Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sunde adspredelser der giver friske kræfter

Sunde adspredelser der giver friske kræfter

 Sunde adspredelser der giver friske kræfter

„Hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget andet, gør alt til Guds ære.“ — 1 KORINTHER 10:31.

1, 2. Hvorfor kan fornøjelige aktiviteter betragtes som en „Guds gave“, men hvilken direkte advarsel giver Bibelen?

DET er naturligt at vi har lyst til at beskæftige os med noget der glæder os. Vor lykkelige Gud, Jehova, ønsker at vi skal nyde livet, og det giver han os masser af muligheder for. (1 Timoteus 1:11; 6:17) Den vise kong Salomon skrev: „Jeg er kommet til den erkendelse at der ikke er noget bedre . . . end at fryde sig . . . ; og også at hvert menneske bør spise og drikke og nyde godt af al sin møje. Det er Guds gave.“ — Prædikeren 3:12, 13.

2 At tage et sådant pusterum hvor man tænker over det gode man har udrettet, og glæder sig over det, er bestemt noget der giver friske kræfter, især hvis man gør det i behageligt selskab med familie eller gode venner. Det kan med rette kaldes en „Guds gave“. Det at Skaberen skænker os en sådan overflod af gaver, giver os naturligvis ikke ret til at kaste os ud i hæmningsløse fornøjelser. Bibelen fordømmer drukkenskab, fråseri og umoralitet og advarer dem der praktiserer sådanne ting, om at de ’ikke skal arve Guds rige’. — 1 Korinther 6:9, 10; Ordsprogene 23:20, 21; 1 Peter 4:1-4.

3. Hvad vil hjælpe os til at holde os åndeligt vågne og have Jehovas store dag i tanke?

3 I disse kritiske sidste dage er det for kristne en større udfordring end nogen sinde før at leve et fornuftigt liv midt i en fordærvet verden uden at lade sig præge af dens handlemåde. (Johannes 17:15, 16) Som forudsagt er folk i dag blevet „venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud“ i en sådan grad at de ikke ’giver agt’ på vidnesbyrdet om at ’den store trængsel’ ligger lige forude. (2 Timoteus 3:4, 5; Mattæus 24:21, 37-39) Jesus advarede sine disciple med ordene: „Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer, og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer som en snare.“ (Lukas 21:34, 35) Som tjenere for Gud er vi besluttede på at give agt på Jesu advarsel. I modsætning til folk i den ugudelige verden der omgiver os, bestræber vi  os for at holde os åndeligt vågne og have Jehovas store dag i tanke. — Zefanias 3:8; Lukas 21:36.

4. (a) Hvorfor er det vanskeligt at finde passende adspredelser? (b) Hvilket råd i Efeserbrevet 5:15, 16 ønsker vi at anvende?

4 Det er ikke let at holde sig fri af verdens fordærv, for Djævelen har gjort det til noget attraktivt og let tilgængeligt. Og det er særlig vanskeligt når vi søger underholdning eller adspredelse. Størstedelen af det verden tilbyder, appellerer til „kødelige lyster“. (1 Peter 2:11) Skadelig underholdning er tilgængelig på offentlige steder, men den kan også trænge ind i hjemmene gennem læsestof, tv, internet, videoer og dvd’er. Derfor giver Guds ord kristne dette kloge råd: „Se . . . nøje til hvordan I vandrer, at det ikke er som uvise men som vise, idet I køber jer den belejlige tid, fordi dagene er onde.“ (Efeserne 5:15, 16) Kun hvis vi nøje følger dette råd, kan vi sikre os at skadelig underholdning ikke lokker os i en fælde, sluger vores tid og energi, ja, endda ødelægger vores forhold til Jehova så vi til sidst går til grunde! — Jakob 1:14, 15.

5. Hvad virker mest styrkende på os?

5 Eftersom kristne lever et travlt liv, er det forståeligt at de indimellem har behov for at slappe af. Faktisk siger Prædikeren 3:4 at der er „en tid til at le“ og „en tid til at danse omkring“. Bibelen betragter altså ikke adspredelser som spild af tid. Men adspredelser skulle give os friske kræfter, ikke bringe vores åndelighed i fare eller stjæle tid fra åndelige aktiviteter. Modne kristne ved af erfaring at den største lykke kommer af at give af sig selv. De sætter det at gøre Jehovas vilje først i livet og finder ’ny styrke for deres sjæle’ når de tager Jesu skånsomme åg på sig. — Mattæus 11:29, 30; Apostelgerninger 20:35.

