast adfærd“, lever i overensstemmelse med Bibelens principper, tjener som trofaste vidner for Jehova og forkynder hans rige som menneskehedens eneste håb? (Esajas 26:2-4) Betragt engang kristenhedens kirker og andre religioner, og sammenlign deres tilhængeres adfærd med det som Gud ifølge Bibelen kræver af sine sande tjenere.

19. Hvad er millioner af mennesker jorden over blevet overbevist om?

19 Millioner af mennesker rundt om på jorden, deriblandt mange unge, er blevet overbevist om at den salvede rest af Jehovas Vidner udgør denne „retfærdige nation“. De siger til disse åndelige israelitter: „Vi vil gå med jer, for vi har hørt at Gud er med jer.“ (Zakarias 8:23) Vi håber inderligt og beder til at I unge vil beslutte jer for at blive en del af Guds folk og derved „vælge livet“ — evigt liv i Jehovas nye verden. — 5 Mosebog 30:15-20; 2 Peter 3:11-13.

Repetition

• Hvad indebærer Jehovas formaning?

• Hvilken slags tjeneste har Jehovas godkendelse?

• Hvilket valg må alle unge der er opdraget af indviede forældre, træffe?

• Hvorfor bør man ikke unødigt udsætte sin dåb?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 26]

Hvem vil du lytte til?

[Illustration på side 28]

Hvordan kan indvielse og dåb tjene som en beskyttelse for dig?

[Illustration på side 29]

Hvad hindrer dig i at blive døbt?