Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forståelse af Bibelen — En glæde man kan opnå

Forståelse af Bibelen — En glæde man kan opnå

 Forståelse af Bibelen — En glæde man kan opnå

BIBELEN indeholder dyrebare sandheder fra Gud. Den fortæller os om meningen med livet, om årsagen til lidelserne i verden og om menneskehedens fremtid. Den lærer os hvordan vi kan blive lykkelige, knytte venskaber med andre og løse vores problemer på en god måde. Og vigtigere endnu, den lærer os om vores Fader og Skaber, Jehova. At opnå en sådan viden kan gøre os glade og give vores liv mening.

Bibelen sammenligner det at få kundskab om Gud med at spise. Jesus sagde: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ (Mattæus 4:4; Hebræerne 5:12-14) Ligesom det at spise nærende mad regelmæssigt er en forudsætning for at forblive i live, sådan er det at læse i Guds ord regelmæssigt en forudsætning for at få gavn af Guds løfte om evigt liv.

Vi finder glæde ved at spise fordi vi er skabt til at kunne nyde det, og fordi det dækker et grundlæggende behov. Men vi har et andet grundlæggende behov som vi må tilgodese hvis vi gerne vil være lykkelige. Jesus sagde: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) For at opnå sand lykke må vi dække dette behov, og det kan vi gøre ved at få forståelse af Guds ord.

Nogle synes ganske vist at det er svært at forstå Bibelen. Måske er det nødvendigt med hjælp for at forstå passager i Bibelen hvor der omtales fremmedartede skikke, eller hvor der bruges billedlige udtryk. Bibelen indeholder desuden profetier som er skrevet i et  symbolsk sprog, og som kun kan forstås når de sammenholdes med andre bibelske passager der berører samme emne. (Daniel 7:1-7; Åbenbaringen 13:1, 2) Ikke desto mindre er det muligt at forstå Bibelen. Hvordan kan vi være så sikre på det?

En glæde alle kan opnå

Bibelen indeholder Guds ord, og igennem den oplyser han os om sin vilje. Mon Jehova ville give os en bog som er umulig at forstå, eller som kun kan fattes af højtuddannede mennesker? Nej, det kunne han aldrig finde på. Jesus Kristus sagde: „Hvor er den fader iblandt jer som, hvis hans søn beder om en fisk, rækker ham en slange i stedet for en fisk? Eller hvis han beder om et æg, rækker ham en skorpion? Hvis altså I, skønt I er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor langt snarere vil da ikke Faderen i himmelen give hellig ånd til dem der beder ham!“ (Lukas 11:11-13) Vi kan derfor være sikre på at det er muligt for os at forstå Bibelen, og at Gud vil give os den nødvendige hjælp hvis vi oprigtigt beder ham om det. Faktisk kan selv børn forstå Bibelens grundlærdomme. — 2 Timoteus 3:15.

Det kræver en indsats at opnå forståelse af Bibelen, men det kan have en meget opløftende virkning på os. Efter sin opstandelse viste Jesus sig for to af sine disciple og talte med dem om nogle af profetierne fra Skrifterne. Lukas’ beretning siger: „Idet han begyndte ved Moses og alle Profeterne, fortolkede han for dem det der i alle Skrifterne handlede om ham.“ Hvad blev resultatet? Da de to disciple om aftenen reflekterede over det de havde lært, sagde de til hinanden: „Brændte vore hjerter ikke da han talte til os på vejen, mens han åbnede Skrifterne helt for os?“ (Lukas 24:13-32) Når de blev så glade for at forstå Skrifterne, var det fordi det styrkede deres tro på Guds løfter og gav dem et positivt syn på fremtiden.

At tilegne sig forståelse af Guds ord er langtfra byrdefuldt. Det er tværtimod interessant og gavnligt — noget der giver endnu større glæde end det at spise et godt måltid. Hvad må man gøre for at opnå en sådan forståelse? Den næste artikel viser hvordan man kan finde glæde ved at få „kundskab om Gud“. — Ordsprogene 2:1-5.

[Illustration på side 4]

Som en kærlig far der giver sit barn mad, giver Jehova os af sin hellige ånd så vi kan forstå Bibelen