Valg af passende adspredelser

6, 7. Hvad kan hjælpe dig til at afgøre om en bestemt form for underholdning er acceptabel eller uacceptabel for kristne?

6 Hvordan kan vi sikre os at en bestemt form for adspredelse er passende for kristne? Forældre sørger for at vejlede deres børn, og ældste vil også yde hjælp når der er behov for det. Men i virkeligheden burde det ikke være nødvendigt at andre fortæller os om en bestemt bog, en film, en dans, en sang eller et spil er upassende. Paulus sagde at de „modne . . . gennem brugen har fået deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret“. (Hebræerne 5:14; 1 Korinther 14:20) Bibelen indeholder nogle vejledende principper. Din samvittighed, der er oplært af Guds ord, vil hjælpe dig hvis du lytter til den. — 1 Timoteus 1:19.

7 Jesus sagde at „træet kendes på sin frugt“. (Mattæus 12:33) Hvis en form for adspredelse bærer rådne frugter ved at den får vold, umoralitet eller spiritisme til at virke tiltrækkende, bør kristne ikke have noget med den at gøre. Det er også uacceptabelt hvis den er til fare for ens liv og helbred, hvis den forårsager økonomiske vanskeligheder eller fører til modløshed, eller hvis den kan få andre til at snuble og falde. Apostelen Paulus advarede os om at vi synder  hvis vi sårer en andens samvittighed. Han skrev: „Når I således synder imod jeres brødre og sårer deres samvittighed som er svag, synder I mod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min broder til snublen og fald, vil jeg aldrig nogen sinde mere spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til snublen og fald.“ — 1 Korinther 8:12, 13.

8. Hvilke farer er der forbundet med elektroniske spil, videoer og dvd’er?

8 Butikkerne bugner af elektroniske spil, videoer og dvd’er. Nogle af dem får måske en til at more sig og slappe af, men stadig flere skildrer noget som Bibelen fordømmer. Der er bestemt ikke tale om uskyldig morskab når det kræves at spillerne i et spil lemlæster og dræber eller begår groft umoralske handlinger! Jehova hader dem „der elsker vold“. (Salme 11:5; Ordsprogene 3:31; Kolossenserne 3:5, 6) Og hvis et spil opelsker egenskaber i dig som begær eller aggression, hvis det udmarver dig følelsesmæssigt eller sluger kostbar tid, så erkend den åndelige skade det forvolder, og foretag hurtigt de nødvendige forandringer. — Mattæus 18:8, 9.

Hvordan vi dækker behovet for sunde adspredelser

9, 10. Hvad kan man gøre for at dække sit behov for adspredelser på en god måde?

9 Det sker at kristne spørger: „Hvilke former for adspredelse er acceptable? Der er så meget af det verden tilbyder, der strider imod Bibelens normer.“ Det er muligt at finde sunde adspredelser, men det kræver en indsats. Der er brug for omtanke og planlægning, især fra forældres side. Mange slapper af og får nye kræfter sammen med familien og deres trosfæller. Det kan være hyggeligt og opbyggende at nyde et måltid mad sammen i en fredelig og behagelig atmosfære mens man drøfter dagens begivenheder eller et bibelsk emne. Man kan sammen tage på skovture, campingture eller vandreture eller spille underholdende spil. Sådanne sunde adspredelser kan være meget fornøjelige og velgørende.

10 En ældste der sammen med sin kone har opdraget tre børn, fortæller: „Børnene har fra de var små, været med til at vælge hvor vi skulle hen på ferie. Nogle gange lod vi hvert barn invitere en god ven med, og det gjorde ferien endnu mere hyggelig. Vi markerede forskellige milepæle i børnenes liv. Indimellem inviterede vi familie og venner fra menigheden med hjem. Vi holdt grillfester, arrangerede selskabslege og spillede bold eller andre spil. Vi kørte op i bjergene for at vandre og udnyttede sådanne lejligheder til at lære om Jehovas skaberværk.“

11, 12. (a) Hvad kan du gøre for at inddrage andre i de adspredelser du indimellem planlægger? (b) Hvilken slags sammenkomster ser mange tilbage på med glæde?

