Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kan du træffe afgørelser der glæder Gud?

Hvordan kan du træffe afgørelser der glæder Gud?

 Hvordan kan du træffe afgørelser der glæder Gud?

EN MAND i USA gik ind i en bank for at indsætte 25.000 dollars på en såkaldt aftalekonto. Men bankmanden rådede ham til at investere pengene i aktier idet han påstod at aktiemarkedet i det lange løb aldrig mister sin værdi. Kunden besluttede sig for at følge rådet. Men kort efter tabte investeringen en stor del af sin værdi.

Eksemplet belyser at det kan være svært at træffe kloge afgørelser. Hvordan bærer vi os ad? Mange beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser — enten positive eller negative. Før eller siden kan de endda betyde liv eller død. Hvordan kan vi være sikre på at vi træffer kloge afgørelser?

„Dette er vejen“

Hver dag beslutter vi hvad vi vil spise, hvordan vi vil klæde os, hvor vi vil hen og så videre. Nogle afgørelser som virker mindre væsentlige, kan få alvorlige følger. For eksempel kan beslutningen om at tænde den første cigaret føre til at man bliver vaneryger. Vi bør aldrig undervurdere rækkevidden af tilsyneladende små afgørelser.

Hvor kan vi søge vejledning når vi skal træffe afgørelser, også om tilsyneladende bagateller? Vi vil sikkert sætte pris på en pålidelig rådgiver der kan vejlede os når vi skal tage en vanskelig beslutning. Der findes en sådan rådgiver. I en gammel bog der stadig er aktuel, står der: „Dine ører vil høre et ord bag dig sige: ’Dette er vejen. Gå på den!’ — hvis I skulle gå til højre eller hvis I skulle gå til venstre.“ (Esajas 30:21) Hvem er det der taler? Og hvordan kan vi være sikre på at hans vejledning er pålidelig?

Den nævnte forsikring findes i Bibelen. Millioner har undersøgt denne bog og konkluderet at den er inspireret af Skaberen, Jehova Gud. (2 Timoteus 3:16, 17) Som vores skaber ved Jehova alt om os, og derfor er han den bedste rådgiver. Han kan tilmed se ud i fremtiden — han er den „der fra begyndelsen fortæller om enden, og fra gammel tid om de ting der ikke er gjort, der siger: ’Min beslutning står fast.’“ (Esajas 46:10) En  salmist udtrykte sin tillid til Jehovas ord på denne måde: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ (Salme 119:105) Men hvordan hjælper Jehova os til at styre sikkert i havn gennem denne verdens oprørte vande? Hvordan kan vi træffe afgørelser der glæder Gud?

Bibelens principper i praksis

Jehova har givet de kristne nogle retningslinjer for hvordan man træffer kloge afgørelser. At lære Bibelens principper at kende og anvende dem svarer til at lære et nyt sprog og bruge det. Når man behersker sproget, kan man ofte høre om nogen begår en grammatisk fejl fordi en sætning ikke lyder helt rigtig. Måske kan man ikke påpege præcist hvad fejlen er, men man véd at det er en fejl. Når man har tilegnet sig Bibelens leveregler i så høj grad at man følger dem, kan man som regel fornemme det når en bestemt afgørelse er forkert, altså i modstrid med de retningslinjer Gud har fastsat.

Vi kunne for eksempel forestille os en ung mand der skal afgøre om han vil have en bestemt frisure. Bibelen fordømmer ikke nogen specifik frisure, men giver nogle værdifulde retningslinjer. Paulus gav følgende gode vejledning: „[Jeg ønsker] at kvinderne skal smykke sig i velordnet klædning, med fordringsløshed og et sundt sind, ikke med hårfletningsfrisurer og guld eller perler eller meget dyr klædedragt, men på en måde der sømmer sig for kvinder der bekender sig til gudsfrygt, nemlig ved gode gerninger.“ (1 Timoteus 2:9, 10) Paulus taler om kvinder, men vejledningen gælder også mænd. Hvad lærer vi? At vores udseende bør signalere „fordringsløshed“ (at være moderat) og „et sundt sind“. Den unge mand bør derfor spørge sig selv: ’Vil den frisure virke moderat, sådan som det er passende for en kristen?’

