Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvor lykkelig er du?

Hvor lykkelig er du?

 Hvor lykkelig er du?

SOCIOLOGER forsøger ihærdigt at finde ud af hvordan folk i almindelighed ville svare på det spørgsmål. Men det er ikke nogen let opgave. At måle et menneskes lykke er som at måle hvor stor kærlighed en mand har til sin kone, eller hvor stor sorg et dødsfald i familien forvolder. Følelser er ikke sådan at måle. Men forskerne erkender en grundlæggende sandhed: Alle mennesker har evnen til at være lykkelig.

Til trods for denne medfødte evne til at være lykkelig har alvorlige problemer medført sorg og ulykke. Her er et eksempel: I nogle byer dør der så mange af aids at der ikke længere er plads til de døde på kirkegårdene. Myndighederne er begyndt at åbne gamle grave for at lægge de nyligt afdøde i jorden. I visse dele af Afrika er fremstillingen af kister et erhverv som mange er beskæftiget med. Og uanset hvor man bor, ser man kun få smil blandt dem der lider af alvorlige sygdomme, eller som har mistet venner eller slægtninge.

Hvordan er situationen i de mere velstående lande? En uventet udvikling kan pludselig bringe folks økonomiske situation i fare. I USA har mange der havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, måttet gå på arbejde igen fordi de har mistet deres pension. Adskillige familier må bruge al deres opsparing til lægeregninger. „Der kommer folk til os som har tårnhøje udgifter og alvorlige helbredsproblemer, og det er næsten ikke til at bære,“ siger en juridisk rådgiver. „Mange gange må vi fortælle dem at de er nødt til at sælge deres hus.“ Men hvad med dem der ikke har økonomiske bekymringer? Er de altid lykkelige?

Nogle har det som den berømte komponist Richard Rodgers, om hvem det er blevet sagt: „Kun få har bragt så mange så stor glæde som han.“ Men selvom han glædede andre med sine sange, led han af kronisk depression. Han nåede de to mål mange stræber efter — rigdom og berømmelse — men var han lykkelig? I en biografi om ham kan man læse: „[Rodgers] havde stor succes med sit arbejde, levede et privilegeret liv og modtog sammen med sin partner to pulitzerpriser. Men han var ulykkelig og deprimeret det meste af tiden.“

Som du måske har bemærket, er dét at se hen til rigdom for at opnå lykke ofte et bedrag. En erhvervsjournalist ved avisen The Globe and Mail i Toronto i Canada omtaler den „ensomhed og tomhed“ som mange velhavende mennesker føler. Når rige forældre overøser deres børn med penge og de ting der kan købes for penge, „er kimen ofte lagt til sorg og ulykke senere hen i livet,“ siger en økonomisk rådgiver.

Findes der et solidt grundlag for lykke?

For at en plante kan trives, skal den have god jord samt vand og det rigtige klima. Hvad mennesker angår, erkender forskere at der er  visse faktorer som bidrager til at vi trives og er lykkelige. Blandt disse kan nævnes fysisk velvære, et meningsfyldt arbejde, et sted at bo, mulighed for at bruge sine kreative evner, gode venner samt tøj og mad.

Mange vil sikkert ikke bestride at disse faktorer har stor betydning for hvor lykkelig man kan blive. Men der er en faktor som er vigtigere, og det er at man har kundskab om ’den lykkelige Gud’, hvis navn er Jehova. (1 Timoteus 1:11) Hvordan kan denne kundskab hjælpe os? Jehova er den der har skabt os, og han har givet os evnen til at være glad og lykkelig. Derfor ved han selvfølgelig også hvad der skal til for at vi kan være det. Den næste artikel kommer ind på hvordan Gud hjælper folk uanset hvor de bor og hvilke omstændigheder de lever under, til at komme ind på den vej der fører til varig lykke og tilfredshed.

[Illustration på side 4]

Ligesom med planter kræver lykke gunstige vækstbetingelser

[Kildeangivelse på side 3]

© Gideon Mendel/​CORBIS