11 Kan du eller din familie udvide ved at invitere andre med når I indimellem planlægger nogle adspredelser? Måske er der nogle som har brug for opmuntring, for eksempel en enke, en ugift eller en eneforsørgerfamilie.  (Lukas 14:12-14) Du kan også invitere nogle få nyinteresserede med, men må selvfølgelig passe på at de ikke påvirker andre i en skadelig retning. (2 Timoteus 2:20, 21) Hvis syge eller handicappede har svært ved at forlade hjemmet, kan man måske tage hen til dem med et måltid mad og spise det sammen med dem. — Hebræerne 13:1, 2.

12 Sammenkomster hvor gæsterne nyder et enkelt måltid mad, hører hvordan andre er blevet Jehovas Vidner, og hvad der har hjulpet dem til at forblive trofaste mod Gud, er noget mange vil se tilbage på med glæde. Der kan bringes bibelske emner på bane som alle, også børnene, kan være med til at tale om. Sådanne drøftelser kan være berigende og opmuntrende for alle parter, og ingen bliver sat i forlegenhed eller behøver at føle sig dårligt tilpas.

13. Hvordan var Jesus og Paulus gode eksempler med hensyn til at vise en gæstfri indstilling og til selv at tage imod gæstfrihed?

13 Jesus var et godt eksempel med hensyn til at vise en gæstfri indstilling og til selv at tage imod gæstfrihed. Han brugte altid sådanne lejligheder til at give andre del i åndelige gaver. (Lukas 5:27-39; 10:42; 19:1-10; 24:28-32) Hans første disciple efterlignede hans eksempel. (Apostelgerninger 2:46, 47) Apostelen Paulus skrev: „Jeg længes efter at se jer, så jeg kan give jer del i en eller anden åndelig gave for at I kan styrkes; eller rettere, for at vi hos jer sammen kan opmuntres ved hinandens tro, både jeres og min.“ (Romerne 1:11, 12) Ved vores sammenkomster skulle der på lignende måde være en atmosfære som gør det muligt for alle at blive opmuntret. — Romerne 12:13; 15:1, 2.

Påmindelser og advarsler

14. Hvorfor er det ikke tilrådeligt at arrangere store selskaber?

14 Det anbefales at man ikke arrangerer store selskaber, fordi det ofte kan være vanskeligt at føre tilsyn med hvad der foregår. På et tidspunkt der ikke kommer på tværs af kristne aktiviteter, vælger nogle få familier måske at tage på udflugt sammen eller spille et spil der ikke er overdrevent konkurrencepræget. Når nogle af de ældste eller menighedstjenerne er til stede, kan de øve en god indflydelse og bidrage til at samværet bliver endnu mere berigende.

15. Hvorfor må en vært sørge for at der bliver ført passende tilsyn ved en selskabelig sammenkomst?

15 Når man arrangerer en selskabelig sammenkomst, må man ikke glemme at det er nødvendigt at føre tilsyn med hvad der foregår. Du glæder dig selvfølgelig over at vise gæstfrihed, men ville du ikke blive ked af det hvis du fandt ud af at en af dine gæster blev stødt over noget der foregik i dit hjem? Tænk over princippet i Femte Mosebog 22:8. En israelit der byggede et nyt hus, skulle lave et rækværk omkring det flade tag, som man ofte brugte når man havde gæster. Hvorfor? „Så du ikke bringer blodskyld over huset fordi nogen falder ned fra det.“ På lignende måde må du beskytte dine gæster ved at have deres fysiske og åndelige velfærd i tanke — uden dog at pålægge dem urimelige begrænsninger.

