Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forståelse af Bibelen — Hvad skal der til?

Forståelse af Bibelen — Hvad skal der til?

 Forståelse af Bibelen — Hvad skal der til?

’DU HAR omhyggeligt skjult disse ting for vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn.’ (Lukas 10:21) Disse ord som Jesus henvendte til sin himmelske Fader, viser at man må have den rette indstilling for at kunne forstå Bibelen. Det er et udtryk for Jehovas visdom at han har givet menneskene en bog som kun de ydmyge og lærvillige kan opnå den rigtige forståelse af.

De fleste af os har ikke let ved at være ydmyge. Vi har alle en nedarvet tendens til at være stolte. Dertil kommer at vi her i „de sidste dage“ lever blandt mennesker der er „egenkærlige, . . . egenrådige, opblæste“. (2 Timoteus 3:1-4) Det er faktorer som kan hindre os i at forstå Guds ord. Beklageligt nok bliver vi jo alle påvirket af vores omgivelser. Hvordan kan vi få den indstilling der skal til for at opnå forståelse af Bibelen?

Hjertet og sindet må bringes i den rigtige tilstand

Ezra, en af Guds folks ledere i fortiden, „havde i sit hjerte taget en fast beslutning om at rådspørge Jehovas lov“. (Ezra 7:10) Hvordan kan vi opdyrke et ønske om at gøre det samme? Allerførst må vi sørge for at få den rigtige indstilling til Bibelen. Apostelen Paulus skrev til sine medkristne: „Da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskers ord, men, sådan som det i sandhed er, som Guds ord.“ (1 Thessaloniker 2:13) Jehova benyttede mennesker til at nedskrive Bibelen, men det de skrev, kom fra ham. Hvis vi anerkender denne vigtige kendsgerning, vil vi være mere modtagelige over for det vi læser. — 2 Timoteus 3:16.

En anden måde hvorpå vi kan opdyrke det rette ønske i vores hjerte, er ved at bede. Eftersom nedskrivningen af Bibelen foregik under inspiration af Guds hellige ånd, kan den hellige ånd også hjælpe os til at forstå dens budskab. Vi må bede om at få denne hjælp. Læg mærke til hvor meget det lå salmisten på sinde: „Giv mig forstand, så jeg retter mig efter din lov og holder den af hele mit hjerte.“ (Salme 119:34) Vi må altså ikke alene bede om at kunne forstå Bibelen med sindet, men også om at få den rigtige hjertetilstand så vi kan acceptere det den siger. For at forstå Bibelen må vi være modtagelige for det der er sandt.

Samtidig med at vi bestræber os for at have den rette indstilling, er det godt at tænke over hvordan studium af Bibelen kan gavne os. Der er mange gode grunde til at rådføre sig med Guds ord, men den vigtigste er at det hjælper os til at komme nær til Gud. (Jakob 4:8) Når vi  læser om hvordan Jehova reagerer under forskellige omstændigheder, hvor højt han værdsætter dem der elsker ham, og hvordan han betragter dem der forlader ham, lærer vi ham at kende som person. Vores primære motiv til at læse i Bibelen bør altid være at lære Gud bedre at kende og derved styrke vores forhold til ham.

Hvad kunne hindre os i at have den rette indstilling?

Hvad kunne hindre os i at opnå forståelse af Guds ord? En af hindringerne kunne være misforstået loyalitetsfølelse. Måske sætter vi visse personers trosopfattelse og meninger højt. Men hvad nu hvis disse personer i virkeligheden ikke anerkender eller værdsætter sandheden fra Guds ord? I så fald kan det være vanskeligt for os at opnå forståelse af hvad Bibelen virkelig lærer. Bibelen tilskynder os derfor til nøje at sikre os at det vi har lært, er rigtigt. — 1 Thessaloniker 5:21.

Jesu mor, Maria, stod over for noget sådant. Hun var opdraget til at følge den jødiske tradition. Hun overholdt omhyggeligt Moseloven og kom uden tvivl i synagogen. Senere i livet fandt hun ud af at den form for tilbedelse hendes forældre havde lært hende, ikke længere var acceptabel i Guds øjne. Maria antog derfor Jesu lære og var blandt de første medlemmer af den kristne menighed. (Apostelgerninger 1:13, 14) Dette var ikke et udtryk for manglende respekt for hendes forældre og deres traditioner, men et udtryk for hendes kærlighed til Gud. Hvis vi skal få gavn af Bibelens budskab, må vi ligesom Maria prioritere vores loyalitet over for Gud højere end vores loyalitet over for andre.

