Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Kampen tilhører Jehova“

„Kampen tilhører Jehova“

 „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker“

„Kampen tilhører Jehova“

TO HÆRE ligger lejret på hver sin side af dalen. I 40 dage har den mægtige filisterkæmpe Goliat slynget fornærmelser mod Israels rædselsslagne kampstyrker. — 1 Samuel 17:1-4, 16.

Goliat udfordrer israelitterne idet han råber: „Udvælg jer en mand og lad ham komme ned til mig. Hvis han kan kæmpe imod mig og slå mig ihjel, skal vi være jeres tjenere, men hvis jeg klarer ham så jeg slår ham ihjel, så skal I være vores tjenere, og I skal tjene os. . . . I dag har jeg smædet Israels slagrækker. Giv mig en mand så vi kan kæmpe mod hinanden!“ — 1 Samuel 17:8-10.

I gammel tid var det almindeligt at to stærke krigere stillede op til tvekamp mod hinanden som repræsentanter for hver sin hær. Den hær hvis tvekæmper sejrede, vandt krigen. Men det er ikke nogen helt almindelig kriger der her udfordrer Israel. Han er en gigantisk kæmpe — en frygtindgydende fjende. Men ved at spotte Jehovas folks hær afsiger Goliat sin egen dødsdom.

Dette er ikke blot en kamp mellem to stridende hære. Opgøret er mellem Jehova på den ene side og filistrenes guder på den anden. Israels konge, Saul, burde have vist mod og ført sin hær ud mod Guds fjender, men i stedet er han lammet af frygt. — 1 Samuel 17:11.

En ung mand der stoler på Jehova

Midt i denne håbløse situation kommer en ung mand, som allerede er salvet til at blive Israels næste konge, for at se til sine brødre i Sauls hær. Hans navn er David. Da han hører Goliats ord, spørger han: „Hvem er den uomskårne filister, siden han smæder den levende Guds slagrækker?“ (1 Samuel 17:26) I Davids øjne repræsenterer Goliat både filistrene og deres guder. David er vred, og det med god grund; han ønsker at stå op for Jehova og for Israel og kæmpe mod denne gigantiske hedenske kriger. Men kong Saul siger: „Du kan ikke gå mod filisteren dér og kæmpe mod ham, for du er kun en dreng.“ — 1 Samuel 17:33.

Hvilken kontrast mellem Sauls og Davids måde at betragte tingene på. Saul ser kun en hyrdedreng der vil slås mod en hensynsløs kæmpe. David, derimod, ser en mand som smæder den suveræne Herre, Jehova. David er modig, for han ved at Jehova ikke vil lade latterliggørelse af sit navn og sit folk gå ustraffet hen. Goliat praler af sin egen styrke, men David sætter sin lid til Jehova og ser situationen fra hans synspunkt.

’Jeg kommer imod dig i Jehovas navn’

David havde en stærk tro. Han huskede dengang Jehova hjalp ham med at beskytte sine får mod en bjørn og en løve. Den unge hyrde er sikker på at Jehova nu vil hjælpe ham med at besejre denne drabelige modstander. (1 Samuel 17:34-37) Bevæbnet med en simpel slynge og fem glatte sten går David ud for at møde Goliat.

Den unge David giver sig i kast med en tilsyneladende umulig opgave i tillid til at  Jehova er med ham. Han siger modigt til filisteren: „Du kommer imod mig med sværd og spyd og kastespyd, men jeg kommer imod dig i Hærstyrkers Jehovas, Israels slagrækkers Guds, navn, ham som du har smædet. I dag vil Jehova overgive dig i min hånd, . . . og hele jorden skal vide at Israel har en Gud; og hele denne menighed skal vide at Jehova ikke frelser ved sværd eller spyd, for kampen tilhører Jehova.“ — 1 Samuel 17:45-47.

Hvad blev udfaldet? Den inspirerede beretning siger: „David var med slynge og sten stærkere end filisteren, og han ramte filisteren og sårede ham dødeligt; og David havde intet sværd i hånden.“ (1 Samuel 17:50) Han havde ikke noget sværd, men Jehova støttede ham med sin mægtige kraft. *

Davids tillid til Jehova blev ikke gjort til skamme i tvekampen. Når vi skal vælge mellem at frygte mennesker og stole på Jehovas magt til at udfri, er valget indlysende: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ (Apostelgerninger 5:29) Og når vi betragter vanskelige situationer fra Jehovas synspunkt, kan vi se selv overvældende problemer i det rette perspektiv.

[Fodnote]

^ par. 13 Se Jehovas Vidners kalender 2006, maj og juni.

[Ramme/illustration på side 9]

HVOR STOR VAR GOLIAT?

Beretningen i Første Samuelsbog 17:4-7 fortæller at Goliat var mere end seks alen høj — næsten tre meter. Filisterens skælbrynje giver en idé om hans styrke og størrelse. Brynjen vejede 57 kilo! Skaftet på hans spyd var som en vævebom, og spydspidsen af jern vejede syv kilo. Ja, filisterens rustning kan meget vel have været tungere end David selv!