Kunne unge ikke også lære noget vigtigt af princippet i følgende vers i Jakobs Brev? „Ægteskabsbrydersker, ved I ikke at venskabet med verden er fjendskab med Gud? Enhver der ønsker at være ven med verden, gør sig derfor til fjende af Gud.“ (Jakob 4:4) Kristne afskyr tanken om at være ven med den verden som er fjende af Gud. Hvis den unge mand valgte en frisure som er populær blandt hans kammerater, ville andre så få det indtryk at han er en ven af Gud, eller at han er en ven af verden? Ved hjælp af disse og lignende retningslinjer fra Bibelen kan han træffe en klog afgørelse. Ja, Guds anvisninger hjælper os til at træffe rette afgørelser. Og når vi har vænnet os til at træffe afgørelser på det grundlag, får vi lettere ved at drage kloge konklusioner der ikke får negative følger.

 Vi kan finde mange retningslinjer i Guds ord. Måske finder vi ikke vores specifikke situation beskrevet; men vi kan læse om nogle der adlød Guds anvisninger, og nogle der ignorerede hans advarsler. (1 Mosebog 4:6, 7, 13-16; 5 Mosebog 30:15-20; 1 Korinther 10:11) Når vi læser disse beretninger og analyserer hvorfor det gik som det gjorde, kan vi forstå Jehovas anvisninger som hjælper os til at træffe afgørelser der glæder ham.

Tag for eksempel en kort samtale mellem Jesus og apostelen Peter. Nogle skatteopkrævere der inddrev todrakmeskatten, havde spurgt Peter: „Betaler jeres lærer ikke todrakmeskatten?“ Peter havde svaret: „Jo.“ Kort efter spurgte Jesus Peter: „Hvem får jordens konger afgifter eller kopskat af? Af deres egne sønner eller af de fremmede?“ Da Peter svarede: „Af de fremmede,“ sagde Jesus til ham: „Så er sønnerne altså fritaget. Men for at vi ikke skal blive dem en årsag til snublen og fald, gå så ned til søen, kast en fiskekrog ud og tag den første fisk der kommer op, og når du åbner munden på den finder du en mønt, en statér. Tag den og giv den til dem for mig og dig.“ (Mattæus 17:24-27) Hvilken vejledning fra Jehova kan vi finde i beretningen?

Ved hjælp af spørgsmål fik Jesus Peter til at ræsonnere sig frem til at Jesus som Guds søn var fritaget for skat. Det havde Peter ikke tænkt på, men Jesus hjalp ham venligt til at forstå det. Når andre gør os uret, kan vi beslutte at vi vil efterligne Jesus ved ikke at irettesætte dem strengt eller skælde dem ud, men behandle dem medfølende.

Bagefter kunne Peter se at formålet med at betale kopskatten var at andre ikke skulle blive bragt til snublen og fald, altså tage anstød. Den lære vi kan uddrage, er at det er vigtigere at tage hensyn til andres samvittighed end at holde på sin ret.

Hvad kan motivere os til at træffe afgørelser der respekterer andres samvittighed? Det kan næstekærlighed. Ifølge Jesus er det kun buddet om at elske Jehova af hele vores sjæl der overgår buddet om at elske vores næste. (Mattæus 22:39) Men vi lever jo i en egocentrisk verden, og vores syndige tilbøjeligheder fremmer selviskhed hos os. Derfor må vi ’forny vores sind’ hvis vi skal elske vores næste som os selv. — Romerne 12:2.

Det har mange gjort, og derfor viser de hensyn til andre når de træffer afgørelser, både små og store. Paulus skrev: „I blev jo kaldet til frihed, brødre; blot må I ikke bruge friheden som en anledning for kødet, men vær ved kærlighed trælle for hinanden.“ (Galaterne 5:13) Hvordan kan vi være det? Et lærerigt eksempel er en ung pige der flyttede til en by på landet for at give bibelundervisning. Efterhånden som hun talte med lokalbefolkningen, blev hun klar over at hendes påklædning, som blev anset for  moderat i den by hun kom fra, var blevet samtaleemne. Objektivt set var hendes påklædning fordringsløs, men hun besluttede at klæde sig mere afdæmpet, „så Guds ord ikke [skulle] blive spottet“. — Titus 2:5.

