Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Guds hensigt med Jorden vil snart blive gennemført

Guds hensigt med Jorden vil snart blive gennemført

 Guds hensigt med Jorden vil snart blive gennemført

MENS Adam og Eva stadig var i Paradiset, gav Gud dem denne befaling: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den, og råd over havets fisk og himmelens flyvende skabninger og hver levende skabning af dem der myldrer omkring på jorden.“ — 1 Mosebog 1:28.

At underlægge sig jorden indbefattede mere end blot dét at opdyrke og tage sig af en lille del af den. Adam og Eva og deres efterkommere skulle udvide Paradiset indtil det dækkede hele jorden. Men det første menneskepar syndede og blev drevet ud af Edens Have. (1 Mosebog 3:23, 24) Det betød dog ikke at menneskene aldrig ville komme til at underlægge sig jorden.

Eftersom lydige mennesker vil blive velsignet af Gud, vil de være i stand til at underlægge sig jorden. Når fortidens israelitter havde Guds velsignelse, gav deres marker og frugthaver et rigeligt udbytte af fine afgrøder. Sådan vil det også være efterhånden som jorden bliver omdannet til et paradis. Guds inspirerede ord, Bibelen, lover: „Jorden skal give sin afgrøde; Gud, vor Gud, vil velsigne os.“ (Salme 67:6) Enge og bjerge, træer og blomster, floder og have vil i overført betydning fryde sig. (Salme 96:11-13;  98:7-9) Vores klode vil være fyldt med frodig vegetation, farvestrålende fugle, et rigt dyreliv og kærlige mennesker.

En ny verden er nær!

Vi står nu på tærskelen til den nye verden som Jehova Gud har lovet. „Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo,“ skrev apostelen Peter. (2 Peter 3:13) Nogle kunne måske opfatte disse ord af Peter som om de fysiske himle og den bogstavelige jord vil blive udskiftet, og at det derfor ikke er vores planet der vil blive omdannet til et paradis. Men er det rigtigt?

Hvad er de „nye himle“? Det er ikke de fysiske himle som blev skabt af Gud. (Salme 19:1, 2) Peter havde netop omtalt symbolske „himle“ — menneskeskabte regeringer som er hævet over deres undersåtter. (2 Peter 3:10-12) Disse „himle“ har været dårlige til at regere og vil blive fjernet. (Jeremias 10:23; Daniel 2:44) De „nye himle“ som vil erstatte dem, er Guds himmelske rige bestående af kongen Jesus Kristus og hans 144.000 opstandne medarvinger. — Romerne 8:16, 17; Åbenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3.

Den ’nye jord’ som Peter omtalte, er ikke en ny planet. Jehova har skabt Jorden på en sådan måde at den er ideel som evigt bosted for menneskeheden. (Salme 104:5) I Bibelen bruges ordet „jorden“ undertiden om mennesker. (1 Mosebog 11:1) Den jord som snart vil blive udslettet, består af mennesker der har gjort sig til en del af denne onde verden. Svarende hertil var det en verden af ugudelige mennesker som led undergang i vandfloden på Noas tid. (2 Peter 3:5-7) Så hvad er den ’nye jord’? Det er et nyt menneskesamfund — Guds sande tilbedere, som er „retskafne af hjertet“. (Salme 125:4; 1 Johannes 2:17) Alle love for den ’nye jord’ vil komme fra de „nye himle“, og trofaste mænd på jorden vil sørge for at disse anvisninger bliver gennemført.

Vidunderlige forhold!

Det var en pragtfuld jordklode Jehova havde forberedt som bolig for mennesket. Han sagde selv at hans jordiske skaberværk var „virkelig godt“. (1 Mosebog 1:31) Satan Djævelen fik imidlertid Adam og Eva til at gøre oprør. (1 Mosebog 3:1-5; Åbenbaringen 12:9) Gud vil dog snart sørge for at retskafne mennesker opnår „det virkelige liv“, det vil sige „det evige liv“ under paradisiske forhold. (1 Timoteus 6:12, 19) Lad os se nærmere på nogle af de velsignelser som menneskene til den tid vil kunne glæde sig over.

Under Kristi tusindårsrige vil Satan være i en bunden tilstand og dermed forhindret i at bringe ulykke over menneskeheden. Apostelen Johannes siger: „Jeg så en engel [ærkeengelen Mikael, eller Jesus Kristus] stige ned fra himmelen med afgrundens nøgle og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, slangen fra fortiden, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år. Og han kastede ham i afgrunden og lukkede den og forseglede den over ham, så han ikke kunne vildlede nationerne mere førend de tusind år var til ende.“ (Åbenbaringen 20:1-3; 12:12) Ud over at være fri for Satans indflydelse mens han er i afgrunden, vil menneskene kunne glæde sig over mange andre velsignelser under Rigets styre.

Ondskab, vold og krig vil ikke længere eksistere. Bibelen lover: „Om kort tid, da er  den ugudelige ikke mere; og du vil se dig om efter hans sted, og han er der ikke. Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred. De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ (Salme 37:10, 11, 29) Jehova Gud vil ’standse krige indtil jordens ende’. (Salme 46:9) Hvilke vidunderlige løfter om fred og sikkerhed!

