Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvad kan man gøre hvis man plages af dæmoner og gerne vil befries for dem?

Guds ord viser at folk der udsættes for angreb af dæmoner, kan undgå at blive plaget af dem. I den forbindelse er bøn af uvurderlig betydning. (Markus 9:25-29) Men den der hjemsøges af dæmoner, er måske nødt til at tage yderligere skridt. Det de kristne i Efesus gjorde, viser hvad der også kan være nødvendigt.

Nogle i oldtidens Efesus havde beskæftiget sig med dæmonisme før de blev disciple af Kristus. Hvad gjorde de da de besluttede at tjene Gud? Bibelen siger at de „samlede deres bøger sammen og brændte dem for alles øjne“. (Apostelgerninger 19:19) Ved at tilintetgøre deres bøger om spådomskunst viste disse nyomvendte kristne i Efesus hvad man i dag må gøre hvis man ønsker at blive befriet for dæmonangreb. Det er bydende nødvendigt at man skaffer sig af med alt hvad der har med spiritisme og okkultisme at gøre. Det gælder bøger, blade, film, materiale man henter ad elektronisk vej, samt musik der har et dæmonisk islæt. Det indbefatter også amuletter og andre genstande der bæres som „beskyttelse“ eller er forbundet med okkultisme. — 5 Mosebog 7:25, 26; 1 Korinther 10:21.

Nogle år efter at de kristne i Efesus havde tilintetgjort deres bøger om magi, skrev apostelen Paulus: „For os er kampen . . . imod ondskabens åndemagter.“ (Efeserne 6:12) Han gav dem denne opfordring: „Ifør jer den fulde rustning fra Gud, så I kan stå fast over for Djævelens listige anslag.“ (Efeserne 6:11) Det råd er stadig brugbart. For at beskytte sig mod de onde ånder må de kristne styrke deres åndelige forsvar. Paulus sagde videre: „Frem for alt, grib til troens store skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.“ (Efeserne 6:16) Man opbygger sin tro ved at studere Bibelen. (Romerne 10:17; Kolossenserne 2:6, 7) Regelmæssigt bibelstudium hjælper os til at få en tro der kan tjene som en skanse, eller et værn, mod de onde ånders indflydelse. — Salme 91:4; 1 Johannes 5:5.

Der var også noget andet de kristne i Efesus måtte gøre. Paulus sagde til dem: ’Bed fortsat i ånd med enhver form for bøn og anråbelse ved enhver lejlighed.’ (Efeserne 6:18) Ja, det er vigtigt for alle der ønsker at blive befriet for dæmonangreb, at bede indtrængende om Guds beskyttelse. (Ordsprogene 18:10; Mattæus 6:13; 1 Johannes 5:18, 19) Som Bibelen meget passende siger: „I skal derfor underordne jer Gud; men stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ — Jakob 4:7.

Den der udsættes for dæmonangreb, bør altså bede Jehova om hjælp, men andre sande kristne kan også bede for den der inderligt ønsker at tjene Jehova, og som prøver at modstå de onde ånder. De kan for eksempel bede om at Gud vil give vedkommende åndelig styrke til at modstå dæmonernes angreb. Eftersom Guds ord siger at „en retfærdigs bøn har megen kraft, når den er i virksomhed“, kan bønner der bedes af Guds tjenere, gavne de dæmonplagede som gør alt hvad de kan, for at „stå Djævelen imod“. — Jakob 5:16.

[Illustration på side 31]

De nyomvendte i Efesus tilintetgjorde deres bøger om magi