Hvad havde du gjort hvis du skulle tage stilling til sådanne spørgsmål? Vi kan være sikre på at det glæder Jehova når vores afgørelser er et udtryk for kærligt hensyn til andres samvittighed.

Se tingene i et langsigtet perspektiv

Hvad mere end Bibelens retningslinjer og andres samvittighed må vi tage i betragtning når vi træffer afgørelser? Den kristnes sti er trang og fører gennem ujævnt terræn, men Gud giver os stor handlefrihed inden for de grænser han har sat. (Mattæus 7:13, 14) Vi må tage i betragtning hvordan vores afgørelser i længden vil påvirke os åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk.

Forestil dig at du påtænker at tage et bestemt job. Der er intet umoralsk eller upassende ved arbejdet. Du vil kunne overvære møderne og stævnerne. Og du får mere i løn end du havde regnet med. Arbejdsgiveren mangler netop en som dig og vil gerne give dig mulighed for at udnytte dine evner fuldt ud. Du kan tilmed godt lide den type job. Kunne der være nogen som helst grund til at afslå tilbuddet? Hvad nu hvis du forudser at du måske kommer til at gå for meget op i arbejdet? Du får at vide at du ikke bliver tvunget til at arbejde over. Men ville du være villig til at sætte unødig mange kræfter og megen tid ind på at få et bestemt projekt færdigt? Kunne det blive en vane at arbejde over i sådanne situationer? Kunne det afskære dig fra din familie og efterhånden også fra de åndelige aktiviteter som du bestemt ikke må forsømme?

Tænk i den forbindelse på hvordan Jim tog en drastisk beslutning angående sit arbejde. Han sled utrætteligt og avancerede i firmaet. Med tiden blev han direktør for dets afdeling i Østen, øverste ansvarlige leder for det affilierede selskab i USA og medlem af bestyrelsen for det selskab der styrede aktiviteterne i Europa. Men da der opstod en lavkonjunktur i Japan, gik det op for ham hvor tomt det var at stræbe efter penge og indflydelse. Hans hårdt tjente penge forsvandt som dug for solen, og han følte at hans liv manglede mening. ’Hvad foretager jeg mig om ti år?’ spurgte han sig selv. Da indså han at hans kone og børn havde mere meningsfyldte livsmål end han. I årenes løb var de blevet Jehovas Vidner. Jim ville have det samme lykkelige og meningsfyldte liv, så han begyndte at studere Bibelen.

Snart kunne han se at hans livsform hindrede ham i at leve et virkelig meningsfyldt liv som kristen. Han var altid på farten mellem Asien, USA og Europa, og derfor havde han ikke tid nok til at studere Bibelen og være sammen med sine trosfæller. Han måtte spørge sig selv: ’Vil jeg blive ved med at leve det liv som jeg har levet i 50 år, eller vil jeg tage en ny livsform op?’ Under bøn overvejede han de langsigtede virkninger og besluttede sig for at sige alle sine job op på nær ét for at få tid til at gå op i det åndelige. (1 Timoteus 6:6-8) Hans afgørelse gav ham større glæde fordi han kunne være travlt beskæftiget med kristne aktiviteter.

Uanset om det er små eller store afgørelser du træffer, så har de væsentlig betydning. En afgørelse du træffer i dag, kan få vidtrækkende konsekvenser — og måske en dag betyde forskellen på liv og død. Du kan træffe forstandige afgørelser hvis du følger Bibelens retningslinjer, tager hensyn til andres samvittighed og overvejer de langsigtede virkninger. Træf afgørelser der glæder Gud.

[Illustration på side 13]

Afgørelser der kan forekomme mindre væsentlige, kan få alvorlige følger

[Illustration på side 14]

Hvordan kan Bibelens retningslinjer hjælpe hende til at træffe en klog afgørelse?

[Illustration på side 15]

Jesus talte hensynsfuldt til Peter