Der vil være en overflod af sund og velsmagende føde. Salmisten sang: „Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.“ (Salme 72:16) Til den tid vil ingen lide af sult.

Ingen vil være syge. Bibelen lover: „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24; 35:5, 6) Da Jesus Kristus var på jorden, helbredte han spedalske, lamme og blinde. (Mattæus 9:35; Markus 1:40-42; Johannes 5:5-9) Forestil dig hvad han vil gøre i den nye verden! Tænk på hvor vidunderligt det bliver når blinde, døve, lamme og stumme bliver helbredt.

I takt med at menneskene bliver mere og mere fuldkomne, vil alderdomsprocessen gå den modsatte vej. Briller, stokke, krykker, kørestole, hospitaler og lægemidler vil høre fortiden til! Hvilken stor forandring bliver det ikke når vi får vores ungdomskraft tilbage! (Job 33:25) Hver morgen vil vi vågne efter en god nats søvn og være udhvilede, klar til en ny dags glædebringende arbejde.

Opstandelsen af vores kære og andre vil fylde os med stor glæde. (Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15) Hvor bliver det spændende at byde Abel, Noa, Abraham, Sara, Job, Moses, Rut, David, Elias, Ester og millioner af andre velkommen tilbage til livet! De fleste af dem der oprejses, har aldrig lært om Jehova, men de vil blive budt velkommen af folk som vil være ivrige efter at fortælle dem om Gud og hans hensigter og om hans søn, Jesus Kristus. Efterhånden som de opstandne lærer Skaberen at kende, vil kundskaben om ham virkelig fylde hele jorden.

Det bedste ved det hele: Vi vil få mulighed for at tilbede den eneste sande Gud til evig tid. Vi vil få den forret at ’tjene Jehova med fryd’, og vi vil være sammen om at bygge smukke boliger, opdyrke agerjorden og med tiden underlægge os hele jorden. (Salme 100:1-3; Esajas 65:21-24) Hvor bliver det skønt at leve evigt i et frugtbart, fredfyldt og smukt paradis som bringer Jehovas hellige navn ære! — Salme 145:21; Johannes 17:3.

Den endelige prøve for menneskeheden

I tusindårsriget vil Jesus bruge værdien af sit genløsningsoffer til gavn for alle lydige mennesker. Med tiden vil al synd derfor blive fjernet, og menneskene vil blive ført frem til fuldkommenhed. (1 Johannes 2:2; Åbenbaringen 21:1-4) Når virkningerne af Adams synd er væk, vil fuldkomne mennesker kunne leve op til Guds normer i fysisk, mental, følelsesmæssig, moralsk og åndelig henseende. De vil således ’blive levende’ i egentlig forstand når de opnår fuldkommenhed og ikke længere  synder. (Åbenbaringen 20:5) Den paradisiske jord og dens fuldkomne beboere vil være til stor ære for Jehova!

Når Kristi tusindårsrige er til ende, vil Satan Djævelen og hans dæmoner, eller onde engle, blive løst fra den afgrund de cirka tusind år tidligere blev kastet i. (Åbenbaringen 20:1-3) De vil da i „en kort tid“ få lov til at gøre et sidste forsøg på at vende folk fra Gud. Selvom nogle mennesker vil bukke under for forkerte ønsker, vil dette oprør mislykkes. Jehova vil fjerne de selviske oprørere samt Satan og alle hans dæmoner, og ondskab vil aldrig opstå igen. Alle overtrædere vil være borte for altid, og de retfærdige vil få evigt liv. — Åbenbaringen 20:7-10.

Kommer du til at opleve det?

De der elsker Jehova, kan se frem til at leve lykkeligt i al evighed. Evigt liv i Paradiset vil aldrig blive kedeligt. Livet vil tværtimod blive mere interessant som tiden går, for der er ingen grænser for hvor meget vi kan lære om Jehova Gud. (Romerne 11:33) Der vil altid være noget nyt at lære, og der vil være masser af tid til at øge sin viden. Hvorfor? Fordi man vil kunne leve evigt, ikke kun i 70-80 år. — Salme 22:26; 90:10; Prædikeren 3:11.

Hvis du elsker Gud, vil du altid være lykkelig for at gøre hans vilje. Apostelen Johannes skrev: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ (1 Johannes 5:3) Så lad intet hindre dig i at glæde Jehova Gud ved at gøre det rette. Hold dig altid det vidunderlige håb fra Guds ord, Bibelen, for øje. Vær besluttet på at gøre Jehovas vilje, og vig aldrig fra din beslutning. Så vil du være til stede når Guds hensigt med Jorden bliver gennemført og vores jordiske hjem omdannes til et paradis der vil vare evigt.

[Illustration på side 4]

Når fortidens israelitter havde Guds velsignelse, gav deres marker rigelige afgrøder

[Illustration på side 7]

Hvilke velsignelser glæder du dig til at opleve i Paradiset?