Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvad kan vi lære af forbuddet i Anden Mosebog 23:19: „Du må ikke koge et kid i dets moders mælk“?

Dette bud i Moseloven, en befaling som forekommer tre gange i Bibelen, giver os en forståelse af hvad Jehova betragter som en anstændig behandling af dyr som bruges til føde. Det giver os en fornemmelse af Jehovas barmhjertighed og mildhed og understreger hans afsky for falsk tilbedelse. — 2 Mosebog 34:26; 5 Mosebog 14:21.

At koge et gedekid eller et andet dyr i dets mors mælk ville være imod den naturens orden som findes i Jehovas skaberværk. Jehova har forordnet det sådan at et kid får næring og vokser ved at drikke moderens mælk. At koge et kid i mælken fra dets egen mor ville, ifølge en bibelforsker, være tegn på „foragt og respektløshed for det nære forhold Gud har etableret mellem hundyr og deres afkom“.

Desuden er der nogle der mener at det at koge et kid i dets mors mælk kan have været et hedensk ritual som blev udført for at skaffe regn. Hvis det er tilfældet, kan forbuddet have tjent det formål at beskytte israelitterne mod de meningsløse og grusomme religiøse skikke som blev praktiseret af de omkringboende nationer. Moseloven forbød udtrykkeligt israelitterne at følge disse nationers forskrifter. — 3 Mosebog 20:23.

Endelig viser denne lov Jehovas inderlige medfølelse med sine skabninger. I virkeligheden indeholdt Moseloven flere lignende formaninger, deriblandt påbud som skulle forhindre grusomhed mod dyr og forebygge at man krænkede naturens orden. Loven indeholdt for eksempel befalinger som forbød at man ofrede et dyr før det havde tilbragt mindst syv dage sammen med sin mor, og at man slagtede et dyr og dets afkom samme dag. Man måtte heller ikke tage både moderfuglen og dens unger eller æg fra en fuglerede. — 3 Mosebog 22:27, 28; 5 Mosebog 22:6, 7.

Det fremgår tydeligt at Moseloven ikke bare var en samling indviklede bud og forbud, men også en række forordninger som er til gavn for os. Dens principper, eksempelvis det der kan udledes af forbuddet i Anden Mosebog 23:19, giver os en mere fintfølende moralsk bevidsthed som genspejler Jehovas uforlignelige egenskaber. — Salme 19:7-11.

[Kildeangivelse på side 31]

© Timothy O’Keefe/Index Stock Imagery