16. Hvad må man passe på hvis der serveres alkohol ved et selskab?

16 Hvis der serveres alkohol ved et selskab, må man være meget påpasselig. Mange kristne  værter beslutter sig for kun at servere alkoholiske drikke hvis de selv kan føre tilsyn med hvor meget deres gæster får serveret eller drikker. Man bør ikke tillade noget der kunne støde andre eller friste nogen til at drikke for meget. (Efeserne 5:18, 19) Af forskellige grunde beslutter nogle af gæsterne måske at afholde sig fra alkohol. Mange steder er det ulovligt for unge under en bestemt alder at drikke alkohol, og kristne vil adlyde kejserens love, selv hvis disse føles overdrevent restriktive. — Romerne 13:5.

17. (a) Hvorfor er det vigtigt at værten ved et selskab er omhyggelig og kritisk i sit valg af eventuel musik? (b) Hvis der er dans ved en fest, hvad bør man så undgå?

17 Værten må sikre sig at enhver form for musik, dans eller anden underholdning stemmer overens med de kristne principper. Der er stor forskel på musiksmag, og der er en bred vifte af musik at vælge imellem. Meget af nutidens musik fremmer imidlertid en oprørsk ånd, umoralitet og vold. Det er nødvendigt at være omhyggelig og kritisk i sit valg. God musik behøver ikke nødvendigvis at være stille musik, men den bør heller ikke være sensuel eller vulgær, med hovedvægten lagt på at der bliver spillet meget højt og med en kraftig, pågående rytme. Pas på ikke at overlade valget af musik til en der endnu ikke har forstået behovet for at holde musikken på et moderat lydniveau. Det er med dans som med påklædning. Den bør være ærbar, anstændig og ikke udfordrende. En dans med erotiske bevægelser af bryst og hofter ville tydeligvis ikke være passende for en kristen. — 1 Timoteus 2:8-10, da. aut.

18. På hvilke måder kan forældre føre tilsyn med deres børns selskabelige aktiviteter og derved beskytte dem?

18 Kristne forældre bør undersøge hvad der er planlagt ved enhver fest deres børn er inviteret til, og i de fleste tilfælde vil det være fornuftigt selv at tage med. Sørgeligt nok har nogle forældre ladet deres børn overvære fester hvor der ikke er blevet ført tilsyn, og hvor adskillige af de tilstedeværende er blevet lokket til at begå umoralitet eller på anden måde opføre sig upassende. (Efeserne 6:1-4) Selv hvis unge er sidst i teenageårene og har vist at de kan handle ansvarsbevidst, må de stadig hjælpes til at ’flygte fra de ønsker der hører ungdommen til’. — 2 Timoteus 2:22.

19. Hvilket faktum kan hjælpe os til at fokusere på hvad vi bør ’søge først’?

19 Sund og opbyggende adspredelse og underholdning i moderat mængde kan forsøde tilværelsen. Jehova nægter os ikke denne glæde, men vi er udmærket klar over at sådanne aktiviteter i sig selv ikke hjælper os til at samle os åndelige værdier i himmelen. (Mattæus 6:19-21) Jesus hjalp sine disciple til at forstå at det at „søge riget og [Guds] retfærdighed“ er det vigtigste i livet; det er ikke hvad vi spiser eller drikker, eller hvad vi har på, „det folk fra nationerne så ivrigt stræber efter“. — Mattæus 6:31-34.

20. Hvilke gode ting fra den store Forsørger kan trofaste tjenere for Jehova se frem til at nyde godt af?

20 Ja, hvad enten vi „spiser eller drikker eller gør noget andet“, kan vi ’gøre alt til Guds ære’ idet vi takker den store Forsørger for alle de goder vi kan nyde med måde. (1 Korinther 10:31) På Jehovas paradisiske jord som snart vil blive en realitet, vil der være utallige lejligheder til fuldt ud at nyde gavn af hans gavmildhed, i godt og opbyggende selskab med alle der lever op til hans retfærdige krav. — Salme 145:16; Esajas 25:6; 2 Korinther 7:1.

Husker du?

• Hvorfor er det vanskeligt for kristne i dag at finde sunde adspredelser?

• Hvilke former for adspredelser har kristne familier kunnet glæde sig over?

• Hvilke påmindelser og advarsler må man have i tanke når man nyder sunde adspredelser?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Sørg for at vælge adspredelser der bærer god frugt

[Illustrationer på side 19]

Hvilke former for adspredelser afviser kristne?