Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det er muligt at blive lykkelig

Det er muligt at blive lykkelig

 Det er muligt at blive lykkelig

DET kan være svært at finde dyb og varig lykke. En væsentlig grund hertil er at mange i deres ivrige stræben efter lykke søger de forkerte steder. Det de mangler, er en god ven der er kvalificeret til at lede dem i den rigtige retning!

Bibelen kan vise os hvilken vej vi skal gå. Tag bare én af Bibelens bøger — Salmerne. Den består af 150 hellige sange til Jehova Gud hvoraf halvdelen er komponeret af David, som var konge i fortidens Israel. Men noget der er vigtigere end at kende skribenterne af Salmernes Bog, er at vide at de er skrevet under inspiration af Jehova, menneskenes allerbedste ven. Vi kan derfor have tillid til at Salmerne indeholder vejledning der er til menneskets bedste, og at de viser vejen til lykke.

Salmisterne tvivlede ikke på at lykke er forbundet med det at have et godt forhold til Gud. „Lykkelig er den mand der frygter Jehova,“ skrev salmisten. (Salme 112:1) Intet forhold til et andet menneske, ingen materielle midler og ingen personlig formåen vil kunne give den samme lykke som at høre til „det folk hvis Gud er Jehova“. (Salme 144:15) Guds tjenere i nutiden tilslutter sig sandheden i disse ord.

Det gør for eksempel Susanne, der er i begyndelsen af fyrrerne. * Hun siger: „I dag slutter mange sig til forskellige grupper for at opnå et fælles mål eller for at dyrke fælles interesser. Det er dog sjældent at de betragter alle i gruppen som venner. Det er anderledes med Jehovas folk. Vores kærlighed til Jehova får os til at føle hengivenhed for hinanden. Når vi er blandt Guds folk,  føler vi os hjemme uanset hvor vi befinder os. Denne enhed er utrolig berigende. Kun få mennesker kan sige at de har venner fra vidt forskellige samfundsgrupper og miljøer og fra så mange nationaliteter. Jeg kan af hele mit hjerte sige at det gør én lykkelig at tilhøre Jehovas folk.“

Maree fra Skotland erfarede også at det er altafgørende for ens lykke at have et godt forhold til Jehova. Hun siger: „Inden jeg lærte sandheden fra Bibelen at kende, kunne jeg godt lide at se gyserfilm. Men jeg kunne ikke sove om natten uden at skulle have et kors i hånden for at beskytte mig mod spøgelser og vampyrer, som mange af filmene handlede om. Men da jeg havde lært sandheden at kende og var holdt op med at se sådanne film, hjalp mit gode forhold til Jehova mig til ikke længere at være bange når jeg gik i seng. Jeg er lykkelig for at tjene en Gud der har større magt end dæmoner og opdigtede vampyrer.“

At stole på Jehova fører til lykke

Vi har ingen grund til at tvivle på Skaberens almagt og ubegrænsede visdom. David skrev, i tillid til at han kunne stole helt og fuldt på Jehova og søge tilflugt hos ham: „Lykkelig er den våbenføre mand som har gjort Jehova til sin fortrøstning.“ — Salme 40:4.

Maria siger: „Min tid i Spanien og andre steder har lært mig at det altid giver det bedste resultat at gøre tingene på Jehovas måde, også selvom man måske har mere lyst til at lade sig lede af sine følelser. Dét vil medføre lykke, for Jehovas vej er altid den bedste.“

Andreas, der har virket som kristen ældste i flere europæiske lande, har også personligt erfaret at man kan stole på Jehova. Han siger: „Som ung blev jeg kraftigt tilskyndet af min bror, som har en anden tro end jeg, til at stræbe efter et vellønnet job. Han var i den grad skuffet da jeg valgte heltidstjenesten og ikke satte min lid til den såkaldte sikkerhed der ligger i en pensionsordning. I den tid jeg har været i heltidstjenesten, har jeg aldrig lidt nogen nød, og jeg er blevet velsignet i et omfang som andre end ikke tør gøre sig forhåbninger om.“

Da Jehovas Vidners tyske afdelingskontor i Selters i 1993 skulle udvides, deltog Felix ved byggeriet. Bagefter fik han tilbud om at blive tilknyttet betelfamilien i Tyskland permanent. Hvad sagde han til det? „Det var med  et vist forbehold jeg tog imod denne opfordring. Men nu har jeg været her i næsten ti år, og jeg er overbevist om at det var Jehovas svar på mine bønner. Han ved hvad der er bedst for mig. Ved at stole fuldstændigt på ham og lade ham lede mig giver jeg ham lejlighed til at vise hvad han ønsker jeg skal.“

Susanne, der er nævnt tidligere, ville så gerne være heltidsforkynder, eller pioner, men havde svært ved at finde et deltidsjob. Efter at have ventet et helt år på at der skulle vise sig noget, handlede hun i tro på Jehova. Hun fortæller: „Jeg afleverede min ansøgning om pionertjeneste. Jeg havde sparet op til at kunne klare mine normale udgifter i cirka en måned. Og det skulle vise sig at blive en ret nervepirrende måned. Tjenesten gav mig stor glæde, men jeg fik afslag på den ene jobansøgning efter den anden. Jehova svigtede mig imidlertid ikke. Den allersidste dag i måneden kunne jeg endelig underskrive en ansættelseskontrakt. Nu vidste jeg at jeg kunne stole på Jehova. Denne første oplevelse i heltidstjenesten var begyndelsen til et indholdsrigt og lykkeligt liv.“

At tage imod tugt fra Jehova bidrager til lykke

Kong David begik nogle alvorlige fejltrin. Nu og da havde han behov for vejledning. Er vi lige så villige til at tage imod råd og vejledning som David?