Mange tillægger desværre ikke sandheden fra Bibelen særlig stor værdi. Nogle er tilfredse med at følge religiøse traditioner som er baseret på løgn. Andre lader hånt om sandheden ved deres adfærd og måde at tale på. Derfor har det sin pris at acceptere Bibelens budskab: Det kan skabe problemer i forholdet til ens venner, naboer, kolleger, ja, endog familiemedlemmer. (Johannes 17:14) Men som den vise kong Salomon skrev: „Køb sandhed og sælg den ikke.“ (Ordsprogene 23:23) Hvis vi agter sandhed højt, vil Jehova hjælpe os til at forstå Bibelen.

Noget andet der kan hindre os i at forstå Bibelens budskab, er modvilje mod at efterleve det den siger. Jesus sagde til sine disciple: „Jer er det givet at forstå himlenes riges hellige hemmeligheder, men dem er det ikke givet. For dette folks hjerte er blevet uimodtageligt, og med ørerne har de hørt modvilligt.“ (Mattæus 13:11, 15) De fleste af dem Jesus forkyndte for, reagerede ikke på hans budskab og var ikke villige til at forandre sig. Hvilken kontrast til den rejsende købmand som Jesus omtalte i en billedtale! Da denne købmand havde fundet en perle af stor værdi, solgte han straks alt hvad han havde, for at købe den. At få forståelse af sandheden fra Bibelen bør have lige så stor værdi for os. — Mattæus 13:45, 46.

Lærvillighed — en udfordring

En vigtig forudsætning for at kunne forstå Bibelen er at man er lærvillig. Nogle finder det svært at blive undervist af nogen som de synes rangerer lavere end dem selv. Men endog Jesu Kristi apostle var „ulærde og almindelige mennesker“. (Apostelgerninger 4:13) Om dette forklarer Paulus: „I ser på hans kaldelse af jer, brødre, at ikke mange vise efter kødet blev kaldet, ikke mange mægtige, ikke mange af fornem herkomst; men Gud har valgt det tåbelige i verden, for at han kunne gøre de vise til skamme.“ (1 Korinther 1:26, 27) Hvis du føler at det er ydmygende at blive undervist af en du betragter som mindre betydningsfuld end dig selv, skal du huske at vedkommende er det redskab Gud benytter til at undervise dig. Findes der noget større privilegium end at blive undervist af Jehova, vores „store Lærer“? — Esajas 30:20; 54:13.

Den aramaiske hærfører Na’aman havde meget svært ved at tage imod vejledning fra en der stod under ham. I håb om at blive helbredt  for sin spedalskhed rejste han til Jehovas profet Elisa. Men den kur Gud foreskrev Na’aman, blev formidlet gennem en tjener. Instruktionerne og den måde de blev videregivet på, satte Na’amans ydmyghed på prøve, og han nægtede i første omgang at gøre hvad Guds profet havde sagt. Senere ændrede Na’aman dog holdning og blev helbredt. (2 Kongebog 5:9-14) Vi kan stå over for en lignende udfordring når vi undersøger Bibelens budskab. Vi lærer måske at vi for at blive ’helbredt’ åndeligt og moralsk må tillægge os en ny livsform. Er vi ydmyge nok til at lade nogen undervise os i hvad vi bør gøre? Det er kun dem der har en lærvillig indstilling, som kan glæde sig over at opnå forståelse af Bibelen.

I Bibelen omtales en ætiopisk eunuk som havde en god indstilling. Han var en mægtig mand hos Kandake, ætiopiernes dronning. Da han i sin vogn var på vej tilbage til Afrika, løb disciplen Filip op på siden af ham og henvendte sig til ham. Filip spurgte manden om han forstod det han læste. Embedsmanden var ydmyg nok til at svare: „Hvordan skulle jeg dog kunne det når ingen vejleder mig?“ Da denne mand fik en større forståelse af Guds ord, blev han døbt. Derefter ’fortsatte han sin rejse med glæde’. — Apostelgerninger 8:27-39.

Jehovas Vidner er ganske almindelige mennesker. Hver uge leder de over seks millioner bibelstudier. Eftersom Bibelen anviser den bedste livsform, indeholder det eneste sikre håb for menneskeheden og kan hjælpe folk til at lære Gud at kende, har millioner erfaret at det giver stor glæde at undersøge den og opnå forståelse af dens budskab. Den glæde kan du også få del i.

[Illustration på side 7]

Na’aman havde svært ved at tage imod instruktioner fra en ringe tjener

[Illustration på side 7]

At opnå forståelse af Bibelen giver stor indre glæde