Aida fra Frankrig begik engang et alvorligt fejltrin. Hun fortæller: „Det vigtigste for mig var at få genoprettet mit gode forhold til Jehova. Intet andet betød noget.“ Hun henvendte sig til menighedens ældste for at få hjælp. Nu hvor hun har været i heltidstjenesten i over 14 år, siger hun: „Hvor er jeg lykkelig for at vide at Jehova har tilgivet mig.“

Det at være villig til at tage imod vejledning fra Bibelen kan ligefrem hindre os i at begå et fejltrin. Judith fortæller: „Da jeg var tyve år, blev jeg forelsket i en tysk kollega som gjorde alt for at gøre indtryk på mig. Han var respekteret, havde succes — og var allerede gift. Jeg indså at jeg måtte vælge mellem at adlyde Jehovas lov eller fuldstændig vende Ham ryggen. Jeg betroede mig til mine forældre. Min far lagde ikke fingrene imellem da han i utvetydige vendinger mindede mig om hvad Jehova forventede af mig. Det var lige hvad jeg havde brug for. Alligevel forsøgte jeg i mit hjerte at finde på undskyldninger. I flere uger brugte min mor mange aftener på at tale med mig om hvor vigtigt det er at følge Guds love. Jeg er taknemmelig for at mit hjerte lidt efter lidt blev vendt til Jehova. Det har bragt mig stor lykke at blive tugtet og belært af ham — jeg har fået mange skønne år i heltidstjenesten, og jeg har fået en god kristen ægtefælle som elsker mig og tjener Jehova helhjertet.“

Sådanne beretninger understreger tydeligt Davids ord: „Lykkelig er den hvis overtrædelse er tilgivet, hvis synd er dækket. Lykkeligt er det menneske som Jehova ikke tilregner misgerning.“ — Salme 32:1, 2.

At være hensynsfuld over for andre er forbundet med lykke

„Lykkelig er den der handler hensynsfuldt mod den ringe,“ skrev David. „På ulykkens dag bringer Jehova ham i sikkerhed. Jehova vil vogte ham og bevare ham i live. Han vil blive prist lykkelig.“ (Salme 41:1, 2) Den kærlige omsorg David viste Mefibosjet, en vanfør søn af Davids nære ven Jonatan, er et eksempel på det at handle hensynsfuldt mod den ringe. — 2 Samuel 9:1-13.

Marlies, som har været missionær i 47 år, har den forret at forkynde for folk som er flygtet fra kriseramte områder i Afrika, Asien og Østeuropa. Hun siger: „De har en masse problemer og føler sig generelt ikke helt accepteret, snarere diskrimineret. At hjælpe sådanne mennesker giver altid stor glæde.“

 Marina, som er først i fyrrerne, skriver: „Når man som jeg er alene, ved man hvad det betyder at have nogle at støtte sig til. Derfor forsøger jeg selv at opmuntre andre gennem telefonopringninger og breve. Mange har givet udtryk for at det betyder meget for dem. At hjælpe andre giver mig en indre glæde.“

Dimitar, en ung mand midt i tyverne, siger: „Min mor var alene med mig. Da jeg var teenager, havde vi en bogstudietilsynsmand som hver uge tog mig med i tjenesten og oplærte mig. Jeg er stadig meget taknemmelig for hans vedholdenhed. Jeg ved at det ikke altid var let for ham at motivere mig.“ Af taknemmelighed for den hjælp Dimitar engang selv fik, støtter han nu andre: „Mindst en gang om måneden forsøger jeg at få en aftale i tjenesten med en af de unge og en af de ældre,“ siger han.

Salmernes Bog nævner også andre ting der kan gøre én lykkelig. Den fremhæver for eksempel betydningen af at sætte sin lid til Jehovas styrke frem for at stole på sig selv: „Lykkelige er de mennesker der har deres styrke i [Jehova].“ — Salme 84:5.

Det kan Corinna tilslutte sig. Hun flyttede til et land hvor der var et stort behov for forkyndere. „Jeg stod over for et nyt sprog, en ny kultur og en ny tankegang. Det var som om jeg kom fra en anden planet. Jeg var meget nervøs ved tanken om at skulle forkynde i et fremmed land. Jeg bad Jehova om hjælp, og med styrke fra ham kunne jeg forkynde hele dagen i et isoleret område. Siden følte jeg det som den mest naturlige ting i verden. Jeg oprettede mange bibelstudier, og jeg høster stadig gavn af de erfaringer det gav mig. Jeg lærte at vi kan klare selv tilsyneladende uovervindelige problemer med styrke fra Jehova.“

Ja, blandt de faktorer som bidrager til lykke, er at opdyrke venskab med Gud og hans folk, have ubetinget tillid til Jehova, tage imod hans vejledning og være hensynsfuld over for andre. Ved at vandre på Jehovas veje og adlyde hans love kan vi prise os lykkelige over at have hans gunst. — Salme 89:15; 106:3; 112:1; 128:1, 2.

[Fodnote]

^ par. 5 Nogle af navnene er ændret.

[Illustration på side 12]

Maria

[Illustration på side 13]

Maree

[Illustration på side 13]

Susanne og Andreas

[Illustration på side 15]

Corinna

[Illustration på side 15]

Dimitar